Bản án 68/2018/DS-ST ngày 16/11/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI

BẢN ÁN 68/2018/DS-ST NGÀY 16/11/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 16 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Thành,xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 147/2018/TLST-DS ngày09/7/2018 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 99/2018/QĐXXST-DS ngày17/10/2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 625/2018/QĐST-DS ngày 06/11/2018 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn

Công ty Tài chính V.

Địa chỉ: Tầng 2, Số 9, phường 1, Quận N, thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật: Ông B – Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Người đại diện theo ủy quyền: anh C, sinh năm 1993. Địa chỉ: Số 48Nguyễn G, phường V, Quận P, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bị đơn : Anh H, sinh năm 1990.

Địa chỉ: Tổ 5, khu 15, xã V, huyện P, tỉnh Đồng Nai.(Nguyên đơn có mặt, bị đơn vắng tại phiên tòa)

NỘI DUNG VỤ ÁN

[1] Nguyên đơn Công ty Tài chính V do anh C làm đại diện trình bày:

Ngày 10/6/2016, Công ty Tài chính V và anh H ký hợp đồng tín dụng số 20160610-701048-4051. Theo hợp đồng tín dụng, Công ty Tài chính V cho anh H vay số tiền 31.174.877đ, mục đích vay tiêu dùng cá nhân, thời gian vay 36 tháng, lãi suất 3,75%/tháng. Tổng số tiền anh H có trách nhiệm thanh toán trong 36 tháng cả gốc và lãi là 57.284.000đ, trong 35 tháng đầu, mỗi tháng anh H phải trả 1.593.000đ, tháng cuối cùng trả 1.529.000đ, bắt đầu trả từ ngày 15/7/2016.

Sau khi Công ty Tài chính V giải ngân số tiền nêu trên cho anh H thì anh H chỉ thanh toán được cho Công ty Tài chính V 10 tháng với tổng số tiền đã trả là 17.523.000đ, sau đó anh H vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng đã ký kết. Công ty Tài chính V đã nhiều lần tạo điều kiện để anh H thanh toán khoản tiền đã vay nhưng anh H cố tình không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Nay Công ty Tài chính V khởi kiện đề nghị Tòa án nhân dân huyện Long Thành buộc anh H phải có nghĩa vụ thanh toán số tiền nợ gốc và lãi còn lại là 39.761.000đ. Trong đó, nợ gốc là 26.143.607đ, nợ lãi là 13.617.393đ và lãi phát sinh kể từ ngày Tòa án xét xử cho đến khi thanh toán hết số nợ nói trên.

[2] Bị đơn anh H:

Đã được Tòa án nhân dân huyện Long Thành triệu tập hợp lệ để làm việc, công khai chứng cứ và hòa giải cũng như xét xử nhưng anh H vắng mặt không có lý do và cũng không có ý kiến gì về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Bị đơn anh H đã được Tòa án nhân dân huyện Long Thành triệu tập hợp lệ để làm việc, tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, tham gia phiên tòa nhưng vẫn vắng mặt không có lý do và cũng không có ý kiến gì về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Vì vậy, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt đương sự theo quy định tại Điều 227, 228 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

[2] Về nội dung vụ án:

Ngày 10/6/2016, Công ty Tài chính V và anh H ký hợp đồng tín dụng số 20160610-701048-4051. Theo hợp đồng tín dụng, Công ty Tài chính V cho anh H vay số tiền 31.174.877đ, mục đích vay tiêu dùng cá nhân, thời gian vay 36 tháng, lãi suất 3,75%/tháng. Trong 35 tháng đầu, mỗi tháng anh H phải trả 1.593.000đ, tháng cuối cùng trả 1.529.000đ, bắt đầu trả từ ngày 15/7/2016. Tính đến ngày 16/11/2018, anh H chỉ thanh toán cho Công ty Tài chính V được số tiền 17.523.000đ.

Xét thấy, anh H vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng số 20160610-701048-4051 ngày 10/6/2016 nên cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Tài chính V, buộc anh H phải có trách nhiệm thanh toán cho Công ty Tài chính V số tiền còn lại theo thỏa thuận của hợp đồng là 39.761.000đ. Trong đó, nợ gốc là 26.143.607đ, nợ lãi là 13.617.393đ.

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, anh H còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số nợ gốc chưa thanh toán theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán hết khoản nợ gốc. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời điểm của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo Quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay.

 [3] Về án phí: Anh H phải chịu 1.988.000đ án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả cho Công ty Tài chính V số tiền tạm ứng án phí đã nộp 994.000đ theo biên lai thu số 002473 ngày 05/7/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Thành.

[4] Ý kiến đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành: Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán và Hội đồng xét xử khi tiến hành tố tụng đúng quy định của Pháp luật tố tụng dân sự. Việc thu thập chứng cứ đầy đủ, khách quan, thời hạn tố tụng được đảm bảo và các văn bản tố tụng được tống đạt hợp lệ. Phiên tòa được thực hiện dân chủ, bình đẳng. Bị đơn chưa thực hiện tốt việc tuân theo pháp luật. Về nội dung vụ án: Anh H ký hợp đồng tín dụng với Công ty tài chính V vay số tiền 31.174.877đ để tiêu dùng cá nhân, thời gian vay 35 tháng, mỗi tháng anh H phải thanh toán 1.593.000đ, tháng cuối cùng thanh toán 1.529.000đ, tổng số tiền anh H phải thanh toán trong 35 tháng cả gốc và lãi là 57.284.000đ. Tuy nhiên, anh H đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán và chỉ trả được số tiền 17.523.000đ cho Công ty tài chính V. Do đó, đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc anh H phải có nghĩa vụ thanh toán số tiền còn lại của hợp đồng tín dụng là 39.761.000đ.

Ý kiến và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về nội dung vụ án là phù hợp nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều 26, Điều 35, Điều 147, Điều 227, Điều 228, Điều 266, Điều273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

Áp dụng Điều 463, Điều 466, Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Tuyên xử :

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Tài chính V đối với anh H về việc“Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

Buộc anh H phải trả cho Công ty Tài chính V số tiền 39.761.000đ. Trong đó, nợ gốc là 26.143.607đ, nợ lãi là 13.617.393đ.

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, anh H còn phải tiếp tục chịukhoản tiền lãi quá hạn của số nợ gốc chưa thanh toán theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán hết khoản nợ gốc. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời điểm của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo Quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay.

Về án phí: Anh H phải chịu 1.988.000đ án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả choCông ty Tài chính V số tiền tạm ứng án phí đã nộp 994.000đ theo biên lai thu số002473 ngày 05/7/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Thành.

Công ty tài chính V được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Anh H có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30Luật Thi hành án dân sự.


49
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 68/2018/DS-ST ngày 16/11/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:68/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Long Thành - Đồng Nai
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:16/11/2018
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về