Bản án 72/2017/DS-ST ngày 17/08/2017 về tranh chấp nợ hụi

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE

BẢN ÁN 72/2017/DS-ST NGÀY 17/08/2017 VỀ TRANH CHẤP NỢ HỤI

Ngày 17 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố BT, tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 117/2017/TLST-DS ngày 24 tháng 4 năm 2017 về việc “Tranh chấp nợ hụi”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 81/2017/QĐXX-ST ngày 10 tháng 7 năm 2017 và Quyết định hoãn phiên tòa số 77/2017/QĐST-DS ngày 27 tháng 7 năm 2017 giữa các đương sự:

* Nguyên đơn: Bà Hồ Bạch T, sinh năm 1960 (Có mặt);

Nơi cư trú: Khu phố B, Phường B, thành phố BT, tỉnh Bến Tre;

* Bị đơn: Bà Nguyễn Mỹ H, sinh năm 1972 (Vắng mặt);

Nơi cư trú: Khu phố B, phường PK, thành phố BT, tỉnh Bến Tre.

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông Nguyễn Bảo Q, sinh năm 1976; Nơi cư trú: ấp BAB, thị trấn CL, huyện CL, tỉnh Bến Tre (Vắng mặt);

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai cũng như tại phiên tòa nguyên đơn bà Hồ Bạch T trình bày :

Vào năm 2016, do có quen biết nên bà có tham gia chơi hụi do bà Nguyễn Mỹ H làm chủ hụi. Đến ngày 15/12/2016 (âm lịch) bà H tuyên bố bể hụi, bà H đồng ý trả lại tiền vốn cho bà. Bà với bà H tính tổng cộng tiền vốn mà bà đã đóng hụi là 122.970.000đồng. Vào ngày 25/12/2016, bà H đã viết biên nhận trả tiền vốn hụi mà bà đã đóng tổng cộng là 122.970.000đồng, cụ thể như sau:

- Dây hụi thứ nhất: Bắt đầu khui ngày 08/10/2016 (âm lịch), một tháng khui hụi 02 lần; mỗi phần hụi đóng là 5.000.000đồng, bà tham gia chơi 01 phần. Bà đã đóng được 05 kỳ thì bà H tuyên bố bể hụi. Tổng số tiền hụi gốc bà đã đóng cho bà H là 19.250.000đồng.

- Dây hụi thứ hai: Bắt đầu khui ngày 05/4/2016 (âm lịch), một tháng khui hụi 01 lần; mỗi phần hụi đóng là 2.000.000đồng, bà tham gia chơi 02 phần. Mỗi phần bà đã đóng được 09 kỳ thì bà H tuyên bố bể hụi. Tổng số tiền gốc bà đã đóng cho bà H là 22.980.000đồng.

- Dây hụi thứ ba: Bắt đầu khui ngày 15/6/2016 (âm lịch), nữa tháng khui hụi 01 lần; mỗi phần hụi đóng là 2.000.000đồng, bà tham gia chơi 02 phần. Mỗi phần bà đã đóng được 07 kỳ thì bà H tuyên bố bể hụi. Tổng số tiền hụi gốc bà đã đóng cho bà H là 15.820.000đồng.

- Dây hụi thứ tư: Bắt đầu khui ngày 30/8/2016 (âm lịch), nữa tháng khui hụi 01 lần; mỗi phần hụi đóng là 2.000.000đồng, bà tham gia chơi 02 phần. Mỗi phần bà đã đóng được 08 kỳ thì bà H tuyên bố bể hụi. Tổng số tiền hụi gốc bà đã đóng cho bà H là 20.040.000đồng.

- Dây hụi thứ năm: Bắt đầu khui ngày 10/6/2016 (âm lịch), nữa tháng khui hụi 01 lần; mỗi phần hụi đóng là 2.000.000đồng, bà tham gia chơi 03 phần. Mỗi phần bà đã đóng được 13 kỳ thì bà H tuyên bố bể hụi. Tổng số tiền hụi gốc bà đã đóng cho bà H là 44.880.000đồng.

Bà có yêu cầu bà H trả tiền nợ hụi nhiều lần nhưng bà H vẫn không trả nên bà khởi kiện yêu cầu bà H trả cho bà số tiền nợ hụi là 122.970.000đồng. Bà không yêu cầu chồng bà H là ông Nguyễn Ngọc C liên đới trả nợ. Bà không yêu cầu tính lãi đối với số tiền trên.

Tại biên bản lấy lời khai ngày 04/5/2017, bị đơn bà Nguyễn Mỹ H trình bày:

Bà H thừa nhận trước đây bà có làm chủ hụi, bà T có tham gia chơi hụi nhưng đến ngày 25/12/2016 bà ngừng không khui hụi nữa. Bà có viết biên nhận nợ hụi bà T là 122.970.000đồng, số tiền bà ghi trong biên nhận nợ hụi là tiền vốn gốc mà các hụi viên đã đóng hụi, không có tiền lời hay tiền lãi. Bà đồng ý trả tiền nợ hụi cho bà T nhưng hiện nay bà không có tiền trả.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố BT phát biểu quan điểm về việc tuân thủ pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án: Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng đã chấp hành đúng quy định của pháp luật về tố tụng từ khi thụ lý đến khi xét xử. Về quan điểm giải quyết vụ án thấy rằng: Bà T có chơi 05 phần hụi do bà H làm chủ. Bà H thừa nhận các khoản nợ theo giấy biên nhận nợ mà bà H đã viết cho các hụi viên là tiền vốn gốc. Do đó bà H phải có trách nhiệm trả số tiền 122.970.000đồng cho bà T. Ghi nhận bà T không yêu cầu tính lãi và không yêu cầu ông Nguyễn Ngọc C là chồng bà H liên đới trả nợ. Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào lời trình bày của các đương sự, căn cứ vào kết quả tranh luận, Hội đồng xét xử nhận thấy:

[1] Xét đây là quan hệ tranh chấp nợ hụi giữa bà Hồ Bạch T với bà Nguyễn Mỹ H và do bà H hiện nay đang cư trú tại phường Phú Khương, thành phố BT nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố BT theo Điều 26 và Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[2] Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân thành phố BT, tỉnh Bến Tre đã tống đạt hợp lệ thông báo về phiên hòa giải cho bà H nhiều lần nhưng bà H vẫn vắng mặt không có lý do nên Tòa án không thể hòa giải được. Ngoài ra, Tòa án nhân dân thành phố BT, tỉnh Bến Tre đã được triệu tập hợp lệ bà H và người đại diện theo ủy quyền ông Nguyễn Bảo Q để tham gia phiên tòa sơ thẩm nhưng bà H, ông Q vẫn vắng mặt. Do đó căn cứ khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Tòa án nhân dân thành phố BT tiến hành xét xử vắng mặt đối với bị đơn là đúng quy định pháp luật.

[3] Hội đồng xét xử xét thấy: Bà T có chơi 05 phần hụi do bà H làm chủ hụi là có thật. Đến ngày 25/12/2016 bà H bị bể hụi và có viết biên nhận nợ tiền hụi gốc của bà tổng cộng là 122.970.000đồng nhưng đến nay bà H vẫn không trả nên bà khởi kiện yêu cầu bà H trả tiền nợ hụi cho bà là phù hợp. Trong quá trình giải quyết vụ án mặc dù bà H không đến Tòa án để giải quyết nhưng qua làm việc tại nhà bà H thì bà H thừa nhận số tiền bà H ghi trong biên nhận nợ hụi của các hụi viên là tiền vốn gốc không có tiền lời hay tiền lãi. Bà H đồng ý trả tiền nợ hụi cho bà T nhưng hiện nay bà không có tiền trả, bà sẽ bán nhà trả nợ. Như vậy, hiện nay bà H thừa nhận còn thiếu tiền nợ hụi bà T tổng cộng là 122.970.000đồng cho nên bà H phải có trách nhiệm trả cho bà T số tiền nợ hụi này. Ghi nhận bà T không yêu cầu tính lãi đối với số tiền nợ hụi và không yêu cầu ông C chồng bà H có trách nhiệm liên đới trả số tiền này. Vì vậy, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà T, buộc bà H có trách nhiệm trả cho bà T số tiền là 122.970.000đồng. Do yêu cầu khởi kiện của mình được chấp nhận nên bà Hồ Bạch T không phải chịu án phí.

[4] Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là (122.970.000đồng x 5%) 6.148.500(Sáu triệu một trăm bốn mươi tám ngàn năm trăm)đồng, bị đơn bà Nguyễn Mỹ H có trách nhiệm chịu.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ Điều 357 và Điều 471 Bộ luật dân sự năm 2015;

- Căn cứ Điều 26, 147  và Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

- Áp dụng Nghị định 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 về họ, hụi,  biêu, phường;

- Áp dụng Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội;

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Hồ Bạch T, cụ thể tuyên: Buộc bà Nguyễn Mỹ H có trách nhiệm trả cho bà Hồ Bạch T số tiền 122.970.000 (Một trăm hai mươi hai triệu chín trăm bảy mươi ngàn) đồng. Ghi nhận bà T không yêu cầu tính lãi đối với số tiền trên.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và có đơn yêu cầu thi hành án, số tiền nêu trên nếu chưa được thi hành thì hàng tháng còn phải trả lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 357 Bộ luật Dân sự năm 2015, đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

2. Về án phí: Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 6.148.500 (Sáu triệu một trăm bốn mươi tám ngàn năm trăm)đồng, bị đơn bà Nguyễn Mỹ H có trách nhiệm chịu.

Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố BT, tỉnh Bến Tre hoàn lại cho bà Hồ Bạch T số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm là 3.074.000 (Ba triệu không trăm bảy mươi bốn ngàn)đồng theo biên lai số 0010765 ngày 21 tháng 4 năm 2017.

“ Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”.

Trong hạn 15(mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án, nguyên đơn có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm.

Bị đơn vắng mặt tại phiên tòa có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết để yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm.


208
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 72/2017/DS-ST ngày 17/08/2017 về tranh chấp nợ hụi

Số hiệu:72/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Bến Tre - Bến Tre
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:17/08/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về