Bản án 71/2019/DS-ST ngày 22/08/2019 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ M - TỈNH TIỀN GIANG

BẢN ÁN 71/2019/DS-ST NGÀY 22/08/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở, Tòa án nhân dân thành phố M, tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số: 346/TLST-HN ngày 14 tháng 12 năm 2018 về việc tranh chấp "Hợp đồng vay tài sản", theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 52/2019/QĐXXST-DS ngày 03 tháng 6 năm 2019, giữa:

* Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần V.

Đa chỉ: số 89 đường L, phường L, quận Đ, Thành phố Hà Nội.

Đại diện theo pháp luật ông Ngô Chí D –Chức vụ Chủ tịch Hôi đồng quản trị.

Đại diện theo ủy quyền: ông Đỗ Thanh T – Chức vụ Phó Giám đốc Khối Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ.

Văn bản ủy quyền số 11/2018/UQ-HĐQT ngày 02/3/2018.

Ông Đỗ Thanh T ủy quyền lại cho ông Phan Văn D. Chức vụ: Cán bộ xử lý nợ (có mặt)

Địa chỉ: Số 6, đường L, Phường 2, thành phố T, tỉnh Long An Văn bản ủy quyền ngày 14/11/2018.

* Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Bé H sinh năm 1957 (vắng mặt không lý do)

Địa chỉ: số 162/3A đường L, phường 6, thành phố M, tỉnh Tiền Giang.

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Theo đơn khởi kiện, bản tự kH của nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần Vtrình bày: Ngày 08/08/2017, bà Nguyễn Thị Bé H có ký kết với Ngân hàng thương mại cổ phần Vhợp đồng tín dụng số LN1708020138389/TGG/HDTD số tiền 559.000.000đồng, thời hạn vay 83 tháng, lãi suất cho vay 13.4%/năm, thay đổi 3 tháng/lần, ngày giải ngân 08/08/2017, ngày đến hạn 08/07/2024, mục đích vay mua xe; Và hợp đồng thẻ tín dụng , số tiền vay 69.000.000 đồng, lãi suất 31,1%/năm. Tài sản bảo đảm cho khoản vay trên là Quyền sở hữu xe ô tô con,nhãn hiệu Chevrolet,số loại Cruze,số khung RLLJF96HH946269, hợp đồng thế chấp xe ô tô số LN1708020138389/TGG/HĐTCSP ngày 08/08/2017 được ký kết giữa Ngân hàng thương mại cổ phần V và bà Bé H, đăng ký giao dịch bảo đảm tại Trung tâm đăng ký giao dịch bảo đảm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình thực hiện hợp đồng, bà Bé H đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân Hàng kể từ ngày 08/10/2017 và phải chịu mức lãi suất nợ quá hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. Tính đến ngày 22/8/2019.bà Bé H còn nợ Ngân Hàng Vvốn lãi là 827.630.089đồng, Ngân hàng Vyêu cầu bà Bé H trả cho Ngân hàng số tiền vốn lãi là 827.630.089đồng và số tiền lãi phát sinh từ ngày 23/8/2019 cho đến ngày bà Bé H trả hết nợ. Trả khi án có hiệu lực pháp luật.Trường hợp bà Bé H không trả được khoản nợ trên Ngân hàng yêu cầu xử lý tài sản đảm bảo là Quyền sở hữu xe ô tô con, nhãn hiệu Chevrolet, số loại Cruze, số khung RLLJF96HH946269, hợp đồng thế chấp xe ô tô số LN1708020138389/TGG/HĐTCSP ngày 08/08/2017 biển số 63A-070.69 được ký kết giữa Ngân hàng thương mại cổ phần V và bà Bé H, đang ký giao dịch bảo đảm tại Trung tâm đăng ký giao dịch bảo đảm tại TP Hồ Chí Minh để trả nợ Ngân hàng.

* Bị đơn bà Nguyễn Thị Bé H vắng mặt không lý do, không nộp tại bản tự kH trình bày ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Ngân hàng thương mại cổ phần Vkhởi kiện yêu cầu bà Bé H trả cho Ngân Hàng số tiền vốn lãi là 827.630.089đồng và số tiền lãi phát sinh từ ngày 23/8/2019 cho đến ngày bà Bé H trả hết nợ. Trả khi án có hiệu lực pháp luật. Do đó, Tòa án xác định đây là tranh chấp “Hợp đồng vay tài sản” theo quy định tại Điều 463;Điều 466 Bộ luật dân sự.

[2] Bà Bé H đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt không có lý do. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt bà Bé H.

[3] Đối với yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, Tòa xét thấy: Ngày 08/08/2017, bà Nguyễn Thị Bé H có ký kết với Ngân hàng thương mại cổ phần Vhợp đồng tín dụng số LN1708020138389/TGG/HDTD số tiền 559.000.000đồng, thời hạn vay 83 tháng, lãi suất cho vay 13.4%/năm, thay đổi 3 tháng/lần, ngày giải ngân 08/08/2017, ngày đến hạn 08/07/2024, mục đích vay mua xe và hợp đồng thẻ tín dụng số tiền 69.000.000đồng.

Sau khi được giải ngân bà Bé H đã nhận đủ tiền nhưng chỉ trà được số tiền vốn 13.470.000đồng, số tiền lãi 40.000.000đồng. Sao đó ngưng trả còn nợ lại số tiền vốn lãi trên. Xét thấy bà Bé H vay tiền của Ngân Hàng nhưng khi đến thời hạn không trả hết số tiền vốn lãi như thỏa thuạn trong hợp đồng là đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ của bên vay theo quy định tại Điều 463,Điều 466 Bộ luật dân sự nên Ngân hàng khởi kiện yêu cầu bị đơn trả lại tiền vốn lãi như trên là có căn cứ pháp luật nên Tòa chấp nhận cần buộc bà Bé H Ngân hàng Vsố tiền vốn lãi là 827.630.089đồng và số tiền lãi phát sinh từ ngày 23/8/2019 cho đến ngày bà Bé H trả hết nợ. Trả khi án có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp khi án có hiệu lực pháp luật bà Bé H không trả được khoản nợ trên thì Ngân hàng yêu cầu xử lý tài sản đảm bảo là Quyền sở hữu xe ô tô con, nhãn hiệu Chevrolet, số loại Cruze, số khung RLLJF96HH946269, hợp đồng thế chấp xe ô tô số LN1708020138389/TGG/HĐTCSP ngày 08/08/2017 biển số 63A-070.69 được ký kết giữa Ngân hàng thương mại cổ phần V và bà Bé H, đang ký giao dịch bảo đảm tại Trung tâm đăng ký giao dịch bảo đảm tại TP Hồ Chí Minh để trả nợ Ngân hàng.

[3] Bà Bé H vắng mặt và không đưa ra chứng cứ chứng minh nên Tòa án căn cứ vào các chứng cứ có trong hồ sơ để giải quyết theo quy định tại khoản 4 Điều 91 Bộ luật tố tụng dân sự.

[4] Về án phí: bà Bé H phải chịu theo quy định Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự và Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ vào Điều 463, 466, 468 ; Điều 357 Bộ luật Dân sự;

- Căn cứ vào Điều 91, 94, 95 Luật các tổ chức tín dụng;

- Căn cứ vào Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng.

1.Buc bà Nguyễn Thị Bé H trả Ngân hàng thương mại cổ phân Vsố tiền vốn lãi đến nay là 827.630.089đồng và số tiền lãi phát sinh từ ngày 23/8/2019 cho đến ngày bà Bé H trả hết nợ. Trả khi án có hiệu lực pháp luật Trường hợp khi án có hiệu lực pháp luật bà Bé H không trả được khoản nợ trên thì Ngân hàng được quyền yêu cầu xử lý tài sản đảm bảo là Quyền sở hữu xe ô tô con, nhãn hiệu Chevrolet, số loại Cruze, số khung RLLJF96HH946269, hợp đồng thế chấp xe ô tô số LN1708020138389/TGG/HĐTCSP ngày 08/08/2017 biển số 63A-070.69 được ký kết giữa Ngân hàng thương mại cổ phần V và bà Bé H, đang ký giao dịch bảo đảm tại Trung tâm đăng ký giao dịch bảo đảm tại Thành phố Hồ Chí Minh để trả nợ Ngân hàng.

2. Án phí: Áp dụng Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự và Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

Bà Nguyễn Thị Bé H phải chịu 36.828.932đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Hoàn trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần V 15.468.767 đồng tạm ứng án phí theo biên lai thu số 0013482 ngày 14/12/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố M, tỉnh Tiền Giang.

3. Ngân hàng thương mại cổ phần Vcó quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bà Nguyễn Thị Bé H có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ.

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.


43
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 71/2019/DS-ST ngày 22/08/2019 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Số hiệu:71/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 22/08/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về