Bản án 45/2019/DSST ngày 17/10/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU

BẢN ÁN 45/2019/DSST NGÀY 17/10/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 17 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số 144/2019/TLST-DS ngày 10 tháng 5 năm 2019 về việc "tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 70/2019/QĐXXST-DS ngày 16 tháng 9 năm 2019, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện LV.

Đa chỉ: Số 109, Trần Hưng Đạo, phường C, quận H, thành phố H.

Đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Doãn S – Chúc vụ: Tổng giám đốc Đại diện theo ủy quyền: Bà Ngô Yến P – Chức vụ: Chuyên viên phòng khách hàng Ngân hàng TMCP Bưu Điện LV Chi nhánh Bạc Liêu. (có mặt)

- Bị đơn: Ông Nguyễn Trường S, sinh năm 1971

Địa chỉ: Số 05, lô E, khu tập thể CA, khóm 10, phường M, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. (Vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà Ngô Yến P trình bày:

Ông Nguyễn Trường S có quan hệ tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện LV, cụ thể như sau:

* Tổng số tiền vay: 200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng), theo Hợp đồng tín dụng số 49515TC-BL/HĐTD-LienVietPostBank ngày 21 tháng 12 năm 2015 và giấy đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ ngày 21 tháng 12 năm 2015, chi tiết như sau:

- Lãi suất cho vay: 12%/năm trong 03 tháng đầu, từ tháng thức 4 trở lên +4.75%, lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.

- Thời hạn vay: 60 tháng (từ ngày 21/12/2015 đến ngày 21/12/2020) - Mục đích vay: Tiêu dùng * Biện pháp đảm bảo: Không có tài sản đảm bảo (vay tín chấp) Trong quá trình vay, từ ngày 21/12/2015 đến ngày 21/07/2016 ông Nguyễn Trường Sơn đã trả được tổng số tiền như sau:

- Vốn: 123.370.000 đồng

- Lãi trong hạn: 26.720.233 đồng

- Lãi quá hạn: 0 đồng

Tổng cộng: 150.090.233 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu, không trăm chính chục ngàn, không trăm ba mươi ba đồng). Từ ngày 21/7/2016 đến nay ông Nguyễn Trường S không trả thêm bất cứ tiền vốn hoặc lãi gì cho Ngân hàng.

Do ông Nguyễn Trường S vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên Ngân hàng đã chuyển toàn bộ số nợ vay còn thiếu sang nợ quá hạn.

Mặc dù Ngân hàng đã nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ông Nguyễn Trường S thanh toán nhưng cho đến nay ông Nguyễn Trường S vẫn không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, cố tình không thanh toán, trốn tránh nghĩa vụ trả nợ.

Tại đơn khởi kiện Ngân hàng yêu cầu ông Nguyễn Trường S phải trả nợ cho ngân hàng tính đến ngày 17/10//2019 ông S còn nợ Ngân hàng số tiền tổng cộng là: 116.384.642 đồng, gồm các khoản:

- Vốn: 76.630.000 đồng

- Nợ lãi chưa trả: 32.771.030 đồng

- Lãi quá hạn: 6.983.612 đồng

Tổng cộng: 116.384.642 đồng

Do đó, Ngân hàng TMCP Bưu Điện LV đề nghị Tòa án giải quyết buộc ông Nguyễn Trường S trả ngay số nợ tính đến ngày 17/10/2019 tổng cộng là: 116.384.642 (Bằng chữ: Một trăm mười sáu triệu, ba trăm tám bốn ngàn, sáu trăm bốn hai đồng) và tiền lãi phát sinh từ ngày 18/10/2019 đến khi ông Nguyễn Trường S trả hết nợ cho Ngân hàng theo lãi suất quá hạn được quy định trong Hợp đồng tín dụng và giấy đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu phát biểu quan điểm:

Về việc tuân theo pháp luật:

Tòa án thụ lý giải quyết vụ án này là đúng thẩm quyền theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Quá trình thụ lý giải quyết vụ án Tòa án đã tuân thủ trình tự tố tụng dân sự.

Hi đồng xét xử tại phiên tòa hôm nay thực hiện đúng trình tự thủ tục tố tụng dân sự.

Về nội dung vụ án: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP Bưu Điện LV, buộc ông Nguyễn Trường S trả cho Ngân hàng số tiền nợ gốc 76.630.000 đồng, lãi suất theo hợp đồng tín dụng đã ký kết.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có lưu trong hồ sơ vụ án; quan điểm của vị đại diện Viện kiểm sát; sau khi thảo luận, nghị án; Hội đồng xét xử nhận thấy:

[1] Về tố tụng: Xét đơn khởi kiện của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện LV yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Nguyễn Trường S trả nợ vay và lãi, thì đây là tranh chấp hợp đồng tín dụng. Bị đơn ông Nguyễn Trường S có nơi cư trú tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 26; khoản 1 Điều 35; khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà Ngô Yến P có đơn xin xét xử vắng mặt. Đối với bị đơn ông Nguyễn Trường S, Tòa án đã tiến hành niêm yết công khai thủ tục tố tụng đúng theo quy định. Hội đồng xét xử xét thấy nguyên đơn đã có bản tự khai, lời trình bày tại phiên họp cung cấp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ có liên quan cho yêu cầu của mình, do đó căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 1 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án.

[2] Về nội dung yêu cầu của đương sự:

Xét Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện LV (Ngân hàng) và ông Nguyễn Trường S có quan hệ tín dụng tại Hợp đồng tín dụng số 49515TC- BL/HĐTD-LienVietPostBank ngày 21/12/2015 và giấy đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ với Ngân hàng ngày 21/12/2015 vay số tiền 200.000.000 (Hai trăm triệu đồng), lãi suất 12%/năm trong 03 tháng đầu, từ tháng thứ 4 trở lên +4.75%, lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn. Mục đích vay: Tiêu dùng, với thời hạn 60 tháng trả số tiền nợ gốc và lãi.

Theo cam kết trong hợp đồng, ông Nguyễn Trường S có trách nhiệm thanh toán số tiền 200.000.000 đồng tiền gốc trả chậm liên tiếp trong vòng 60 tháng. Số tiền nợ gốc phải trả từ kỳ 01 đến kỳ 59, mỗi kỳ trả 3.340.000 đồng, thanh toán vào ngày 10 hàng tháng, kỳ cuối trả 2.940.000. Bắt đầu thanh toán từ ngày 10/01/2016. Số tiền nợ lãi phải thanh toán tính trên dư nợ thực tế tại thời từng điểm.

Thực hiện hợp đồng, ông Nguyễn Trường S đã nhận đủ số tiền và thanh toán cho Ngân hàng tổng số tiền là 150.090.233 đồng (trong đó: gốc 123.370.000 đồng và lãi 26.720.233 đồng). Kể từ ngày 21/07/2016 đến nay ông S không thanh toán thêm bất cứ khoản tiền nào cho Ngân hàng mặc dù đã nhiều lần nhắc nhở và yêu cầu thanh toán.

Hi đồng xét xử xét thấy hợp đồng tín dụng đã được ký kết đúng theo quy định pháp luật, yêu cầu của Ngân hàng là có căn cứ, nên buộc ông Nguyễn Trường S có nghĩa vụ trả số nợ cho Ngân hàng tổng cộng là 116.384.642 đồng.

[3] Về án phí.

Theo Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

Do yêu cầu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện LV được chấp nhận toàn bộ, nên ông Nguyễn Trường S phải nộp 5.819.232 đồng án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện LV không phải chịu án phí, Ngân hàng đã dự nộp tạm ứng án phí số tiền 2.760.000 đồng theo biên lai số 0000547 ngày 25 tháng 4 năm 2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu được hoàn lại toàn bộ số tiền đã nộp.

[4] Xét đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát là có căn cứ nên chấp nhận toàn bộ.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào:

- Khoản 3 Điều 26; khoản 1 Điều 35; khoản 1 Điều 39; điểm b khoản 1 Điều 227; khoản 1 Điều 228, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

- Áp dụng Điều 95; điểm a khoản 3 Điều 98 Luật các tổ chức tín dụng;

- Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện LV đối với ông Nguyễn Trường S.

2 . Buộc ông Nguyễn Trường S có trách nhiệm trả cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện LV các khoản nợ tính đến ngày 17/10/2019 (ngày xét xử sơ thẩm vụ án) tổng cộng là: 116.384.642 (Một trăm mười sáu triệu, ba trăm tám bốn ngàn, sáu trăm bốn hai đồng), trong đó nợ gốc là 76.630.000 đồng và nợ lãi là 39.754.642 đồng và tiền lãi phát sinh từ ngày 18/10/2019 đến khi ông Nguyễn Trường S trả hết nợ cho Ngân hàng theo lãi suất quá hạn được quy định trong Hợp đồng tín dụng ngày 21/12/2015 và giấy đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ ngày 21/12/2015.

3. Về án phí: Ông Nguyễn Trường S phải chịu 5.819.232 đồng án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện LV không phải chịu án phí, Ngân hàng đã dự nộp tạm ứng án phí số tiền 2.760.000 đồng theo biên lai số 0000547 ngày 25 tháng 4 năm 2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu được hoàn lại toàn bộ số tiền đã nộp.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và Điều 9 của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.

Án xử sơ thẩm công khai, các đương sự vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.


41
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 45/2019/DSST ngày 17/10/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:45/2019/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Bạc Liêu - Bạc Liêu
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 17/10/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về