Bản án 24/2018/HSST ngày 04/04/2018 về tội trộm cắp tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU

BẢN ÁN 24/2018/HSST NGÀY 04/04/2018 VỀ TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN

Ngày 04 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 25/2018/HSST ngày 08 tháng 02 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 29/2018/HSST-QĐ ngày 12 tháng 3 năm 2018 đối với bị cáo:

Họ và tên: Lê Út T, sinh năm 1984. Nơi cư trú: ấp CK, xã H, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp làm ruộng; trình độ văn hóa lớp 6/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn Chính và bà Lê Thị Đây; vợ Đặng Kim Quyến và có 02 người con, lớn nhất sinh năm 2008, nhỏ nhất sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm từ ngày 22/12/2017 đền nay “có mặt”.

- Bị hại:

1. Anh Lâm Thanh S, sinh năm 1986. Nơi cư trú: ấp CK, xã H, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau “vắng mặt”.

2. Ông Hữu P, sinh năm 1955. Nơi cư trú: ấp CK, xã H, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau “vắng mặt”.

3. Anh Huỳnh Công T, sinh năm 1974. Nơi cư trú: ấp CK, xã H, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau “vắng mặt”.

4. Anh Bùi Út N, sinh năm 1982. Nơi cư trú: ấp CK, xã H, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau “vắng mặt”.

5. Anh Huỳnh Hoàng L, sinh năm 1981. Nơi cư trú: ấp CK, xã H, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau “vắng mặt”.

6. Ông Nguyễn Việt S, sinh năm 1960. Nơi cư trú: ấp CK, xã H, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau “vắng mặt”.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vụ thứ nhất: Ngày 14/3/2015, Lê Út T phát hiện chiếc phà gỗ, trên phà có máy dầu D10 của anh L Thanh S ngụ ấp CK, xã H, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đang đậu dưới bến sông bơm nước vào vuông nuôi tôm không ai trông coi, T nảy sinh ý thức lấy trộm đem về nhà S dụng. Đến khoảng 0 giờ ngày 15/3/2015, T đi bộ từ nhà đến chỗ đậu chiếc phà và máy dầu của anh S, quan sát thấy gia đình anh S đã ngủ, T mở dây bơi chiếc phà chở máy dầu về bến sông trước nhà, định đem máy dầu lên nhà cất giấu nhưng một mình không khiêng được, T đã nhận chìm chiếc phà cùng máy dầu dưới sông trước nhà rồi bỏ luôn. Đến sáng cùng ngày, anh S phát hiện chiếc phà và máy dầu D10 bị mất nên trình báo Công an.

Tại kết luận định giá tài sản số 59/KL-HĐĐGTS ngày 29/11/2017 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Thới Bình kết luận tài sản lấy trộm của anh S tại thời điểm ngày 15/3/2015 gồm 01 phà gỗ, 01 máy dầu D10, 01 dàn cầu cây, 01 bọc láp, 01 cây láp Inox và 01 đầu bò nhựa có tổng giá trị là 4.140.000 đồng. Trong giai đoạn điều tra, T đã bồi thường cho anh S số tiền 4.500.000 đồng, anh S không yêu cầu gì thêm về trách nhiệm dân sự.

Vụ thứ hai: Vào khoảng 23 giờ ngày 24/4/2015, Lê Út T trên đường đi chơi về nhà phát hiện chiếc vỏ Composite hiệu Đức Tài của ông Hữu P ngụ ấp CK, xã H, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đang đậu dưới bến sông không ai trông coi, T nảy sinh ý thức lấy trộm đem về nhà S dụng. Đến khoảng 0 giờ ngày 25/4/2015, T đi đến chỗ đậu chiếc vỏ của ông P, quan sát thấy không có ai nên mở dây rồi bơi chiếc vỏ về vuông tôm của T cất giấu. Sau đó sợ bị phát hiện nên T kéo chiếc vỏ lên bờ vuông dùng búa chặt ra thành nhiều mảnh rồi dùng xăng đốt để tiêu hủy. Đến sáng cùng ngày, ông P phát hiện chiếc vỏ bị mất nên trình báo Công an.

Tại kết luận định giá tài sản số 59/KL-HĐĐGTS ngày 29/11/2017 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Thới Bình kết luận tài sản lấy trộm của ông P tại thời điểm ngày 25/4/2015 đối với 01 chiếc vỏ Composite hiệu Đức Tài màu xanh trắng, dài 7,2m có giá trị là 3.666.000 đồng. Trong giai đoạn điều tra, T đã bồi thường cho ông P số tiền 3.000.000 đồng, ông P không yêu cầu gì thêm về trách nhiệm dân sự.

Vụ thứ ba: Vào khoảng 21 giờ ngày 24/11/2015, Lê Út T đi thăm vuông tôm phát hiện bên vuông tôm của anh Huỳnh Công T ngụ ấp CK, xã H, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đang đậu chiếc phà gỗ, trên phà có máy dầu D6 không ai trông coi, T nảy sinh ý thức lấy trộm đem bán lấy tiền tiêu xài. Đến khoảng 01 giờ ngày 25/11/2015, T đem theo chìa khóa 13 và 17, rồi bơi vỏ Composite từ nhà đến hậu đất vuông của anh T, T lội xuống vuông anh T kéo chiếc phà và máy dầu của anh T ra nơi đậu chiếc vỏ rồi dùng chìa khóa tháo đầu máy dầu D6 bỏ xuống vỏ đem về nhà, còn dàn cầu sắt, bọc láp, cây láp thì đem cất giấu trong vuông của T, chiếc phà gỗ T bỏ lại. Khi lấy được đầu máy dầu, T đem đến chợ Thới Bình bán cho tiệm Sa máy Vưu Khánh Lợi được 700.000 đồng. Đến sáng cùng ngày, anh T phát hiện chiếc phà và máy dầu D6 bị mất nên trình báo Công an.

Tại kết luận định giá tài sản số 59/KL-HĐĐGTS ngày 29/11/2017 và kết luận định giá tài sản số 06/ KL-HĐĐGTS ngày 19/01/2018 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện Thới  Bình  kết  luận  tài  sản  lấy trộm của anh T tại  thời  điểm ngày 25/11/2015 gồm 01 phà gỗ, 01 máy dầu D6, 01 dàn cầu sắt, 01 bọc láp và 01 cây láp sắt có tổng giá trị là 5.038.000 đồng. Trong giai đoạn điều tra, T đã bồi thường cho anh T số tiền 2.000.000 đồng, anh T không yêu cầu gì thêm về trách nhiệm dân sự.

Vụ thứ tư: Vào khoảng 02 giờ ngày 10/10/2017, Lê Út T đi soi nhái phát hiện mô tưa điện bơm nước hiệu VTC 1,5HP của anh Bùi Út N ngụ ấp CK, xã H, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đang đặt dưới mương trong vuông tôm không ai trông coi, T nảy sinh ý thức lấy trộm đem về để S dụng. T quay về nhà lấy 01 cây kìm, rồi bơi vỏ Composite lại chỗ đặt mô tưa điện của anh Nhỏ, T quan sát thấy không có ai nên dùng kìm cắt dây điện và lấy toàn bộ mô tưa cùng 60m dây điện bỏ xuống vỏ bơi về nhà cất giấu, sau đó T sơn lại mô tưa để tránh bị phát hiện.

Tại kết luận định giá tài sản số 59/KL-HĐĐGTS ngày 29/11/2017 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện Thới Bình kết luận tài sản lấy trộm của anh Nhỏ tại thời điểm ngày 10/10/2017 gồm 01 mô tưa điện hiệu VTC 1,5HP, 01 dàn cầu cây, 01 bọc láp, 01 cây láp sắt, 01 tu hít bơm nước và 60m dây điện (loại dây đôi có vỏ bọc chung) có tổng giá trị là 2.742.000 đồng. Trong giai đoạn điều tra, Cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho anh Nhỏ, anh Nhỏ không yêu cầu gì về trách nhiệm dân sự.

Vụ thứ năm: Vào khoảng 04 giờ ngày 09/11/2017, Lê Út T đi soi nhái phát hiện mô tưa điện bơm nước hiệu HEM 03HP của anh Huỳnh Hoàng L ngụ ấp CK, xã H, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đang đặt dưới đường nước trong vuông tôm không ai trông coi, T nảy sinh ý thức lấy trộm đem về S dụng. T gở dây điện rồi đem bộ mô tưa điện có cả dàn cầu, bọc láp và đầu bò bơm nước về cất giấu tại đám sậy sau nhà. Sau đó, T dùng chìa khóa tháo gỡ đầu bò bơm nước quăng bỏ dưới sông, còn mô tưa, dàn cầu và bọc láp thì sơn lại rồi đem cất giấu nhằm tránh bị phát hiện.

Tại kết luận định giá tài sản số 59/KL-HĐĐGTS ngày 29/11/2017 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện Thới Bình kết luận tài sản lấy trộm của anh L tại thời điểm ngày 09/11/2017 gồm 01 mô tưa điện hiệu HEM 03HP, 01 dàn cầu nhựa, 01 bọc láp, 01 cây láp Inox và 01 đầu bò nhựa bơm nước có tổng giá trị là 3.349.000 đồng. Trong giai đoạn điều tra, Cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho anh L, anh L không yêu cầu gì về trách nhiệm dân sự.

Vụ thứ sáu: Lê Út T thấy ông Nguyễn Việt S thường xuyên đậu vỏ Composite hiệu Hữu Vui màu xanh trắng trong vuông tại ấp CK, xã H, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, T nảy sinh ý thức lấy trộm đem về S dụng. Đến khoảng 04 giờ ngày 18/11/2017, T đi bộ đến vuông nuôi tôm của ông S quan sát thấy không có ai, T kéo chiếc vỏ của ông S ra ngoài sông rồi bơi về cất giấu trong ao nuôi cá của gia đình, T nhấn chìm chiếc vỏ rồi dùng cây gài chiếc vỏ dưới đáy ao nhằm tránh bị phát hiện. Đến sáng cùng ngày, ông S ra vuông nuôi tôm phát hiện chiếc vỏ bị mất nên trình báo Công an.

Tại kết luận định giá tài sản số 59/KL-HĐĐGTS ngày 29/11/2017 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện Thới Bình kết luận tài sản lấy trộm của ông S tại thời điểm ngày 18/11/2017 đối với 01 vỏ Composite hiệu Hữu Vui màu xanh trắng, dài 5,9m có giá trị là 2.220.000 đồng. Trong giai đoạn điều tra, Cơ quan điều tra đã thu hồi chiếc vỏ trả lại cho ông S, ông S không yêu cầu gì về trách nhiệm dân sự.

Bản cáo trạng số 11/CT-VKS ngày 07/02/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau truy tố bị cáo Lê Út T về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 của Bộ luật hình sự năm 1999, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Lê Út T về tội “Trộm cắp tài sản”. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 138, điểm b, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 1999, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, phạt các bị cáo Lê Út T từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù. Tịch thu tiêu hủy các vật chứng bị cáo T S dụng phạm tội gồm 01 chìa khóa 17 bằng kim loại, một đầu miệng hình chữ U, một đầu vòng tròn, đã qua S dụng; 01 chìa khóa 13 bằng kim loại, hai đầu chìa khóa hình chữ U, đã qua sử dụng; 01 cây kìm có tay cầm được bọc bằng nhựa màu vàng đen, đã qua sử dụng. Về trách nhiệm dân sự, Cơ quan điều tra đã thu hồi tài sản lấy trộm trả lại cho các bị hại và bị cáo T đã tự nguyện bồi thường tài sản lấy trộm cho các bị hại, các bị hại không ai yêu cầu bồi thường thiệt hại gì thêm nên không xét.

Bị cáo Lê Út T thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố, bị cáo thống nhất với cáo trạng và luận tội của đại diện Viện kiểm sát, bị cáo không có ý kiến tranh luận.

Lời nói sau cùng của bị cáo Lê Út T: Bị cáo thấy hành vi lấy trộm tài sản của các bị hại là vị phạm pháp luật, xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Thới Bình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Bình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Qúa trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và các bị hại không có ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi của bị cáo Lê Út T: Từ ngày 14/3/2015 đến ngày 18/11/2017, bị cáo Lê Út T đã thực hiện 06 vụ trộm tài sản tại khu vực ấp CK, xã H, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Trong đó lấy trộm của anh Lâm Thanh S 01 phà gỗ và 01 máy dầu D10, ông Hữu P 01 vỏ Composite, anh Huỳnh Công T 01 phà gỗ và 01 máy dầu D6, anh Bùi Út N 01 mô tưa điện bơm nước, anh Huỳnh Hoàng L 01 mô tưa điện bơm nước và ông Nguyễn Việt S 01 vỏ Composite. Tài sản bị cáo T lấy trộm của các bị hại có tổng giá trị là 21.155.000 đồng.

[3] Lời khai nhận tội của bị cáo T trong quá trình điều tra và tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị hại, người liên quan, vật chứng thu giữ và các chứng cứ, tài liệu thu thập có tại hồ sơ vụ án. Với những chứng cứ, hành vi đã thực hiện và giá trị tài sản lấy trộm, có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo T đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật hình sự năm 1999, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Do đó, cáo trạng truy tố và luận tội của đại diện Viện kiểm sát về hành vi phạm tội của bị cáo là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

[4] Tại thời điểm gây án, bị cáo T là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo biết rõ việc lấy trộm tài sản của người khác là vi phạm pháp luật, nhưng vì tham lam và để có tài sản S dụng nên bị cáo cố ý thực hiện, bị cáo lợi dụng đêm khuya mọi người đã ngủ, tài sản không ai trong coi nên lén lút lấy trộm tài sản của các bị hại. Bị cáo đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 06 vụ giá trị tài sản đủ định lượng để xử lý bằng trách nhiệm hình sự, còn 06 vụ tài sản chưa đủ giá trị để xử lý bằng trách nhiệm hình sự. Mặc dù hành vị phạm tội của bị cáo ít nghiêm trọng, tài sản lấy trộm của từng bị hại có giá trị không lớn, nhưng bị cáo liên tiếp trộm những tài sản mà các bị hại S dụng cho việc sản xuất và đi lại, từ đó làm ảnh hưởng rất lớn trong quá trình sản xuất và đi lại của các bị hại, gây hoang man bất bình trong quần chúng nhân dân và làm mất trật tự trị an tại địa phương. Với tính chất, mức độ đã gây ra, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung và cải tạo giáo dục bị cáo có ý thức chấp hành pháp luật được tốt hơn. Tuy nhiên, khi áp dụng hình phạt có xem xét đến các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ đối với bị cáo như sau: Tình tiết giảm nhẹ là tự nguyện bồi thường thiệt hại cho các bị hại, có thái độ thành khẩn khai báo, bị cáo có bà nội là Bà Mẹ Việt Nam anh hùng và các bị hại có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần. Mặc dù bị cáo phạm tội 06 lần cùng tội trộm cắp tài sản, nhưng các lần phạm tội không phải là nghề sinh sống và nguồn sinh sống chính của bị cáo nên không áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội có tính chất chuyên nghiệp.

[5] Về vật chứng thu giữ gồm 01 chìa khóa 17 bằng kim loại, một đầu miệng hình chữ U, một đầu vòng tròn, đã qua sử dụng; 01 chìa khóa 13 bằng kim loại, hai đầu chìa khóa hình chữ U, đã qua sử dụng; 01 cây kìm có tay cầm được bọc bằng nhựa màu vàng đen, đã qua sử dụng. Các vật chứng này bị cáo T sử dụng làm công cụ phạm tội trộm cắp tài sản hiện không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

[6] Về trách nhiệm dân sự, Cơ quan điều tra đã thu hồi tài sản lấy trộm trả lại cho các bị hại và bị cáo T đã tự nguyện bồi thường tài sản lấy trộm cho các bị hại, các bị hại không ai yêu cầu bồi thường thiệt hại gì thêm nên không đặt ra xem xét.

[7] Về án phí, bị cáo T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng. Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Lê Út T phạm tội “Trộm cắp tài sản”.

Căn cứ khoản 1 Điều 138, điểm b, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 1999, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Phạt bị cáo Lê Út T 01 (một) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 22/12/2017.

Căn cứ Điều 41 của Bộ luật hình sự năm 1999, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

Tịch thu tiêu hủy các vật chứng bị cáo Lê Út T sử dụng phạm tội gồm 01 chìa khóa 17 bằng kim loại, một đầu miệng hình chữ U, một đầu vòng tròn, đã qua sử dụng; 01 chìa khóa 13 bằng kim loại, hai đầu chìa khóa hình chữ U, đã qua sử dụng; 01 cây kìm có tay cầm được bọc bằng nhựa màu vàng đen, đã qua sử dụng.

Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo Lê Út T phải chịu là 200.000 đồng.

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Bị cáo Lê Út T có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Các bị hại anh L Thanh S, ông Hữu P, anh Huỳnh Công T, anh Bùi Út N, anh Huỳnh Hoàng L và ông Nguyễn Việt S vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ.


60
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 24/2018/HSST ngày 04/04/2018 về tội trộm cắp tài sản

Số hiệu:24/2018/HSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Thới Bình - Cà Mau
Lĩnh vực:Hình sự
Ngày ban hành: 04/04/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về