Bản án 23/2019/DS-ST ngày 09/10/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THUỶ - TP. CẦN THƠ

BẢN ÁN 23/2019/DS-ST NGÀY 09/10/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Trong ngày 09 tháng 10 năm 2019 tại Toà án nhân dân quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 107/2019/TLST-DS ngày 05 tháng 6 năm 2019 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 572/2019/QĐXXST-DS ngày 19 tháng 9 năm 2019 giữa các đương sự:

* NGUYÊN ĐƠN: Ngân hàng Thương mại cổ phần SG TT.

Trụ sở: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Đức Thạnh D – Chức vụ: Tổng giám đốc.

- Người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng: Bà Lê Nguyễn Như Th (Theo giấy ủy quyền số 213/2019/UQ-TTT ngày 20/02/2019).

* BỊ ĐƠN: Bà Huỳnh Thị Thu Tr, sinh năm 1982.

Đa chỉ: Khu vực 2, phường TA, quận BT, thành phố CT.

Đi diện nguyên đơn có mặt, bị đơn vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Đại diện nguyên đơn là bà Lê Nguyễn Như Th trình bày:

Ngày 21/10/2014 bà Huỳnh Thị Thu Tr có ký Hợp đồng sử dụng Thẻ tín dụng (bao gồm Giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng kiêm hợp đồng và Bản Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng – Gọi tắt là Hợp đồng) với Ngân hàng Thương mại cổ phần SG TT (Gọi tắt là Ngân hàng). Căn cứ vào thu nhập của bà Tr, Ngân hàng đồng ý cấp thẻ 02 tín dụng (gồm thẻ MC Credit Classic 512341-1746, thẻ Family Local Credit 970403-5427) với hạn mức sử dụng chung là 25.000.000 đồng, mục đích tiêu dùng cá nhân. Sau khi được cấp thẻ tín dụng bà Tr thực hiện các giao dịch với tổng số tiền là 75.055.344 đồng (Trong đó thẻ MC Credit Classic 512341-1746 sử dụng 45.605.344 đồng, thẻ Family Local Credit 970403-5427 sử dụng 29.450.000 đồng).

Trong quá trình sử dụng từ ngày kích hoạt thẻ đến nay bà Tr đã thanh toán cho Ngân hàng số tiền 75.240.000 đồng (Trong đó thẻ MC Credit Classic 512341-1746 thanh toán 44.670.000 đồng, thẻ Family Local Credit 970403-5427 thanh toán 30.570.000 đồng), sau đó bà Tr không tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng. Do bà Tr vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên vào ngày 06/4/2018 Ngân hàng đã chấm dứt quyền sử dụng thẻ và chuyển toàn bộ dư nợ còn thiếu sang nợ quá hạn.

Nay, yêu cầu Tòa án buộc bà Huỳnh Thị Thu Tr trả cho Ngân hàng số tiền tính đến ngày 06/8/2019 là 43.059.998 đồng (gồm nợ gốc thẻ MC Credit Classic 512341-1746 là 13.272.739 đồng và nợ lãi quá hạn 6.962.784 đồng, thẻ Family Local Credit 970403-5427 nợ gốc 14.176.627 đồng, nợ lãi quá hạn 15.610.632 đồng) và tiếp tục trả lãi theo hợp đồng từ ngày 07/8/2019.

Về phía bị đơn bà Huỳnh Thị Thu Tr: Trong quá trình giải quyết vụ án Tòa án đã triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng bị đơn bà Tr vắng mặt. Theo xác nhận của công an phường Trà An ngày 25/6/2019 thì bà Huỳnh Thị Thu Tr, sinh năm 1982 đang sinh sống tại địa chỉ số 62A/3 khu vực 2, phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Do đó, Tòa án đã niêm yết và tống đạt Quyết định đưa vụ án ra xét xử, thông báo xét xử vắng mặt, giấy triệu tập cho bà Tr theo quy định pháp luật.

Tại phiên toà hôm nay, Đại diện nguyên đơn bà Th yêu cầu bị đơn bà Tr trả số tiền vốn và lãi tính đến ngày 09/10/2019 là 45.107.294 đồng (bao gồm nợ gốc 27.449.366 đồng, lãi quá hạn 17.657.928 đồng) và tiếp tục trả lãi theo hợp đồng từ ngày 10/10/2019 cho đến khi tất nợ.

Phía bị đơn bà Huỳnh Thị Thu Tr vẫn vắng mặt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thuỷ phát biểu: Thẩm phán, Hội đồng xét xử tuân theo pháp luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án, những người tham gia tố tụng chấp hành pháp luật kể từ khi thụ lý cũng như tại phiên toà. Toà án đã thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về thẩm quyền giải quyết, tư cách những người tham gia tố tụng.

Về nội dung: Bà Huỳnh Thị Thu Tr có ký hợp đồng sử dụng 02 thẻ tín dụng với Ngân hàng để vay tổng số tiền 25.000.000 đồng, lãi suất 2,50 %/tháng, lãi suất quá hạn 3,75%/tháng đối với thẻ Family Local Credit 970403-5427; lãi suất 2,15%/tháng và lãi suất quá hạn 3,225%/tháng đối với thẻ MC Credit Classic 512341-1746 để tiêu dùng cá nhân, do bà Tr không thực hiện đúng cam kết nên nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn bà Tr phải trả số tiền vốn và lãi tính đến ngày 09/10/2019 là 45.107.294 đồng là có cơ sở. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét quyết định theo quy định pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn thanh toán nợ theo hợp đồng tín dụng nên đây là vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa cá nhân với ngân hàng được pháp luật dân sự điều chỉnh và thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án theo quy định tại khoản 3 Điều 26, Điều 35, Điều 39 Bộ luật tố tụng Dân sự 2015.

[2] Về thủ tục tố tụng: Tòa án đã triệu tập hợp lệ bị đơn nhiều lần nhưng bị đơn vắng mặt, nên Tòa án tiến hành thủ tục niêm yết xét xử vắng mặt đối với bị đơn theo quy định tại Điều 227 và Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

[3] Xét yêu cầu của nguyên đơn: Hi đồng xét xử căn cứ vào chứng cứ do nguyên đơn cung cấp là Giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng kiêm hợp đồng đã ký giữa Ngân hàngThương mại cổ phần SG TT và bà Huỳnh Thị Thu Tr. Theo hợp đồng Ngân hàng đồng ý cấp thẻ 02 tín dụng (gồm thẻ MC Credit Classic 512341-1746, thẻ Family Local Credit 970403-5427) với hạn mức sử dụng chung là 25.000.000 đồng, lãi suất 2,50 %/tháng, lãi suất quá hạn 3,75%/tháng đối với thẻ Family Local Credit 970403-5427; lãi suất 2,15%/tháng và lãi suất quá hạn 3,225%/tháng đối với thẻ MC Credit Classic 512341-1746, mục đích tiêu dùng cá nhân. Sau khi được cấp thẻ tín dụng bà Tr thực hiện các giao dịch với tổng số tiền là 75.055.344 đồng (Trong đó thẻ MC Credit Classic 512341-1746 sử dụng 45.605.344 đồng, thẻ Family Local Credit 970403-5427 sử dụng 29.450.000 đồng). Trong quá trình sử dụng từ ngày kích hoạt thẻ đến nay bà Tr đã thanh toán cho Ngân hàng số tiền 75.240.000 đồng.

Đi với thẻ Family Local Credit 970403-5427 tính đến ngày 05/4/2018 bà Tr còn nợ Ngân hàng số vốn gốc là 14.176.627 đồng. Từ ngày 06/4/2018 Ngân hàng chuyển toàn bộ vốn gốc sang nợ quá hạn và tính lãi quá hạn 3,75%/tháng. Tính đến ngày 09/10/2019 bà Tr nợ vốn và lãi là 23.958.619 đồng (nợ gốc 14.176.627 đồng, lãi quá hạn 9.781.992 đồng). Đối với thẻ MC Credit Classic 512341-1746 tính đến ngày 05/4/2018 bà Tr còn nợ Ngân hàng số vốn gốc là 13.272.739 đồng. Từ ngày 06/4/2018 Ngân hàng chuyển toàn bộ vốn gốc sang nợ quá hạn và tính lãi quá hạn 3,225%/tháng. Tính đến ngày 09/10/2019 bà Tr nợ vốn và lãi là 21.148.675 đồng (nợ gốc 13.272.739 đồng, lãi quá hạn 7.875.936 đồng).

Nay nguyên đơn yêu cầu bị đơn thanh toán cho nguyên đơn tổng số tiền vốn và lãi là 45.107.294 đồng (bao gồm nợ gốc 27.449.366 đồng, lãi quá hạn 17.657.928 đồng) và tiếp tục trả lãi theo hợp đồng từ ngày 10/10/2019 cho đến khi tất nợ.

Xét thấy, do bị đơn vi phạm nghĩa vụ thanh toán từ ngày 06/4/2018 nên nguyên đơn đã chuyển toàn bộ số nợ gốc 27.449.366 đồng thành nợ quá hạn và tính lãi suất quá hạn theo hợp đồng là có cơ sở. Do đó cần buộc bị đơn trả số tiền 45.107.294 đồng cho nguyên đơn và tiếp tục trả lãi từ ngày 10/10/2019 cho đến khi tất nợ là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

[4] Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí theo quy định pháp luật. Nguyên đơn được nhận lại tiền tạm ứng án phí đã nộp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào:

- Khoản 3 Điều 26; Điều 35; Điều 39; Điều 147, Điều 227, Điều 228 và Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự;

- Điều 91, Điều 95 Luật các tổ chức tín dụng;

- Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội;

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Buộc bà Huỳnh Thị Thu Tr có trách nhiệm trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần SG TT tính đến ngày 09/10/2019 tổng số tiền là 45.107.294 đồng (Bốn mươi lăm triệu một trăm lẻ bảy ngàn hai trăm chín mươi bốn đồng). (Bao gồm nợ gốc 27.449.366 đồng, lãi quá hạn 17.657.928 đồng) và tiếp tục trả lãi theo hợp đồng từ ngày 10/10/2019 cho đến khi tất nợ.

Phương thức thanh toán nợ giữa các bên do cơ quan thi hành án giải quyết theo thẩm quyền.

Về án phí dân sự sơ thẩm:

Bị đơn bà Huỳnh Thị Thu Tr phải nộp 2.255.000 đông (Hai triệu hai trăm năm mươi lăm ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

Nguyên đơn được nhận lại số tiền 942.946 đồng (Chín trăm bốn mươi hai ngàn chín trăm bốn mươi sáu đồng) đã nộp tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 009814 ngày 27/5/2019 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Nguyên đơn được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết tại địa phương bị đơn được quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử phúc thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.


51
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về