Bản án 41/2018/DS-ST ngày 14/05/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

BẢN ÁN 41/2018/DS-ST NGÀY 14/05/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 14 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 651/2017/TLST-DS ngày 06/12/2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 50/2018/QĐXXST-DS ngày 03/4/2018, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN TV (VPB FC); trụ sở: Tầng 2, Tòa nhà R, đường Đoàn Văn B, Phường M, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN TV: Ông Lô Bằng G, sinh năm 1972, chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên; thường trú: Số 199, đường Đ, phường C, quận B, Thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo ủy quyền của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN TV: Ông Lê Hiền T, sinh năm 1969, chức vụ: Trưởng phòng thu hồi nợ pháp lý của Công ty; thường trú: Số 194/41/5, đường Võ Văn T, Phường N, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền của ông Lê Hiền T: Bà Đoàn Thị Thu H, sinh năm 1994; địa chỉ: Số 26/11, khu phố T, phường V, thị xã A, tỉnh Bình Dương (theo văn bản ủy quyền ngày 19/11/2017). (Có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt)

2. Bị đơn: Ông Trần Văn B, sinh năm 1970; thường trú: Số 24/2A, khu phố T, phường B, thị xã D, tỉnh Bình Dương. (Vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Theo đơn khởi kiện ngày 20/11/2017, các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN TV là bà Đoàn Thị Thu H trình bày:

Ngày 26/7/2015, Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN TV (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) và ông Trần Văn B ký kết Đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số: 20150727-104065-0001. Theo đó, Ngân hàng cho ông B vay số tiền 34.646.454 đồng, lãi suất 4,16%/tháng, mục đích vay tiêu dùng, phương thức thanh toán là trả góp cả tiền gốc và tiền lãi vào ngày 01 hàng tháng, bắt đầu từ ngày 01/9/2015. Theo thỏa thuận, ông B có trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng số tiền 51.129.000 đồng (bao gồm cả gốc và lãi) trong vòng 19 tháng, 18 tháng đầu mỗi tháng trả 2.676.000 đồng, tháng cuối cùng trả 2.961.000 đồng. Ngân hàng đã giao đủ số tiền vay cho ông B như thỏa thuận và ông B cũng đã thanh toán được 09 kỳ với tổng số tiền là 24.084.000 đồng, kể từ ngày 25/10/2016 cho đến nay ông B không thanh toán thêm cho Ngân hàng bất kỳ khoản tiền nào khác. Mặc dù Ngân hàng đã nhiều lần nhắc nhở thanh toán nhưng ông B vẫn không thực hiện đúng như nội dung thỏa thuận tại Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số: 20150727-104065-0001. Vì vậy, Ngân hàng khởi kiện yêu cầu ông Trần Văn B phải trả cho Ngân hàng toàn bộ khoản nợ đến hạn là 27.045.000 đồng, khoản nợ chưa đến hạn là 0 đồng, tổng cộng là 27.045.000 đồng và trả một lần.

Khoản tiền mà Ngân hàng cho ông Trần Văn B vay là vay tiêu dùng cá nhân, không liên quan đến vợ con hay gia đình của ông B nên Ngân hàng chỉ khởi kiện cá nhân ông B và không đề nghị đưa thêm người tham gia tố tụng. Ngoài ra Ngân hàng không còn yêu cầu gì khác.

* Đối với bị đơn ông Trần Văn B: Quá trình tố tụng, ông Trần Văn B đã được Tòa án tống đạt hợp lệ bằng hình thức niêm yết thông báo thụ lý vụ án, bản sao đơn khởi kiện và các chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện và yêu cầu ông B có ý kiến trả lời bằng văn bản đối với yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng nhưng ông B không có ý kiến trả lời. Tòa án đã triệu tập ông B tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vào ngày 19/01/2018, tham gia phiên tòa vào các ngày 23/4/2018 và ngày 14/5/2018 nhưng ông B vắng mặt không có lý do. Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn là bà Đoàn Thị Thu H có đơn xin không tiến hành hòa giải, vì vậy vụ án không tiến hành hòa giải được.

* Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An tham gia phiên tòa:

Về tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án, Thẩm phán, Hội đồng xét xử và người đại diện hợp pháp của nguyên đơn chấp hành đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt. Bị đơn ông Trần Văn B được Tòa án triệu tập hợp lệ để tham gia phiên tòa vào các ngày 23/4/2018 và ngày 14/5/2018 nhưng bị đơn đều vắng mặt không lý do. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 1 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án xét xử vắng mặt nguyên đơn, bị đơn là đúng quy định pháp luật.

Về nội dung vụ án: Căn cứ vào chứng cứ mà nguyên đơn đã giao nộp, các chứng cứ Tòa án đã thu thập được trong hồ sơ vụ án và ý kiến của đương sự. Xét thấy yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc buộc bị đơn phải trả cho nguyên đơn toàn bộ khoản nợ đến hạn là 27.045.000 đồng, khoản nợ chưa đến hạn là 0 đồng, tổng cộng là 27.045.000 đồng là có cơ sở chấp nhận, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét quyết định.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được công bố tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An nhận định:

[1] Về điều kiện khởi kiện: Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN TV khởi kiện yêu cầu ông Trần Văn B phải trả số tiền nợ đến hạn là 27.045.000 đồng, khoản nợ chưa đến hạn là 0 đồng, tổng cộng là 27.045.000 đồng phát sinh từ Đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20150727-104065-0001 ngày 26/7/2015, mục đích vay tiêu dùng. Ông Trần Văn B có địa chỉ thường trú tại số 24/2A, khu phố T, phường B, thị xã D, tỉnh Bình Dương. Vì vậy, đây là vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương theo quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

[2] Về thời hiệu khởi kiện: Tại Điều 429 của Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định “Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người ủy quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm”. Từ ngày 25/10/2016 đến nay, ông Trần Văn B không thanh toán tiền gốc và lãi cho Ngân hàng theo thỏa thuận. Ngày 28/11/2017, Ngân hàng nộp đơn khởi kiện yêu cầu ông B thanh toán số tiền còn nợ nên thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng vẫn còn.

[3] Về tố tụng: Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn là bà Đoàn Thị Thu H có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt ngày 19/01/2018. Tòa án đã triệu tập ông Trần Văn B để tham gia phiên tòa vào các ngày 23/4/2018 và ngày 14/5/2018 nhưng ông B vắng mặt không rõ lý do. Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 1 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt bà Đoàn Thị Thu H và ông Trần Văn B.

[4] Về nội dung vụ án: Xét Đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20150727-104065-0001 ngày 26/7/2015 được ký kết giữa người đại diện hợp pháp của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN TV với ông Trần Văn B, thể hiện ý chí tự nguyện thỏa thuận giữa hai bên, không trái quy định pháp luật. Quá trình thực hiện hợp đồng, ông B đã nhận đủ tiền vay nhưng mới thanh toán cho Ngân hàng được 09 kỳ với tổng số tiền là 24.084.000 đồng. Từ ngày 25/10/2016 đến thời điểm Ngân hàng khởi kiện, ông B không thanh toán tiếp số tiền nợ đến hạn, như vậy ông B đã vi phạm nghĩa vụ trả tiền gốc và lãi theo thỏa thuận. Ngân hàng khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc ông B thanh toán toàn bộ khoản nợ đến hạn là 27.045.000 đồng, khoản nợ chưa đến hạn là 0 đồng, tổng cộng là 27.045.000 đồng là có cơ sở chấp nhận. Đối với yêu cầu của Ngân hàng buộc ông B trả một lần số tiền 27.045.000 đồng sẽ được giải quyết trong quá trình thi hành án khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Do ông Trần Văn B được Tòa án triệu tập nhiều lần nhưng vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng, không có ý kiến và cũng không cung cấp chứng cứ cho Tòa án để bảo vệ quyền lợi cho mình, nên Tòa án căn cứ vào chứng cứ nguyên đơn cung cấp để xem xét giải quyết theo quy định tại Điều 91 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

[5] Đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20150727-104065-0001 ngày 26/7/2015 không thỏa thuận về lãi quá hạn, tuy nhiên để bảo đảm quyền lợi của bên được thi hành án, nếu bên phải thi hành án chậm thanh toán đối với nghĩa vụ trả tiền, cần buộc bên có nghĩa vụ trả tiền phải có trách nhiệm trả tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

[6] Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An tại phiên tòa đối với quan điểm giải quyết vụ án phù hợp với quan điểm của Hội đồng xét xử, nên được chấp nhận.

[7] Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Trần Văn B phải chịu án phí có giá ngạch được tính trên số tiền phải trả cho nguyên đơn theo quy định tại Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự và khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào các Điều 91 và 95 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010;

Căn cứ vào các Điều 274, 275, 280, khoản 2 Điều 357, khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 91, Điều 144, Điều 147, điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 1 Điều 228, Điều 238, Điều 266, Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

Căn cứ vào khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN TV đối với bị đơn ông Trần Văn B về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

Buộc ông Trần Văn B có trách nhiệm thanh toán cho Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN TV số tiền 27.045.000 đồng (Hai mươi bảy triệu không trăm bốn mươi lăm nghìn đồng) còn nợ phát sinh từ Đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20150727-104065-0001 ngày 26/7/2015.

Kể từ ngày Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN TV có đơn yêu cầu thi hành án, nếu ông Trần Văn B không thanh toán số tiền trên thì hàng tháng còn phải trả tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015 tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

2. Về án phí dân sự sơ thẩm:

Ông Trần Văn B phải chịu 1.352.250 đồng (Một triệu ba trăm năm mươi hai nghìn hai trăm năm mươi đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm.

Hoàn trả cho Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN TV 676.000 đồng (Sáu trăm bảy mươi sáu nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0018536 ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

3. Các đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

144
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 41/2018/DS-ST ngày 14/05/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:41/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Dĩ An - Bình Dương
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:14/05/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về