Bản án 56/2017/DS-ST ngày 24/08/2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÁI NƯỚC, TỈNH CÀ MAU

BẢN ÁN 56/2017/DS-ST NGÀY 24/08/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Ngày  24 tháng 8 naêm 2017 tại toà án nhân dân huyện Cái Nước xét sử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 42/2017/TLST-DS ngày 07 tháng 3 năm 2017. Về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo Quyết định đưa cụ án ra xét xử số 206/2017/QĐXXST-DS ngày 18 tháng 7 năm 2017 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Công ty tài chính TNHH một thành viên Ng hàng VNTV.

Địa chỉ: Tầng X, tòa nhà R, Số Y, đường ĐVB, Phường D, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lô Bằng Gi – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Chí L, sinh năm 1989 – Nhân viên (Có mặt).

Địa chỉ: ấp BĐ, xã LVL, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

- Bị đơn: Chị Trần Lệ Ng - Sinh năm 1994 (Vắng mặt).

Địa chỉ cư trú: ấp ST, xã TP, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo ông Trần Chí L là người đại diện cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ng hàng Việt Nam Thịnh Vượng trình bày:

Vào ngày 17 – 3 – 2015 chị Trần Lệ Ng có ký hợp đồng tín dụng số 20150317-110017-0029 với Công ty tài chính TNHH một thành viên Ng hàng VNTV vay số tiền 26.943.260 đồng (Hai mươi sáu triệu chín trăm bốn mươi ba nghìn hai trăm sáu mươi đồng) với lãi suất là 4.59 %/tháng để tiêu dùng cá nhân. Theo thỏa thuận tại hợp đồng thì chị Trần Lệ Ng có trách nhiệm thanh toán số tiền 40.951.000 đồng bao gồm cả gốc và lãi, trả chậm trong 19 tháng, 18 tháng đầu mỗi tháng trả 2.156.000 đồng, tháng cuối trả 2.143.000 đồng, kỳ thanh toán đầu tiên bắt đầu từ ngày 20 – 4 – 2015. Thực hiện hợp đồng, chị Ng đã nhận đủ số tiền tiêu dùng cá nhân và thanh toán cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ng hàng VNTV 05 lần với số tiền là 10.780.000 đồng. Kể từ ngày 29 – 9 – 015 đến nay chị Ng không thanh toán thêm bất cứ khoản tiền nào, Công ty đã nhiều lần nhắc nhở nhưng chị Ng vẫn không thực hiện. Tại phiên tòa, anh L yêu cầu chị Ng trả cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ng hàng VNTV số tiền là 30.171.000 đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Xét quan hệ pháp luật tranh chấp giữa nguyên đơn là Công ty tài chính TNHH một thành viên Ng hàng VNTV với bị đơn là chị Trần Lệ Ng là “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” được quy định tại Điều 463 Bộ luật dân sự năm 2015, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, bị đơn có địa chỉ tại ấp ST, xã TP, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau nên Tòa án nhân dân huyện Cái Nước thụ lý giải quyết là đúng theo quy đinh tại khoản 1 Điều 35, Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[2] Xét về thời hiệu khởi kiện: Tại hồ sơ thể hiện ngày 17 – 3 – 2015 chị Ng ký với Công ty tài chính TNHH một thành viên Ng hàng VNTV hợp đồng tín dụng số 20150317-110017-0029 để vay số tiền 26.943.260 đồng, lãi suất vay là 4.59%/tháng. Thỏa thuận tại hợp đồng thì chị Ng có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ng hàng VNTV số tiền 40.951.000 đồng trong thời hạn 19 tháng. Tuy nhiên chị Ng chỉ thanh toán được 05 tháng, từ ngày 29 – 9 – 2015 đến nay thì chị Ng không thanh toán nợ cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ng hàng VNTV theo hợp đồng đã ký. Đến ngày 28/02/2017, Công ty tài chính TNHH một thành viên Ng hàng VNTV làm đơn khởi kiện chị Ng tại Tòa án nhân dân huyện Cái Nước và được Tòa án thụ lý giải quyết vào ngày 07 – 3 – 2017. Do đó, việc khởi kiện của Công ty tài chính TNHH một thành viên Ng hàng VNTV đối với chị Ng là còn thời hiệu theo quy định của pháp luật.

[3] Xét về nội dung tranh chấp của vụ án, Hội đồng xét xử xét thấy việc chị Ng vay của Công ty tài chính TNHH một thành viên Ng hàng VNTV số tiền vốn là 26.943.260 đồng vào ngày 17 – 3 – 2015 là thực tế có xảy ra, thể hiện tại hợp đồng tín dụng số 201503317-110017-0029, mục đích chị Ng vay tiền là để tiêu dùng cá nhân, lãi suất cho vay là 4,59%/tháng, theo thỏa thuận chị Ng có trách nhiệm thanh toán cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ng hàng VNTV trong thời gian 19 tháng kể từ ngày 20 – 4 – 2015 với tổng số gốc và lãi là 40.951.000 đồng, trong 18 tháng đầu chị Ng phải thanh toán mỗi tháng là 2.156.000 đồng, tháng cuối chị Ng phải thanh toán số tiền là 2.143.000 đồng. Sau khi vay tiền, chị Ng chỉ có thanh toán cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ng hàng VNTV được 05 tháng với số tiền là 10.780.000 đồng, từ ngày 29 – 9 – 2015 đến nay chị Ng không có thực hiện việc thanh toán nợ cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ng hàng VNTV, chị Ng còn lại Công ty tài chính TNHH một thành viên Ng hàng VNTV 14 tháng với số tiền là 30.171.000 đồng. Đến nay đã quá thời hạn hợp đồng nhưng chị Ng không thanh toán cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ng hàng VNTV.

[5] Đối với chị Trần Lệ Ng, sau khi thụ lý giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau tiến hành hòa giải tại Tòa án theo quy định tại Điều 205 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Tuy nhiên, chị Ng đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt. Do đó, Tòa án nhân dân huyện Cái Nước không tiến hành hòa giải được vụ án theo quy định tại khoản 1 Điều 207 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Tòa án nhân dân huyện Cái Nước căn cứ vào Điều 220 Bộ luật tố tụng dân sự Quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục chung và triệu tập chị Ng hợp lệ đến lần thứ hai với nội dung triệu tập chị Ng đến Tòa án nhân dân huyện Cái Nước để tham gia tố tụng tại phiên tòa nhưng chị Ng vẫn vắng mặt không lý do. Do đó, Tòa án nhân dân huyện Cái Nước căn cứ vào khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 xét xử vắng mặt đối với chị Ng. Chị Ng không đến Tòa án để hòa giải và tham dự phiên tòa xét xử, chị Ng cũng không có ý kiến gì về yêu cầu trả nợ của Công ty tài chính TNHH một thành viên Ng hàng VNTV đối với chị Ng.

Từ những phân tích nêu trên, xét thấy yêu cầu của Công ty tài chính TNHH một thành viên Ng hàng VNTV đối với chị Trần Lệ Ng về việc trả số tiền vay còn nợ 30.171.000 đồng là có cơ sở chấp nhận.

[6] Về án phí dân sự có giá ngạch chị Ng phải chịu theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

Căn cứ:

QUYẾT ĐỊNH

Các Điều 26; 35; 39; 147, 227, 266, 271, 273 Bộ luật tố tụng dân sự;

Các Điều 122, 123, 131, 463, 466, 469 Bộ luật dân sự năm 2015.

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Công ty tài chính TNHH một thành viên Ng hàng VNTV đối với chị Trần Lệ Ng.

Buộc chị Trần Lệ Ng trả cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ng hàng VNTV số tiền 30.171.000 đồng (Ba mươi triệu một trăm bảy mươi mốt nghìn đồng).

Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Buộc chị Trần Lệ Ng phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 1.509.000 đồng (làm tròn số), nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Cái Nước khi án có hiệu lực pháp luật. Công ty tài chính TNHH một thành viên Ng hàng VNTV không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch. Công ty tài chính TNHH một thành viên Ng hàng VNTV có dự nộp số tiền tạm ứng án phí là 754.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0011077 ngày 07 – 3 – 2017 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Cái Nước. Công ty tài chính TNHH một thành viên Ng hàng VNTV được nhận lại toàn bộ số tiền tạm ứng án phí nêu trên tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Cái Nước khi án có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Án xử sơ thẩm công khai, Công ty tài chính TNHH một thành viên Ng hàng VNTV có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Chị Ng có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai.


92
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 56/2017/DS-ST ngày 24/08/2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Số hiệu:56/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Cái Nước - Cà Mau
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:24/08/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về