Bản án 260/2017/HC-PT ngày 25/09/2017 về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý điện

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 260/2017/HC-PT NGÀY 25/09/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐIỆN

Ngày 25 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công  khai vụ án hành chính thụ lý số 01/2017/TLPT-HC ngày 03 tháng 01 năm 2017 về “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý điện”.

Do Bản án hành chính sơ thẩm số 1006/2016/HC-ST ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 232/2017/QĐPT-HC ngày 03 tháng 4 năm 2017, giữa các đương sự:

Ngưi khởi kiện: Bà Trần Lê Phương Ch, sinh năm 1982; Địa chỉ: đường P, phường B2, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Văn B, sinh năm 1988; Địa chỉ: đường Ng, phường Đ, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh– Có mặt.

Ngưi bị kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: đường L, phường B2, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh - Có đơn xin xét xử vắng mặt.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị kiện: Ông Lê Phương B1 – Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Ý kiến yêu cầu của người khởi kiện:

Ngày 10/12/2013, bà Ch có nhận sang nhượng quán cà phê H tại địa chỉ đường L1, phường S, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh của ông Phan Khắc T1 theo Hợp đồng ký ngày 10/12/2013. Ngày 28/02/2014, bà Ch được Ủy ban nhân dân quận T cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 41X8022933.

Ngày 25/11/2015, Công ty điện lực T tiến hành kiểm tra việc sử dụng điện tại địa chỉ số đường L1, phường S, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh của hộ kinh doanh bà Trần Lê Phương Ch phát hiện có vi phạm. Kết luận kiểm tra là các thiết bị điện tại đây đã bị phá hỏng để trộm điện. Do đó, Công ty điện lực T đã lập Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực điện số N15-000061/BB-VPHC ngày 25/11/2015 đối với bà Trần Lê Phương Ch – Chủ kinh doanh.

Ngày 22/12/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 6939/QĐ-XPVPĐL về việc xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực đối với bà Trần Lê Phương Ch về hành vi trộm cắp điện, theo đó đã áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền với mức phạt 47.500.000 đồng.

- Hình thức phạt bổ sung: không có.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: bà Trần Lê Phương Ch phải bồi thường thiệt hại cho Công ty Điện lực T số tiền còn lại là 85.419.367 đồng để khắc phục hậu quả.

Không đồng ý với quyết định xử phạt này, ngày 15/3/2016, bà Ch khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số 6939/QĐ-XPVPĐL ngày 22/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì cho rằng: Bà Ch sang nhượng lại quán cà phê H của ông T1 và trực tiếp kinh doanh từ ngày 10/12/2013; Công ty điện lực không xác định rõ thời gian bắt đầu xảy ra việc mất trộm điện, không xác định được ai là người trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp điện (Ông T1 chủ trước đây hay là bà Ch sau này). Do vậy việc xử phạt bà Ch là không có căn cứ.

Ý kiến bên bị kiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp là ông Lê Phương B1 trình bày: Ngày 25/11/2015, Công ty Điện lực T đã lập biên bản kiểm tra số N-15- 000230/BB-SDĐ và biên bản vi phạm hành chính số N-15-000061/BB-VPHC đối với bà Trần Lê Phương Ch về hành vi trộm cắp điện tại địa chỉ số đường L1, phường S, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh là quán cà phê H do bà Ch làm chủ kinh doanh.

Để có cơ sở xác định lượng điện năng bị trộm cắp, Công ty điện lực T đã tiến hành kiểm định điện kế của bà Ch do Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 thực hiện. Ngày 08/12/2015, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 có thông tin kết quả kiểm định số KT3-03605DE5 với kết quả điện kế có sai số chậm lớn nhất là -56,1% tại dòng điện 0,5A, hệ số công suất 1L.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 32 của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện và kết quả kiểm định độc lập của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3, Công ty điện lực T đã xác định số lượng điện năng bị trộm cắp là 19.302 KWh (mười chín nghìn ba trăm lẻ hai kí lô oát giờ) tương đương số tiền phải bồi thường là 85.419.367 (tám mươi lăm triệu bốn trăm mười chín nghìn ba trăm sáu mươi bảy) đồng.

Ngày 14/12/2015, Công ty điện lực T có Văn bản số 2445/PCTP-KD về chuyển hồ sơ vi phạm sử dụng điện của bà Trần Lê Phương Ch đến Sở Công Thương để tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Xét thấy hành vi vi phạm của Bà Trần Lê Phương Ch vi phạm trộm cắp điện với số lượng 19.302kWh bị xử phạt theo quy định tại điểm k khoản 9 Điều 12 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (mức phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng), không có tình tiết tăng nặng cũng không có tình tiết giảm nhẹ. Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 và khoản 3 Điều 38 của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì trường hợp này thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nên Sở Công Thương đã ban hành văn bản số 13543/SCT-TTSCT ngày 17/12/2015 đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực đối với bà Trần Lê Phương Ch.

Do đó, ngày 22/12/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 6939/QĐ-XPVPĐL đối với bà Trần Lê Phương Ch là đúng quy định pháp luật.

Tại Bản án hành chính số 1006/2016/HC-ST ngày 27/9/2016, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định:

- Áp dụng Điều 32, Điều 60, Điều 116, khoản 1 Điều 157, Điều 158, Điều 206 và Điều 213 Luật Tố tụng hành chính năm 2015;

- Áp dụng Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án; Tuyên xử:

1. Bác yêu cầu khởi kiện của bà Trần Lê Phương Ch về việc yêu cầu hủy Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực số 6939/QĐ-XPVPĐL ngày 22/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 06/10/2016, người khởi kiện bà Trần Lê Phương Ch có đơn kháng cáo với nội dung không đồng ý với bản án sơ thẩm, đề nghị hủy Quyết định số 6939/QĐ-XPVPĐL ngày 22/12/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Tại phiên tòa phúc thẩm, người khởi kiện không rút đơn khởi kiện, không rút yêu cầu kháng cáo; người bị kiện vắng mặt, cũng đồng nghĩa với việc không rút Quyết định đã ban hành, các bên đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ kiện.

Đại diện Viên kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của người khởi kiện. Giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Xét kháng cáo của người khởi kiện, Hội đồng xét xử thấy: Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bác yêu cầu khởi kiện của bà Trần Lê Phương Ch là có căn cứ, bởi lẽ:

Việc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định số 6939/QĐ-XPVPĐL ngày 22/12/2015 để xử phạt hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực đối với bà Trần Lê Phương Ch là đúng quy trình thủ tục và đúng thẩm quyền.

- Việc Công ty Điện lực T tiến hành kiểm tra và lập biên bản kiểm tra việc sử dụng điện tại địa chỉ số đường L1 của hộ kinh doanh bà Trần Lê Phương Ch là đúng quy định của pháp luật. Qua đó, có cơ sở để xác định hộ kinh doanh của bà Trần Lê Phương Ch đã có vi phạm trong việc sử dụng điện, cụ thể là các thiết bị đo đếm điện năng đã bị phá hỏng dẫn đến chỉ số điện tiêu thụ sai sót, không đúng với thực tế số điện đã tiêu thụ, gây thất thu cho Công ty Điện lực T.

- Bà Trần Lê Phương Ch cho rằng bà không phải là người có hành vi trộm cắp điện vì bà là người sang lại quán cà phê H từ ông Phan Khắc T1 và bà không có can thiệp gì vào thiết bị đo đếm điện năng. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thì sau khi tiếp nhận thiết bị đo đếm điện năng có sẵn từ người khác thì bà phải có trách nhiệm báo với cơ quan chức năng để kiểm tra hệ thống đo đếm điện, nhằm loại trừ trách nhiệm của bà đối với việc sử dụng điện của chủ trước đó nhưng bà lại không thực hiện nghĩa vụ của mình mà vẫn tiếp tục sử dụng nên các cơ quan chức năng buộc bà phải chịu trách nhiệm là có căn cứ.

- Việc xác định sai số đã được Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 kiểm định độc lập, Công ty Điện lực T căn cứ vào kết quả kiểm định này để tính ra số tiền bị gian lận, phải bồi thường là chính xác. Thời gian bà Ch nhận sang nhượng quán cà phê H là năm 2013 nhưng Công ty điện Lực T chỉ tính buộc bà bồi thường trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm kiểm tra là năm 2015 nên việc xác định thời gian bắt đầu có hành vi trộm cắp là không cần thiết.

[2] Do kháng cáo không được chấp nhận nên bà Trần Lê Phương Ch phải chịu án phí hành chính phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

1/. Không chấp nhận kháng cáo của bà Trần Lê Phương Ch. Giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Áp dụng: Điều 30; Điều 115; Điều 193 Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Tuyên xử: Bác yêu cầu khởi kiện của bà Trần Lê Phương Ch về việc yêu cầu hủy Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực số 6939/QĐ-XPVPĐL ngày 22/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

2/. Án phí hành chính phúc thẩm: Bà Trần Lê Phương Ch phải chịu 200.000 đồng án phí hành chính phúc thẩm (Được khấu trừ vào khoản tiền tạm ứng án phí đã nộp tại Cục thi hành án Thành phố Hồ Chí Minh, biên lai thu số 0031408 ngày 20/10/2016).

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.


293
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về