Bản án 23/2019/DSST ngày 04/06/2019 về yêu cầu bồi thường thiệt hại do nhân phẩm bị xâm phạm

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH

BẢN ÁN 23/2019/DSST NGÀY 04/06/2019 VỀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NHÂN PHẨM BỊ XÂM PHẠM

Ngày 04 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 01/2019/TLST-DS ngày 04 tháng 01 năm 2019, về yêu cầu bồi thường thiệt hại do nhân phẩm bị xâm phạm theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 23a /2019/QĐXXST-DS ngày 04 tháng 5 năm 2019 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Châu Thị Huyền A, sinh ngày 20/6/2012.

Địa chỉ: tổ 11, ấp X, xã T, huyện C, tỉnh Tây Ninh.

Người đại diện theo pháp luật của nguyên đơn: Chị Phạm Thị Huyền T, sinh năm 1993. (Mẹ đẻ cháu A)

Địa chỉ: tổ 11, ấp X, xã T, huyện C, tỉnh Tây Ninh; có mặt.

Đng bị đơn: Nguyễn Ngọc H, sinh ngày 02/12/2004.

Địa chỉ: tổ 11, ấp X, xã T, huyện C, tỉnh Tây Ninh. Hiện đang chấp hành quyết định tại Trường giáo dưỡng số 4, huyện L, Đồng Nai.

Người đại diện theo pháp luật của bị đơn đồng thời là đồng bị đơn: Anh Nguyễn Văn N, sinh năm 1966. (cha đẻ cháu H) và Chị Nguyễn Thị Hồng D, sinh năm 1983 (Mẹ đẻ cháu H).

Cùng địa chỉ: tổ 11, ấp X, xã T, huyện C, tỉnh Tây Ninh.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong đơn khởi kiện đề ngày 03/01/2019 của chị Phạm Thị Huyền T (người đại diện theo pháp luật của nguyên đơn) và các lời khai tại Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, chị T trình bày:

Ngày 22/9/2019 Nguyễn Ngọc H, sinh ngày 02/12/2004 con của Anh Nguyễn Văn N chị Nguyễn Thị Hồng D có hành vi hiếp dâm con chị là cháu Châu Thị Huyền A, sinh ngày 20/6/2012. Sau khi chị biết chị có đến và nói cho Anh N biết và Anh N nói không biết gì về việc này hết, vì con Anh N chưa đủ tuổi vị thành niên nên Anh N xem thường chuyện con trai anh hiếp dâm cháu A. Nên chị yêu cầu Công an xã T giải quyết hòa giải không thành sau đó Công an huyện C giải quyết. Tại quyết định số: 28/QĐ-TA ngày 26/12/2018 của Tòa án nhân dân huyện C quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa cháu H vào trường giáo dưỡng thời gian là 18 tháng hiện cháu H đang chấp hành quyết định tại Trường giáo dưỡng số 4 huyện L, Đồng Nai. Chị là người đại diện hợp pháp của cháu A yêu cầu Anh N chị Diễm bồi thường nhân phẩm cho cháu A số tiền 10.000.000 đồng vì cháu H hiện nay chưa đủ 15 tuổi và không có tài sản riêng.

Anh Nguyễn Văn N và chị Nguyễn Thị Hồng D là người đại diện theo pháp luật của bị đơn đồng thời là đồng bị đơn trình bày: Anh chị thống nhất với lời trình bày của chị T về việc cháu H hiếp dâm cháu Huyền A và hiện nay cháu H đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường giáo dưỡng thời gian là 18 tháng hiện cháu H đang chấp hành quyết định tại Trường giáo dưỡng số 4, huyện L, Đồng Nai. Do hoàn cảnh gia đình anh chị khó khăn làm thuê sinh sống không có nghề nghiệp ổn định nên anh chị chấp nhận bồi thường nhân phẩm cho cháu A số tiền 4.000.000 đồng vì hiện nay cháu H chưa đủ 15 tuổi và không có tài sản riêng để bồi thường.

Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật và việc giải quyết vụ án như sau:

Về tố tụng: Thẩm phán thụ lý vụ án, chuẩn bị xét xử và quyết định đưa vụ án ra xét xử đều đảm bảo đúng quy định về thời hạn, nội dung, thẩm quyền theo Bộ luật Tố tụng dân sự; Hội đồng xét xử và Thư ký thực hiện đúng trình tự, thủ tục đối với phiên tòa sơ thẩm dân sự. Những người tham gia tố tụng đều thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình, chấp hành tốt Nội quy phiên tòa.

Về ý kiến giải quyết vụ án: Căn cứ Điều 584, 585, 586, 592 Bộ luật dân sự năm 2015, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, người đại diện theo pháp luật của nguyên đơn là chị T buộc bị đơn và đồng thời là người đại diện theo pháp luật của bị đơn là Anh N chị Diễn bồi thường nhân phẩm cho cháu A số tiền 10.000.000 đồng.

Tính án phí theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét tại phiên tòa, và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về nội dung: Chị T là người đại diện theo pháp luật của nguyên đơn yêu cầu người đại diện theo pháp luật của bị đơn và đồng thời là bị đơn Anh Nguyễn Văn N và chị Nguyễn Thị Hồng D có trách nhiệm bồi thường bù đấp tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm cho cháu A bị cháu H xâm phạm số tiền 10.000.000 đồng; Anh N chị D đồng ý bồi thường cho cháu A số tiền 4.000.000 đồng.

Xét yêu cầu của chị T là người đại diện theo pháp luật của nguyên đơn thì thấy rằng chị T yêu cầu người đại diện theo pháp luật của bị đơn và đồng thời là bị đơn Anh N chị D bồi thường thay cho cháu H vì hiện nay cháu H chưa đủ 15 tuổi và không có tài sản riêng nên Anh N chị D bồi thường là hợp lý vì cháu H là người có hành vi xâm phạm nhân phẩm đối với cháu A. Tại quyết định số 28/QĐ-TA ngày 26/12/2018 của Tòa án nhân dân huyện C giải quyết: Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường giáo dưỡng đối với cháu H thời gian là 18 tháng. Hiện cháu H đang chấp hành quyết định tại Trường giáo dưỡng số 4 huyện L, Đồng Nai. Đối với số tiền hai bên không thống nhất Hội đồng xét xử nhận thấy yêu cầu của chị T là hợp lý vì mức lương cơ sở do Nhà nước quy định hiện nay là 1.390.000 đồng mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm , uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở như vậy yêu cầu của chị T yêu cầu Anh N chị D bồi thường nhân phẩm cho cháu A 10.000.000 đồng là có cơ sở chấp nhận.

Từ những nhận định trên, căn cứ Điều 584, 585, 586 và Điều 592 của Bộ luật dân sự năm 2015. Hội đồng xét xử buộc Anh N chị D có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nhân phẩm bị xâm phạm là khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho cháu A số tiền 10.000.000 đồng.

[4] Về án phí dân sự sơ thẩm: Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trên yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều 584, 585; 586 và Điều 592 của Bộ luật dân sự năm 2015; Căn cứ Khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Châu Thị Huyền A và người đại diện theo pháp luật của nguyên đơn là chị Phạm Thị Huyền T.

Buộc người đại diện theo pháp luật của bị đơn, đồng thời là bị đơn Anh Nguyễn Văn N và chị Nguyễn Thị Hồng D có trách nhiệm bồi thường cho Châu Thị Huyền A số tiền 10.000.000 đồng.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015.

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: Anh N chị D phải chịu 500.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

3. Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6,7,9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.


132
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 23/2019/DSST ngày 04/06/2019 về yêu cầu bồi thường thiệt hại do nhân phẩm bị xâm phạm

Số hiệu:23/2019/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Châu Thành - Tây Ninh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 04/06/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về