Bản án 54/2018/HNGĐ-ST ngày 30/11/2018 về tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH BÌNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

BẢN ÁN 54/2018/HNGĐ-ST NGÀY 30/11/2018 VỀ  TRANH CHẤP THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON SAU KHI LY HÔN

Ngày 30 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 235/2018/TLST-HNGĐ ngày 25 tháng 9 năm 2018 về việc “Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 57/2018/QĐXXST-HNGĐ ngày 19 tháng 11 năm 2018 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Trúc H, sinh năm 1989.

Địa chỉ cư trú: Ấp T, xã TQ, huyện TB, tỉnh ĐT.

- Bị đơn: Anh Lê Minh T, sinh năm 1984.

Địa chỉ cư trú: Ấp TD, xã TH, huyện TB, tỉnh ĐT.

Chị Nguyễn Thị Trúc H, anh Lê Minh T có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Trong đơn khởi kiện, trong quá trình giải quyết vụ án, cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn chị Nguyễn Thị Trúc H trình bày:

Ngày 10/5/2018, Tòa án nhân dân huyện Thanh Bình ban hành Quyết định số 48/2018/QĐST-HNGĐ công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự giữa anh Lê Minh T và chị Nguyễn Thị Trúc H. Theo Quyết định, anh Lê Minh T được tiếp tục nuôi hai con chung tên Lê Duy N sinh ngày 11/5/2013 và Lê Phương Q, sinh ngày 04/9/2015 đến khi hai con chung đủ 18 tuổi, chị H không phải cấp dưỡng nuôi hai con chung.

Nay chị Nguyễn Thị Trúc H yêu cầu được nuôi con chung tên Lê Phương Q, sinh ngày 04/9/2015, chị H không yêu cầu anh T cấp dưỡng. Chị H đồng ý để anh T tiếp tục nuôi con chung tên Lê Duy N sinh ngày 11/5/2013.

- Trong quá trình giải quyết vụ án, cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, bị đơn anh Lê Minh T trình bày:

Anh Lê Minh T không đồng ý theo yêu cầu của chị H. Anh T yêu cầu tiếp tục nuôi hai con chung theo Quyết định số 48/2018/QĐST-HNGĐ công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự của Tòa án nhân dân huyện Thanh Bình. Hiện nay, hai cháu đang theo học tại Trường mẫu giáo TH, có xác nhận của trường. Ngoài ra, anh T có nghề sửa xe thu nhập mỗi tháng từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng. Do đó, anh T xác định anh đủ điều kiện để nuôi hai con chung tên Lê Duy N sinh ngày 11/5/2013 và Lê Phương Q, sinh ngày 04/9/2015.

Tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án gồm:

- Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự (Bản sao y).

- Trích lục kết hôn (Bản sao).

- Trích khai sinh của Lê Phương Q và của Lê Duy N (Bản sao).

- Đơn xác nhận nơi cư trú của người bị kiện (Bản chính).

- Đơn xin tiếp tục nuôi con (Bản chính, viết tay, đề ngày 16/10/2018, do Lê Minh T ký tên).

- Đơn xin xác nhận (Bản chính, viết tay, đề ngày 23/10/2018, do Lê Minh T ký tên, Trường mẫu giáo TH xác nhận ngày 23/10/2018).

- Đơn xin xác nhận (Bản chính, viết tay, đề ngày 25/10/2018, do Lê MinhT ký tên, Công an xã TH xác nhận  ngày 30/11/2018).

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng: Chị Nguyễn Thị Trúc H yêu cầu được nuôi con chung tên Lê Phương Q, sinh ngày 04/9/2015, chị H không yêu cầu anh T cấp dưỡng. Do đó, đây là vụ án hôn nhân và gia đình “V/v tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn” theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Bộ luật tố tụng dân sự. Anh Lê Minh T cư trú tại ấp TD, xã TH, huyện TB, tỉnh ĐT nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự.

[2] Về nội dung:

[2.1] Xét yêu cầu được nuôi con chung tên Lê Phương Q, sinh ngày 04/9/2015 của chị Nguyễn Thị Trúc H.

Xét thấy, trong quá trình giải quyết vụ án, cũng như tại phiên tòa chị H không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh anh T không tạo điều kiện để chị H trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chung. Ngoài ra, chị H cũng không có chứng cứ chứng minh chị H có việc làm ổn định có thể đảm bảo việc nuôi dưỡng con chung. Chị H cũng không chứng minh được việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sẽ đảm bảo cho con sống trong môi trường có sự phát triển cả về vật chất và tinh thần. Mặc khác, chị H không chứng minh được anh T không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chung. Tòa án nhân dân huyện Thanh Bình đã ra Thông báo số 17/TB-TA ngày 17/10/2018 về việc yêu cầu chị H giao nộp tài liệu chứng cứ nhưng chị H vẫn không giao nộp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án. Do đó, yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con của chị H đối với Lê Phương Q, sinh ngày 04/9/2015 là không có cơ sở chấp nhận.

[2.2] Xét việc anh T yêu cầu tiếp tục nuôi hai con chung tên Lê Duy N, sinh ngày 11/5/2013 và Lê Phương Q, sinh ngày 04/9/2015 theo Quyết định số 48/2018/QĐST-HNGĐ công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự của Tòa án nhân dân huyện Thanh Bình.

Xét thấy, sau khi được Tòa án giao quyền trực tiếp nuôi cháu N và cháu Q thì anh T có tạo điều kiện cho các cháu học tập. Việc học tập của các cháu được thể hiện trong Đơn xác xin nhận ngày 23/10/2018, được Trường mẫu giáo TH xác nhận hai cháu đang theo tại Trường. Hiện nay, anh T là thợ sửa xe có thu nhập trung bình mỗi tháng từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng là đảm bảo cho việc nuôi dưỡng các cháu. Việc anh T là thợ sửa xe và có mở tiệm sửa xe được thể hiện trong Đơn xin xác nhận ngày 25/10/2018, được Công an xã TH xác nhận ngày 30/11/2018. Nhằm tránh việc thay đổi trong cuộc sống của các cháu, cần để cho anh T tiếp tục nuôi dưỡng các cháu.

[3] Về án phí: Do yêu cầu của chị H không được chấp nhận nên chị H phải chịu án phí về hôn nhân và gia đình sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 3 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 1 Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 58, Điều 70, Điều 81, Điều 82, Điều 83, Điều 84 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; Khoản 1 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

Không chấp nhận yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn của chị Nguyễn Thị Trúc H đối với cháu Lê Phương Q, sinh ngày 04/9/2015.

Tiếp tục giao cháu Lê Duy N sinh ngày 11/5/2013 và cháu Lê Phương Q, sinh ngày 04/9/2015 cho anh Lê Minh T nuôi dưỡng, chị H không phải cấp dưỡng nuôi con chung.

Chị H và anh T được quyền trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và thăm nom con chung, không ai được cản trở.

Về án phí: Chị Nguyễn Thị Trúc H phải chịu 300.000 đồng án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm, nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000 đồng theo Biên lai số BH/2017/0004239 ngày 21/9/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Bình. Như vậy, chị H đã nộp xong tiền án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm.

Nguyên đơn, bị đơn có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.


60
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 54/2018/HNGĐ-ST ngày 30/11/2018 về tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

Số hiệu:54/2018/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp
Lĩnh vực:Hôn Nhân Gia Đình
Ngày ban hành:30/11/2018
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về