Bản án 251/2017/DS-ST ngày 18/07/2017 về tranh chấp bồi thường thiệt hại sức khỏe

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 251/2017/DS-ST NGÀY 18/07/2017 VỀ TRANH CHẤP BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI SỨC KHỎE

Ngày 18 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 320/2017/TLST-DS ngày 12/6/2017 về việc “Tranh chấp bồi thường thiệt hại về sức khỏe”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 254/2017/QĐST-DS ngày 28 tháng 6 năm 2017 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn Huy L, sinh năm 1977 (có mặt)

Thường trú: đường T, khu phố B, phường P, quận Đ, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Tấn T, sinh năm 1986 (có mặt)

Thường trú: đường A, khu phố B, phường P, quận Đ, Thành phố Hồ Chí Minh.

NỘI DUNG VỤ ÁN

1. Nguyên đơn ông Nguyễn Huy L trình bày:

Vào ngày 26/4/2016, tại Tòa án nhân dân quận Thủ Đức, ông Nguyễn Tấn T đã lập giấy cam kết bồi thường thiệt hại cho ông số tiền là 40.000.000 đồng do gây thiệt hại về sức khỏe của ông, tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn nên ông T xin thời hạn một năm đến ngày 26/4/2017 ông Nguyễn Tấn T sẽ trả hết cho ông số tiền trên. Đến nay ông T vẫn chưa bồi thường tiền cho ông. Tại buổi hòa giải, ông đã đưa ra nhiều phương thức trả dần nhưng ông T vẫn không đồng ý.

Nay ông yêu cầu cá nhân ông Nguyễn Tấn T bồi thường cho ông số tiền 40.000.000 đồng, thực hiện một lần ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật.

Ngoài ra, ông không còn yêu cầu nào khác.

2. Bị đơn ông Nguyễn Tấn T trình bay:

Ngày 26/4/2016, ông có lập giấy cam kết sẽ bồi thường cho ông Nguyễn Huy L số tiền 40.000.000 đồng do ông đã gây thương tích cho ông L nhưng đến nay ông vẫn chưa bồi thường tiền cho ông L. Nay ông đồng ý bồi thường cho ông Nguyễn Huy L số tiền trên, tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn nên ông không thể bồi thường dứt điểm một lần, ông xin được trả dần mỗi tháng 1.000.000 đồng cho đến khi hết số tiền 40.000.000 đồng.

3. Tại phiên tòa, đương sự trình bày như sau:

Ông Nguyễn Huy L yêu cầu cá nhân ông Nguyễn Tấn T bồi thường do gây thiệt hại về sức khỏe cho ông Nguyễn Huy L số tiền 40.000.000 đồng, thực hiện một lần ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật.

Ông Nguyễn Tấn T đồng ý bồi thường cho ông Nguyễn Huy L số tiền 40.000.000 đồng, tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn, ông xin được bồi thường dần mỗi tháng 1.000.000 đồng cho đến khi hết số tiền 40.000.000 đồng.

4. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến:

Về tố tụng: Tòa án đã tiến hành tố tụng tư khi thụ lýy cho đến khi mở phiên tòa đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử va đương sự chấp hành đúng quy đinh cua pháp luât.

Vê nội dung: Xét thấy yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cùng lời khai của đương sự tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

1. Về tố tụng:

Xét, ông Nguyễn Huy L yêu cầu ông Nguyễn Tấn T bồi thường thiệt hại số tiền 40.000.000 đồng do ông Nguyễn Tấn T gây thiệt hại về sức khỏe của ông Nguyễn Huy L, đồng thời, ông Nguyễn Tấn T đang thực tế cư trú tại số 50, Đường 3, khu phố 3, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, do đó, căn cứ Khoản 6 Điều 26, Điểm a Khoản 1 Điều 35; Điểm a Khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì quan hệ tranh chấp là bồi thường thiệt hại về sức khỏe và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Về nội dung:

2.1. Xét yêu cầu của ông Nguyễn Huy L, Hội đồng xét xử nhận thấy:

Căn cứ Giấy cam kết, lời trình bày của ông Nguyễn Huy L và sự thừa nhận của ông Nguyễn Tấn T, Hội đồng xét xử xét thấy đủ cơ sở xác định ông Nguyễn Tấn T đã gây thiệt hại về sức khỏe của ông Nguyễn Huy L và ông Nguyễn Tấn T đã lập giấy cam kết đồng ý bồi thường cho ông L số tiền 40.000.000 đồng, ông T cam kết đến ngày 26/4/2017 sẽ trả hết số tiền trên cho ông L. Tuy nhiên, ông T không thực hiện đúng như cam kết, do đó ông L khởi kiện yêu cầu ông T bồi thường số tiền 40.000.000 đồng do gây thiệt hại cho sức khỏe của ông L là phù hợp với quy định của pháp luật.

Căn cứ Điều 604, Điều 605, Điều 606 và Điều 609 Bộ luật Dân sự năm 2005, Hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Huy L là có căn cứ.

2.2. Xét đề nghị của ông Nguyễn Tấn T xin được bồi thường dần mỗi tháng 1.000.000 đồng cho đến khi hết số tiền 40.000.000 đồng, Hội đồng xét xử nhận thấy đề nghị này của ông T nhằm mục đích kéo dài thời gian trả nợ và không được ông Nguyễn Huy L chấp nhận. Do đó, Hội đồng xét xử không có cơ sở chấp nhận.

3. Về án phí dân sự: Ông Nguyễn Tấn T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm và ông Nguyễn Huy L được miễn nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều 26; Khoản 1 Điều 35; Khoản 1 Điều 39; Điều 186; Điều 271; Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

Căn cứ Điều 604; Điều 605, Điều 606 và Điều 609 Bộ luật Dân sự năm 2005;

Căn cứ Điều 357, Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015; Căn cứ Luật phí và lệ phí năm 2015;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014;

Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 12; Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu , miễm, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Nguyễn Huy L.

1.1. Buộc ông Nguyễn Tấn T có trách nhiệm bồi thường cho ông Nguyễn Huy L số tiền 40.000.000 đồng, thực hiện một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp ông Nguyễn Tấn T chậm trả tiền thì ông Nguyễn Tấn T phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả theo mức lãi suất quy định tại Khoản 2 Điều 357 và Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

1.2. Thi hành tại Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền.

2. Về án phí dân sự sơ thẩm:

Ông Nguyễn Tấn T phải chịu 2.000.000 đồng.

Ông Nguyễn Huy L được miễn nộp tiền tạm ứng án phí.

3. Về quyền kháng cáo: Ông Nguyễn Huy L và ông Nguyễn Tấn T được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

426
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 251/2017/DS-ST ngày 18/07/2017 về tranh chấp bồi thường thiệt hại sức khỏe

Số hiệu:251/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Thủ Đức (cũ) - Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 18/07/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về