Bản án 37/2019/HNGĐ-ST ngày 04/09/2019 về ly hôn, tranh chấp nuôi con

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

BẢN ÁN 37/2019/HNGĐ-ST NGÀY 04/09/2019 VỀ LY HÔN, TRANH CHẤP NUÔI CON

Ngày 04 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 223/2019/TLST-HNGĐ ngày 30 tháng 5 năm 2019 về ly hôn, tranh chấp về nuôi con theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 443/2019/QĐXXST-HNGĐ ngày 01 tháng 8 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 481 /2019/QĐST-HNGĐ ngày 19 tháng 8 năm 2019 giữa giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Anh Nguyễn Mạnh H; nơi ĐKHKTT: Đường L, phường L, quận N, thành phố Hải Phòng; nơi tạm trú: Đường A, phường Đ, quận N, thành phố Hải Phòng; vắng mặt (có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).

- Bị đơn: Chị Nguyễn Phương L; nơi ĐKHKTT: Đường L, phường L, quận N, thành phố Hải Phòng; nơi tạm trú: Đường A, phường Đ, quận N, thành phố Hải Phòng; hiện bị tuyên bố mất tích theo Quyết định giải quyết việc dân sự số 04/2019/QĐST-DS ngày 02/5/2019 của Toà án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Tại đơn khởi kiện đề ngày 17/5/2019, bản tự khai nguyên đơn là anh Nguyễn Mạnh H trình bày:

Về quan hệ hôn nhân: Năm 2001, anh và chị Nguyễn Phương L lấy nhau trên cơ sở tự nguyện, có đăng ký kết hôn ngày 29/10/2001 tại Ủy ban nhân dân phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Sau khi kết hôn vợ chồng hòa thuận đến năm 2016 thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân mâu thuẫn do b ất đồng quan điểm lối sống, tính cách. Mâu thuẫn đã được hai bên gia đình phân tích hòa giải nhưng không có kết quả. Do mâu thuẫn vợ chồng nên từ tháng 10/20 16 chị L đã bỏ nhà đi biệt tích, anh H và gia đình đã tìm kiếm chị L bằng nhiều biện pháp nhưng không có kết quả. Chị L đã bị Toà án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng tuyên bố mất tích tại quyết định giải quyết việc dân sự số 04/2019/QĐDS-ST ngày 02/5/2019. Đến nay, anh H xác định tình cảm vợ chồng không còn, mục đích hôn nhân không đạt được nên đề nghị Tòa án giải quyết cho anh được ly hôn với chị Nguyễn Phương L .

Về việc nuôi con: Anh xác nhận giữa anh và chị Nguyễn Phương L có 02 con chung là Nguyễn Tuấn H, sinh ngày 29/7/2002 và Nguyễn Tuấn T, sinh ngày 02/11/2009. Từ khi chị L bỏ nhà đi và cho đến khi Tòa án tuyên bố chị L mất tích cho đến nay, anh vẫn trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng cả hai con, nên khi ly hôn, anh đề nghị được nuôi cả hai con. Nghĩa vụ đóng góp cấp dưỡng nuôi con anh không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Về việc chia tài sản: Anh Nguyễn Mạnh H không yêu cầu Tòa án giải quyết.

* Nguyên đơn Anh Nguyễn Mạnh H vắng mặt nhưng có đơn đề nghị xét xử vắng mặt và giữ nguyên quan điểm như trong đơn khởi kiện và bản tự khai.

* Bị đơn chị Nguyễn Phương L vắng mặt tại phiên toà, đã bị tuyên bố mất tích theo Quyết định giải quyết việc dân sự số 04/2019/QĐDS-ST ngày 02/5/2019 của Toà án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Tòa án đã thu thập chứng cứ đối với gia đình, đại diện khu dân cư giữa anh Nguyễn Mạnh H và chị Nguyễn Phương L, thể hiện: Vợ chồng chung sống hạnh phúc đến năm 2016 thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân do hai bên bất đồng quan điểm lối sống, tính cách. Từ tháng 10/2016 chị L đã bỏ đi biệt tích khỏi nơi cư trú cuối cùng ở số 3/68/89 đường An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Nay, mâu thuẫn đã trầm trọng anh H đề nghị Tòa án giải quyết cho anh được ly hôn với chị Nguyễn Phương L.Vì vậy, đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật; về con chung: Anh H và chị L có 02 con chung Nguyễn Tuấn H, sinh ngày 29/7/2002 và Nguyễn Tuấn T, sinh ngày 02/11/2009. Từ khi chị L bỏ đi cho đến nay, anh H vẫn nuôi dưỡng cả hai con, nên khi ly hôn nên giao cả hai con cho anh H nuôi dưỡng; về việc chia tài sản: Địa phương không có ý kiến gì.

* Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng phát biểu quan điểm:

Việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa đã chấp hành đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự; nguyên đơn đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ, tham gia phiên tòa đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự; bị đơn chưa thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ, không có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án để tham gia phiên họp công khai chứng cứ và hòa giải cũng như không có quan điểm giải quyết vụ án, vắng mặt tại phiên tòa lần thứ nhất và p hiên tòa lần thứ hai không có lý do, mặc dù đã được Tòa án triệu tập hợp lệ, nên đề nghị Hội đồng xét xử xử vắng mặt chị Nguyễn Phương L theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Quan điểm giải quyết vụ án: Mâu thuẫn của anh H và chị L đã đến mức trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được nên đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 28; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; khoản 4 Điều 147; điểm a khoản 1 Điều 203; Điều 227; khoản 1, khoản 3 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự; áp dụng khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 56, các điều 81, 82, 83 của Luậ t Hôn nhân và gia đình; áp dụng điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Mạnh H, anh Nguyễn Mạnh H được ly hôn với chị Nguyễn Phương L; về việc nuôi con: Giao hai con chung là Nguyễn Tuấn H, sinh ngày 29/7/2002 và Nguyễn Tuấn T, sinh ngày 02/11/2009 cho anh Nguyễn Mạnh H nuôi. Nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con anh H không yêu cầu, nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết; về việc chia tài sản: Anh Nguyễn Mạnh H không yêu cầu, nên không xem xét giải quyết; về án phí: Anh Nguyễn Mạnh H phải nộp án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:

- Về tố tụng dân sự:

+ Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết:

[1] Đây là quan hệ pháp luật về ly hôn, tranh chấp về nuôi con được quy định tại khoản 1 Điều 28 Bộ luật Tố tụng dân sự, bị đơn chị Nguyễn Phương L có nơi cư trú cuối cùng tại địa bàn quận Ngô Quyền nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.

+ Về thời hạn giải quyết vụ án:

[2] Ngày 30 tháng 5 năm 2019, Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng thụ lý vụ án; đến ngày 01 tháng 8 năm 2019, Tòa án ra Quyết định đưa vụ án ra xét xử. Như vậy, Tòa án đã tiến hành giải quyết vụ án t heo đúng thời hạn chuẩn bị xét xử quy định tại điểm a khoản 1 Điều 203 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

+ Về sự vắng mặt của nguyên đơn:

[3] Nguyên đơn anh Nguyễn Mạnh H có đơn đề nghị Tòa án xử vắng mặt.

Vì vậy, Hội đồng xét xử xét xử vắng mặt nguyên đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

+ Về sự vắng mặt của bị đơn:

[4] Bị đơn chị Nguyễn Phương L đã bị tuyên bố mất tích theo Quyết định giải quyết việc dân sự số 04/2019/QĐDS-ST ngày 02/5/2019 của Toà án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng nên thuộc trường hợp không tiến hành hoà giải được theo quy định tại khoản 2 Điều 207 Bộ luật Tố tụng dân sự, vì vậy, Hội đồng xét xử xét xử vắng mặt bị đơn theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 3 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

- Về nội dung:

[5] Về quan hệ hôn nhân: Quan hệ hôn nhân giữa anh Nguyễn Mạnh H và chị Nguyễn Phương L được xác lập từ ngày 29/10/2001, có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Đây là hôn nhân hợp pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình.

[6] Quá trình chung sống vợ chồng hòa thuận đến năm 2016 thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân mâu thuẫn do hai bên bất đồng quan điểm, lối sống, tính cách.Nên từ tháng 10/2016 chị L đã bỏ đi biệt tích, khi đi chị L không thông báo cho gia đình đi đâu, ở đâu, anh H đã tìm kiếm chị L bằng nhiều biện pháp nhưng không có kết quả. Vì vậy, anh H đã yêu cầu Toà án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng tuyên bố chị Nguyễn Phương L mất tích, tại Quyết định giải quyết việc dân sự số 04/2019/QĐDS-ST ngày 02/5/2019, đã tuyên bố chị Nguyễn Phương L mất tích. Nay anh H xác định tình cảm vợ chồng không còn mâu thuẫn đã đến mức trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được, anh H đề nghị Tòa án được ly hôn với chị L. Vì vậy, cần áp dụng khoản 1 Điều 56 Luật Hôn nhân và gia đình chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của anh Nguyễn Mạnh H.

[7] Về việc nuôi con: Anh Nguyễn Mạnh H và chị Nguyễn Phương L có 02 con chung là Nguyễn Tuấn H, sinh ngày 29/7/2002 và Nguyễn Tuấn T, sinh ngày 02/11/2009. Hội đồng xét xử xét: Chị Nguyễn Phương L đã bị Tòa án tuyên bố mất tích, từ khi chị L bỏ đi cho đến nay anh H vẫn trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng cả hai con, hơn nữa hai con đều có nguyện vọng ở với anh H; để đảm bảo sự ổn định về mặt tâm lý, sự phát triển về mọi mặt cho c ác con, nên giao cho Nguyễn Mạnh H nuôi cả hai con cho đến khi mỗi con đủ 18 tuổi hoặc có sự thay đổi khác theo quy định của pháp luật. Nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con anh H không yêu cầu, nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[8] Về việc chia tài sản: Anh Nguyễn Mạnh H không yêu cầu Tòa án giải quyết, nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

- Về án phí:

[9] Căn cứ khoản 4 Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự; điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, anh Nguyễn Mạnh H phải nộp 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm .

- Về quyền kháng cáo:

[10] Anh Nguyễn Mạnh H và chị Nguyễn Phương L được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 28; điểm a kh oản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; khoản 4 Điều 147; khoản 1 Điều 207; Điều 227; khoản 1, khoản 3 Điều 228; Điều 238 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 56, các điều 58, 81, 82 và 83 của Luật Hôn nhân và gia đình;

Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Mạnh H.

1. Về quan hệ hôn nhân: Anh Nguyễn Mạnh H được ly hôn với chị Nguyễn Phương L.

2. Về việc nuôi con: Giao hai con chung là Nguyễn Tuấn H, sinh ngày 29/7/2002 và Nguyễn Tuấn T, sinh ngày 02/11/2009 cho anh Nguyễn Mạnh H trực tiếp nuôi cho đến khi mỗi con đủ 18 tuổi hoặc có sự thay đổi khác theo quy định của pháp luật. Nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con anh H không yêu cầu, nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

3. Về việc chia tài sản: Anh Nguyễn Mạnh H không yêu cầu nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

4. Về án phí: Anh Nguyễn Mạnh H phải nộp 300.000 (ba trăm nghìn) đồng án phí dân sự sơ thẩm, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp là 300.000 đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ p hí Tòa án số 0005833 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Anh Nguyễn Mạnh H đã nộp đủ án phí dân sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo đối với bản án: Anh Nguyễn Mạnh H và chị Nguyễn Phương L vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

6. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy đị nh tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.


77
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 37/2019/HNGĐ-ST ngày 04/09/2019 về ly hôn, tranh chấp nuôi con

Số hiệu:37/2019/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Ngô Quyền - Hải Phòng
Lĩnh vực:Hôn Nhân Gia Đình
Ngày ban hành:04/09/2019
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về