Bản án 36/2020/HS-ST ngày 22/09/2020 về tội đánh bạc

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC THỌ, TỈNH HÀ TĨNH

BẢN ÁN 36/2020/HS-ST NGÀY 22/09/2020 VỀ TỘI ĐÁNH BẠC

Trong ngày 22 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 35/2020/TLST-HS ngày 28 tháng 8 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 36/2020/QĐXXST- HS ngày 09 tháng 9 năm 2020 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Phạm Viết N. Giới tính: Nam. Tên gọi khác: Không. Sinh ngày: 18/8/1995. Nơi sinh: Thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi cư trú: Tổ dân phố 8, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hóa: 12/12. Họ và tên cha: Phạm Viết M. Sinh năm: 1963. Nghề nghiệp: Lái xe. Họ và tên mẹ: Phan Thị B. Sinh năm: 1964. Nghề nghiệp: Buôn bán. Cùng cư trú tại: Tổ dân phố 8, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh. Anh chị em ruột: Có 03 người, bị cáo là con thứ ba. Vợ: Nguyễn Thị Thùy L. Sinh năm: 1995. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Hiện cư trú tại: Tổ dân phố 8, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh. Con: có 01 người con, sinh năm 2018. Tiền sự, tiền án: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/5/2020, đến ngày 22/6/2020 được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lĩnh. Bị cáo có mặt tại phiên tòa, sức khỏe bình thường và tự bào chữa.

2. Họ và tên: Đậu Thị Thu H. Giới tính: Nữ. Tên gọi khác: Không. Sinh ngày: 20/12/1986. Nơi sinh: xã T, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi cư trú: Tổ dân phố 6, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hóa: 12/12. Họ và tên cha: Đậu Quốc H. Sinh năm: 1960. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Họ và tên mẹ: Trần Thị T. Sinh năm: 1964. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Cùng trú tại: xã T, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh. Anh, chị, em ruột: có 03 người, bị cáo là con thứ nhất.

Họ và tên chồng: Trần Đình T. Sinh năm 1984. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Hiện cư trú tại: Tổ dân phố 6, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh. Con: có 03 người. Lớn nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2019. Tiền sự, tiền án: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 18/5/2020 và Tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 18/5/2020 đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa, sức khỏe bình thường và tự bào chữa.

3. Họ và tên: Nguyễn Thị Ái L. Giới tính: Nữ. Tên gọi khác: Không. Ngày tháng năm sinh: 21 tháng 3 năm 1993. Nơi sinh: xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Nơi cư trú: Tổ dân phố 7, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hóa: 12/12. Họ và tên cha: Nguyễn Đình T. Sinh năm: 1963. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Họ và tên mẹ: Lê Dung H. Sinh năm 1971. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Cùng trú tại: xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An. Anh chị em ruột: 02 người, bị cáo là con thứ hai. Chồng, con: Không. Tiền sự, tiền án: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 18/5/2020 và Tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 18/5/2020 đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa, sức khỏe bình thường và tự bào chữa.

4. Họ và tên: Phan Thị B. Giới tính: Nữ. Tên gọi khác: Không. Sinh ngày: 10/8/1964. Nơi sinh: Thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi cư trú: Tổ dân phố 8, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Thiên chúa giáo. Nghề nghiệp: Buôn bán. Họ và tên cha: Phan Hữu T.

Sinh năm 1933 (Đã chết). Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị Đ. Sinh năm: 1936. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Hiện trú tại: Tổ dân phố 8, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh. Anh chị em ruột: Có 08 người, bị cáo là con thứ tư. Họ và tên chồng: Phạm Viết M. Sinh năm: 1963. Nghề nghiệp: Lái xe. Hiện cư trú tại: Tổ dân phố 8, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh. Con: Có 03 người, lớn nhất sinh năm 1988, nhỏ nhất sinh năm 1995. Tiền sự, tiền án: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ từ ngày 15/5/2020 đến ngày 18/5/2020, Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 18/5/2020 và Tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 18/5/2020 đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa, sức khỏe bình thường và tự bào chữa.

5. Họ và tên: Hoàng Thanh T. Giới tính: Nam. Tên gọi khác: Không. Sinh ngày: 23/3/1993. Nơi sinh: Thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi cư trú: Thôn Đ, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hóa: 12/12. Họ và tên cha: Hoàng Thanh H. Sinh năm 1970. Nghề nghiệp: Buôn bán. Họ và tên mẹ: Trần Thị T. Sinh năm: 1974. Nghề nghiệp: Buôn bán. Cùng cư trú tại: Thôn Đ, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh. Anh chị em ruột: 02 người, bị cáo là con thứ nhất. Họ và tên vợ: Nguyễn Thị Lan A. Sinh năm: 1993. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Hiện trú tại: Thôn Đ, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh. Con: Chưa có. Tiền sự, tiền án: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 18/5/2020 và Tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 18/5/2020 đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa, sức khỏe bình thường và tự bào chữa.

6. Họ và tên: Phan Đại L. Giới tính: Nam. Tên gọi khác: Không. Sinh ngày: 22/11/1985. Nơi sinh: xã T, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi cư trú: Tổ dân phố 4, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lái xe. Trình độ văn hóa: 9/12. Họ và tên cha: Phan Văn Đ. Sinh năm: 1960. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Họ và tên mẹ: Mai Thị T. Sinh năm 1960. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Cùng cư trú tại: Phường Q, thị xã T, tỉnh Nghệ An. Anh chị em ruột: Có 05 người, bị cáo là con thứ hai trong gia đình. Họ và tên vợ: Trần Thị Thanh B. Sinh năm 1991. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Hiện cư trú tại: Tổ dân phố 4, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh. Con: Có 02 người, lớn nhất sinh năm 2013, nhỏ nhất sinh năm 2017. Tiền sự, tiền án: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 26/5/2020 và Tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 26/5/2020 đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa, sức khỏe bình thường và tự bào chữa.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Anh Nguyễn T; sinh năm: 1979; địa chỉ: Tổ dân phố H, Thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh. Nghề nghiệp: Lao động tự do. (Vắng mặt).

2. Anh Đào Văn Ư; sinh năm: 1978; địa chỉ: Thôn N, xã A, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh. Nghề nghiệp: Lao động tự do. (Vắng mặt).

3. Anh Trần Cao Q; sinh năm: 1973; địa chỉ: Thôn Đ, xã A, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh. Nghề nghiệp: Lao động tự do. (Vắng mặt).

4. Anh Trần Đình T; sinh năm: 1984; địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh. Nghề nghiệp: Lao động tự do. (Vắng mặt).

5. Anh Trần Đức V; sinh năm: 1964; địa chỉ: Thôn C, xã T, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh. Nghề nghiệp: Lao động tự do. (Vắng mặt).

6. Anh Nguyễn Phúc N; sinh năm: 1966; địa chỉ: Tổ dân phố 8, Thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh. Nghề nghiệp: Lao động tự do. (Vắng mặt).

7. Anh Trần Xuân L; sinh năm: 1964; địa chỉ: Tổ dân phố 8, Thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh. Nghề nghiệp: Lao động tự do. (Vắng mặt).

- Người làm chứng:

Anh Phan Thế Đ; sinh năm: 1980; địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh. (Vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 14/5/2020, Đậu Thị Thu H điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Air Blade, biển kiểm soát 38N5-4570 đi ra đường Nguyễn Thị Minh K thuộc tổ dân phố 4, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh để bán (ghi) số lô, số đề cho khách. Đến khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, khi Đậu Thị Thu H đang thực hiện hành vi bán số lô, số đề cho Đào Văn Ư, trú tại thôn N, xã A, huyện Đ với số tiền 250.000 đồng thì bị Công an huyện Đ phát hiện, bắt quả tang. Thu giữ 01 tờ tích kê mã số 0005991 của công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Hà Tĩnh, mặt trước ghi các ký tự bằng bút bi “14/5/2020: 53x10N;

060x10N; 32x10đ” của Đào Văn Ư; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime, màu vàng đồng (số sim 0985.739.538 và 0398.403675); 01 bút bi màu xanh; 05 tập vé xổ số kiến thiết; 01 bộ bàn ghế nhựa màu đỏ; 01 chiếc pano xổ số kiến thiết; 01 xe máy nhãn hiệu Air Blade, biển kiểm soát 38N5 - 4570 và số tiền 10.300.000 đồng (trong đó có 250.000 đồng là tiền do bán số lô, số đề cho Đào Văn Ư của Đậu Thị Thu H).

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra xác định được: Vào khoảng tháng 01/2020 Đậu Thị Thu H ký hợp đồng làm đại lý với Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Hà Tĩnh, bán xổ số một thời gian thấy không có lợi nhuận. Lợi dụng kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng 18 giờ 15 phút đến 18 giờ 30 phút, vào các ngày 11/5/2020, 12/5/2020, 13/5/2020, 14/5/2020, Đậu Thị Thu H đã nhận đánh số, lô đề của Hoàng Thanh T, Nguyễn Thị Ái L và Phan Đại L và một số người khác nữa; đồng thời liên lạc với Phạm Viết N để đánh và chuyển số lô, số đề cho Phạm Viết N, để thu lợi. Quá trình đó, Phạm Viết N cũng đánh, bán và nhận chuyển số lô, số đề cho Phan Thị B (mẹ của N).

Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, các đối tượng quy ước với nhau: Số đề trúng thưởng được xác định là 02 số cuối của giải đặc biệt, số ba càng trúng thưởng là 03 số cuối của giải đặc biệt, số lô trúng thưởng là 02 số cuối của 27 dãy số trong 08 giải của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc. Xiên 2 trúng thưởng là 02 cặp số, mỗi số là 02 số cuối cùng của 27 dãy số trong 08 giải của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc. Xiên 3 trúng thưởng là 03 cặp số, mỗi số là 02 số cuối cùng của 27 dãy số trong 08 giải của kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc.

Số đề trúng thưởng được tính theo tỷ lệ 1/70 (10.000 đồng trúng 700.000 đồng), số lô được tính theo tỷ lệ 01 điểm lô (tương ứng với 22.000 đồng hoặc 23.000 đồng) nếu trúng thưởng thì được 80.000 đồng, lô xiên 2 trúng thưởng theo tỷ lệ 1/10 (10.000 đồng trúng thưởng 100.000 đồng), lô xiên 3 trúng thưởng theo tỷ lệ 1/40 (10.000 đồng trúng thưởng 400.000 đồng), ba càng trúng thưởng theo tỷ lệ 1/35 (10.000 đồng trúng thưởng 350.000 đồng).

Trường hợp chuyển cho đại lý cấp trên: Đối với số đề, ăn chia theo tỷ lệ 80/20 (ví dụ khách đánh 100.000 đồng thì chuyển lên cho đại lý 80.000 đồng, hưởng lợi 20.000 đồng). Cứ mỗi số lô các đối tượng bán cho khách với giá 23.000 đồng/01 điểm, sau đó chuyển lại cho đại lý cấp trên với giá 22.000 đồng/01 điểm, hưởng lợi 1000 đồng/01 điểm. Số tiền các bị cáo đánh bạc trong các ngày 11,12,13,14/5/2020 cụ thể như sau:

* Bị cáo Đậu Thị Thu H:

- Ngày 11/5/2020, Đậu Thị Thu H đánh số lô, số đề với 04 người với tổng số tiền là 4.240.000 đồng. Cụ thể:

+ Một người đàn ông đi đường (không xác định được danh tính) đánh với Đậu Thị Thu H 25 số đề gồm: 83, 84, 67, 08, 99, 30, 05, 32, 23, 41, 75, 46, 45, 80, 09, 73, 89, 98, 76, 28, 42, 44, 39, 47, 73 mỗi số 10.000 đồng; 05 số đề gồm:

12, 26, 60, 62, 63, mỗi số 20.000 đồng; 03 số lô gồm: 79, 46, 61, mỗi số 20 điểm. Tổng số tiền đánh số lô, số đề là 1.730.000 đồng (gồm 350.000 đồng tiền đề, 60 điểm lô, mỗi điểm 23.000 đồng).

+ Anh Nguyễn T, sinh năm 1979, trú tại thôn H, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh đánh với Đậu Thị Thu H 01 số lô 77 với 10 điểm; 04 số lô gồm: 23, 32, 30, 08, mỗi số 05 điểm. Tổng số tiền đánh số lô là 690.000 đồng (gồm 30 điểm lô, mỗi điểm 23.000 đồng).

+ Một người đàn ông đi đường (không xác định được danh tính) đánh với Đậu Thị Thu H 02 số lô gồm: 55, 78, mỗi số 05 điểm; 02 số lô gồm: 11, 35, mỗi số 10 điểm. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết, người đàn ông đi đường nói trên đã trúng thưởng số lô 55, với 05 điểm, tương đương với 400.000 đồng. Tổng số tiền đánh số lô, số đề là 1.090.000 đồng (gồm 30 điểm lô, mỗi điểm 23.000 đồng và 400.000 đồng tiền trúng thưởng).

+ Một người đàn ông đi đường (không xác định được danh tính) đánh với Đậu Thị Thu H 09 số đề gồm: 11, 23, 32, 66, 42, 57, 75, 82, 91, mỗi số 30.000 đồng; 02 số lô gồm: 72, 22, mỗi số 10 điểm. Tổng số tiền đánh số lô, số đề là 730.000 đồng (gồm 270.000 đồng tiền đề, 20 điểm lô, mỗi điểm 23.000 đồng).

- Ngày 12/5/2020, Đậu Thị Thu H đánh số lô, số đề với 03 người với tổng số tiền là 4.315.000 đồng. Cụ thể:

+ Anh Nguyễn T đánh với Đậu Thị Thu H 02 số lô gồm: 77, 06, mỗi số 10 điểm; Xiên 2 gồm 06, 77 với 50.000 đồng; 04 số đề gồm: 98, 89, 99, 52, mỗi số 50.000 đồng. Tổng số tiền đánh số lô, số đề là 710.000 đồng (gồm 250.000 đồng tiền đề, 20 điểm lô, mỗi điểm 23.000 đồng).

+ Một người đàn ông đi đường (không xác định được danh tính) đánh với Đậu Thị Thu H 06 số đề gồm: 24, 39, 59, 06, 28, 45, mỗi số 10.000 đồng; 11 số đề gồm: 15, 03, 37, 73, 30, 22, 44, 08, 80, 72, 32, mỗi số 20.000 đồng; 03 số lô gồm: 18, 98, 22, mỗi số 05 điểm. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết, người đàn ông đi đường nói trên trúng thưởng số lô 18 và 22, mỗi số 05 điểm, tương ứng 800.000 đồng. Tổng số tiền đánh số lô, số đề là 1.425.000 đồng (gồm 280.000 đồng tiền đề, 15 điểm lô, mỗi điểm 23.000 đồng và 800.000 đồng tiền trúng thưởng).

+ Sau khi ghi số lô, số đề cho khách, Đậu Thị Thu H không chuyển lên đại lý cấp trên để hưởng hoa hồng mà trực tiếp dùng điện thoại nhắn tin đánh với Phạm Viết N 10 số đề gồm: 23, 32, 65, 56, 27, 17, 28, 55, 22, 52, mỗi số 20.000 đồng; 08 số đề gồm: 86, 68, 26, 62, 73, 83, 27, 72, mỗi số 10.000 đồng;

06 số đề gồm: 09, 11, 13, 15, 75, 57, mỗi số 5.000 đồng; 02 số đề gồm: 99, 11, mỗi số 50.000 đồng; Xiên 2 gồm 23, 07 với giá 100.000 đồng; 06 số lô gồm: 40, 54, 98, 70, 26, 07, mỗi số 10 điểm. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết, Đậu Thị Thu H trúng thưởng số đề 09 giá 5.000 đồng, tương ứng với số tiền là 350.000 đồng. Tổng số tiền đánh số lô, số đề là 2.180.000 đồng (gồm 510.000 đồng tiền đề, 60 điểm lô, mỗi lô 22.000 đồng và 350.000 đồng tiền trúng thưởng).

- Ngày 13/5/2020, Đậu Thị Thu H đánh số lô, số đề với 03 người với tổng số tiền 4.570.000 đồng. Cụ thể:

+ Một người đàn ông đi đường (không xác định được danh tính) đánh với Đậu Thị Thu H 20 số đề gồm: 21, 24, 37, 50, 00, 81, 67, 39, 68, 93, 78, 57, 16, 17, 38, 83, 35, 15, 30, 36, mỗi số 5.000 đồng; 06 số đề gồm: 75, 52, 47, 66, 69, 96, mỗi số 10.000 đồng; số lô 78 với 05 điểm; Xiên 3 gồm (86, 91, 45) và (12, 23, 10), mỗi xiên 50.000 đồng. Tổng số tiền đánh số lô, số đề là 375.000 đồng (gồm 260.000 đồng tiền đề, 05 điểm lô, mỗi điểm 23.000 đồng).

+ Hoàng Thanh T đánh với Đậu Thị Thu H số lô 47 với 10 điểm; 03 số lô gồm: 72, 89, 98, mỗi số 05 điểm; 08 số đề gồm: 01, 10, 00, 06, 77, 88, 33, 11, mỗi số 10.000 đồng; 10 số đề đầu 0 tổng 20.000 đồng; 19 số đề gồm: 77, 88, 33, 27, 24, 37, 50, 60, 67, 81, 39, 68, 93, 78, 87, 571, 617, 38, 83, mỗi số 5.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết, Hoàng Thanh T trúng thưởng số lô 72 với 05 điểm (về 02 lần), tương ứng với số tiền là 800.000 đồng. Tổng số tiền đánh số lô, số đề là 1.570.000 đồng (gồm 195.000 đồng tiền đề, 25 điểm lô, mỗi điểm 23.000 đồng và 800.000 đồng tiền trúng thưởng).

+ Sau khi ghi số lô, số đề cho khách, Đậu Thị Thu H không chuyển lên đại lý cấp trên để hưởng hoa hồng mà trực tiếp dùng điện thoại nhắn tin đánh với Phạm Viết N 23 số đề gồm: 67, 71, 39, 11, 57, 75, 25, 52, 38, 83, 59, 93, 26, 09, 90, 76, 67, 55, 33, 20, 85, 37, 26, mỗi số 20.000 đồng; 07 số đề gồm: 17, 92, 95, 01, 10, 03, 30, mỗi số 10.000 đồng; 03 số đề gồm: 32, 52, 78, mỗi số 5.000 đồng; 06 số đề (ba càng) gồm: 171, 717, 17, 71, 72, 27, mỗi số 50.000 đồng; 02 số đề gồm: 85, 88, mỗi số 100.000 đồng; 04 số lô gồm: 84, 46, 22, 38, mỗi số 10 điểm. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết, Đậu Thị Thu H trúng thưởng số đề 95 với 10.000 đồng, tương ứng với số tiền là 700.000 đồng. Tổng số tiền đánh số lô, số đề là 2.625.000 đồng (gồm 1.045.000 đồng tiền đề, 40 điểm lô, mỗi điểm 22.000 đồng và 700.000 đồng tiền trúng thưởng).

- Ngày 14/5/2020: Đậu Thị Thu H đánh số lô, số đề với 12 người, sau đó, chuyển một phần số lô, số đề mà khách đã đánh cho Phạm Viết N, với tổng số tiền đánh bạc là 35.784.000 đồng. Cụ thể:

+ Phan Đại L đánh với Đậu Thị Thu H số lô 47 với 200 điểm; số lô 79 với 30 điểm; 06 số đề gồm: 79, 97, 27, 72, 57, 75, mỗi số 30.000 đồng. Tổng số tiền đánh số lô, số đề là 5.470.000 đồng (gồm 180.000 đồng tiền đề và 230 điểm lô, mỗi điểm 23.000 đồng).

+ Ông Nguyễn Phúc N (sinh năm 1966, trú tại tổ dân phố 8, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh) đánh với Đậu Thị Thu H 02 số đề gồm: 38, 39, mỗi số 15.000 đồng. Tổng số tiền đánh số đề là 30.000 đồng.

+ Một người đàn ông đi đường (không xác định được danh tính) đánh với Đậu Thị Thu H 02 số lô gồm: 17, 36, mỗi sô 50 điểm; 02 số lô gồm: 16, 71, mỗi số 20 điểm; Xiên 3 gồm: (55, 68, 58) và (78, 56, 95), mỗi xiên 100.000 đồng.

Tổng số tiền đánh số lô, số đề là 3.420.000 đồng (gồm 200.000 đồng tiền đề và 140 điểm lô, mỗi điểm 23.000 đồng).

+ Nguyễn Thị Ái L đánh với Đậu Thị Thu H 12 số đề gồm: 34, 43, 64, 46, 90, 00, 03, 06, 60, 67, 09, 76, mỗi số 10.000 đồng; 02 số đề gồm: 15, 46, mỗi số 20.000 đồng; số lô 00 với 05 điểm; số lô 98 với 700 điểm; Xiên 2 gồm: 56, 98 với giá 200.000 đồng. Tổng số tiền đánh số lô, số đề là 16.575.000 đồng (gồm 360.000 đồng tiền đề, xiên và 705 điểm lô, mỗi lô 23.000 đồng).

+ Trần Đức V, sinh năm 1964, trú tại thôn C, xã T, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh đánh với Đậu Thị Thu H 06 số đề gồm: 434, 243, 686, 86, 688, 88, mỗi số 20.000 đồng. Tổng số tiền đánh số đề là 120.000 đồng.

+ Trần Đình T, sinh năm 1984, trú tại: Tổ dân phố 6, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh đánh với Đậu Thị Thu H 05 số đề gồm: 23, 32, 29, 92, 00, mỗi số 50.000 đồng; 01 số đề 77 với 100.000 đồng; 02 số đề (ba càng) gồm: 477, 577, mỗi số 25.000 đồng; 02 số lô gồm: 23, 32, mỗi số 20 điểm. Tổng số tiền đánh số lô, số đề là 1.320.000 đồng (gồm 400.000 đồng tiền đề, xiên và 40 điểm lô, mỗi điểm 23.000 đồng).

+ Trần Cao Q, sinh năm 1973, trú tại thôn Đ, xã A, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh đánh với Đậu Thị Thu H 02 số lô gồm: 65, 18, mỗi số 10 điểm; 02 số đề gồm:

69, 96, mỗi số 5.000 đồng; 04 số đề gồm: 12, 20, 20, 53, mỗi số 10.000 đồng;

Xiên 3 gồm: 71, 12, 01 với giá 10.000 đồng. Tổng số tiền đánh số lô, số đề là 520.000 đồng (gồm 60.000 đồng tiền đề, xiên và 20 điểm lô, mỗi điểm 23.000 đồng).

+ Một người đàn ông (không xác định được danh tính), đánh với Đậu Thị Thu H 02 số lô 27, 28, mỗi số 10 điểm. Tổng số tiền đánh số lô, số đề là 460.000 đồng (gồm 20 điểm lô, mỗi điểm 23.000 đồng).

+ Một người đàn ông (không xác định được danh tính), đánh với Đậu Thị Thu H 02 số lô 28, 82, mỗi số 10 điểm. Tổng số tiền đánh số lô, số đề là 460.000 đồng (gồm 20 điểm lô, mỗi điểm 23.000 đồng).

+ Một người đàn ông đi đường (không xác định được danh tính), đánh với Đậu Thị Thu H 23 số đề gồm: 96, 69, 32, 23, 42, 41, 34, 24, 12, 21, 38, 83, 15, 72, 27, 45, 46, 67, 79, 84, 48, 43, 93, mỗi số 10.000 đồng; Xiên 3 gồm: (83, 51, 62); (86, 84, 46) và (57, 43, 38), mỗi xiên 50.000 đồng. Tổng số tiền đánh số đề là 380.000 đồng.

+ Hoàng Thanh T đánh với Đậu Thị Thu H 02 số lô gồm: 47, 79, mỗi số 10 điểm; 02 số lô gồm: 57, 58, mỗi số 03 điểm; 02 số đề gồm: 23, 32, mỗi số 30.000 đồng; 05 số đề gồm: 43, 86, 88, 14, 54, mỗi số 20.000 đồng; 06 số đề gồm: 79, 97, 27, 72, 57, 75, mỗi số 30.000 đồng; 02 số đề gồm: 38, 39, mỗi số 15.000 đồng; 12 số đề gồm: 34, 43, 64, 46, 90, 00, 03, 30, 06, 60, 67, 76, mỗi số 10.000 đồng; 04 số đề gồm: 15, 46, 75, 78, mỗi số 20.000 đồng; 07 số lô gồm:

00, 98, 70, 79, 50, 23, 06, mỗi số 05 điểm; 05 số lô gồm: 10, 59, 95, 75, 78, mỗi số 10 điểm; Xiên 2 gồm: 56, 98 giá 50.000 đồng; Xiên 3 gồm: 10, 59, 95 giá 40.000 đồng; 10 số đề đầu 7 với tổng tiền 30.000 đồng; 11 số đề gồm: 48, 84, 12, 21, 89, 06, 60, 15, 51, 79, 97, mỗi số 10.000 đồng; 10 số lô gồm: 17, 36, 28, 82, 37, 78, 16, 71, 32, 23, mỗi số 10 điểm; số lô 04 với 02 điểm; 06 số đề gồm:

29, 92, 90, 33, 88, 11, mỗi số 30.000 đồng; số đề 40 với giá 20.000 đồng; 04 số đề gồm: 348, 584, 121, 789, mỗi số 10.000 đồng; Xiên 3 gồm: (55, 68, 58), (78, 56, 95) mỗi xiên 50.000 đồng; Xiên 3 gồm: 23, 75, 90 giá 40.000 đồng; 54 số đề gồm: 69, 96, 32, 23, 42, 41, 34, 24, 12, 21, 38, 83, 15, 72, 27, 45, 46, 67, 79, 48, 84, 43, 93, 79, 97, 15, 51, 48, 84, 02, 20, 57, 75, 39, 93, 03, 30, 49, 94, 58, 85, 12, 06, 60, 69, 96, 833, 933, 21, 67, 76, 99, 35, 53, mỗi số 10.000 đồng; 10 số dạng kép tổng 10.000 đồng; Xiên 3 gồm: (57, 43, 88), (86, 84, 46), (83, 57, 62), mỗi xiên 50.000 đồng. Tổng số tiền đánh số lô, số đề là 6. 779.000 đồng (gồm 1.880.000 đồng tiền đề, xiên và 213 điểm lô, mỗi điểm 23.000 đồng).

+ Đào Văn Ư, sinh năm 1978, trú tại thôn N, xã A, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh đánh với Đậu Thị Thu H số lô 32 với 10 điểm; 02 số đề gồm: 53, 060, mỗi số 10.000 đồng. Tổng số tiền đánh số lô, số đề là 250.000 đồng (gồm 20.000 đồng tiền đề, 10 điểm lô, mỗi điểm 23.000 đồng).

Do số tiền đánh của khách lớn, nên Đậu Thị Thu H dùng điện thoại nhắn tin chuyển số lô, số đề của khách đã đánh cho Phạm Viết N để hưởng hoa hồng, tương ứng với 24.240.000 đồng (gồm 550.000 tiền đề và 1.030 điểm lô, mỗi điểm giá 23.000 đồng). Cụ thể: số lô 47 với 190 điểm; số lô 79 với 20 điểm; 04 số lô gồm: 23, 32, 16, 71 mỗi số 10 điểm; 02 số lô gồm: 17, 36, mỗi số 40 điểm; Xiên 3 gồm: (55, 68, 58) và (76, 58, 95), mỗi xiên 50.000 đồng; Xiên 2 gồm: 56, 98 với 150.000 đồng; 04 số đề gồm: 23, 32, 29, 92, mỗi số 10.000 đồng; 02 số đề gồm: 54, 33 mỗi số 20.000 đồng; 02 số đề (ba càng) gồm: 477, 577, mỗi số 25.000 đồng; số đề 00 với 50.000 đồng; số đề 77 với 100.000 đồng; 10 số đề đầu 7 với tổng số tiền 20.000 đồng; số lô 98 với 700 điểm. Trong đó, Đậu Thị Thu H được hưởng lợi 20% tiền đề và 1000 đồng/01 điểm lô, tương ứng 1.140.000 đồng. Phạm Viết N được hưởng lợi 80% tiền đề và 22.000 đồng/01 điểm lô, tương ứng 23.100.000 đồng. Do bị bắt quả tang trước thời điểm xổ số kiến thiết mở thưởng, nên Đậu Thị Thu H không biết có ai trúng thưởng hay không.

Tổng số tiền Đậu Thị Thu H đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trong các ngày 11/5/2020; 12/5/2020; 13/5/2020 và ngày 14/5/2020 là: 48.909.000 đồng.

* Bị cáo Phạm Viết N:

- Ngày 12/5/2020, Phạm Viết N đã đánh số lô, số đề với Đậu Thị Thu H với tổng số tiền 2.180.000 đồng (gồm 510.000 đồng tiền đề, 60 điểm lô, mỗi điểm 22.000 đồng; 350.000 đồng tiền trúng thưởng). Cụ thể: 10 số đề gồm: 23, 32, 65, 56, 27, 17, 28, 55, 22, 52, mỗi số 20.000 đồng; 08 số đề gồm: 86, 68, 26, 62, 73, 83, 27, 72, mỗi số 10.000 đồng; 06 số đề gồm: 09, 11, 13, 15, 75, 57, mỗi số 5.000 đồng; 02 số đề gồm: 99, 11, mỗi số 50.000 đồng; Xiên 2 gồm 23, 07 với giá 100.000 đồng; 06 số lô gồm: 40, 54, 98, 70, 26, 07, mối số 10 điểm, mỗi điểm 22.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết, Đậu Thị Thu H trúng thưởng số đề 09 giá 5000 đồng, tương ứng với số tiền là 350.000 đồng.

- Ngày 13/5/2020, Phạm Viết N đánh số lô, số đề với Đậu Thị Thu H với tổng số tiền 2.625.000 đồng (gồm: 1.045.000 đồng tiền đề; 40 điểm lô, mỗi điểm 22.000 đồng và 700.000 đồng tiền trúng thưởng). Cụ thể: 23 số đề gồm: 67, 71, 39, 11, 57, 75, 25, 52, 38, 83, 59, 93, 26, 09, 90, 76, 67, 55, 33, 20, 85, 37, 26, mỗi số 20.000 đồng; 07 số đề gồm: 17, 92, 95, 01, 10, 03, 30, mỗi số 10.000 đồng; 03 số đề gồm: 32, 52, 78, mỗi số 5.000 đồng; 06 số đề gồm: 171, 717, 17, 71, 72, 27, mỗi số 50.000 đồng; 02 số đề gồm: 85, 88, mỗi số 100.000 đồng; 04 số lô gồm: 84, 46, 22, 38, mỗi số 10 điiểm, mỗi điểm 22.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết, Đậu Thị Thu H trúng thưởng số đề 95 với 10.000 đồng, tương ứng với số tiền là 700.000 đồng.

- Ngày 14/5/2020, Phạm Viết N đánh số lô, số đề với Phạm Thị B và nhận chuyển số lô, số đề từ Đậu Thị Thu H với tổng số tiền là 34.540.000 đồng (gồm:

10.300.000 đồng tiền đánh số lô, số đề với Phan Thị B và 24.240.000 đồng là nhận đánh số lô, số đề của Đậu Thị Thu H chuyển lên). Cụ thể:

+ Phạm Viết N đã nhận đánh số lô, số đề của Phan Thị B với tổng số tiền 4.800.000 đồng, gồm: 3.700.000 đồng tiền đề và 50 điểm lô, mỗi điểm 22.000 đồng. Cụ thể: Số đề 30 với giá 300.000 đồng; số đề 28 với giá 500.000 đồng; 07 số đề gồm: 38, 83, 48, 04, 40, 30, 00, mỗi số 200.000 đồng; Xiên 3 gồm: (07, 32, 75) và (67, 32, 45), mỗi xiên giá 200.000 đồng; Xiên 4 gồm: 67, 45, 32, 75 giá 200.000 đồng; 02 số đề gồm: 23, 32, mỗi số 250.000 đồng; số lô 32 với 50 điểm.

+ Phạm Viết N đánh lại số lô, số đề cho Phan Thị B với số tiền 5.500.000 đồng (gồm 250 điểm lô, mỗi điểm 22.000 đồng). Cụ thể: 05 số lô gồm: 47, 17, 36, 98, 74, mỗi số 30 điểm; 02 số lô gồm: 79, 95, mỗi số 20 điểm; 10 số lô đầu 9 tổng 10 điểm; 10 số lô đầu 0 tổng 10 điểm; 04 số lô gồm: 23, 32, 16, 71, mỗi số 10 điểm.

+ Cùng ngày, Phạm Viết N nhận số lô, số đề từ Đậu Thị Thu H chuyển lên, tương ứng với 24.240.000 đồng (gồm 550.000 đồng tiền đề và 1.030 điểm lô, mỗi điểm giá 23.000 đồng). Cụ thể: số lô 47 với 190 điểm; số lô 79 với 20 điểm; 04 số lô gồm: 23, 32, 16, 71 mỗi số 10 điểm; 02 số lô gồm: 17, 36, mỗi số 40 điểm; Xiên 3 gồm: (55, 68, 58) và (76, 58, 95), mỗi xiên 50.000 đồng; Xiên 2 gồm: 58, 98 giá 150.000 đồng; 04 số đề gồm: 23, 32, 29, 92, mỗi số 10.000 đồng; 02 số đề gồm: 54, 33 mỗi số 20.000 đồng; 02 số đề gồm: 477, 577, mỗi số 25.000 đồng; số đề 00 giá 5.000 đồng; số đề 77 giá 100.000 đồng; 10 số đề đầu 7 với tổng số tiền 20.000 đồng; số lô 98 với 700 điểm. Trong đó, Đậu Thị Thu H được hưởng lợi 20% tiền đề và 1000 đồng/01 điểm lô, tương ứng 1.140.000 đồng. Phạm Viết N được hưởng lợi 80% tiền đề và 22.000 đồng/01 điểm lô, tương ứng 23.100.000 đồng. Sau khi nghe tin Đậu Thị Thu H bị bắt, Phạm Viết N sợ hãi bỏ trốn, đến ngày 15/5/2020 mới ra đầu thú, nên không biết có ai trúng thưởng hay không.

Tổng số tiền Phạm Viết N đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trong các ngày 12/5/2020; 13/5/2020 và ngày 14/5/2020 là: 39.345.000 đồng.

* Bị cáo Phan Thị B:

Ngày 14/5/2020, Phan Thị B đánh số lô, số đề cho Phạm Viết N và Trần Xuân L, với tổng số tiền 13.500.000 đồng. Cụ thể:

+ Phan Thị B đánh với Phạm Viết N với tổng số tiền là 4.800.000 đồng (gồm: 3.700.000 đồng tiền đề và 50 điểm lô, mỗi điểm 22.000 đồng). Cụ thể: Số đề 30 với giá 300.000 đồng; số đề 28 với giá 500.000 đồng; 07 số đề gồm: 38, 83, 48, 04, 40, 30, 00, mỗi số 200.000 đồng; Xiên 3 gồm: (07, 32, 75) và (67, 32, 45), mỗi xiên giá 200.000 đồng; Xiên 4 gồm: 67, 45, 32, 75 giá 200.000 đồng; 02 số đề gồm: 23, 32, mỗi số 250.000 đồng; số lô 32 với 50 điểm.

+ Phan Thị B đánh với Trần Xuân L (sinh năm 1964, trú tại tổ dân phố 8, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh) với tổng số tiền là 3.200.000 đồng (gồm:

1.000.000 đồng tiền đề và 100 điểm lô, mỗi điểm giá 22.000 đồng). Cụ thể: số lô 32 với 100 điểm; 02 số đề gồm: 28, 30, mỗi số 400.000 đồng; số đề 40 với 200.000 đồng.

+ Đồng thời, Phan Thị B nhận đánh số lô của Phạm Viết N với tổng số tiền là 5.500.00 đồng (gồm: 50 điểm lô, mỗi điểm 22.000 đồng). Cụ thể: 05 số lô gồm: 47, 17, 36, 98, 74, mỗi số 30 điểm; 02 số lô gồm: 79, 95, mỗi số 20 điểm;

10 số lô đầu 9 tổng 10 điểm; 10 số lô đầu 0 tổng 10 điểm; 04 số lô gồm: 23, 32, 16, 71, mỗi số 10 điểm. Sau khi nghe tin Đậu Thị Thu H bị bắt, Phan Thị B sợ hãi, ra tự thú, nên không biết có ai trúng thưởng hay không. Quá trình tự thú, Phan Thị B giao nộp cho Cơ quan điều tra 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 6300 (số sim 0382.463.397) và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Itel, màu đỏ đen (không có sim).

* Bị cáo Nguyễn Thị Ái L:

Ngày 14/5/2020, Nguyễn Thị Ái L đánh số lô, số đề với Đậu Thị Thu H với tổng số tiền 16.575.000 đồng (gồm: 360.000 đồng tiền đề; 705 điểm lô, mỗi điểm 23.000 đồng). Cụ thể: 12 số đề gồm: 34, 43, 64, 46, 90, 00, 03, 06, 60, 67, 09, 76, mỗi số 10.000 đồng; 02 số đề gồm: 15, 46, mỗi số 20.000 đồng; số lô 00 với 05 điểm; số lô 98 với 700 điểm, mỗi điểm 23.000 đồng; Xiên 2 gồm: 56, 98 với giá 200.000 đồng. Đậu Thị Thu H bị bắt trước thời điểm mở thưởng nên không xác định có ai trúng thưởng hay không.

* Bị cáo Hoàng Thanh T:

- Ngày 13/5/2020, Hoàng Thanh T đánh số lô, số đề với Đậu Thị Thu H với tổng số tiền 1.570.000 đồng (gồm 195.000 đồng tiền đề, 25 điểm lô, mỗi điểm 23.000 đồng; 800.000 đồng tiền trúng thưởng). Cụ thể: số lô 47 với 10 điểm; 03 số lô gồm: 72, 89, 98, mỗi số 05 điểm; 08 số đề gồm: 01, 10, 00, 06, 77, 88, 33, 11 mỗi số 10.000 đồng; 10 số đề đầu 0 tổng 20.000 đồng; 19 số đề gồm: 77, 88, 33, 27, 24, 37, 50, 60, 67, 81, 39, 68, 93, 78, 87, 571, 617, 38, 83, mỗi số 5.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết, Hoàng Thanh T trúng thưởng số lô 72 với 05 điểm (về 02 lần), tương ứng với số tiền là 800.000 đồng.

- Ngày 14/5/2020, Hoàng Thanh T đánh số lô, số đề với Đậu Thị Thu H với tổng số tiền là 6.779.000 đồng (gồm 1.880.000 đồng tiền đề; 213 điểm lô, mỗi điểm 23.000 đồng). Cụ thể: 02 số lô gồm: 47, 79, mỗi số 10 điểm; 02 số lô gồm: 57, 58, mỗi số 03 điểm, mỗi điểm 23.000 đồng; 02 số đề gồm: 23, 32, mỗi số 30.000 đồng; 05 số đề gồm: 43, 86, 88, 14, 54, mỗi số 20.000 đồng; 06 số đề gồm: 79, 97, 27, 72, 57, 75, mỗi số 30.000 đồng; 02 số đề gồm: 38, 39, mỗi số 15.000 đồng; 12 số đề gồm: 34, 43, 64, 46, 90, 00, 03, 30, 06, 60, 67, 76, mỗi số 10.000 đồng; 04 số đề gồm: 15, 46, 75, 78, mỗi số 20.000 đồng; 07 số lô gồm:

00, 98, 70, 79, 50, 23, 06, mỗi số 05 điểm; 05 số lô gồm: 10, 59, 95, 75, 78, mỗi số 10 điểm, mỗi điểm 23.000 đồng; Xiên 2 gồm: 56, 98 giá 50.000 đồng; Xiên 3 gồm: 10, 59, 95 giá 40.000 đồng; 10 số đề đầu 7 với tổng tiền 30.000 đồng; 11 số đề gồm: 48, 84, 12, 21, 89, 06, 60, 15, 51, 79, 97, mỗi số 10.000 đồng; 10 số lô gồm: 17, 36, 28, 82, 37, 78, 16, 71, 32, 23, mỗi số 10 điểm; số lô 04 với 02 điểm, mỗi điểm 23.000 đồng; 06 số đề gồm: 29, 92, 90, 33, 88, 11, mỗi số 30.000 đồng; số đề 40 với giá 20.000 đồng; 04 số đề gồm: 348, 584, 121, 789, mỗi số 10.000 đồng; Xiên 3 gồm: (55, 68, 58), (78, 56, 95) mỗi xiên 50.000 đồng; Xiên 3 gồm: 23, 75, 90 giá 40.000 đồng; 54 số đề gồm: 69, 96, 32, 23, 42, 41, 34, 24, 12, 21, 38, 83, 15, 72, 27, 45, 46, 67, 79, 48, 84, 43, 93, 79, 97, 15, 51, 48, 84, 02, 20, 57, 75, 39, 93, 03, 30, 49, 94, 58, 85, 12, 06, 60, 69, 96, 833, 933, 21, 67, 76, 99, 35, 53, mỗi số 10.000 đồng; 10 số dạng kép tổng 10.000 đồng; Xiên 3 gồm: (57, 43, 88), (86, 84, 46), (83, 57, 62), mỗi xiên 50.000 đồng. Đậu Thị Thu H bị bắt trước thời điểm mở thưởng nên không xác định có ai trúng thưởng hay không.

Tổng số tiền Hoàng Thanh T đã đánh bạc dưới hình thức đánh số lô, đề từ ngày 13/5/2020 đến ngày 14/5/2020 là: 8.349.000 đồng.

* Bị cáo Phan Đại L:

Ngày 14/5/2020, Phan Đại L đánh số lô, số đề với Đậu Thị Thu H với tổng số tiền 5.470.000 đồng (gồm 180.000 đồng tiền đề; 230 điểm lô, mỗi điểm 23.000 đồng). Cụ thể: số lô 47 với 200 điểm; số lô 79 với 30 điểm, mỗi điểm 23.000 đồng; 06 số đề gồm: 79, 97, 27, 72, 57, 75, mỗi số 30.000 đồng. Đậu Thị Thu H bị bắt trước thời điểm mở thưởng nên không xác định có ai trúng thưởng hay không.

* Vật chứng vụ án:

Vật chứng Cơ quan CSĐT Công an huyện Đ đã thu giữ và trả lại cho chủ sở hữu: 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Air Blade, số loại Yamaha, màu sơn đỏ - đen, biển kiểm soát 38N5- 4570 là của anh Trần Đình T là chồng bị cáo Đậu Thị Thu H (tài sản có trước thời kỳ hôn nhân). Quá trình Đậu Thị Thu H sử dụng xe mô tô để phạm tội, Trần Đình T không biết, nên Cơ quan điều tra đã trả lại chiếc xe mô tô này cho chủ sở hữu.

Vật chứng đã chuyển sang Chi cục thi hành án dân sự: Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 10.300.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime, màu vàng đồng, số sim 0985.739.528 và 0398.403.675; 01 bút bi nhựa màu xanh; 05 tập vé xổ số kiến thiết; 01 bộ bàn ghế nhựa màu đỏ; 01 chiếc pano xổ số kiến thiết (Thu giữ từ Đậu Thị Thu H). 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 6300, màu vàng, số sim 0382.463.397 (Thu giữ từ Phan Thị B). 01 điện thoại di động nhãn hiệu Itel, màu đỏ đen, không có sim (Thu giữ từ Hoàng Thanh T).

Đối với 09 chiếc điện thoại di động mà 03 bị cáo (Phạm Viết N, Nguyễn Thị Ái L, Phan Đại L) và 06 người liên quan (Nguyễn T, Nguyễn Phúc N, Trần Đức V, Trần Đình T, Trần Cao Q) sử dụng để nhắn tin trao đổi nội dung số lô, số đề với nhau, các đối tượng đã làm mất nhưng không xác định vị trí cụ thể, bán lại cho người không quen biết nên không thu giữ được.

Với hành vi trên, Cáo trạng số 32/CT –VKS-ĐT ngày 27/8/2020, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đ đã truy tố các bị cáo Phạm Viết N, Đậu Thị Thu H, Nguyễn Thị Ái L, Phan Thị B, Hoàng Thanh T và Phan Đại L về tội “Đánh bạc”, quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự;

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đ vẫn giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Phạm Viết N, Đậu Thị Thu H, Nguyễn Thị Ái L, Phan Thị B, Hoàng Thanh T và Phan Đại L phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Về hình phạt: Áp dụng khoản 1, 3 Điều 321; điểm i, s, t khoản 1 Điều 51; Điều 65; khoản 2 Điều 35 Bộ luật Hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo Đậu Thị Thu H 24 tháng đến 30 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, thời gian thử thách từ 48 tháng đến 60 tháng; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Áp dụng khoản 1, 3 Điều 321; điểm i, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65; khoản 2 Điều 35 Bộ luật Hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Viết N 24 tháng đến 30 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, thời gian thử thách từ 48 tháng đến 60 tháng; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s, t, r khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo Phan Thị B từ 12 tháng đến 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, thời gian thử thách từ 24 tháng đến 30 tháng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ái L từ 15 tháng đến 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, thời gian thử thách từ 30 tháng đến 36 tháng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 35 Bộ luật Hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo Hoàng Thanh T, Phan Đại L về tội “Đánh bạc” với hình phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm b, c khoản 2; điểm b khoản 3 Điều 106 BLTTHS đề nghị:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 250.000 đồng là tiền do thực hiện hành vi phạm tội mà có. Trả lại cho bị cáo Đậu Thị Thu H 10.050.000 đồng, không liên quan đến hành vi phạm tội, (nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo công tác thi hành án) - Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi nhựa màu xanh; 05 tập vé xổ số kiến thiết;

01 bộ bàn ghế nhựa màu đỏ; 01 chiếc pano xổ số kiến thiết là những vật chứng liên quan đến vụ án, nhưng không còn giá trị sử dụng.

- Tịch thu, sung quỹ Nhà nước 03 chiếc điện thoại gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime, màu vàng đồng, số sim 0985.739.528 và 0398.403.675 (thu giữ từ Đậu Thị Thu H); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 6300, màu vàng, số sim 0382.463.397 (thu giữ từ Phan Thị B); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Itel, màu đỏ đen, không có sim (thu giữ từ Hoàng Thanh T) là công cụ, phương tiện các bị cáo sử dụng vào việc thực hiện hành vi phạm tội.

- Truy thu từ các bị cáo số tiền 42.324.000 đồng tiền sử dụng đánh bạc, gồm: Phạm Viết N: 5.500.000 đồng; Phan Thị B: 8.000.000 đồng; Nguyễn Thị Ái L: 16.575.000 đồng; Hoàng Thanh T: 6.779.000 đồng; Phan Đại L 5.470.000 đồng.

- Truy thu số tiền 1.990.000 đồng tiền sử dụng đánh bạc những người liên quan, cụ thể: Nguyễn Phúc N số tiền 30.000 đồng; Trần Đức V số tiền 120.000 đồng; Trần Đình T số tiền 1.320.000 đồng; Trần Cao Q số tiền 520.000 đồng.

Về án phí: Áp dụng khoản 1, 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 BLTTHS;

điểm a khoản 1 Điều 3; Điều 5; khoản 1 Điều 6; khoản 1 Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về án phí, lệ phí Tòa án buộc Phạm Viết N, Đậu Thị Thu H, Nguyễn Thị Ái L, Phạm Thị B, Hoàng Thanh T, Phan Đại L mỗi bị cáo nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo nói lời sau cùng thừa nhận hành vi phạm tội của mình, không có tranh luận gì với luận tội của đại diện Viện kiểm sát và xin Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo mức án thấp nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Tính hợp pháp của các hành vi và quyết định tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Đ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Các bị cáo, người tham gia tố tụng không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, với nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố và các chứng cứ khác có tại hồ sơ, như vậy đủ cơ sở kết luận:

ngày 14/5/2020, tại khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc tổ dân phố 4, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh, Phạm Viết N, Đậu Thị Thu H, Nguyễn Thị Ái L, Phan Thị B, Hoàng Thanh T và Phan Đại L đã lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày, để thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề. Tổng số tiền các bị cáo sử dụng đánh bạc là 49.284.000 đồng (ngày 14/5/2020), ngoài ra vào các ngày 11,12,13/5/2020, các bị cáo còn đánh bạc nhưng tang số dưới 5.000.000 đồng nên không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những hành vi trong các ngày này.

[3] Hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề trái phép của các bị cáo: Phạm Viết Nhật ngày 14/5/2020 là 34.540.000 đồng. Bị cáo Đậu Thị Thu H ngày 14/5/2020 là 35.784.000 đồng. Bị cáo Phan Thị B ngày 14/5/2020 sử dụng số tiền đánh bạc là 13.500.000 đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Ái L ngày 14/5/2020 là 16.575.000 đồng. Bị cáo Hoàng Thanh T ngày 14/5/2020 là 6.779.000 đồng và bị cáo Phan Đại L ngày 14/5/2020 là 5.470.000 đồng. Số tiền sử dụng việc đánh bạc của các bị cáo vào ngày 14/5/2020 đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên tại phiên tòa đại diện Viện Kiểm sát truy tố các bị cáo phạm tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan sai.

[4] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý công cộng được pháp luật bảo vệ, đồng thời làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung đối với xã hội.

[5] Về đánh giá vai trò vị trí của các bị cáo trong vụ án: Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, trong đó Phạm Viết N ngoài việc đánh số lô, số đề với Đậu Thị Thu H và Phan Thị B, thì còn nhận số lô, số đề do Đậu Thị Thu H ghi của người khác chuyển đến (đại lý cấp trên) và sử dụng số tiền đánh bạc là 34.540.000 đồng nên giữ vai trò chính. Bị cáo Đậu Thị Thu H là người trực tiếp đánh số lô, số đề cho Nguyễn Thị Ái L, Hoàng Thanh T, Phan Đại L và Phạm Viết N. Đồng thời, sau khi nhận số lô, số đề của khách, Đậu Thị Thu H còn chuyển một phần (số tiền 24.240.000 đồng) cho Phạm Viết N, để thu lợi bất chính, với số tiền sử dụng đánh bạc là 35.784.000 đồng nên giữ vai trò sau Phạm Viết Nt. Còn Nguyễn Thị Ái L sử dụng số tiền đánh bạc 16.575.000 đồng và Phan Thị B sử dụng số tiền đánh bạc 13.500.000 đồng, nên giữ vai trò gần ngang bằng nhau và sau Đậu Thị Thu H. Riêng Hoàng Thanh T sử dụng số tiền đánh bạc 8.349.000 đồng, hưởng lợi 800.000 đồng; Phan Đại L sử dụng số tiền đánh bạc 5.470.000 đồng, nên giữ vai trò gần ngang bằng nhau và sau Nguyễn Thị Ái L và Phan Thị B.

[6] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Các bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo Phạm Viết N, Đậu Thị Thu H, Phan Thị B còn được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm, quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Riêng Phạm Viết N được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Đầu thú, quy định lại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Phan Thị B được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Người phạm tội tự thú, quy định tại điểm r khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[7] Trên cơ sở xem xét, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vai trò vị trí của các bị cáo trong vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử thấy rằng cần lên một mức án nghiêm khắc đối với các bị cáo, tuy nhiên các bị cáo đều phạm tội ít nghiêm trọng, có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng. Các bị cáo có khả năng tự cải tạo và việc cho các bị cáo hưởng án treo hoặc phạt tiền không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy không cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà cho các bị cáo được hưởng án treo hoặc phạt tiền cũng đủ nghiêm, tạo điều kiện cho các bị cáo sửa chữa lỗi lầm, trở thành công dân có ích cho xã hội.

[8] Về hình phạt bổ sung: Khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự quy định “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng” do đó, các bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Xét thấy việc áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả tính răn đe giáo dục các bị cáo. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo tính theo vị trí, vai trò của từng bị cáo trong vụ án.

[9] Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm b, c khoản 2; điểm b khoản 3 Điều 106 BLTTHS đề nghị:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 250.000 đồng là tiền do bị cáo Đậu Thị Thu H thực hiện hành vi phạm tội mà có. Trả lại cho bị cáo Đậu Thị Thu H 10.050.000 đồng, không liên quan đến hành vi phạm tội, (nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo công tác thi hành án) - Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi nhựa màu xanh; 05 tập vé xổ số kiến thiết là những vật chứng liên quan đến vụ án, nhưng không còn giá trị sử dụng.

- Tịch thu, sung quỹ Nhà nước 03 chiếc điện thoại gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime, màu vàng đồng, số sim 0985.739.528 và 0398.403.675 (thu giữ từ Đậu Thị Thu H); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 6300, màu vàng, số sim 0382.463.397 (thu giữ từ Phan Thị B); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Itel, màu đỏ đen, không có sim (thu giữ từ Hoàng Thanh T) là công cụ, phương tiện các bị cáo sử dụng vào việc thực hiện hành vi phạm tội.

- Truy thu từ các bị cáo số tiền 42.324.000 đồng tiền sử dụng đánh bạc, gồm: Phạm Viết N: 5.500.000 đồng; Phan Thị B: 8.000.000 đồng; Nguyễn Thị Ái L:

16.575.000 đồng; Hoàng Thanh T: 6.779.000 đồng; Phan Đại L 5.470.000 đồng.

- Truy thu từ người liên quan 1.990.000 đồng tiền sử dụng đánh bạc, gồm: Nguyễn Phúc N số tiền 30.000 đồng; Trần Đức V số tiền 120.000 đồng; Trần Đình T số tiền 1.320.000 đồng, Trần Cao Q số tiền 520.000 đồng.

- Kiến nghị cơ quan Công an huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh tiến hành xử phạt hành chính đối với Đậu Thị Thu H, Hoàng Thanh T, Phạm Viết N đối với những hành vi đánh bạc trong các ngày 11-13/5/2020. Truy thu số tiền các bị cáo sử dụng đánh bạc trong những ngày nói trên, gồm: Đậu Thị Thu H: 7.370.000 đồng, Phạm Viết N: 3.755.000 đồng, Hoàng Thanh T: 800.000 đồng.

[10] Trong vụ án này, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhân thân, lai lịch và xác định có 12 đối tượng khác đã đánh số lô, số đề với Đậu Thị Thu H và Phan Thị B, trong đó: Có 05 đối tượng không có thông tin để xác minh cụ thể, nên Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đ tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Có 07 đối tượng đánh bạc, nhưng có tang số dưới 5.000.000 đồng và chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, nên Cơ quan điều tra đã xử lý hành chính. gồm: Nguyễn T (sinh năm 1979, trú tại thôn H, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh); Đào Văn Ư (sinh năm 1978, trú tại thôn N, xã A, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh); Trần Cao Q, sinh năm 1973, trú tại thôn Đ, xã A, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh; Trần Đình T, sinh năm 1984, trú tại Tổ dân phố 6, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh; Trần Đức V, sinh năm 1964, trú tại thôn C, xã T, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Phúc N, sinh năm 1966, trú tại tổ dân phố 8, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh; Trần Xuân L, sinh năm 1964, trú tại tổ dân phố 8, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh là đúng quy định của pháp luật, nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[11] Về án phí và quyền kháng cáo: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm; Các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321 (đối với bị cáo Phạm Viết N, Đậu Thị Thu H áp dụng thêm khoản 3 Điều 321); điểm i, s khoản 1 Điều 51 (đối với bị cáo Phạm Viết N áp dụng thêm điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51, bị cáo Đậu Thị Thu H điểm t khoản 1 Điều 51, bị cáo Phan Thị B điểm t, r khoản 1 Điều 51); Điều 58; khoản 1 Điều 35 đối với bị cáo Hoàng Thanh T, Phan Đại L, khoản 2 Điều 35 đối với bị cáo Phạm Viết N, Đậu Thị Thu H; Điều 65 đối với bị cáo Phạm Viết N, Đậu Thị Thu H, Nguyễn Thị Ái L và Phan Thị B; điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điểm b, c khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 106; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 3; khoản 1 Điều 6; khoản 1 Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 và mục A Danh mục án phí, lệ phí Tòa án, ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Phạm Viết N, Đậu Thị Thu H, Nguyễn Thị Ái L, Phan Thị B, Hoàng Thanh T và Phan Đại L phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt chính:

Xử phạt Phạm Viết N 28 (Hai mươi tám) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 56 (Năm mươi sáu) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Xử phạt Đậu Thị Thu H 26 (Hai mươi sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 52 (Năm mươi hai) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Xử phạt Nguyễn Thị Ái L 15 (Mười lăm) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 30 (Ba mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Xử phạt Phan Thị B 12 (Mười hai) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

Thời gian thử thách 24 (Hai mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Xử phạt Hoàng Thanh T 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng). Xử phạt Phan Đại L 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Các bị cáo Phạm Viết N, Đậu Thị Thu H, Nguyễn Thị Ái L và Phan Thị B phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Giao các bị cáo Phạm Viết N, Đậu Thị Thu H, Nguyễn Thị Ái L và Phan Thị B cho Ủy ban nhân dân thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục các bị cáo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự năm 2019.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Về hình phạt bổ sung: Phạt tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) đối với bị cáo Phạm Viết N để sung công quỹ nhà nước.

Phạt tiền 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng) đối với bị cáo Đậu Thị Thu H để sung công quỹ nhà.

4. Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 250.000 đồng là tiền do bị cáo Đậu Thị Thu H thực hiện hành vi phạm tội mà có. Trả lại cho bị cáo Đậu Thị Thu H 10.050.000 đồng, không liên quan đến hành vi phạm tội, (nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo công tác thi hành án).

- Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi nhựa màu xanh; 05 tập vé xổ số kiến thiết; 01 bộ bàn ghế nhựa màu đỏ; 01 chiếc pano xổ số kiến thiết là những vật chứng liên quan đến vụ án, nhưng không còn giá trị sử dụng.

- Tịch thu, sung quỹ Nhà nước 03 chiếc điện thoại gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime, màu vàng đồng, số sim 0985.739.528 và 0398.403.675 (thu giữ từ Đậu Thị Thu H); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 6300, màu vàng, số sim 0382.463.397 (thu giữ từ Phan Thị B); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Itel, màu đỏ đen, không có sim (thu giữ từ Hoàng Thanh T) là công cụ, phương tiện các bị cáo sử dụng vào việc thực hiện hành vi phạm tội.

- Truy thu từ các bị cáo số tiền 42.324.000 đồng tiền sử dụng đánh bạc, gồm: Phạm Viết N: 5.500.000 đồng; Phan Thị B: 8.000.000 đồng; Nguyễn Thị Ái L: 16.575.000 đồng; Hoàng Thanh T: 6.779.000 đồng; Phan Đại L 5.470.000 đồng.

- Truy thu từ người liên quan 1.990.000 đồng tiền sử dụng đánh bạc, gồm: Nguyễn Phúc N số tiền 30.000 đồng; Trần Đức V số tiền 120.000 đồng; Trần Đình T số tiền 1.320.000 đồng, Trần Cao Q số tiền 520.000 đồng.

- Kiến nghị cơ quan Công an huyện Đ, tỉnh Hà Tĩnh tiến hành xử phạt hành chính đối với Đậu Thị Thu H, Hoàng Thanh T, Phạm Viết N đối với những hành vi đánh bạc trong các ngày 11-13/5/2020. Truy thu số tiền các bị cáo sử dụng đánh bạc trong những ngày nói trên, gồm: Đậu Thị Thu H: 7.370.000 đồng, Phạm Viết N: 3.755.000 đồng, Hoàng Thanh T: 800.000 đồng.

5. Về án phí: Buộc các bị cáo Phạm Viết N, Đậu Thị Thu H, Nguyễn Thị Ái L, Phan Thị B, Hoàng Thanh T và Phan Đại L mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo đối với bản án: Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt được quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

129
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 36/2020/HS-ST ngày 22/09/2020 về tội đánh bạc

Số hiệu:36/2020/HS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh
Lĩnh vực:Hình sự
Ngày ban hành:22/09/2020
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về