Bản án 36/2019/DS-ST ngày 16/08/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG

BẢN ÁN 36/2019/DS-ST NGÀY 16/08/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Trong các ngày 09 và ngày 16 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 18/2019/TLST-DS ngày 15 tháng 02 năm 2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 122/2019/QĐXXST-DS ngày 02 tháng 7 năm 2019, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần K; Địa chỉ: đường P, phường V, thành phố R, tỉnh Kiên Giang.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đoàn Văn H - Chức vụ: Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần K – Phòng giao dịch T. Địa chỉ: đường Q, thị trấn P, huyện T, tỉnh Sóc Trăng. (Có mặt)

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Thanh H; Địa chỉ: đường T, khóm E, phường L, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng. (vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 04/12/2018 của nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần K cũng như trong quá trình giải quyết vụ án, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày:

Vào ngày 17/4/2017, ông Nguyễn Thanh H có ký Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng Quốc tế K số 20017114000070 với Ngân hàng thương mại cổ phần K để vay số tiền 40.000.000 đồng, lãi suất 22%/năm, thời hạn sử dụng thẻ 03 năm kể từ ngày được cấp thẻ. Theo quy định về Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng Quốc tế K thì mặc định trong thẻ tín dụng tín dụng đã cấp cho ông H có hạn mức tiền là 40.000.000 đồng.

Phương thức trả nợ: Vào ngày 04 hoặc ngày 05 hàng tháng thanh toán tối thiểu 5% tổng số dư sử dụng hoặc thanh toán 100% tổng số dư sử dụng. Nếu chủ thẻ thanh toán đầy đủ và đúng hạn toàn bộ dư nợ. K miễn lãi cho tất cả các giao dịch phát sinh trong kỳ. Nếu chủ thẻ không thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần dư nợ cuối kỳ hoặc thanh toán sau ngày đến hạn, chủ thẻ phải thanh toán lãi đối với tất cả các giao dịch được thể hiện trên bảng sao kê giao dịch tính từ ngày giao dịch được ghi nợ cho đến trước ngày mà việc thanh toán được thực hiện đầy đủ theo dư nợ thực tế. Đối với các giao dịch rút tiền mặt thì tiền lãi được tính từ ngày giao dịch đến trước ngày chủ thẻ thanh toán lại toàn bộ số tiền đã rút. Sau ngày đến hạn thanh toán, toàn bộ dư nợ của thẻ tín dụng sẽ bị chuyển sang nợ quá hạn nếu khách hàng không thanh toán hoặc thanh toán ít hơn số tiền thanh toán tối thiểu theo yêu cầu của bản sao kê. Sau khi được cấp thẻ tín dụng, ông Nguyễn Thanh H đã thực hiện các giao dịch rút tiền với tổng số tiền vốn là 45.956.864 đồng và đã thanh toán cho Ngân hàng được số tiền vốn và lãi là 8.551.894 đồng (trong đó tiền vốn là 6.121.692 đồng, tiền lãi là 2.430.202 đồng). Tính đến hết ngày 09/8/2019 ông H còn nợ Ngân hàng số tiền vốn và lãi là 78.051.355 đồng (trong đó: số tiền vốn là 39.835.172 đồng, tiền lãi 38.216.183 đồng).

Do ông Nguyễn Thanh H vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng cho Ngân hàng thương mại cổ phần K nên Ngân hàng khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết: Buộc ông Nguyễn Thanh H có trách nhiệm trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần K số tiền nợ tính đến hết ngày 09/8/2019 là 78.051.355 đồng (trong đó: số tiền vốn là 39.835.172 đồng, tiền lãi 38.216.183 đồng) và tiếp tục trả lãi phát sinh theo thỏa thuận trong Hợp đồng cho đến khi thanh toán dứt nợ.

Đi với bị đơn ông Nguyễn Thanh H, sau khi thụ lý vụ án Tòa án đã tống đạt hợp lệ thông báo về việc thụ lý vụ án cho ông biết yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nhưng ông H không có văn bản trả lời cho Tòa án. Sau đó, Tòa án đã gửi Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải cho ông H 02 lần nhưng ông vẫn không tham gia.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng phát biểu ý kiến: Trong quá trình giải quyết vụ án Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án đã tiến hành các thủ tục tố tụng đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng Dân sự như: Xác định đúng thẩm quyền thụ lý vụ án, quan hệ pháp luật tranh chấp, xác định đúng tư cách tham gia tố tụng của các đương sự, việc thu thập chứng cứ đúng theo quy định. Về thời hạn gửi hồ sơ cho Viện kiểm sát nghiên cứu, việc cấp tống đạt đảm bảo đúng theo quy định. Tại phiên Tòa Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về phiên tòa sơ thẩm.

Về nội dung vụ án: đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc ông Nguyễn Thanh H có trách nhiệm trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần K số tiền vốn và lãi vay tính đến hết ngày 09/8/2019 là 78.051.355 đồng, trong đó: số tiền vốn là 39.835.172 đồng, lãi 38.216.183 đồng và tiếp tục trả lãi theo hợp đồng cho đến khi thanh toán dứt nợ vay.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, sau khi nghe ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên Tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng:

Theo đơn khởi kiện, Ngân hàng thương mại cổ phần K yêu cầu ông Nguyễn Thanh H trả số tiền vốn và lãi vay theo hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng Quốc tế K tính đến hết ngày 09/8/2019 là 78.051.355 đồng, Hội đồng xét xử xác định đây là vụ án dân sự, quan hệ pháp luật để giải quyết là tranh chấp Hợp đồng tín dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Tại phiên tòa hôm nay bị đơn ông Nguyễn Thanh H đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vắng mặt không có lý do. Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử vụ án.

[2] Về nội dung:

Theo Giấy đăng ký phát hành kiêm Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng Quốc tế K số 20017114000070 ngày 17/4/2017 thể hiện Ngân hàng thương mại cổ phần K đồng ý cấp thẻ tín dụng cho ông Nguyễn Thanh H số tiền hạn mức tín dụng là 40.000.000 đồng, mục đích tiêu dùng cá nhân. Phía Ngân Hàng cung cấp cho Tòa án bản sao có chứng thực Giấy đăng ký phát hành kiêm Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng Quốc tế K số 20017114000070 ngày 17/4/2017 và biên bản làm việc giữa Ngân hàng với ông Nguyễn Thanh H. Trong Hợp đồng và biên bản làm việc có chữ ký và chữ viết tên Nguyễn Thanh H. Sau khi được cấp thẻ tín dụng, ông Nguyễn Thanh H đã thực hiện các giao dịch rút tiền với tổng số tiền vốn là 45.956.864 đồng và đã thanh toán cho Ngân hàng được số tiền vốn và lãi là 8.551.894 đồng (trong đó số tiền vốn là 6.121.692 đồng, lãi 2.430.202 đồng), sau đó thì ông H bỏ đi khởi địa phương, không có thiện chí trả nợ. Do ông H vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng mà hai bên đã ký kết nên Ngân hàng chấm dứt quyền sử dụng thẻ đồng thời chuyển toàn bộ dư nợ còn thiếu sang nợ quá hạn và yêu cầu trả ông H số tiền vốn và lãi vay tính đến hết ngày 09/8/2019 là 78.051.355 đồng (trong đó: số tiền vốn là 39.835.172 đồng, lãi 38.216.183 đồng) và tiếp tục trả lãi phát sinh theo thỏa thuận trong Hợp đồng cho đến khi thanh toán dứt nợ là có căn cứ và phù hợp với Điều 11, điểm c khoản 2 Điều 24, điểm d khoản 1 Điều 25 Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước (đã được sửa đổi, bổ sung) và Điều 6, Điều 8 của Phụ lục 1 Bản chấp thuận về Điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ tín dụng Quốc tế K (đơn vị phát hành thẻ).

Từ những phân tích trên, có đủ cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thương mại cổ phần K về việc yêu cầu ông Nguyễn Thanh H có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng thương mại cổ phần K số tiền vốn và lãi vay tính đến hết ngày 09/8/2019 là 78.051.355 đồng Về án phí dân sự sơ thẩm: Do yêu cầu của Ngân hàng thương mại cổ phần K được chấp nhận nên Ngân hàng không phải chịu án phí Dân sự sơ thẩm. Ông Nguyễn Thanh H phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39, điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228, khoản 1 Điều 273; khoản 1 Điều 280 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Áp dụng Điều 95 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010.

Áp dụng khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Tuyên xử:

[1]. Buộc ông Nguyễn Thanh H có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng thương mại cổ phần K số tiền vốn và lãi vay tính đến hết ngày 09/8/2019 là 78.051.355 đồng (trong đó: số tiền vốn là 39.835.172 đồng, lãi 38.216.183 đồng).

Kể từ ngày 10/8/2019 nếu ông Nguyễn Thanh H không thanh toán số tiền trên cho Ngân hàng thương mại cổ phần K thì ông Nguyễn Thanh H còn phải trả lãi phát sinh theo mức lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng trên số tiền vốn vay chưa thanh toán cho đến khi thanh toán xong số tiền vốn vay cho Ngân hàng thương mại cổ phần K.

[2]. Án phí dân sự sơ thẩm: Ông Nguyễn Thanh H phải chịu án phí số tiền 3.902.567 đồng. Hoàn trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần K số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.402.367 đồng theo biên lai thu số 0004904 ngày 31/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng.

[3]. Ngân hàng thương mại cổ phần K có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; ông Nguyễn Thanh H có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ để yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm.

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.


20
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 36/2019/DS-ST ngày 16/08/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:36/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 16/08/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về