Bản án 33/2019/DSST ngày 26/08/2019 về tranh chấp đòi lại tài sản

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN

BẢN ÁN 33/2019/DSST NGÀY 26/08/2019 VỀ TRANH CHẤP ĐÒI LẠI TÀI SẢN

Trong các ngày 20 – 26/8/2019 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 05/2019/TLST-DS ngày 12/02/2019 về “tranh chấp đòi lại tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 08/2019/QĐXXST-DS ngày 05/08/2019 giữa các đương sự:

* Nguyên đơn: Ủy ban nhân dân huyện N, tỉnh Nghệ An.

Đa chỉ: Khối 4, TT Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Người đại diện theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện N: Ông Nguyễn Thanh H1, Chức vụ: Phó trưởng phòng Tài chính-kế hoạch huyện N. (có mặt)

* Bị đơn: Ông Võ Tân H2, Chủ doanh nghiệp tư nhân Vân H2.

Đa chỉ: Khối 4, TT Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. (có mặt)

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông Nguyễn Đình L, sinh năm 1962.

Đa chỉ: xóm 13, xã Quỳnh Th, huyện Q, tỉnh Nghệ An. (có mặt)

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao huyện N.

Đa chỉ trụ sở: Khối 4, TT Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phùng Thanh Ph; Chức vụ: Giám đốc Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao huyện N.(có mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện đề ngày 19/10/2018 và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, Ông Nguyễn Thanh H1

- Người đại diện theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện N (Sau đây gọi tắt là UBND huyện N). trình bày:

Thc hiện việc sắp xếp lại tại nhà khách của UBND huyện N, UBND huyện N đã giao cho Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao huyện N (Sau đây gọi tắt là Trung tâm VHTT-TT huyện N) quản lý và sử dụng nhà khách (cũ) của UBND huyện N.

Ngày 20 tháng 5 năm 2012, Trung tâm VHTT-TT huyện N đã ký hợp đồng số 18/HĐKT với ông Võ Tân H2 chủ doanh nghiệp tư nhân Vân H2 (Sau đây gọi tắt là DNTN Vân H2), để liên kết kinh doanh với thời hạn thực hiện trong 05 năm. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2017, Trung tâm VHTT-TT huyện N và ông Võ Tân H2 chủ DNTN Vân H2 đã ký biên bản thanh lý hợp đồng liên doanh liên kết kinh doanh số 18/HĐKT ngày 20 tháng 5 năm 2012.

Thc hiện Kết luận số 229/KL.UBND ngày 04/11/2016 của UBND huyện N về kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính giai đoạn 2013-2015 tại Trung tâm VHTT-TT huyện N, yêu cầu thu hồi tài sản gắn với quyền sử dụng đất của nhà khách (cũ), ngày 28/6/2017 UBND huyện N đã ban hành Quyết định số 1165/QĐ.UBND về việc thu hồi tài sản nhưng DNTN Vân H2 không thực hiện đúng các nội dung của hợp đồng đã ký và các văn bản chỉ đạo của UBND huyện N.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật UBND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An khởi kiện ông Võ Tân H2 chủ DNTN Vân H2 ra tại Tòa án đề nghị buộc ông Võ Tân H2 chủ DNTN Vân H2 giao trả nhà khách (cũ) của UBND huyện Nghi Lộc gồm: 01 nhà cấp 4, diện tích 224m2; nhà ăn cấp 4 diện tích 290 m2; nhà bếp cấp 4, diện tích 90m2; Sân bê tông diện tích 2.016m2.

Đi với nội dung DNTN Vân H2 yêu cầu được được tiếp tục sử dụng nhà khách (cũ) của UBND huyện N đến năm 2022, trong trường hợp UBND huyện N thu hồi thì bồi thường thiệt hại cho DNTN Vân H2 1.000.000.000đ (một tỷ đồng). Nội dung này UBND huyện N không chấp nhận vì dự án này chưa được cấp thẩm quyền nào phê duyệt; Hợp đồng thiết lập là 05 năm thì DNTN Vân H2 phải đầu tư hợp lý, nếu đầu tư vượt quá thì khi kết thúc hợp đồng phía DNTN Vân H2 phải chịu.

Tại các phiên làm việc với DNTN Vân H2, UBND huyện N đã có ý kiến là tạo điều kiện hỗ trợ về địa điểm đầu tư mới cho DNTN Vân H2 di dời tiếp tục hoạt động tái đầu tư nhưng DNTN Vân H2 vẫn không chấp nhận.

Quá trình giải quyết vụ án, bị đơn: Ông Võ Tân H2, chủ DNTN Vân H2 trình bày:

Năm 2012, UBND huyện N đã có biên bản bàn giao và quyết định bàn giao nhà khách cũ xây dựng năm 1998 cho Trung tâm Trung tâm VHTT-TT huyện N quản lý. Nhà khách cũ xây dựng năm 1998 đã xuống cấp, cũ nát, khi bàn giao có giá trị 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng). Trung tâm VHTT-TT huyện N có xin chủ trương của UBND huyện N cho phép được liên kết kinh doanh với DNTN Vân H2. DNTN Vân H2 thành lập năm 2009, có kinh nghiệm 3 năm và có khả năng đầu tư nâng cấp sửa chữa. Sau khi thỏa thuận với Trung tâm VHTT- TT huyện N thì . DNTN Vân H2 đã lập đề án đầu tư gửi Trung tâm VHTT-TT huyện N, đề án thực hiện trong 10 năm kể từ tháng 05 năm 2012 đến năm 2022. Tổng số tiền mà DNTN Vân H2 đầu tư cho đề án gần 02 tỷ đồng. Trong hai năm vừa sửa chữa, vừa kinh doanh, mới đi vào hoạt động được 3 năm, đến tháng 7 năm 2017 thì UBND huyện N yêu cầu Trung tâm VHTT-TT huyện N và DNTN Vân H2 trả lại tài sản là nhà khách cũ để chuyển giao cho dự án của Ông Phạm Nhật V (chỉ đối thoại, không có văn bản). Việc này xẩy ra là một việc làm ảnh hưởng đến số vốn và tài sản của DNTN Vân H2 đầu tư. DNTN Vân H2 đã trình bày và xin UBND huyện N tiếp tục được hoạt động nhưng UBND huyện N không đồng ý và sau đó UBND huyện N có yêu cầu DNTN Vân H2 trả lại nhà khách và mặt bằng khuôn viên với lý do là có kết quả thanh tra. Trong quá trình hoạt động, kinh doanh DNTN Vân H2 đã thực hiện đúng như đề án và nộp thuế Nhà nước đúng quy định, tạo điều kiện việc làm cho nhiều người lao động, DNTN Vân H2 có đề án cụ thể với Trung tâm VHTT-TT huyện N và có kế hoạch đầu tư là 10 năm mà bị thu hồi tài sản trước thời hạn thì doanh nghiệp bị phá bỏ lãng phí tài sản mà doanh nghiệp đã đầu tư mua sắm, dẫn đến doanh nghiệp bị thiệt hại lớn số vốn doanh nghiệp đầu tư. Nếu để doanh nghiệp tiếp tục hoạt động thì doanh nghiệp vẫn có khả năng nộp ngân sách Nhà nước và giải quyết việc làm cho người lao động. Nếu phải tháo dỡ thì Nhà khách chỉ còn lại sự cũ nát, gây lãng phí đến tài sản của doanh nghiệp nói riêng và cộng đồng nói chung. Là doanh nghiệp đầu tư trong khi chủ trương Nhà nước đang kêu gọi đầu tư, mà doanh nghiệp đầu tư rồi lại phải tháo giỡ gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp, cần có giải pháp để doanh nghiệp thực hiện thu hồi vốn và tiếp tục phục vụ nguyện vọng của nhân dân.

Cũng theo ông Võ Tân H2, chủ DNTN Vân H2 cho rằng thời gian UBND huyện N giao tài sản cho DNTN Vân H2 quá ngắn do vậy khi hết hợp đồng DNTN Vân H2 phải được ưu tiên ký tiếp, theo DNTN Vân H2 khi cấp huyện đã bàn giao đất và tài sản cho tổ chức nào thì có hiệu lực là 20 năm. Hiện tại UBND huyện N đòi trả lại tài sản sẽ gây trở ngại cho DNTN Vân H2. DNTN Vân H2 liên kết kinh doanh với Trung tâm VHTT-TT huyện N là có chủ trương của UBND huyện N. Quá trình DNTN Vân H2 hoạt động kinh doanh ăn uống đã xảy ra cạnh tranh không lành mạnh như khách hàng hủy hợp đồng vì lý do phải sang Nhà khách mới để đặt, nếu đặt ăn tại DNTN Vân H2 thì khách mời sẽ không tới tham dự. Điều này, gây rất nhiều bức xúc cho DNTN Vân H2.

Hiện tại, DNTN Vân H2 đang thực hiện đề án nâng cấp Nhà khách UBND huyện N cũ theo đề án có hiệu lực 10 năm, cho nên ông Võ Tân H2, chủ DNTN Vân H2 yêu cầu được được tiếp tục sử dụng nhà khách (cũ) của UBND huyện N đến năm 2022, trong trường hợp UBND huyện N thu hồi thì bồi thường thiệt hại cho DNTN Vân H2 1.000.000.000đ (một tỷ đồng). Nếu không thống nhất được như vậy thì ông Võ Tân H2, chủ DNTN Vân H2 sẽ không thực hiện việc di chuyển, tháo dỡ. Đến thời điểm nào DNTN Vân H2 được cấp đất mới để kinh doanh thì DNTN Vân H2 sẽ tự nguyện bàn giao lại Nhà khách cho UBND huyện N.

Người đi diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông Nguyễn Đình L trình bày:

Ông Nguyễn Đình L thống nhất nội dung như ông Võ Tân H2, chủ DNTN Vân H2 đã trình bày. Giữ nguyên yêu cầu là DNTN Vân H2 yêu cầu được được tiếp tục sử dụng nhà khách (cũ) của UBND huyện N đến năm 2022, trong trường hợp UBND huyện N thu hồi thì bồi thường thiệt hại cho DNTN Vân H2 1.000.000.000đ (một tỷ đồng).

Ông Nguyễn Đình L cho rằng giữa DNTN Vân H2 và Trung tâm VHTT-TT huyện N là sự góp vốn liên doanh làm ăn, lời thì cùng hưởng, lỗ thì cùng phải chịu. UBND huyện N thu hồi tài sản, thu hồi đất mà không có phương án bồi thường thiệt hại cho DNTN Vân H2 là không đúng với quy định của pháp luật về đất đai, gây ảnh hưởng quyền lợi của DNTN Vân H2 và những người lao động. Cũng theo ông Lộc, việc DNTN Vân H2 và Trung tâm VHTT-TT huyện N lâp biên bản thanh lý hợp đồng liên kết kinh doanh số 18/HĐKT ngày 20/5/2012 vào ngày 20/5/2017 là do DNTN Vân H2 nhận thức là thanh lý và tiếp tục ký hợp đồng liên kết kinh doanh mới vì trong điều khoản của hợp đồng liên kết kinh doanh số 18/HĐKT ngày 20/5/2012 có điều khoản DNTN Vân H2 có thể được tiếp tục ký hợp đồng liên kết kinh doanh mới do vậy biên bản thanh lý hợp đồng lập ngày 20/5/2017 giữa ông Võ Tân H2 chủ DNTN Vân H2 và Trung tâm VHTT-TT huyện N là không có hiệu lực pháp luật.

Ông PhùngThanh Ph người đại diện theo theo pháp luật của Trung tâm VHTT-TT huyện N trình bày:

Năm 2012, UBND huyện N xây dựng nhà khách mới nên UBND huyện N đã giao nhà khách cũ của UBND huyện N cho Trung tâm VHTT-TT huyện N quản lý, khai thác, sử dụng.

Vì điều kiện nguồn ngân sách đầu tư không có nên Trung tâm VHTT-TT huyện N đã xin ý kiến và được UBND huyện N cho phép Trung tâm VHTT-TT huyện N liên doanh với ông Võ Tân H2 chủ DNTN Vân H2 để cải tạo, nâng cấp Nhà khách cũ và đưa vào khai thác và sử dụng.

Ngày 22/7/2016, UBNDH Nghi Lộc đã có công văn số 1073/UBND.TC-KH về việc yêu cầu thu hồi tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất của Nhà khách cũ, với thời hạn chấm dứt Hợp đồng, báo cáo UBND huyện trước ngày 10/8/2016.

Thc hiện chỉ đạo của UBND huyện N, Trung tâm VHTT-TT huyện N đã thông báo cho ông Võ Tân H2 chủ DNTN Vân H2 được biết và thực hiện việc chấm dứt hợp đồng liên kết kinh doanh và giao trả lại tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất của Nhà khách cũ để Trung tâm VHTT-TT huyện N bàn giao lại cho UBND huyện N, nhưng DNTN Vân H2 không chịu thực hiện việc bàn giao tài sản. Nay, Trung tâm VHTT-TT huyện N yêu cầu ông Võ Tân H2 chủ DNTN Vân H2 thực hiện việc bàn giao tài sản cho UBND huyện N.

Khi ký hợp đồng DNTNVH có đưa ra một bản phương hướng kinh doanh, chứ không có đề án nào cả, phương án kinh doanh chưa có cấp nào phê duyệt.

Tại phiên tòa đại diện VKS phát biểu quan điểm:

- Ý kiến về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký; vic chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng:

Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký Toà án đã chấp hành đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Các đương sự đã chấp hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án.

- Về nội dung giải quyết vụ án đề nghị:

Buộc ông Võ Tân H2 chủ DNTN Vân H2 giao trả tài sản nhà nước thuộc quyền quản lý của UBND huyện N gồm: 01 nhà cấp 4, diện tích 224m2; nhà ăn cấp 4 diện tích 290 m2; nhà bếp cấp 4, diện tích 90m2; Sân bê tông diện tích 2.016m2.

Buộc ông Võ Tân H2 chủ DNTN Vân H2 phải tháo dỡ các hạng mục, thiết bị gắn với 01 nhà cấp 4; nhà ăn cấp 4; nhà bếp cấp 4; Sân bê tông và di chuyển các tài sản, thiết bị khác để trả lại nguyên trạng tài sản cho UBND huyện N.

Không chấp nhận nội dung yêu cầu phản tố của ông Võ Tân H2 – Chủ doanh nghiệp tư nhân Vân H2 về việc yêu cầu UBND huyện N bồi thường số tiền 1.000.000.000 đ (một tỷ đồng).

QUYẾT ĐỊNH

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng:

[1.1] Nguyên đơn UBND huyện N khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc ông Võ Tân H2 chủ DNTN Vân H2 trả lại nhà khách (cũ) của UBND huyện N, như vậy đây là tranh chấp về kiện đòi tài sản nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại Điều 26, 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[1.2] Trong đơn khởi kiện, nguyên đơn đã ghi đầy đủ và đúng địa chỉ nơi cư trú của bị đơn. Bị đơn ông Ông Võ Tân H2, Chủ doanh nghiệp tư nhân Vân H2 ủy quyền tham gia tố tụng cho Ông Nguyễn Đình L đúng quy định

[2]. Về nội dung vụ án:

[2.1]. Xét nội dung yêu cầu của các đương sự:

Nguyên đơn UBND huyện N yêu cầu buộc ông Võ Tân H2 chủ DNTN Vân H2 bàn giao nhà khách (cũ) của UBND huyện N gồm: 01 nhà cấp 4, diện tích 224m2; nhà ăn cấp 4 diện tích 290 m2; nhà bếp cấp 4, diện tích 90m2; Sân bê tông diện tích 2.016m2 cho UBND huyện N.

Bị đơn ông Võ Tân H2 chủ DNTN Vân H2, người đại diện theo ủy quyền của bị đơn ông Nguyễn Đình L cho rằng năm 2012 DNTN Vân H2 liên kết kinh doanh với Trung tâm VHTT-TT huyện N. Theo đề án thì thực hiện trong 10 năm kể từ tháng 05 năm 2012 đến năm 2022. Tổng số tiền mà DNTN Vân H2 đã đầu tư cho đề án gần 02 tỷ đồng. Hiện tại, DNTN Vân H2 đang thực hiện đề án cho nên DNTN Vân H2 yêu cầu được được tiếp tục sử dụng nhà khách (cũ) của UBND huyện N đến năm 2022, trong trường hợp UBND huyện N thu hồi thì bồi thường thiệt hại cho DNTN Vân H2 1.000.000.000đ (một tỷ đồng).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Trung tâm VHTT-TT huyện N cho rằng, Trung tâm VHTT-TT huyện N và ông Võ Tân H2 chủ DNTN Vân H2 đã ký biên bản thanh lý hợp đồng liên doanh liên kết kinh doanh số 18/HĐKT ngày 20 tháng 5 năm 2012. Nay đề nghị ông Võ Tân H2 chủ DNTN Vân H2 trả lại các tài nhà nước cho UBND huyện N .

[2.2]. Qua các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập và diễn biến tại phiên tòa, xác định:

Ngày 24/05/2012, UBND huyện N có Quyết định số 662 điều chuyển và tiến hành bàn giao Nhà khách cũ cho Trung tâm VHTT-TT huyện N quản lý, sử dụng.

Ngày 20/5/2012, Trung tâm VHTT-TT huyện N đã ký hợp đồng liên doanh liên kết kinh doanh số 18/HĐKT với ông Võ Tân H2 chủ DNTN Vân H2, thời hạn thực hiện hợp đồng trong 05 năm, bắt đầu từ ngày 01 tháng 6 năm 2012.

Ngày 20 tháng 5 năm 2017, Trung tâm VHTT-TT huyện N và ông Võ Tân H2 chủ DNTN Vân H2 đã lập biên bản thanh lý hợp đồng liên doanh liên kết kinh doanh số 18/HĐKT ngày 20 tháng 5 năm 2012.

Như vậy từ nội dung vụ án và trên cơ sở yêu cầu của các bên đương sự Hội đồng xét xử thấy rằng cần xem xét giá trị pháp lý, các yếu tố pháp luật và quá trình thực hiện hợp đồng liên kết kinh doanh số 18/HĐKT ngày 20/5/2012 giữa Trung tâm VHTT-TT huyện N và ông Võ Tân H2 chủ DNTN Vân H2 để từ đó làm căn cứ để giải quyết nội dung yêu cầu của các bên đương sự trong vụ án.

Đánh giá việc Trung tâm VHTT-TT huyện N thiết lập hợp đồng liên kết kinh doanh với ông Võ Tân H2 chủ DNTN Vân H2 thì thấy rằng.

Theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008. Tại điều Điều 16 của luật này đã quy định về sử dụng tài sản nhà nước như sau. “ Tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước phải được sử dụng đúng mục đích, công năng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ và bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. Cơ quan nhà nước không được sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích cá nhân, cho thuê hoặc thực hiện hoạt động kinh doanh khác”. Như vậy việc Trung tâm VHTT-TT huyện N ký kết hợp đồng liên kết kinh doanh với ông Võ Tân H2 chủ DNTN Vân H2 nhằm “thực hiện hoạt động kinh doanh khác” là trái với quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do vậy dao dịch này vô hiệu ngay từ thời điểm ký kết.

Tuy nhiên, trong vụ án này hợp đồng liên kết kinh doanh số 18/HĐKT ngày 20 tháng 5 năm 2012 được thiết lập giữa ông Võ Tân H2 chủ DNTN Vân H2 và Trung tâm VHTT-TT huyện N đã được các bên thực hiện xong các điều khoản ký kết trong hợp đồng, hai bên có biên bản thanh lý hợp đồng số 18/HĐKT ngày 20 tháng 5 năm 2012 và không có tranh chấp gì về quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trong nội dung biên bản thanh lý hợp đồng liên doanh liên kết kinh doanh số 18/HĐKT ngày 20 tháng 5 năm 2012 xác định.

“Hai bên đã thống nhất chấm dứt việc liên kết kinh doanh theo hợp đồng đã được ký kết gữa Trung tâm VHTT-TT huyện N và DNTN Vân H2.” “DNTN Vân H2 có trách nhiệm giao trả diện tích mặt bằng và các tài sản gắn liền tại nhà (cũ) UBND huyện N cho Trung tâm VHTT-TT huyện N và hợp đồng liên doanh liên kết kinh doanh giữa hai bên hết hiệu lực ngay sau khi ký biên bản này.” Hiện tại ông Võ Tân H2 chủ DNTN Vân H2 không thực hiện việc bàn giao nhà khách (cũ) của UBND huyện N cho UBND huyện N như biên bản thanh lý hợp đồng mà tiếp tục sử dụng các hạng mục công trình là nhà khách (cũ) của UBND huyện N không có căn cứ.

Xét nội dung yêu cầu của bị dơn: Ông Võ Tân H2 DNTN Vân H2 yêu cầu được tiếp tục sử dụng nhà khách (cũ) của UBND huyện N đến năm 2022, trong trường hợp UBND huyện N thu hồi thì bồi thường thiệt hại cho DNTN Vân H2 1.000.000.000đ ( một tỷ đồng). Xét nội dung yêu cầu này thấy rằng mặc dù hợp đồng liên doanh liên kết kinh doanh giữa ông Võ Tân H2 chủ DNTN Vân H2 và Trung tâm VHTT-TT huyện N vô hiệu ngay từ thời điểm ký kết nhưng các bên đã thực hiện xong các điều khoản trong hợp đồng, hai bên đã thiết lập biên bản thanh lý đồng nội dung biên bản thanh lý đồng thể hiện rõ hai bên đã thống nhất chấm dứt việc liên kết kinh doanh, DNTN Vân H2 có trách nhiệm giao trả diện tích mặt bằng và các tài sản gắn liền tại nhà (cũ) UBND huyện N cho Trung tâm VHTT-TT huyện N và hợp đồng liên doanh liên kết kinh doanh giữa hai bên hết hiệu lực. Ngoài ra không có văn bản nào thể hiện việc DNTN Vân H2 được UBND huyện N chấp thuận đầu tư tại địa điểm nêu trên trong thời hạn 10 năm kể từ tháng 05 năm 2012 đến năm 2022 do vậy các yêu cầu của bị đơn ông Võ Tân H2 chủ DNTN Vân H2 là không có căn cứ để chấp nhận.

Xét nội dung trình bày của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Trung tâm VHTT-TT huyện N và ông Võ Tân H2 chủ DNTN Vân H2 đã ký biên bản thanh lý hợp đồng liên doanh liên kết kinh doanh số 18/HĐKT ngày 20 tháng 5 năm 2012, do vậy Trung tâm VHTT-TT huyện N đề nghị ông Võ Tân H2 chủ DNTN Vân H2 trả lại các tài sản trên cho nhà nước. Nội dung trình bày này của Trung tâm VHTT- TT huyện N là có cơ sở.

Xét nội dung yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thì thấy rằng: UBND huyện N là cơ quan nhà nước được giao quản lý các tài sản nhà nước trên địa bàn theo quy định. Trong quá trình quản lý UBND huyện N đã điều chuyển nhà khách UBND huyện N cũ cho Trung tâm VHTT-TT huyện N quản lý, sử dụng. Quá trình này Trung tâm VHTT-TT huyện N đã ký hợp đồng liên kết kinh doanh với ông Võ Tân H2 chủ DNTN Vân H2. Việc Trung tâm VHTT-TT huyện N đã ký hợp đồng liên kết kinh doanh với ông Võ Tân H2 chủ DNTN Vân H2 nhằm “thực hiện hoạt động kinh doanh khác” là trái với quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do vậy dao dịch này vô hiệu ngay từ thời điểm ký kết. Hiện tại Trung tâm VHTT-TT huyện N và DNTN Vân H2 đã thực hiện xong các điều khoản trong hợp đồng mà hai bên đã thiết lập, không có tranh chấp gì về quyền và nghĩa vụ của các bên cho đến thời điểm có biên bản thanh lý đồng. Việc ông Võ Tân H2 chủ DNTN Vân H2 đang sử dụng các hạng mục công trình là nhà khách (cũ) của UBND huyện N là không có căn cứ cho nên cần chấp nhận nội dung yêu cầu khởi kiện của UBND huyện N. Buộc ông Võ Tân H2 chủ DNTN Vân H2 giao trả tài sản nhà nước là nhà khách (cũ) UBND huyện N cho UBND huyện N là đúng với quy định của pháp luật.

Theo kết quả xem xét thẩm định tại chỗ ông Võ Tân H2 chủ DNTN Vân H2 trong quá trình sản xuất kinh doanh đã mua sắm tài sản, cải tạo, sửa chữa, trồng cây cảnh, lắp đặt thêm một số thiết bị, vật kiến trúc, gắn với hội trường lớn cấp 4; nhà ăn cấp 4; nhà bếp cấp 4; Sân bê tông. Về nội dung này Hội đồng xét xử thấy rằng:

Đi với các hạng mục mà ông Võ Tân H2 chủ Doanh nghiệp tư Vân H2 đã đầu tư như: Sửa mái ngói nhà bếp, sơn lại, làm trần nhựa, da trát, xây thêm, bồi đắp, láng nền, lát nền, làm bể nước bằng xi măng cảnh gắn với 01 nhà cấp 4; nhà ăn cấp 4; nhà bếp cấp 4; Sân bê tông tại nhà khách (cũ) của UBND huyện N là nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nên các hạng mục này được khấu trừ vào hoạt động kinh doanh của DNTN Vân H2.

Đi với các tài sản, thiết bị, vật kiến trúc, cây cảnh mà ông Võ Tân H2 chủ Doanh nghiệp tư Vân H2 đã mua sắm, trang bị gắn với 01 nhà cấp 4; nhà ăn cấp 4; nhà bếp cấp 4; Sân bê tông tại nhà khách (cũ) của UBND huyện N thì ông Võ Tân H2 chủ Doanh nghiệp tư Vân H2 có quyền tự tháo dỡ, di chuyển tái sử dụng các tài sản, thiết bị, vật kiến trúc, cây cảnh này.

Trong trường hợp ông Võ Tân H2 chủ Doanh nghiệp tư Vân H2 không tự tháo dỡ, di chuyển các tài sản, thiết bị, vật kiến trúc, cây cảnh gắn với 01 nhà cấp 4; nhà ăn cấp 4; nhà bếp cấp 4; Sân bê tông tại nhà khách (cũ) của UBND huyện N thì cần buộc ông Võ Tân H2 chủ Doanh nghiệp tư Vân H2 phải tháo dỡ, di chuyển các tài sản, thiết bị, vật kiến trúc, cây cảnh gắn với 01 nhà cấp 4; nhà ăn cấp 4; nhà bếp cấp 4; Sân bê tông tại nhà khách (cũ) của UBND huyện N.

[2.3]. Về án phí - Nguyên đơn được chấp nhận yêu cầu nên không phải chịu án phí.

- Ông Võ Tân H2 chủ Doanh nghiệp tư Vân H2 phải chịu án phí dân sự sơ thẩm do yêu cầu phản tố không được chấp nhận.

[2.4]. Các đương sự được quyền kháng cáo bản án theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào:

- Điều 26, điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

- Các điều 128, 200, 201,202, 204, 205, 255, 256 Bộ luật dân sự năm 2005;

- Các điều 1, điều 2; Điều 4, điều 6; Điều 16 Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008;

- Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận ni dung yêu cầu khởi kiện của UBND huyện N.

Buộc ông Võ Tân H2 chủ doanh nghiệp tư Vân H2 bàn giao trả tài sản cho UBND huyện N gồm: 01 nhà cấp 4, diện tích 224m2; nhà ăn cấp 4 diện tích 290 m2; nhà bếp cấp 4, diện tích 90m2; Sân bê tông diện tích 2.016m2.

Buộc ông Võ Tân H2 chủ Doanh nghiệp tư Vân H2 phải tháo dỡ, di chuyển các tài sản, thiết bị, vật kiến trúc, cây cảnh gắn với 01 nhà cấp 4; nhà ăn cấp 4; nhà bếp cấp 4; Sân bê tông tại nhà khách (cũ) của UBND huyện N.

2. Không chấp nhận nội dung yêu cầu phản tố của ông Võ Tân H2 chủ doanh nghiệp tư Vân H2 về việc được tiếp tiếp tục sử dụng nhà khách (cũ) của UBND huyện N đến năm 2022, buộc UBND huyện N bồi thường số tiền 1.000.000.000 đ (một tỷ đồng).

3. Về án phí: Buộc ông Võ Tân H2 - chủ Doanh nghiệp tư Vân H2 phải chịu 42.000.000đ (bốn mươi hai triệu đồng) án phí dân sự sơ thẩm nhưng được khấu trừ vào số tiền 21.000.000đ (hai mươi mốt triệu đồng) tiền tạm ứng án phí ông Võ Tân H2 đã nộp theo Biên lai thu số 0005580 ngày 19/04/2019 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông Võ Tân H2 còn phải nộp 21.000.000đ (hai mươi mốt triệu đồng).

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án, hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại điều 6, điều 7 và điều 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

4. Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.


53
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 33/2019/DSST ngày 26/08/2019 về tranh chấp đòi lại tài sản

Số hiệu:33/2019/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Nghi Lộc - Nghệ An
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 26/08/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về