Bản án 22/2017/DS-ST ngày 22/06/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN D, TỈNH TÂY NINH

BẢN ÁN 22/2017/DS-ST NGÀY 22/06/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 22 tháng 6 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân Huyện D, tỉnh Tây Ninh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 20 / 2 0 1 7 / TL S T-DS ngày 20 tháng 02 năm 2017, về: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 21/2017/QĐXX- ST ngày 17 tháng 5 năm 2017, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đ.A; địa chỉ trụ sở chính: Số 130, đường L, phường 3, Quận P, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Võ Minh T, chức vụ - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Người đại diện theo uỷ quyền: Ông Nguyễn Thanh Đ, chức vụ - Tổng giám đốc theo quyết định uỷ quyền số 122/QĐ – DAB-HĐQT ngày 27/4/2016.

Ông Nguyễn Thanh Đ uỷ quyền cho ông Võ Thanh P, chức vụ - Giám đốc Ngân hàng TMCP Đ.A – Chi nhánh Tây Ninh, địa chỉ Chi nhánh: Số 01, đường 15, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đại diện theo quyết định uỷ quyền số 1490/QĐ - DAB – PC ngày 31/8/2016.

Ông Võ Thanh Đ uỷ quyền cho ông Phạm Hữu C, chức vụ - Nhân viên phát triển kinh doanh Ngân hàng TMCP Đ.A – Chi nhánh Tây Ninh theo giấy uỷ quyền ngày 15/02/2017 (có mặt).

2. Bị đơn: Ông Đoàn Thanh H, sinh năm: 1970 (vắng mặt);

Bà Phạm Thị Thanh B, sinh năm: 1971 (có mặt)

Cùng địa chỉ: Số 6, tổ 14, ấp N, xã B, Huyện D, tỉnh Tây Ninh.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện ngày 15/02/2017 và trong quá trình xét xử vụ án nguyên đơn (Ngân hàng TMCP Đ.A – Chi nhánh Tây Ninh do ông C đại diện) trình bày:

Ngân hàng TMCP Đ.A – Chi nhánh Tây Ninh và vợ chồng ông Đoàn Thanh H, bà Phạm Thị Thanh B ký hợp đồng tín dụng số: K0408/NT ngày 30/5/2015. Ngân hàng cho ông H, bà B vay số tiền 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) với tài sản thế chấp là: 391,3 m2 (trong đó đất ở là 200.00m2, đất trồng cây lâu năm là: 191,3 m2) thuộc thửa 252 tờ bản đồ số 25, giấy CNQSDĐ số vào sổ CH01397 ngày 24/4/2015 do bà B đứng tên và Quyền sở hữu nhà ở cấp 4, diện tích xây dựng 172 m2 theo hợp đồng thế chấp bất động sản số K0427/HĐTC ngày 30/5/2015. Thời gian vay là 12 tháng (16/6/2015 đến16/6/2016), lãi suất trong hạn là: 11,5%/ năm, lãi suất quá hạn là: 1,5 lần lãi suất trong hạn, mục đích vay để bổ sung vốn kinh doanh củi, mạc cưa. Ngày 16/6/2015 ông H, bà B có đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và hai bên làm hợp đồng vay vốn số: K0219/115 với số tiền 500.000.000 đồng. Sau khi vay bà B, ông H trả tiền lãi không đúng hạn mặc dù đã được Ngân hàng nhắc nhở nhiều lần, vì vậy đến ngày 11/12/2015 Ngân hàng chuyển toàn bộp nợ vay sang nợ quá hạn. Ngân hàng làm việc với ông H, bà B thì bà B hẹn đến 20/9/2016 sẽ trả nhưng không thực hiện.

Nay Ngân hàng yêu cầu ông H, bà B trả số tiền gốc và tiền lãi tính đến ngày 22/6/2017 là: 581.856.752 đồng và lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng từ ngày 22/6/2017 đến khi ông H, bà B trả xong nợ cho Ngân hàng.

Về tài sản thế chấp Ngân hàng yêu cầu Toà xem xét, thẩm định hiện trạng theo quy định pháp luật, không yêu cầu định giá lại và yêu cầu được ưu tiên thanh toán cho Ngân hàng khi phát mãi tài sản.

Bà B trình bày: Thừa nhận lời trình bày của đại diện Ngân hàng (ông C) về thời gian vay, số tiền vay và lãi suất là đúng. Nay vợ chồng bà đồng ý trả cho Ngân hàng số tiền gốc, tiền lãi tính đến ngày 22/6/2017 là: 581.856.752 đồng và tiền lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng từ ngày 22/6/2017 đến khi trả xong nợ theo yêu cầu của Ngân hàng.

Về tài sản thế chấp bà B yêu cầu Toà xem xét, thẩm định hiện trạng, không yêu cầu định giá và đồng ý ưu tiên thanh toán cho Ngân hàng Đ.A khi phát mãi tài sản.

Quá trình giải quyết ông H đã được Tòa án tống đạt hợp lệ Thông báo thụ lý, giấy triệu tập và các văn bản tố tụng khác theo đúng quy định pháp luật nhưng ông H vắng mặt không có lý do.

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát:

Về tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa Thẩm phán, Hội đồng xét xử thực hiện đúng quy định pháp luật tố tụng dân sự; đương sự thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình.

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc bị đơn là ông H, bà B có trách nhiệm thanh toán số tiền gốc và lãi theo yêu cầu của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng: Quá trình giải quyết và tại phiên Toà hôm nay, ông H đã được cấp, tống đạt, thông báo, văn bản tố tụng theo quy định tại các điều 177, 178 của Bộ luật tố tụng dân sự hợp lệ nhưng vắng mặt không lý do xem như ông H từ bỏ quyền lợi của mình. Căn cứ Điều 227, 228 Bộ luật tố tụng dân sự Hội đồng xét xử quyết định xử vắng mặt ông H.

 [2] Về nội dung: Quá trình giải quyết đại diện Ngân hàng TMCP Đ.A – Chi nhánh Tây Ninh và bà B thống nhất vợ chồng bà B còn nợ Ngân hàng số tiền gốc là 500.000.000 đồng, tiền lãi tính đến ngày 15/02/2017 là: 51.429.668 đồng và lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng đến ngày 22/6/2017 là 81.856.752. Tại phiên tòa, đại diện Ngân hàng yêu cầu ông H, bà B có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng nợ gốc và lãi đến ngày 22/6/2017 là 581.856.752 đồng và tiền lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng từ ngày xét xử hôm nay đến khi trả tất nợ; phía bà B thừa nhận toàn bộ số nợ và chấp nhận trả nợ theo yêu cầu của Ngân hàng, tuy nhiên do làm ăn thất bại nên chưa có khả năng trả nợ.

Do đó, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng là có căn cứ và đúng quy định pháp luật.

 [3] Về tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất diện tích 391,3 m2 (trong đó đất ở là 200m2, đất trồng cây lâu năm là: 191,3 m2) thuộc thửa 252 tờ bản đồ số 25, giấy CNQSDĐ số vào sổ CH01397 ngày 24/4/2015 do bà B đứng tên và Quyền sở hữu nhà ở cấp 4, diện tích xây dựng 172 m2 hai bên thống nhất và đồng ý ưu tiên thanh toán trước cho Ngân hàng khi phát mãi tài sản, nên ghi nhận.

Án phí dân sự sơ thẩm: Bà B, ông H phải chịu: 27.274.000 đồng.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào các Điều 471, 474 và Điểm c Khoản 1 Điều 688 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 27 Luật hôn nhân & gia đình năm 2014; Điều 147, 227, 228 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

1/ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP Đ.A – Chi nhánh Tây Ninh đối với bà Phạm Thị Thanh B và ông Đoàn Thanh H.

Buộc vợ chồng bà Phạm Thị Thanh B, ông Đoàn Thanh H có trách nhiệm trả cho Ngân hàng TMCP Đ.A – Chi nhánh Tây Ninh số tiền gốc và tiền lãi tính đến ngày 22/6/2017 là: 581.856.752 đồng và tiền lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng từ ngày 22/6/2017 đến khi tất nợ.

Hợp đồng thế chấp bất động sản số: K0427/HĐTC ngày 30/5/2015 tài sản thế chấp gồm Quyền sử dụng đất là: 391,3 m2 (trong đó đất ở là 200.00m2, đất trồng cây lâu năm là: 191,3 m2) thuộc thửa 252 tờ bản đồ số 25, giấy CNQSDĐ số vào sổ CH01397 ngày 24/4/2015 do bà B đứng tên và Quyền sở hữu nhà ở cấp 4, diện tích xây dựng 172 m2 được ưu tiên thanh toán cho Ngân hàng TMCP Đ.A – Chi nhánh Tây Ninh nếu ông H bà B không thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

3/ Về án phí sơ thẩm dân sự:

Bà B, ông H phải chịu: 27.274.000 đồng (Hai mươi bảy triệu hai trăm bảy mươi bốn ngàn đồng). Chi cục Thi hành án Dân sự Huyện D, tỉnh Tây Ninh hoàn trả cho Ngân hàng TMCP Đ.A – Chi nhánh Tây Ninh 13.028.593 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số: 0014916 ngày 17/02/2017.

Ngân hàng TMCP Đ.A – Chi nhánh Tây Ninh và bà B được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Ông H được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết tại trụ sở Toà án nhân dân Huyện D và trụ sở xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án Dân sự.


111
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Bản án/Quyết định đang xem

  Bản án 22/2017/DS-ST ngày 22/06/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

  Số hiệu:22/2017/DS-ST
  Cấp xét xử:Sơ thẩm
  Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Dương Minh Châu - Tây Ninh
  Lĩnh vực:Dân sự
  Ngày ban hành:22/06/2017
  Là nguồn của án lệ
   Bản án/Quyết định sơ thẩm
    Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về