Bản án 27/2018/DS-ST ngày 24/08/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI

BẢN ÁN 27/2018/DS-ST NGÀY 24/08/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 24 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân Huyện Long Thành, xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 62/2018/TLST-DS ngày 04/4/2018 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 48/2018/QĐXX-DS ngày 20/7/2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 446/2018/QĐST-DS ngày 06/8/2018 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn

Ngân hàng V.

Trụ sở: Số 89, phường H, quận Đ, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô C – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng V.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần K, sinh năm 1980 – Chuyên viên tố tụng

Địa chỉ: K19, khu phố 7, phường T, Tp. B, tỉnh Đồng Nai.

- Bị đơn : Ông H, sinh năm 1974.

Địa chỉ: Số 243/11 ấp 5, xã S, huyện T, tỉnh Đồng Nai.

NỘI DUNG VỤ ÁN

[1] Nguyên đơn Ngân hàng V do ông Nguyễn V và ông Trần K làm đại diện trình bày:

Ngân hàng V – Chi nhánh Hồ Chí Minh đã chấp thuận cho ông H vay số tiền 60.000.000đ theo Đơn đề nghị mở tài khoản, phát hành thẻ ghi nợ, vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng ngày 14/3/2016, thời hạn vay 24 tháng, lãi suất cho vay tại thời điểm giải ngân (ngày 23/3/2016) là 28%/năm trong hạn, mục đích vay vốn tiêu dùng cá nhân. Ngày 18/7/2016, Ngân hàng tiếp tục cho ông H vay số tiền60.000.000đ theo Giấy đăng ký mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ, dịch vụ ngân hàng điện tử và vay vốn ngày 23/6/2016, thời hạn vay 48 tháng, lãi suất cho vay tại thời điểm giải ngân là 24%/năm trong hạn, mục đích vay tiêu dùng cá nhân.

Sau khi Ngân hàng giải ngân số tiền nêu trên, ông H vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng đã ký kết, Ngân hàng đã nhiều lần tạo điều kiện để ông H thanh toán khoản tiền đã vay nhưng ông H cố tình không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Nay Ngân hàng V đề nghị Tòa án nhân dân Huyện Long Thành buộc ông H phải có nghĩa vụ thanh toán khoản nợ gốc và lãi phát sinh cho đến ngày 24/8/2018 là 179.856.108đ. Trong đó, nợ gốc của hợp đồng ngày 23/3/2016 là 45.832.694đ, nợ lãi là 39.830.693đ, nợ gốc của hợp đồng ngày 18/7/2016 là 57.161.045đ, nợ lãi là 37.031.676đ và lãi phát sinh kể từ ngày 25/8/2018 cho đến khi thanh toán hết số nợ nói trên.

[2] Bị đơn ông H:

Đã được Tòa án nhân dân Huyện Long Thành triệu tập hợp lệ để làm việc, công khai chứng cứ và hòa giải cũng như xét xử nhưng ông H vắng mặt không có lý do và cũng không có ý kiến gì về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Bị đơn ông H đã được Tòa án nhân dân Huyện Long Thành triệu tập hợp lệ để làm việc, tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, tham gia phiên tòa nhưng vẫn vắng mặt không có lý do và cũng không có ý kiến gì về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Vì vậy, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt các đương sự theo quy định tại Điều 227, 228 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

[2] Về quan hệ pháp luật: Ngày 04/4/2018, Tòa án nhân dân Huyện Long Thành thụ lý vụ án dân sự sơ thẩm “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa nguyên đơn Ngân hàng V và bị đơn ông H. Tuy nhiên, hoạt động vay vốn giữa Ngân hàng V và ông H được thực hiện theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng nên trong vụ án này, quan hệ pháp luật phải được xác định là “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

[3] Về nội dung vụ án:

Ngày 14/3/2016, căn cứ theo Đơn đề nghị mở tài khoản, phát hành thẻ ghi nợ, vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng Ngân hàng V đã chấp thuận cho ông H vay số tiền 60.000.000đ thời hạn vay 24 tháng, lãi suất cho vay tại thời điểm giải ngân (ngày 23/3/2016) là 28%/năm trong hạn, mục đích vay vốn tiêu dùng cá nhân.

Ngày 18/7/2016, Ngân hàng tiếp tục cho ông H vay số tiền 60.000.000đ theo Giấy đăng ký mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ, dịch vụ ngân hàng điện tử và vay vốn ngày 23/6/2016, thời hạn vay 48 tháng, lãi suất cho vay tại thời điểm giải ngân là 24%/năm trong hạn, mục đích vay tiêu dùng cá nhân. Sau khi giải ngân hai khoản tiền nói trên, ông H đã không thanh toán nợ gốc và lãi theo thỏa thuận của hợp đồng. Tính đến ngày 24/8/2018, ông H còn nợ Ngân hàng V số tiền 179.856.108đ.

[3.1] Xét thấy, ông H đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận trong Đơn đề nghị mở tài khoản, phát hành thẻ ghi nợ, vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng và Giấy đăng ký mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ, dịch vụ ngân hàng điện tử và vay vốn nên cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng V, buộc ông H phải có trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng V số tiền là 179.856.108đ. Trong đó, hợp đồng ngày 23/3/2016 nợ gốc là 45.832.694đ, nợ lãi là 39.830.693đ, hợp đồng ngày 18/7/2016 nợ gốc là 57.161.045đ, nợ lãi là37.031.676đ.

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, ông H còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số nợ gốc chưa thanh toán theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán hết khoản nợ gốc. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời điểm của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo Quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay.

[3.2] Về án phí: Ông H phải chịu 8.992.805đ án phí dân sự sơ thẩm. Hoàntrả cho Ngân hàng V số tiền tạm ứng án phí đã nộp 3.780.000đ theo biên lai thu số002068 ngày 03/4/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Long Thành.

[4] Ý kiến đại diện Viện kiểm sát nhân dân Huyện Long Thành:

Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán và Hội đồng xét xử khi tiến hành tố tụng đúng quy định của Pháp luật tố tụng dân sự. Việc thu thập chứng cứ đầy đủ, khách quan, thời hạn tố tụng được đảm bảo và các văn bản tố tụng được tống đạt hợp lệ. Phiên tòa được thực hiện dân chủ, bình đẳng. Bị đơn chưa thực hiện tốt việc tuân theo pháp luật. Về nội dung vụ án: Ông H vay của Ngân hàng V hai khoản vay với số tiền là 120.000.000đ. Sau khi được Ngân hàng giải ngân, ông H không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản vay cho Ngân hàng. Đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn Ngân hàng V, buộc ông H phải có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàngsố tiền 179.856.108đ.

Ý kiến và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về nội dung vụ án là phù hợp nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều 26, Điều 35, Điều 147, Điều 227, Điều 228, Điều 266, Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

Áp dụng Điều 463, Điều 466, Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Tuyên xử:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng V đối với ông H.

Buộc ông H phải trả cho Ngân hàng V số tiền 179.856.108 đồng. Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, ông H còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số nợ gốc chưa thanh toán theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán hết khoản nợ gốc. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời điểm của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo Quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay.

Về án phí: Ông H phải chịu 8.992.805đ án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả cho Ngân hàng V số tiền tạm ứng án phí đã nộp 3.780.000đ theo biên lai thu số 002068 ngày 03/4/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự Hện Long Thành.

Ngân hàng V được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Ông H có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

229
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 27/2018/DS-ST ngày 24/08/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:27/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Long Thành - Đồng Nai
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:24/08/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về