Bản án 48/2017/DS-ST ngày 19/09/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH

BẢN ÁN 48/2017/DS-ST NGÀY 19/09/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 19  tháng 9  năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 94/2017/TLST-DS ngày 19 tháng 4 năm 2017, về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 41/2017/QĐXX- ST ngày 08 tháng 8 năm 2017, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quốc tế Việt Nam J (viết tắt là JIVF), địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Toà nhà C, 72-74 Nguyễn Thị Minh K, phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật của nguyên đơn: Ông HI ROSHI MI Y, chức vụ: Tổng giám đốc.

Người đại diện theo uỷ quyền: Ông YOSHI TOMI K, chức vụ: Giám đốc điều hành cấp cao theo giấy uỷ quyền số: 02/2015/UQ - JIVF ngày 18-5-2015.

Người đại diện theo uỷ quyền của ông YOSHI TOMI K: Ông Nguyễn Đức T, chức vụ: Nhân viên thu hồi nợ của Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quốc tế Việt Nam J, theo giấy uỷ quyền số: 89/2017/UQLM - JIVF ngày 17-3-2017 (có mặt).

- Bị đơn: Anh Võ Long P, sinh năm: 1979; địa chỉ cư trú: Số 189, tổ 14, ấp N, xã B, huyện D, tỉnh Tây Ninh (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Đơn khởi kiện ngày 05-4-2017 và trong quá trình giải quyết vụ án đại diện nguyên đơn Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quốc tế Việt Nam J trình bày:

Ngày 06-5-2016, anh Võ Long P ký hợp đồng số 902290000001654000 với Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quốc tế Việt Nam J (sau đây viết tắt là JIVF) vay số tiền 20.000.000 đồng, thời hạn vay 30 tháng, số tiền thanh toán mỗi tháng là 1.081.983 đồng, kỳ cuối cùng là 1.098.423 đồng. Mục đích vay tiêu dùng theo hình thức tín chấp với lãi suất trong hạn là 3.46%/tháng, lãi quá hạn là 150%/tháng của lãi suất trong hạn. Từ ngày 01-6-2016 đến ngày 31-10-2016 anh P trả được 6.492.000 đồng (trong đó tiền nợ gốc là 2.618.086 đồng, tiền lãi là 3.873.914 đồng). Sau ngày 31-10-2016 tính đến ngày 11-5-2017 anh P còn nợ tổng cộng là 22.868.676 đồng (trong đó tiền nợ gốc là 17.381.914 đồng; tiền lãi là 3.849.055 đồng, lãi chậm trả là 137.707 đồng và phí tất toán hợp đồng là 1.500.000 đồng).

Nay đại diện theo uỷ quyền của Công ty JIVF yêu cầu anh P có trách nhiệm hoàn trả cho Công ty JIVF số tiền là 22.868.676 đồng và lãi suất phát sinh theo hợp đồng từ ngày 12-5-2017 đến khi tất nợ.

Tại tòa hôm nay, đại diện theo uỷ quyền của Công ty JIVF bổ sung yêu cầu, yêu cầu tính tiền lãi phát sinh tính đến ngày xét xử. Tổng cộng yêu cầu anh P hoàn trả cho Công ty JIVF số tiền là 25.780.707 đồng và lãi suất phát sinh theo hợp đồng sau ngày 19-9-2017 đến khi tất nợ.

Đại diện theo uỷ quyền của Công ty JIVF không yêu cầu gì thêm.

Bị đơn anh Võ Long P đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vẫn vắng mặt, không có văn bản thể hiện ý kiến.

Tại phiên Toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh phát biểu ý kiến:

Về trình tự thủ tục tố tụng: Trong quá trình thụ lý và giải quyết vụ án, Thẩm phán đã thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

Tại Tòa, Hội đồng xét xử và thư ký phiên tòa đã thực hiện đúng trình tự thủ tục do Bộ luật Tố tụng dân sự quy định, không vi phạm về tố tụng.

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả số tiền vay gốc và tiền lãi.

2. Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng: Quá trình giải quyết Tòa án đã tống đạt giấy triệu tập hợp lệ nhiều lần cho anh P nhưng đến giờ này anh P vẫn vắng mặt không lý do xem như anh P từ bỏ quyền yêu cầu của mình. Căn cứ Điều 227, 228 Bộ luật Tố tụng dân sự Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vắng mặt anh P

Về thời hiệu khởi kiện: Theo quy định tại Điều 429 của Bộ luật Dân sự thì thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự là ba năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Ngày 06-5-2016 Công ty JIVF có cho anh P vay số tiền 20.000.000 đồng, đã trả được 6.492.000 đồng, tính đến ngày 25-3-2017 anh P còn nợ 21.861.535 đồng. Ngày 05-4-2017, Công ty JIVF có đơn khởi kiện yêu cầu anh P hoàn trả số tiền 21.861.535 đồng nên thời hiệu khởi kiện vẫn còn.

[2] Về nội dung: Ngày 06-5-2016 Công ty JIVF có cho anh P vay số tiền 20.000.000 đồng, mục đích vay tiêu dùng hai bên có ký Hợp đồng tín dụng số 902290000001654000, anh P đã trả được 6.492.000 đồng, tính đến ngày 11-5-2017 còn nợ tiền gốc và tiền lãi là 22.868.676 đồng. Tại phiên tòa, đại diện theo uỷ quyền của Công ty JIVF bổ sung yêu cầu tính tiền lãi phát sinh đến ngày xét xử là ngày 19-9-2017, yêu cầu anh P hoàn trả tiền gốc và tiền lãi là 25.780.707 đồng và lãi suất phát sinh theo Hợp đồng tín dụng từ sau ngày 19-9-2017 đến khi tất nợ.

Xét yêu cầu của Công ty JIVF yêu cầu anh P hoàn trả số tiền 25.780.707 đồng là có cơ sở chấp nhận. Bởi lẽ, quá trình giải quyết Công ty JIVF cung cấp chứng cứ cho toà án là một Hợp đồng tín dụng số 902290000001654000 ngày 06-5-2016 có chữ ký và họ tên Võ Long P, bảng kê tất toán hợp đồng, lịch sử thanh toán nợ, lịch thanh toán nợ (bút lục số 36, 37, 38 và 48). Qua đó, có cơ sở xác định anh P có vay số tiền 20.000.000 đồng của Công ty JIVF và đã trả được 6.492.000 đồng là có thật. Do anh P vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên Công ty JIVF khởi kiện yêu cầu anh P trả tiền nợ gốc và tiền lãi tính đến ngày xét xử là phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với việc tại phiên tòa hôm nay đại diện Công ty JIVF bổ sung yêu cầu tính tiền lãi phát sinh đến ngày xét xử.

Xét thấy, yêu cầu bổ sung của Công ty JIVF là có cơ sở chấp nhận. Bởi lẽ. trong quá trình giải quyết Công ty yêu cầu tính tiền lãi đến ngày 11-5-2017. Tại tòa, đại diện Công ty yêu cầu bổ sung tính tiền lãi phát sinh đến ngày xét xử tức là ngày 19-9-2017. Yêu cầu bổ sung của Công ty trong phạm vi cho phép, không vượt quá yêu cầu khởi kiện ban đầu. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu bổ sung của Công ty là phù hợp theo quy định pháp luật.

Đối với việc Công ty JIVF yêu cầu tính lãi suất theo Hợp đồng tín dụng số 902290000001654000 mà hai bên đã ký kết ngày 06-5-2016, cụ thể lãi suất trong hạn là 3.46%/tháng, lãi quá hạn là 150%/tháng của lãi suất trong hạn.

Xét yêu cầu tính lãi suất của Công ty JIVF là có cơ sở chấp nhận. Bởi lẽ, khi vay tiền hai bên có ký hợp đồng vay, có thỏa thuận lãi suất trong hạn, lãi quá hạn thể hiện cụ thể rõ ràng trong hợp đồng. Do đó, cần chấp nhận yêu cầu tính lãi suất của Công ty JIVF là phù hợp.

Từ nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty JIVF đối với anh P là có căn cứ phù hợp pháp luật.

[3] Tại tòa hôm nay, đại diện Công ty JIVF không yêu cầu chị Lê Thị Kim L là vợ anh P trả nợ cho Công ty nên ghi nhận.

[4] Về án phí: Anh P phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với yêu cầu của Công ty JIVF được chấp nhận theo quy định tại Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự và tại Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về quyền kháng cáo đối với bản án: Các đương sự được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 91 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010; Điều 429 Bộ luật Dân sự; Điều 147, 227, 228 Bộ luật Tố tụng Dân sự; Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quốc tế Việt Nam J (JIVF) đối với anh Võ Long P về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

Anh Võ Long P có trách nhiệm hoàn trả cho Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quốc tế Việt Nam J số tiền 25.780.707 (hai mươi lăm triệu, bảy trăm tám mươi ngàn, bảy trăm lẻ bảy) đồng, trong đó tiền nợ gốc là 17.381.914 đồng, tiền lãi là 6.475.230 đồng, lãi chậm trả là 423.563 đồng và phí tất toán hợp đồng là 1.500.000 đồng.

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm khách hàng vay còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng theo quyết định của Tòa án cũng được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay.

Ghi nhận: Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quốc tế Việt Nam J không yêu cầu chị Lê Thị Kim L là vợ anh P trả nợ cho Công ty.

2. Về án phí: Anh Võ Long P phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 1.289.035 (một triệu, hai trăm tám mươi chín ngàn, không trăm ba mươi lăm) đồng.

Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quốc tế Việt Nam J không phải chịu án phí.

Chi cục Thi hành án Dân sự Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh hoàn trả cho Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quốc tế Việt Nam J số tiền 547.000 (năm trăm bốn mươi bảy ngàn) đồng là tiền tạm ứng án phí mà Công ty đã nộp theo biên lai thu số 0015148 ngày 18-4-2017 của Chi cục Thi hành án Dân sự Huyện Dương Minh Châu, tỉnh tây Ninh.

3. Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

4. Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quốc tế Việt Nam J được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng anh P vắng mặt được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ.


167
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 48/2017/DS-ST ngày 19/09/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:48/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 19/09/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về