Bản án 21/2018/KDTM-ST ngày 17/07/2018 về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 21/2018/KDTM-ST NGÀY 17/07/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Ngày 17 tháng 7 năm 2018, tại phòng xử B Tòa án nhân dân Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 41/2017/TLST- KDTM ngày 27 tháng 12 năm 2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 164/2018/QĐXX-KDTM ngày 19 tháng 6 năm 2018, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Công ty TNHH MTV L

Địa chỉ: Lô B, phường A, Thành phố B, tỉnh Đ

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Mai Quang H

(Văn bản ủy quyền ngày 05/12/2017).

2. Bị đơn: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận tải V

Địa chỉ: Đường A, phường P, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật: Ông Cao Văn T

Địa chỉ: Đường A, phường P, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong đơn khởi kiện ngày 14 tháng 12 năm 2017 và lời khai tại Tòa án, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Mai Quang H trình bày: Ngày 10/7/2017, Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận tải V (sau đây gọi tắt là Công ty V) đặt hàng bên Công ty TNHH MTV L (sau đây gọi tắt là Công ty L) 16 bộ vỏ xe. Hai bên đã tiến hành ký Hợp đồng kinh tế số 14/HĐKT-2017 ngày 11/7/2017. Ngày 16/7/2017, Công ty L tiến hành lắp ráp trước 08 bộ vỏ xe Double Road 11.00R20 Xuôi - DR801, với đơn giá 5.300.000 đồng/bộ, tổng cộng số tiền là 42.400.000 đồng tại bãi xe Công ty V.

Công ty V hẹn thanh toán số tiền trên vào ngày 17/7/2017 nhưng không thanh toán theo cam kết.

Ngày 27/8/2017, sau nhiều lần trì hoãn, Công ty V đã thanh toán số tiền 20.000.000 đồng. Từ đó đến nay, Công ty V không thanh toán cho Công ty L số tiền còn lại là 22.400.000 đồng. Việc Công ty V không thanh toán theo đúng cam kết, kéo dài cho đến nay đã gây nhiều khó khăn, thiệt hại cho Công ty L. Nay Công ty L yêu cầu Công ty V thanh toán số tiền mua vỏ xe ô tô còn nợ là 22.400.000 đồng. Công ty L xác định là không yêu cầu Công ty V trả tiền lãi phát sinh do chậm thanh toán.

Bị đơn là Công ty V và người đại diện theo pháp luật của Công ty V là ông Cao Văn T dù đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vẫn không đến Tòa án để tham gia tố tụng cũng như không có ý kiến bằng văn bản gửi cho Tòa án đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Tại phiên tòa hôm nay:

Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu buộc Công ty V thanh toán một lần số tiền mua vỏ xe ô tô còn nợ là 22.400.000 đồng ngay khi bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Công ty L không yêu cầu Công ty V trả tiền lãi phát sinh do chậm thanh toán.

Bị đơn là Công ty V và người đại diện theo pháp luật của Công ty V là ông Cao Văn T vắng mặt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 9 phát biển ý kiến:

+ Về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử đúng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thời hạn chuẩn bị xét xử từ ngày thụ lý vụ án đến ngày đưa vụ án ra xét xử có vi phạm thời hạn theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

+ Về việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng dân sự kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án: các đương sự thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đúng quy định pháp luật, tuân theo nội quy phiên tòa. Đương sự, người đại diện ủy quyền có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự, văn bản ủy quyền đúng quy định pháp luật.

+ Về giải quyết nội dung vụ kiện: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhập yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc Công ty V thanh toán một lần số tiền mua vỏ xe ô tô còn nợ là 22.400.000 đồng ngay khi bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Ghi nhận việc Công ty L xác định là không yêu cầu Công ty V trả tiền lãi phát sinh. Công ty V phải chịu án phí theo quy định pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: Công ty L yêu cầu Công ty V thanh toán tiền mua bán hàng hóa còn nợ và Công ty V có trụ sở tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh nên đây là vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh quy định tại khoản 1 Điều 30, điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng Dân sự.

[2] Về thủ tục tố tụng: Công ty V và người đại diện theo pháp luật của Công ty V là ông Cao Văn T đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai để tham gia phiên tòa nhưng vẫn vắng mặt không có lý do. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng Dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt Công ty V.

[3] Về nội dung vụ án:

Căn cứ Hợp đồng mua bán vỏ xe ô tô số 14/HĐKT-2017 ngày 11/7/2017 về việc mua bán vỏ xe ô tô; Phiếu xuất kho ngày 16/7/2017 có xác nhận là Công ty V đã nhận đủ hàng là 08 bộ vỏ xe Double Road 11.00R20 Xuôi - DR801, với đơn giá 5.300.000 đồng/bộ, tổng cộng số tiền là 42.400.000 đồng, Công ty V đã thanh toán cho Công ty L 20.000.000 đồng và ông Cao Văn T là người đại diện theo pháp luật của Công ty V có ghi xác nhận còn nợ lại Công ty L số tiền 22.400.000 đồng, hẹn đến ngày 15/11/2017 sẽ thanh toán.

Hội đồng xét xử nhận thấy: Quan hệ mua bán vỏ xe ô tô giữa Công ty L và Công ty V là có thật và hợp pháp. Công ty L đã cung cấp 08 bộ vỏ xe Double Road 11.00R20 Xuôi - DR801 tại bãi xe Công ty V, có xác nhận đã nhận hàng của Công ty V. Công ty V đã thanh toán được 20.000.000 đồng, còn nợ lại 22.400.000 đồng. Xét từ ngày 16/11/2017, Công ty V không thanh toán tiếp số tiền mua vỏ xe ô tô còn nợ cho Công ty L theo như cam kết là vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng và vi phạm quy định tại điều 50 của Luật Thương mại về thanh toán. Do đó, Công ty L yêu cầu Công ty V thanh toán số tiền mua bán vỏ xe ô tô còn nợ là có cơ sở để Hội đồng xét xử chấp nhận.

Xét nguyên đơn không yêu cầu tính lãi chậm thanh toán, đây là sự tự nguyện của nguyên đơn nên Hội đồng xét xử ghi nhận.

Về án phí: Căn cứ Điều 6 và khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án thì Công ty V phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là: 3.000.000 đồng.

Hoàn lại cho Công ty L số tiền tạm ứng án phí đã nộp.

Vĩ các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147, điểm b khoản 2 Điều 227 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ vào Điều 50, Điều 306 của Luật Thương mại;

Căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty TNHH MTV L đối với bị đơn Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận tải V.

Công ty Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận tải V có trách nhiệm thanh toán cho Công ty TNHH MTV L số tiền mua vỏ xe ô tô còn nợ là 22.400.000 đồng (Hai mươi hai triệu bốn trăm ngàn đồng).

Phương thức và thời hạn thanh toán: Thanh toán một lần ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Ghi nhận việc Công ty TNHH MTV L không yêu cầu Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận tải V trả tiền lãi do chậm thanh toán.

2. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 306 của Luật Thương mại.

3. Về án phí:

Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng), Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận tải V chịu. Nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Hoàn lại cho Công ty TNHH MTV L số tiền 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) là tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2016/0003793 ngày 27/12/2017 của Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Công ty TNHH MTV L có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận tải V vắng mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án.


76
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 21/2018/KDTM-ST ngày 17/07/2018 về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

Số hiệu:21/2018/KDTM-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận 9 - Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành: 17/07/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về