Bản án 50/2017/DS-ST ngày 28/08/2017 về tranh chấp hợp đồng dân sự

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN

BẢN ÁN 50/2017/DS-ST NGÀY 28/08/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

Ngày 28 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 119/2017/TLST- DS ngày 24 tháng 5 năm 2017 về “Tranh chấp hợp đồng dân sự” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 237/2017/QĐXXST-DS ngày 07 tháng 8 năm 2017 và Quyết định hoãn phiên tòa số 286/2017/QĐST-DS ngày 23 tháng 8 năm 2017 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP V(VPBank);

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Chí D; Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Hiền T – Chức vụ: Trưởng phòng thu hồi nợ pháp lý kiêm quản lý pháp chế cho phòng An ninh và phòng Kiểm soát gian lận, phòng thu hồi nợ pháp lý, Trung tâm thu hồi nợ - Khối tín dụng tiêu dùng – Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Địa chỉ: Khu phố A, phường B, thành phố P;

Người đại diện theo ủy quyền của ông T: Ông Nguyễn Công T – sinh năm: 1979

Địa chỉ: 18/12, đường Tuyên Quang, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Bị đơn: Đoàn Văn H – sinh năm: 1981;

Địa chỉ: Khu phố A, phường P, thành phố P, tỉnh Bình Thuận.

Tại phiên tòa nguyên đơn có mặt, vắng mặt bị đơn.

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Tại đơn khởi kiện đề ngày 15/5/2017 và trong quá trình xét xử, đại diện nguyên đơn Ngân hàng TMCP V(VPBank) là Ông Nguyễn Công T trình bày:

Ngày 11/3/2014 ông Đoàn Văn H có ký Hợp đồng tín dụng số 20141103-117032- 0003 với Ngân hàng TMCP Vđể vay số tiền 35.700.000  đồng, với lãi suất thoả thuận 4,59 %/tháng, mục đích vay tiêu dùng cá nhân.

Theo thỏa thuận trong hợp đồng, ông H có trách nhiệm thanh toán số tiền 59.640.172 đồng (gồm cả gốc và lãi), trả chậm liên tiếp trong vòng 24 tháng, trong 23 tháng đầu, mỗi tháng trả 2.485.007 đồng, tháng cuối cùng trả 2.485.011 đồng. Thanh toán vào ngày 20 hàng tháng. Bắt đầu từ ngày 20/6/2014.

Sau khi ông Đoàn Văn H nhận đủ số tiền vay theo hợp đồng và đã trả nợ cho Ngân hàng TMCP Vđược 08 lần với số tiền 19.888.000 đồng. Kể từ ngày 24/11/2014  đến nay ông Đoàn Văn H không thanh toán thêm bất cứ khoản nào cho Ngân hàng mặc dù Ngân hàng đã dùng nhiều biện pháp yêu cầu ông H trả nợ.

Ngày 15/5/2017 Ngân hàng TMCP Vlàm đơn khởi kiện yêu cầu ông Đoàn Văn H có trách nhiệm trả nợ cho Ngân hàng TMCP Vcác khoản nợ gốc còn lại 27.735.424 đồng. Không yêu cầu ông H trả lãi tính từ thời điểm 24/11/2014 cho đến khi có bản án hoặc Quyết định có hiệu lực pháp luật.

* Tại phiên Tòa bị đơn ông Đoàn Văn H vắng mặt và tại bản từ khai ngày 26/7/2017 ông H trình bày:

Ông Đoàn Văn H thừa nhận hiện nay còn nợ của Ngân hàng TMCP V27.735.424 đồng và hẹn vào ngày 01/8/2017 trả 10.000.000 đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và sau khi nghe đương sự trình bày tại phiên Tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

Về tố tụng dân sự:

[1] Ngân hàng TMCP V có đơn khởi kiện tranh chấp về hợp đồng dân sự đối với ông Đoàn Văn H đây là tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự. Ông H cư ngụ tại Khu phố A, phường P, thành phố P, tỉnh Bình Thuận nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Theo điểm a khoản 01 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự.

[2] Về phía ông H từ khi thụ lý vụ án cho đến khi xét xử ông H nhiều lần đã được tòa án tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng, Quyết định đưa vụ án ra xét xử và Quyết định hoãn phiên tòa nhưng cố tình không hợp tác. Duy nhất có một lần ông đến Tòa án viết bản tự khai thừa nhận có thiếu nợ Ngân hàng và sẽ đến Tòa hòa giải nhưng ông không thực hiện. Do đó Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt ông H theo Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự.

[3] Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết phát biểu ý kiến về việc tuân thủ theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử đã đảm bảo cho việc ra quyết định đúng pháp luật; Việc chấp hành qui định của pháp luật của nguyên đơn kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử vào nghị án.

[4] Về quan hệ tranh chấp hợp đồng dân sự và nội dung thỏa thuận giữa nguyên đơn và bị đơn:

Ngân hàng TMCP Vkhởi kiện yêu cầu ông Đoàn Văn H trả nợ gốc 27.735.424 đồng. Hội đồng xét xử xét thấy: Giữa nguyên đơn và bị đơn đã tự nguyện ký kết hợp đồng tín dụng số 20140311-117032-0003 ký vào ngày 11/3/2014 để vay số tiền 37.700.000 đồng, lãi suất 4,59%/tháng để tiêu dùng cá nhân. Theo thỏa thuận ông H có trách nhiệm trả 59.640.172 đồng, trả chậm trong vòng 24 tháng. Trong 23 tháng đầu mỗi tháng trả 2.458.007 đồng, tháng cuối cùng trả 2.485.011 đồng. Số tiền này bao gồm cả gốc và lãi.

Tại bản tự khai ngày 26/7/2017 ông H xác nhận ông còn nợ của Ngân hàng Việt nam Thịnh vượng 27.735.424 đồng.

Căn cứ Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự thì đây là những tình tiết, sự kiện không cần phải chứng minh. Hội đồng xét xử công nhận các tình tiết, sự kiện này là có thật.

Để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp theo quy định tại Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự, nguyên đơn đã cung cấp tài liệu, chứng cứ thể hiện việc nguyên đơn cho bị đơn vay tiền đó là Hợp đồng tín dụng số 20140311-117032-0003 ký vào ngày 11/3/2014 và trong quá trình giải quyết vụ án tại các bản khai, biên bản lấy lời khai tại phiên Tòa sợ thẩm hôm nay vẫn là 27.735.424 đồng. Bên nguyên đơn không yêu cầu bị đơn tiếp tục trả lãi.

Nhận thấy việc Ngân hàng TMCP Vkhởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự đối với ông Đoàn Văn H là đúng nên được chấp nhận.

[5] Về án phí: Do yêu cầu của nguyên đơn được Tòa án chấp nhận nên nguyên đơn được hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp và bị đơn phải nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự và khoản 02 Điều 26 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết phát biểu quan điểm vụ án: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu buộc bị đơn phải trả cho nguyên đơn số tiền 27.735.424 đồng. Đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát là hợp lý nên chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1/Áp dụng:

Căn cứ Điều 21, khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39, Điều 91, Điều 92, Điều 147, Điều 189, Điều 227, Điều 235, Điều 262, Điều 266, Điều 269, Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ Điều 471, Điều 474 của Bộ luật dân sự;

Căn cứ khoản 2 Điều 03, khoản 2 Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng;

Căn cứ khoản 2 Điều 26 của Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

2/Tuyên xử:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP V(VPBank).

- Ông Đoàn Văn H trả cho Ngân hàng TMCP Vsố tiền 27.735.424 đồng (Hai mươi bảy triệu bảy trăm ba mươi lăm nghìn bốn trăm hai mươi bốn đồng).

- Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm ông Đoàn Văn H còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng số 20140311-117032-0003 ký vào ngày 11/3/2014 cho đến khi thanh toán xong khoản nợ này

- Về án phí: Ông Đoàn Văn H phải nộp 1.386.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm về tranh chấp dân sự. Ngân hàng TMCP Vkhông phải chịu án phí nên được hoàn trả lại 693.000 đồng tiền tạm ứng án phí theo biên lai số 0013376 ngày 19/5/2017 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết thu.

Quyền kháng cáo bản án của nguyên đơn là 15 ngày kể từ ngày tuyên án (28/8/2017). Quyền kháng cáo của bị đơn là 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án tại địa phương.

*Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a,7b và 9 luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 luật Thi hành án dân sự.


138
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 50/2017/DS-ST ngày 28/08/2017 về tranh chấp hợp đồng dân sự

Số hiệu:50/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:28/08/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về