Bản án 64/2018/DS-ST ngày 12/12/2018 về tranh chấp đòi lại tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LẤP VÒ, TỈNH ĐỒNG THÁP

BẢN ÁN 64/2018/DS-ST NGÀY 12/12/2018 VỀ TRANH CHẤP ĐÒI LẠI TÀI SẢN

Ngày 12 tháng 12 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lấp Vò mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 53/2018/TLST-DS ngày 07 tháng 03 năm 2018, về Tranh chấp về đòi lại tài sản”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 164/2018/QĐXXST-DS ngày 19 tháng 11 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 89/2018/QĐST-DS ngày 30/11/2018 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Ủy ban nhân dân huyện LV;

Đa chỉ: Đường A, QL B, thị trấn LV, huyện LV, tỉnh Đồng Tháp;

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Nguyễn Thanh N, chức vụ: Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện LV là người đại diện theo ủy quyền theo văn bản ủy quyền ngày 26/3/2018; Có mặt tại phiên tòa.

Bị đơn: Bà Trình Thị K, sinh năm 1970; địa chỉ: Khu chợ HL, ấp AH, xã ĐA, huyện LV, tỉnh Đồng Tháp; Có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện đề ngày 29/12/2018 và trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn trình bày: Thực hiện chính sách bồi thường công trình đường ĐT852B, đoạn từ đường tỉnh lộ A đến đường huyện B, huyện LV, tỉnh Đồng Tháp. Ngày 31/5/2013, Ủy ban nhân dân huyện LV có ban hành Quyết định số 1422/QĐ-UBND.NĐ ngày 31/5/2013 về việc thu hồi quyền sử dụng đất đối với diện tích đất là 1611,4m2 đất lúa thuộc một phần thửa đất số C tờ bản đồ số D do bà Trình Thị K đứng tên quyền sử dụng, đất tọa lạc tại xã B, huyện LV tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 04/6/2013, Ủy ban nhân dân huyện LV ban hành Quyết định số 1666/QĐ-UBND.HC ngày 04/6/2013 về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư công trình Đường ĐT852B, đoạn từ đường tỉnh A đến đường Huyện B, huyện LV, tỉnh Đồng Tháp;

Đến ngày 06/6/2013, Ủy ban nhân dân huyện LV ban hành Quyết định số 1342/QĐ-UBND.HC ngày 06/6/2013 về việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho hộ bà Trình Thị K công trình đường ĐT 852B, đoạn từ đường tỉnh lộ A đến đường huyện B, huyện LV, tỉnh Đồng Tháp. Theo như Quyết định 1342 bà Trình Thị K được bồi thường và hỗ trợ tổng cộng 386.736.000 đồng.

Khi thu hồi đất, Ủy ban nhân dân huyện LV có giao các cơ quan chuyên môn tiến hành các thủ tục thẩm định đúng theo quy định. Đến ngày 20/6/2013, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện LV có tiến hành chi tiền bồi thường và hỗ trợ theo như các quyết định trên cho hộ bà K. Bà K là người trực tiếp ký tên nhận tiền bồi thường.

Sau khi triển khai việc chi trả bồi thường đã phát sinh sai sót, qua kiểm tra thực tế ngoài thực địa thì phát hiện diện tích đất thực tế của bà K bị thu hồi có sai lệch. Nguyên nhân là do đo đạc, xác định sai đối tượng sử dụng đất nên xác định lại diện tích đất thu hồi của bà K là 878,3m2 chứ không phải là 1611,4m2 theo như Quyết định thu hồi ban đầu. Qua tính toán thì diện tích đất thu hồi có chênh lệc là 733,1m2. Kèm theo đó, số tiền bà K nhận bồi thường chênh lệch so với thực tế là 175.944.000 đồng.

Ngày 29/7/2016 Ủy ban nhân dân huyện LV ban hành Quyết định số 1597/QĐ-UBND.HC về việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho bà Trình Thị K công trình đường ĐT 852B, đoạn từ đường tỉnh lộ A đến đường Huyện B, huyện LV, tỉnh Đồng Tháp (điều chỉnh bổ sung lần 7). Nội dung điều chỉnh là thu hồi giá trị bồi thường: 175.944.000đ;

Vậy nên, căn cứ Quyết định 1597 của Ủy ban nhân dân huyện LV, Ủy ban nhân dân huyện LV giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện LV (Nay là Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện LV) thu hồi số tiền trên chệch là 175.944.000đ từ bà K.

Quyết định số 1597/QĐ-UBND.HC về việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho bà Trình Thị K công trình đường ĐT 852B, đoạn từ đường tỉnh lộ A đến đường Huyện B, huyện LV, tỉnh Đồng Tháp (điều chỉnh bổ sung lần 7) đã được thông qua cho bà K.

Ngày 16/5/2016, đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất nay là Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện LV có tiến hành làm việc trao đổi với bà K về việc thu hồi số tiền nêu trên. Trong biên bản làm việc cùng ngày có ghi nhận bà Trình Thị K thống nhất hoàn trả lại số tiền theo kết quả giải quyết của Trung tâm Phát triển Quỹ đất.

Qua nhiều lần làm việc và thỏa thuận, bà K đều thống nhất hoàn trả lại số tiền 175.944.000đ, nhưng đến nay bà K vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ.

Nay Ủy ban nhân dân huyện LV yêu cầu bà Trình Thị K hoàn trả số tiền 175.944.000đ (Một trăm bảy mươi lăm triệu, chín trăm bốn mươi bốn nghìn đồng) theo đúng như Quyết định số 1597/QĐ-UBND.HC về việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho bà Trình Thị K công trình đường ĐT 852B, đoạn từ đường tỉnh lộ A đến đường huyện B, huyện LV, tỉnh Đồng Tháp (điều chỉnh bổ sung lần 7) để Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện LV hoàn trả vào ngân sách Nhà nước.

- Bị đơn Trình Thị K trình bày: Bà K có diện tích đất nằm trong dự án công trình đường tỉnh 852B ngày 06/6/2013, Ủy ban nhân dân huyện LV ban hành Quyết định số 1342/QĐ-UBND.HC về việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho hộ bà Trình Thị K công trình đường ĐT 852B, đoạn từ đường tỉnh lộ A đến đường Huyện B, huyện LV, tỉnh Đồng Tháp. Theo như Quyết định 1342 bà Trình Thị K được bồi thường và hỗ trợ tổng cộng 386.736.000 đồng diện tích 1611,4 m2 . Sau khi nhận tiền bồi thường thì phát hiện chỉ thu hồi đất của bà K 878,3 m2 còn lại 733,1 m2 là đất còn lại không có thu hồi nên việc nhận 386.736.000 đồng là thừa so với diện tích đất thu hồi. Nay bà Trình Thị K thống nhất với lời trình bày của ông Nguyễn Thanh N là đại diện hợp pháp của nguyên đơn về việc thu hồi đất, việc Ủy ban nhân dân huyện LV ban hành các Quyết định như ông N trình bày, bà K cũng thống nhất về giá trị bồi thường ban đầu và việc bà K là người trực tiếp nhận tiền bồi thường, đồng ý trả số tiền 175.944.000đ (Một trăm bảy mươi lăm triệu, chín trăm bốn mươi bốn nghìn đồng) cho Ủy ban nhân dân Huyện đúng như lời trình bày của ông N.

Bà K thống nhất sẽ hoàn trả số tiền bồi thường diện tích bị thừa 733,1 m2 đất lúa (tương ứng với giá trị bồi thường và hỗ trợ mà bà K phải nộp lại là 175.944.000 đồng. Nhưng hiện nay gia đình đã nhận tiền bồi thường và mua đất của hộ dân lân cận, nhưng hộ dân chưa bàn giao đất, bà K chờ ông Tám Thành trả tiền cho bà K trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không thực hiện được giữa bà K với ông Thành nên hiện nay bà K không có khả năng để trả.

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu việc tuân theo pháp luật kể từ khi thụ lý vụ án đến khi ra quyết định xét xử Thẩm phán, Hội đồng xét xử chấp hành đúng các quy định pháp luật. Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, buộc bà Trình Thị K hoàn trả cho Ủy ban nhân dân huyện LV số tiền mà bà K nhận bồi thường dư là 175.944.000 đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, lời trình bày của đương sự đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về quan hệ pháp luật, thẩm quyền của Tòa án: Ủy ban nhân dân huyện LV khởi kiện yêu cầu bà Trình Thị K hoàn trả số tiền 175.944.000 đồng do bồi thường dư. Vì vậy, quan hệ pháp luật trong vụ án này là “Tranh chấp về đòi lại tài sản” theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự. Bà Trình Thị K có địa chỉ tại huyện LV, tỉnh Đồng Tháp nên Tòa án nhân dân huyện LV, tỉnh Đồng Tháp có thẩm quyền giải quyết vụ án là đúng theo quy định tại Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự.

[2] Về nội dung: Ủy ban nhân dân huyện LV là chủ đầu tư công trình đường tỉnh lộ ĐT 852B đoạn qua xã B, huyện LV, tỉnh Đồng Tháp. Thực hiện công trình trên, ngày 06/6/2013 Ủy ban nhân dân huyện LV ban hành Quyết định số 1342/QĐ-UBND.HC về việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho hộ bà Trình Thị K công trình đường ĐT 852B, đoạn từ đường tỉnh lộ A đến đường huyện B, huyện LV, tỉnh Đồng Tháp, theo Quyết định thì bà Trình Thị K được bồi thường và hỗ trợ tổng cộng 386.736.000 đồng.

Ngày 20/6/2013, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện LV tiến hành chi tiền bồi thường và hỗ trợ theo như các quyết định trên cho hộ bà K. Bà K là người trực tiếp ký tên nhận tiền bồi thường.

Sau khi triển khai việc chi trả bồi thường đã phát sinh sai sót, qua kiểm tra thực tế ngoài thực địa thì phát hiện diện tích đất thực tế của bà K bị thu hồi có sai lệch. Nguyên nhân là do đo đạc, xác định sai đối tượng sử dụng đất nên xác định lại diện tích đất thu hồi của bà K là 878,3m2 chứ không phải là 1611,4m2 theo như Quyết định thu hồi ban đầu, diện tích đất thu hồi có chênh lệch là 733,1m2. Kèm theo đó, số tiền bà K nhận bồi thường chênh lệch so với thực tế là 175.944.000 đồng.

Ngày 29/7/2016, Ủy ban nhân dân huyện LV ban hành Quyết định số 1597/QĐ-UBND.HC điều chỉnh là thu hồi giá trị bồi thường: 175.944.000đ mà UBND huyện LV đã bồi thường cho bà K.

Trong Biên bản ngày 24/8/2016 của Trung tâm phát triển quỹ đất và các Biên bản làm việc tiếp theo với bà K, Biên bản hòa giải ngày 04/6/2018 của Tòa án, bà Trình Thị K đều thừa nhận là có nhận được các quyết định về bồi thường hỗ trợ tái định cư, bà K thống nhất không có khiếu nại gì đối với các quyết định này, bà K cũng thừa nhận là việc nhận số tiền bồi thường 386.736.000 đồng là thừa so với diện tích đất thu hồi nên thống nhất hoàn trả lại số tiền chênh lệch đã nhận là 175.944.000 đồng, nhưng hoàn cảnh khó khăn nên bà K không có tiền hoàn lại. Do đó, việc bà K có nhận thừa số tiền bồi thường khi thực hiện dự án đường tỉnh lộ 852B là có thật được bà K thừa nhận. Vì vậy, UBND huyện LV yêu cầu bà K hoàn trả lại số tiền chênh lệch mà bà K đã nhận là 175.944.000 đồng là có cơ sở chấp nhận.

Diện tích đất bị thu hồi là của cá nhân bà K, việc nhận tiền bồi thường chỉ có bà K nhận nên buộc bà K hoàn trả tiền chênh lệch cho UBND huyện LV là phù hợp quy định pháp luật.

[3] UBND huyện LV không phải chịu án phí sơ thẩm dân sự. Bà Trình Thị K bị buộc thực hiện nghĩa vụ nên phải chịu án phí sơ thẩm dân sự theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ các Điều 26, 35, 39 Bộ luật tố tụng dân sự; các Điều 158, 164 Bộ luật dân sự 2015; các Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBNVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Tuyên xử:

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ủy ban nhân dân huyện LV.

Buc bà Trình Thị K hoàn trả cho Ủy ban nhân dân huyện LV số tiền 175.944.000 đồng (Một trăm bảy mươi lăm triệu, chín trăm bốn mươi bốn nghìn đồng).

Về án phí: Buộc bà Trình Thị K nộp 8.797.200 đồng án phí sơ thẩm dân dự.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án đối với số tiền phải thi hành mà người phải thi hành án chưa thi hành xong các nghĩa vụ đối với người được thi hành án thì người phải thi hành án phải trả lãi cho người được thi hành án tương ứng với nghĩa vụ phải thi hành, mức lãi suất do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá mức lãi suất quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự, nếu không thỏa thuận được thì mức lãi suất được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự.

Nguyên đơn, bị đơn có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án,quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự,người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án,quyền yêu cầu thi hành án,tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.


103
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 64/2018/DS-ST ngày 12/12/2018 về tranh chấp đòi lại tài sản

Số hiệu:64/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 12/12/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về