Bản án 48/2018/DS-ST ngày 17/10/2018 về tranh chấp hụi

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

BẢN ÁN 48/2018/DS-ST NGÀY 17/10/2018 VỀ TRANH CHẤP HỤI

Ngày 17/10/2018 tại trụ sở Tòa án huyện Châu Thành mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số 107A/2018 ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành về “Tranh chấp Hụi” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 111/2018/QĐXX-ST ngày 29/8/2018 giữa:

- Nguyên đơn: Nguyễn Thị H - sinh năm 1955

Địa chỉ: Số 120/1 ấp T, xã A, huyện C, tỉnh Đồng Tháp

- Bị đơn: Lê Thị Ú – sinh năm 1974

Địa chỉ: ấp T, xã A, huyện C, tỉnh Đồng Tháp.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 24/4/2018 cùng các lời khai trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án và tại phiên tòa, nguyên đơn bà Nguyễn Thị H trình bày: bà Lê Thị Ú, tham gia chơi hụi của tôi 3 dây hụi có 5 phần, cụ thể như sau:

- Dây thứ nhất, hụi tháng 500.000đ, có 25 người tham gia, bà Ú tham gia 02 phần, hụi khui ngày 04/9/2014 âm lịch, bà Ú hốt lần thứ nhất được số tiền là 8.870.000đ, bà Ú đóng lại hụi chết được 17 lần, số tiền 8.500.000đ, còn thiếu lại 7 lần bà Ú không đóng số tiền 3.500.000đ.

+ Bà Ú hốt hụi lần 2 vào ngày 04/10/2014 được số tiền 8.415.000đ, bà Ú đóng hụi chết được 16 lần số tiền 8.000.000đ, bà Ú còn nợ lại tiền hụi chết chưa đóng là 7 lần số tiền còn nợ là 3.500.000đ.

Như vậy phần hụi 500.000đ khui ngày 04/9/2014, bà Ú hốt 2 lần, bà Ú còn nợ lại bà H số tiền là 7.000.000đ.

- Dây thứ hai, hụi tháng 1.000.000đ, có 22 phần, bà Ú tham gia hai phần, hụi khui ngày 06/03/2015, bà Ú hốt hụi lần thứ nhất số tiền nhận là 16.300.000đ, bà Ú đóng hụi chết được 11 lần, đóng được 11.000.000đ, còn phải đóng hụi chết 10 lần, số tiền là 10.000.000đ.

Bà Ú hốt hụi lần 2 vào ngày 06/6/2015 bà Ú nhận được số tiền 16.000.000đ, bà Ú đóng hụi chết được 8 phần, số tiền 8.000.000đ, bà Ú còn nợ lại 10 phần hụi chết số tiền 10.000.000đ.

Như vậy phần hụi 1.000.000đ khui ngày 06/3/2015 bà Ú còn nợ lại bà H số tiền là 20.000.000đ.

- Dây thứ ba, hụi tháng 500.000đ khui ngày 30/12/2015, có 25 phần, bà Ú tham gia 01 phần, bà Ú hốt hụi ngày 30/12/2015 nhận được số tiền 8.390.000đ, bà Ú đóng hụi chết được 1 lần số tiền 500.000đ, bà Ú còn nợ lại 23 phần chưa đóng số tiền 11.500.000đ.

Như vậy bà Ú còn nợ dây hụi 500.000đ khui ngày 30/12/2015 số tiền là 11.500.000đ

Tổng số bà Ú tham gia hụi của bà H là 3 dây có 5 phần, còn nợ tổng cộng là 38.500.000đ bà Ú đã trả được số tiền 5.750.000đ, như vậy bà Ú còn nợ bà H tiền nợ hụi là 32.750.000đ. Nay bà Nguyễn Thị H không yêu cầu ông Cao Đắc Th liên đới trả nợ hụi với bà Ú.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành phát biểu về việc tuân thủ pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử t khi thụ lý vụ án đến khi xét xử đ ng quy định pháp luật. Các đương sự chấp hành tốt nội quy phiên tòa.

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn và buộc bị đơn bà Lê Thị Ú trả cho bà Nguyễn Thị H số tiền nợ hụi là 32.750.000đ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa và lời trình bày của các bên đương sự, ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Quan hệ pháp luật “Tranh chấp Hụi” Trong thời gian bà Nguyễn Thị H khởi kiện bà Lê Thị Ú có mặt tại địa phương và có sự xác nhận của Công an xã A, huyện C ngày 19/4/2018. Tòa án thụ lý vụ án và cấp tống đạt các thông báo, giấy triệu tập bà Ú đã ký tên nhận, qua 2 lần hòa giải vào ngày 18/7/2018 và ngày 27/7/2018 bà Lê Thị Ú có ký nhận, nhưng đều vắng mặt không có lý do. Tại phiên tòa ngày 27/9/2018 và ngày 17/10/2018 bị đơn vẫn vắng mặt không lý do, Tòa án căn cứ vào Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự, xét xử vắng mặt bà Lê Thị Ú.

[2] Nội dung vụ án: Bà Nguyễn Thị H có làm chủ hụi, bà Lê Thị Ú có tham gia 3 dây hụi 5 phần, gồm:

1. Dây thứ nhất, hụi tháng 500.000đ, có 25 người tham gia, bà Ú tham gia 02 phần, bà Ú hốt lần thứ nhất được số tiền là 8.870.000đ, bà Ú đóng lại được 17 lần, số tiền 8.500.000đ, bà Ú còn nợ 3.500.000đ.

+ Bà Ú hốt hụi lần 2 nhận được số tiền 8.415.000đ, bà Ú đóng hụi chết được 16 lần số tiền 8.000.000đ, bà Ú còn nợ lại 7 lần số tiền là 3.500.000đ.

Như vậy phần hụi 500.000đ khui ngày 04/9/2014 bà Ú còn nợ lại bà H số tiền là 7.000.000đ.

2. Dây thứ hai, hụi tháng 1.000.000đ, có 22 phần, bà Ú tham gia hai phần, bà Ú hốt hụi lần thứ nhất số tiền nhận là 16.300.000đ, bà Ú đóng hụi chết được 11 lần 11.000.000đ, còn nợ lại số tiền là 10.000.000đ.

- Bà Ú hốt hụi lần 2 nhận được số tiền 16.000.000đ, bà Ú đóng được 8 lần, số tiền 8.000.000đ, bà Ú còn nợ lại số tiền 10.000.000đ.

Như vậy phần hụi 1.000.000đ khui ngày 06/3/2015 bà Ú còn nợ lại bà H số tiền là 20.000.000đ.

3. Dây thứ ba, hụi tháng 500.000đ có 25 phần, bà Ú tham gia 01 phần, bà Ú hốt hụi nhận được số tiền 8.390.000đ, bà Ú đóng được 1 lần số tiền 500.000đ, bà Ú còn nợ số tiền 11.500.000đ.

- Bà Ú tham gia hụi của bà H là 3 dây 5 phần còn nợ tổng cộng số tiền là 38.500.000đ bà Ú đã trả được số tiền 5.750.000đ, như vậy bà Ú còn nợ tiền hụi của bà H là 32.750.000đ.

- Căn cứ vào Biên bản đối chiếu nợ tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện C ngày 08/8/2016 bà Lê Thị Ú th a nhận có tham gia hụi do bà Nguyễn Thị H làm chủ hụi, bà Ú tham gia 3 dây hụi, có 5 phần hụi, bà Ú đã hốt hụi xong, không đóng lại hụi (chết) cho bà H, bà H đóng thay cho bà Ú số tiền 38.500.000đ, bà Ú đã trả được 5.750.000đ, như vậy bà Ú còn nợ tiền hụi của bà H số tiền là 32.750.000đ

[3] Xét thấy: Về nội dung vụ án trên, Hội đồng xét xử xem xét có đủ cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị H tại biên bản đối chiếu nợ giữa bà H với bà Ú, do đó bà Lê Thị Ú có nghĩa vụ trả cho bà Nguyễn Thị H số tiền nợ hụi là 32.750.000đ và chấp nhận việc bà H không yêu cầu ông Cao Đắc Th liên đới với bà Ú trả tiền nợ hụi.

Do chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nên bị đơn bà Lê Thị Ú phải chịu án phí dân sự sơ thẩm số tiền là 1.637.500đ.

- Bà Nguyễn Thị H được nhận lại số tiền 818.750đ theo biên lai thu số 03072 ngày 11/5/2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự và Điều 471 Bộ luật dân sự năm 2015Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án.

Xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là Bà Nguyễn Thị H.

2. Buộc Bà Lê Thị Ú có nghĩa vụ trả cho Bà Nguyễn Thị H số tiền nợ hụi 32.750.000đ (Ba mươi hai triệu, bảy trăm, năm mươi nghìn đồng).

Kể t ngày có đơn yêu cầu thi hành án của bà Nguyễn Thị H mà bà Lê Thị Ú chưa thi hành xong số tiền trên, thì hàng tháng phải chịu lãi theo khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 tương ứng với thời gian chậm thi hành án cho đến khi thi hành án xong.

Về án dân sự sơ thẩm:

- Bà Lê Thị Ú phải chịu số tiền án phí dân sự sơ thẩm là 1.637.500 đ

- Bà Nguyễn Thị H được nhận lại số tiền 818.750đ theo biên lai thu số 03072 ngày 11/5/2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Trong thời hạn 15 ngày kể t ngày tuyên án Các đương sự được quyền kháng cáo Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành lên Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.


135
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 48/2018/DS-ST ngày 17/10/2018 về tranh chấp hụi

Số hiệu:48/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Châu Thành - Đồng Tháp
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:17/10/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về