Bản án 32/2019/DS-ST ngày 08/11/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THUỶ - TP.CẦN THƠ

BẢN ÁN 32/2019/DS-ST NGÀY 08/11/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Trong ngày 08 tháng 11 năm 2019 tại Toà án nhân dân quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 67/2019/TLST-DS ngày 12 tháng 4 năm 2019 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 638/2019/QĐXXST-DS ngày 22 tháng 10 năm 2019 giữa các đương sự:

* Nguyên đơn: Ngân hang Thương mại cổ phần Viêt Nam TV.

Trụ sở: Số 89 Láng Hạ, phương LH, quân ĐĐ, thành phố HN.

Địa chỉ liên hệ: Tầng 1, sô 231T, đường 3/2, phương HL, quân NK, thành phố CT.

Đại diện pháp luật: Ông Ngô Chi D - chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đại diện ủy quyền: Ông Bui Văn S và ông Vương Lê Vĩnh Ngh (văn bản ủy quyền số 17/2018/UQ-VPB ngay 13/4/2018).

* Bị đơn: Ông Diệp Tam B, sinh năm 1959 và bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1959.

Cùng cư trú: Số 1/8, đường BHN, phường BT, quận BT, thành phố CT.

Đi diện nguyên đơn có mặt, bị đơn vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Đại diện nguyên đơn là ông Bùi Văn S trình bày:

Ngày 05/01/2016 ông Diệp Tam B và bà Nguyễn Thị Th có ký Hợp đồng Thẻ tín dụng số 141-P-852014 và Hợp đồng tín dụng số 5784916/HLI/HĐTD ngày 06/01/2016 với Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam TV (VPBank). Theo Hợp đồng tín dụng số 5784916/HLI/HĐTD ngày 06/01/2016 ông B, bà Th vay số tiền 165.000.000 đồng, lãi suất thả nổi, thời hạn vay 120 tháng (từ ngày 08/01/2016 đến ngày 08/01/2026) mục đích vay tiêu dùng, đối với Thẻ tín dụng số 141-P- 852014 ký ngày 05/01/2016 vay hạn mức 10.000.000 đồng, lãi suất thỏa thuận.

Để đảm bảo các khoản vay, ông B và bà Th đã ký với VPBank Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 5784916/HLI/HĐTC ngày 06/01/2016, đơn yêu cầu đăng ký thế chấp được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Thủy chứng nhận ngày 07/01/2016. Trong đó ông B, bà Th thế chấp toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 02, tờ bản đồ số 12, tọa lạc tại đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ do ông B, bà Th đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI 258133, số vào sổ cấp GCN: CH 02892 do UBND quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ cấp ngày 20/7/2012.

Quá trình vay vốn, ông B và bà Th không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ. VPBank đã nhiều lần làm việc với bà Th yêu cầu trả nợ nhưng bà Th không thực hiện.

Nay, VPBank yêu cầu Tòa án buộc ông Diệp Tam B và bà Nguyễn Thị Th trả cho VPBank số tiền tính đến ngày 14/3/2019 là 231.004.905 đồng (gồm nợ gốc 169.500.000 đồng, nợ lãi 61.504.905 đồng) và tiếp tục trả lãi theo các hợp đồng từ ngày 15/3/2019 cho đến khi tất nợ. Trường hợp bị đơn không thực hiện việc trả nợ thì nguyên đơn có quyền phát mãi tài sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp số 5784916/HLI/HĐTC ngày 06/01/2016 để thu hồi nợ.

Về phía bị đơn ông Diệp Tam B và bà Nguyễn Thị Th: Trong quá trình giải quyết vụ án Tòa án đã triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng bị đơn ông B, bà Th vắng mặt. Theo xác nhận của Công an phường Bình Thủy ngày 28/6/2019 thì ông Diệp Tam B, sinh năm 1959 và bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1959 có hộ khẩu thường trú tại địa chỉ số 1/8, đường đường BHN, phường BT, quận BT, thành phố CT. Ông B và bà Th có mặt tại địa chỉ trên. Do đó, Tòa án đã niêm yết và tống đạt Quyết định đưa vụ án ra xét xử, thông báo xét xử vắng mặt, giấy triệu tập cho ông B, bà Th theo quy định pháp luật.

Tại phiên toà hôm nay, Đại diện nguyên đơn ông S yêu cầu bị đơn ông B, bà Th trả số tiền vốn và lãi tính đến ngày 08/11/2019 là 297.271.167 đồng (bao gồm tiền nợ gốc theo hợp đồng tín dụng là 159.500.000 đồng, nợ lãi 103.986.817 đồng và nợ gốc Thẻ tín dụng là 10.000.000 đồng, nợ lãi 23.784.350 đồng) và tiếp tục trả lãi theo hợp đồng từ ngày 09/11/2019 cho đến khi tất nợ.

Phía bị đơn ông Diệp Tam B và bà Nguyễn Thị Th vẫn vắng mặt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thuỷ phát biểu: Thẩm phán, Hội đồng xét xử tuân theo pháp luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án, những người tham gia tố tụng chấp hành pháp luật kể từ khi thụ lý cũng như tại phiên toà. Toà án đã thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về thẩm quyền giải quyết, tư cách những người tham gia tố tụng.

Về nội dung: Ông Diệp Tam B và bà Nguyễn Thị Th có ký hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thẻ tín dụng với VPBank để vay tổng số tiền 175.000.000 đồng, lãi suất thả nổi, lãi suất quá hạn 150%/tháng, mục đích tiêu dùng cá nhân, do ông B, bà Th không thực hiện đúng cam kết trả vốn và lãi theo hợp đồng tín dụng và hợp đồng thẻ tín dụng nên nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn ông B, bà Th phải trả số tiền vốn và lãi tính đến ngày 08/11/2019 là 297.271.167 đồng là có cơ sở. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét quyết định theo quy định pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi Nghên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn thanh toán nợ theo hợp đồng tín dụng nên đây là vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa cá nhân với ngân hàng được pháp luật dân sự điều chỉnh và thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án theo quy đinh tai khoả n 3 Điêu 26, Điêu 35, Điều 39 Bộ luật tố tụng Dân sự 2015.

[2] Về thủ tục tố tụng: Tòa án đã triệu tập hợp lệ bị đơn nhiều lần nhưng bị đơn vắng mặt, nên Tòa án tiến hành thủ tục niêm yết xét xử vắng mặt đối với bị đơn theo quy định tại Điều 227 và Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

[3] Xét yêu cầu của nguyên đơn: Hi đồng xét xử căn cứ vào chứng cứ do nguyên đơn cung cấp là Hợp đồng Thẻ tín dụng số 141-P-852014 ký ngày 05/01/2016 và Hợp đồng tín dụng số 5784916/HLI/HĐTD ký ngày 06/01/2016 giữa ông Diệp Tam B, bà Nguyễn Thị Th với Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam TV. Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 5784916/HLI/HĐTD ngày 06/01/2016 ông B, bà Th vay số tiền 165.000.000 đồng, lãi suất thả nổi, thời hạn vay 120 tháng (từ ngày 08/01/2016 đến ngày 08/01/2026) mục đích vay tiêu dùng, đối với Thẻ tín dụng số 141-P-852014 ký ngày 05/01/2016 ông B, bà Thơ vay hạn mức 10.000.000 đồng, lãi suất thỏa thuận.

Để đảm bảo các khoản vay, ông B và bà Th đã ký với VPBank Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 5784916/HLI/HĐTC ngày 06/01/2016, Trong đó ông B, bà Th thế chấp toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 02, tờ bản đồ số 12, tọa lạc tại số 1/8 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ do ông B, bà Th đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI 258133, số vào sổ cấp GCN: CH 02892 do UBND quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ cấp ngày 20/7/2012 cho VPBank Trong quá trình thực hiện hợp đồng ông B, bà Th đã thanh toán cho VPBank số tiền 12.350.000 đồng (vốn 5.500.000 đồng, lãi 6.850.000 đồng). Số tiền vốn còn lại là 159.500.000 đồng từ ngày 15/7/2016 và số nợ gốc theo Thẻ tín dụng 10.000.000 đồng từ ngày 15/02/2016 ông B, bà Th không thanh toán cho VPBank.

Tính đến ngày 08/11/2019 bị đơn ông B, bà Th còn nợ nguyên đơn tông sô tiên vôn và lãi là 297.271.167 đồng (bao gồm tiền nợ gốc theo hợp đồng tín dụng là 159.500.000 đồng, nợ lãi 103.986.817 đồng và nợ gốc Thẻ tín dụng là 10.000.000 đồng, nợ lãi 23.784.350 đồng). Nay nguyên đơn yêu cầu bị đơn ông B, bà Th phải trả số tiền trên và tiếp tục trả lãi theo hợp đồng tín dụng và Thẻ tín dụng từ ngày 09/11/2019 cho đến khi tất nợ.

Xét thấy, do bị đơn vi phạm nghĩa vụ thanh toán từ ngày vay 10/5/2016 đến thời điểm xét xử sơ thẩm (08/11/2019) bị đơn chỉ trả cho nguyên đơn số tiền 12.350.000 đồng nên nguyên đơn khởi kiện là có cơ sở. Do đó cần buộc bị đơn trả số tiền 297.271.167 đồng cho nguyên đơn và tiếp tục trả lãi từ ngày 09/112019 cho đến khi tất nợ là phù hợp. Trong quá trình thi hành án nếu bị đơn không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền có quyền phát mãi tài sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp số 5784916/HLI/HĐTC ngày 06/01/2016 để thu hồi nợ cho nguyên đơn. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

[4] Về chi phí thẩm định tài sản: Ngày 10/10/2019 Tòa án kết hợp các cơ quan chuyên môn tiến hành thẩm định phần tài sản ông B, bà Th đã thế chấp cho VPBank, chi phí thẩm định là 2.000.000 đồng bị đơn phải nộp, số tiền này nguyên đơn đã nộp tạm ứng nên bị đơn ông B, bà Th phải trả lại cho nguyên đơn.

[5] Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí theo quy định pháp luật. Nguyên đơn được nhận lại tiền tạm ứng án phí đã nộp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào:

- Khoản 3 Điều 26; Điều 35; Điều 39; Điều 147, Điều 227, Điều 228 và Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự;

- Điều 91, Điều 95 Luật các tổ chức tín dụng;

- Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội;

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Buộc ông Diệp Tam B, bà Nguyễn Thị Th có trách nhiệm trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam TV tính đến ngày 08/11/2019 tổng số tiền là 297.271.167 đồng (Hai trăm chín mươi bảy triệu hai trăm bảy mươi mốt ngàn một trăm sáu mươi bảy đồng). (Bao gồm tiền nợ gốc theo hợp đồng tín dụng là 159.500.000 đồng, nợ lãi 103.986.817 đồng và nợ gốc Thẻ tín dụng là 10.000.000 đồng, nợ lãi 23.784.350 đồng) và tiếp tục trả lãi theo hợp đồng tín dụng số 5784916/HLI/HĐTD ngày 06/01/2016 và Hợp đồng Thẻ tín dụng số 141-P-852014 ngày 05/01/2016 từ ngày 09/11/2019 cho đến khi tất nợ.

Trong quá trình thi hành án nếu bị đơn không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền có quyền phát mãi tài sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp số 5784916/HLI/HĐTC ngày 06/01/2016 để thu hồi nợ cho nguyên đơn.

Phương thức thanh toán nợ giữa các bên do cơ quan thi hành án giải quyết theo thẩm quyền.

Về chi phí thẩm định: Bị đơn có trách nhiệm trả cho nguyên đơn số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

Về án phí dân sự sơ thẩm:

Bị đơn ông Diệp Tam B, bà Nguyễn Thị Th phải nộp 14.863.500 đông (Mười bốn triệu tám trăm sáu mươi ba ngàn năm trăm đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

Nguyên đơn được nhận lại số tiền 5.775.123 đồng (Năm triệu bảy trăm bảy mươi lăm ngàn một trăm hai mươi ba đồng) đã nộp tạm ứng án phí theo biên lai thu số 009698 ngày 21/3/2019 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Nguyên đơn được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết tại địa phương bị đơn được quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử phúc thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.


135
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 32/2019/DS-ST ngày 08/11/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:32/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 08/11/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về