Bản án 551/2018/DS-ST ngày 07/11/2018 về tranh chấp đòi tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 551/2018/DS-ST NGÀY 07/11/2018 VỀ TRANH CHẤP ĐÒI TÀI SẢN

Ngày 07 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 226/2018/TLST-DS ngày 24 tháng 5 năm 2018 về “Tranh chấp đòi tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 449/2018/QĐXXST-DS ngày 24 tháng 9 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 379/2018/QĐST-DS ngày 15 tháng 10 năm 2018 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ; địa chỉ: Xã T, huyện L, tỉnh Bình Thuận Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Nguyễn Như Thành P (Giấy ủy quyền ngày 15/5/2018), (Xin vắng mặt).

- Bị đơn: Ông Nguyễn Thanh P, sinh năm 1967; địa chỉ: Đường S, Phường L, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh (Vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện đề ngày 15 tháng 5 năm 2018 và trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ có ông Nguyễn Như Thành P là người đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình bày:

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ có nhờ ông Nguyễn Thanh P liên hệ mua giúp động cơ máy đào đất, nên ngày 27/02/2017, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ có chuyển khoản cho ông Nguyễn Thanh P (có biên lai Giấp nộp tiền) qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện L - Bình Thuận số tiền 25.000.000 đồng để ông Nguyễn Thanh P sử dụng số tiền này đi mua dụng cụ động cơ máy đào đất giúp công ty. Do số tiền này chưa đủ nên ngày 23/5/2017, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ tiếp tục chuyển khoản cho ông Nguyễn Thanh P số tiền 40.000.000 đồng qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện L - Bình Thuận. Tổng số tiền Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ đã chuyển khoản cho ông Nguyễn Thanh P để nhờ mua giúp động cơ máy đào đất là 65.000.000 đồng. Do thời gian lâu mà vẫn không thấy ông Nguyễn Thanh P mua giúp động cơ máy đào đất như thỏa thuận nên nguyên đơn đã nhiều lần yêu cầu ông Nguyễn Thanh P hoàn trả lại số tiền 65.000.000 đồng nhưng bị đơn chưa trả.

Ngày 21/3/2018, ông Nguyễn Thanh P viết Giấy hẹn nợ có nhận của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ số tiền 65.000.000 đồng để mua giúp động cơ máy đào đất nhưng chưa giao máy được nên ông Nguyễn Thanh P hẹn một tuần sau sẽ trả lại số tiền trên cho nguyên đơn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ chấp nhận nội dung Giấy hẹn nợ ngày 21/3/2018 và giữ của ông Nguyễn Thanh P 01 Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (gọi là giấy lưu hành) cấp ngày 30/11/2017 đối với xe ô tô tải mang biển đăng ký 51C-95.684.

Đến nay, quá thời hạn trả nợ nhưng bị đơn vẫn chưa nhận lại số tiền trên. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ khởi kiện, yêu cầu ông Nguyễn Thanh P phải trả cho công ty số tiền nợ 65.000.000 đồng trong một lần ngay khi bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật, nguyên đơn không yêu cầu ông Nguyễn Thanh P phải trả lãi suất. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ tự nguyện trả lại ông Nguyễn Thanh P Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (gọi là giấy lưu hành) cấp ngày 30/11/2017 đối với xe ô tô tải mang biển đăng ký 51C-95.684.

Tòa án đã tống đạt hợp lệ Thông báo thụ lý vụ án, Giấy triệu tập đương sự, Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, Quyết định đưa vụ án ra xét xử, Quyết định hoãn phiên tòa để triệu tập ông Nguyễn Thanh P tới Tòa án để lấy lời khai, tham dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, tham gia phiên tòa xét xử nhưng ông Nguyễn Thanh P không đến, do đó Tòa án không lấy lời khai của ông Nguyễn Thanh P cũng như không tiến hành hòa giải giữa nguyên đơn và bị đơn được.

Tại phiên Tòa hôm nay, nguyên đơn có đơn xin vắng mặt và vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện ban đầu, bị đơn vắng mặt không có lý do.

- Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh:

Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết: Đây là tranh chấp đòi tài sản nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Về tố tụng: Tòa án đã xác định đúng người tham gia tố tụng. Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa hôm nay, Thẩm phán và Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng, đầy đủ trình tự thủ tục tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng, nguyên đơn chấp hành đúng các quy định của pháp luật, bị đơn chưa chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Về nội dung: Ông Nguyễn Thanh P nợ tiền của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ theo như nội dung vụ án đã trình bày, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ là có cơ sở chấp nhận.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên tòa và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1]. Về tố tụng:

Quyền khởi kiện, quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết của Tòa án: Ông Nguyễn Thanh P nợ Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ số tiền 65.000.000 đồng, có ký Giấy hẹn nợ, do đó có cơ sở xác định giữa ông Nguyễn Thanh P và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ có giao kết hợp đồng dân sự, đây là tranh chấp đòi tài sản. Do ông Nguyễn Thanh P không trả tiền đúng hạn nên Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ khởi kiện. Ông Nguyễn Thanh P cư trú tại quận G, Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Về người tham gia tố tụng: Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, Tòa án đã tống đạt hợp lệ Thông báo thụ lý vụ án, Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, Giấy triệu tập đương sự triệu tập ông Nguyễn Thanh P tới Tòa án để giải quyết vụ án nhưng ông Nguyễn Thanh P vắng mặt không có lý do.

Tòa án đã tống đạt hợp lệ Quyết định đưa vụ án ra xét xử, Quyết định hoãn phiên tòa kèm Giấy triệu tập đương sự cho ông Nguyễn Thanh P, nhưng tại phiên tòa hôm nay, ông Nguyễn Thanh P vẫn vắng mặt không có lý do nên căn cứ Điều 227, Điều 238 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt bị đơn ông Nguyễn Thanh P.

Nguyên đơn có đơn xin vắng mặt và vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện.

[2]. Về yêu cầu của các đương sự:

Đối với yêu cầu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ yêu cầu ông Nguyễn Thanh P trả lại cho công ty số tiền nợ là 65.000.000 đồng, Hội đồng xét xử nhận thấy: Căn cứ vào Giấy hẹn nợ ngày 21/3/2018 được ký giữa ông Nguyễn Thanh P với Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ cho thấy việc thỏa thuận giao dịch dân sự giữa các bên là có thật. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ đã hai lần chuyển khoản với tổng số tiền 65.000.000 đồng cho ông Nguyễn Thanh P (có biên lai Giấp nộp tiền) qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện L - Bình Thuận (vào ngày 27/02/2017 chuyển số tiền 25.000.000 đồng và ngày 23/5/2017 chuyển số tiền 40.000.000 đồng) để nhờ mua giúp động cơ máy đào đất. Do thời gian lâu mà vẫn không thấy ông Nguyễn Thanh P mua giúp động cơ máy đào đất như thỏa thuận nên nguyên đơn đã nhiều lần yêu cầu ông Nguyễn Thanh P hoàn trả lại số tiền 65.000.000 đồng. Ông Nguyễn Thanh P chưa trả cho nguyên đơn số tiền trên nên viết Giấy hẹn nợ ngày 21/3/2018 có nội dung thể hiện ông Nguyễn Thanh P xác nhận có nhận của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ số tiền 65.000.000 đồng để mua giúp động cơ máy đào đất nhưng chưa giao máy được, ông Nguyễn Thanh P hẹn một tuần sau sẽ trả lại số tiền trên cho nguyên đơn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ chấp nhận nội dung Giấy hẹn nợ ngày 21/3/2018 và giữ của ông Nguyễn Thanh P 01 Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cấp ngày 30/11/2017 đối với xe ô tô tải mang biển đăng ký 51C-95.684. Tòa án đã triệu tập ông Nguyễn Thanh P đến Tòa để ghi lời khai và hòa giải nhưng ông Nguyễn Thanh P không đến Tòa để thực hiện quyền và nghĩa vụ của ông, do đó Hội đồng xét xử không ghi nhận được ý kiến của ông Nguyễn Thanh P.

Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, trình bày của đương sự, xét việc giao kết và thực hiện hợp đồng dân sự, căn cứ vào khoản 1 Điều 166 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: “Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền đòi lại tài sản từ người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật”, căn cứ vào khoản 2 Điều 164 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: “Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác buộc người có hành vi xâm phạm quyền phải trả lại tài sản,…”. Do đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ yêu cầu ông Nguyễn Thanh P phải trả cho công ty số tiền 65.000.000 đồng là có cơ sở chấp nhận, nên Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc ông Nguyễn Thanh P phải trả cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ số tiền 65.000.000 đồng làm một lần ngay sau khi bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ tự nguyện trả lại ông Nguyễn Thanh P Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cấp ngày 30/11/2017 đối với xe ô tô tải mang biển đăng ký 51C- 95.684.

Hội đồng xét xử thống nhất với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ.

[3]. Về án phí dân sự sơ thẩm: Theo quy định tại Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và Luật phí, lệ phí năm 2015, yêu cầu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ được chấp nhận nên ông Nguyễn Thanh P phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 3.250.000 đồng đối với khoản nợ mà ông Nguyễn Thanh P phải trả là 65.000.000 đồng. Nguyên đơn không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, hoàn lại cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ số tiền 1.625.000 đồng mà nguyên đơn đã nộp tạm ứng án phí theo biên lai thu số AA/2017/0029296 ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chi cục thi hành án dân sự quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vì các lẽ nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147, Điều 150 Điều 177, Điều 203, Điều 217, Điều 218, Điều 219, điểm b khoản 2 Điều 227, Điều 266, Điều 273, Điều 280 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

Căn cứ khoản 2 Điều 164, Điều 166, Điều 688 Bộ luật dân sự năm 2015; Căn cứ Điều 26 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Luật phí và lệ phí năm 2015 và Điều 48 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

Tuyên xử:

1- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ.

- Buộc ông Nguyễn Thanh P chịu trách nhiệm trả cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ số tiền 65.000.000 (Sáu mươi lăm triệu) đồng làm một lần ngay sau khi bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ tự nguyện trả lại ông Nguyễn Thanh P Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cấp ngày 30/11/2017 đối với xe ô tô tải mang biển đăng ký 51C-95.684.

Thi hành tại cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền.

Kể từ ngày Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ có đơn thi hành án, nếu ông Nguyễn Thanh P chưa trả số tiền nêu trên thì hàng tháng ông Nguyễn Thanh P còn phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

2- Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Nguyễn Thanh P phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm là 3.250.000 (Ba triệu hai trăm năm mươi nghìn) đồng đối với khoản nợ mà ông Nguyễn Thanh P phải trả là 65.000.000 (Sáu mươi lăm triệu) đồng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ được nhận lại tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.625.000 (Một triệu sáu trăm hai mươi lăm nghìn) đồng mà nguyên đơn đã nộp tạm ứng án phí theo biên lai thu số AA/2017/0029296 ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chi cục thi hành án dân sự quận G, Thành phố Hồ Chí Minh.

3- Về nghĩa vụ thi hành án: Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo các quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

4- Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng và Thương mại Đ và bị đơn ông Nguyễn Thanh P có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt hợp lệ bản án.


103
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 551/2018/DS-ST ngày 07/11/2018 về tranh chấp đòi tài sản

Số hiệu:551/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 07/11/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về