Bản án 21/2017/DS-ST ngày 17/07/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN Q. THANH KHÊ, TP. ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 21/2017/DS-ST NGÀY 17/07/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Trong ngày 17 tháng 7 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 45/2017/TLST-DS ngày 13 tháng 3 năm 2017 về tranh chấp "Tranh chấp hợp đồng tín dụng" theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 45/2017/QĐXXST-DS ngày 30 tháng 6 năm 2017 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP V. Trụ sở: Số 89 đường H, phường H, quận Đ, thành phố Hà Nội. Đại diện theo ủy quyền: bà Võ Thị L – chức vụ: Nhân viên (Theo Văn bản ủy quyền số 16/2016/UQ-CT ngày 10.8.2016 và Văn bản ủy quyền số 993/2017/UQ-GĐK-TDTD ngày 17.02.2017. (Có mặt)

- Bị đơn: Ông Nguyễn Khắc D, sinh năm: 1973; Địa chỉ: Số K217/1C đường P, tổ 08 phường T, quận K, thành phố Đà Nẵng. (Có mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Theo đơn khởi kiện, bản tự khai và các biên bản hòa giải, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn - bà Võ Thị L trình bày:

Ngày 02.01.2014, Ngân hàng TMCP V ký hợp đồng tín dụng số 20140102- 142003-0007 cho ông Nguyễn Khắc D vay số tiền 31.500.000 đồng với lãi suất 3,75%/tháng; mục đích vay: tiêu dùng cá nhân. Theo thỏa thuận tại hợp đồng, ông Nguyễn Khắc D có trách nhiệm thanh toán số tiền là 43.884.000 đồng (gồm cả gốc và lãi), trả chậm trong 18 tháng. Trong đó: nợ gốc: 31.500.000 đồng; nợ lãi: 12.384.000 đồng. Ông Nguyễn Khắc D mỗi tháng phải trả số tiền 2.438.000 đồng, thanh toán vào ngày 06 hàng tháng, bắt đầu từ ngày 06.02.2014.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, ông D đã nhận đủ số tiền và thanh toán được 03 lần với tổng số tiền 7.914.000 đồng. Kể từ ngày 20.6.2016, ông D không thanh toán bất kỳ khoản nào dù Ngân hàng đã nhiều lần nhắc nợ.

Nay Ngân hàng TMCP V yêu cầu Tòa án buộc ông Nguyễn Khắc D thanh toán cho Ngân hàng tổng số tiền tính đến ngày 17.7.2017 là: 35.970.000 đồng.Trong đó: nợ gốc tới hạn là: 26.986.599 đồng; nợ lãi tới hạn là: 8.983.401 đồng.

* Theo bản tự khai ngày 31.3.2017, các biên bản hòa giải và phần trình bày tại phiên tòa hôm nay của bị đơn thể hiện: 

Tôi xác nhận lời trình bày của đại diện nguyên đơn là đúng. Ngày 02.01.2014, tôi có ký với Ngân hàng TMCP V hợp đồng tín dụng số 20140102- 142003-0007 vay số tiền 31.500.000 đồng. Tôi vẫn thực hiện nghĩa vụ trả lãi hàng tháng với Ngân hàng.

Nhưng đến khoảng tháng 6.2016, do gia đình gặp khó khăn về kinh tế, nên tôi không có khả năng trả lãi định kỳ được. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi còn nợ35.970.000 đồng. Trong đó: nợ gốc tới hạn là: 26.986.599 đồng; nợ lãi tới hạn là: 8.983.401 đồng. Nay Ngân hàng TMCP V khởi kiện yêu cầu tôi thanh toán một lần tổng số tiền còn nợ. Tôi xin được trả dứt điểm tổng số nợ trên trong vòng 03 tháng (từ ngày 31.3.2017 đến ngày 02.7.2017) và xin được giảm lãi.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng phát biểu quan điểm: Việc Tòa án nhân dân quận Thanh Khê thụ lý giải quyết vụ án là đúng thẩm quyền; việc tuân theo pháp luật tố tụng đã xác định Thẩm phán, Thư ký, Hội đồng xét xử đã tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án. Những người tham gia tố tụng đã thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ tố tụng trong quá trình tham gia giải quyết vụ án tại Tòa án. Đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị HĐXX xử buộc ông Nguyễn Khắc D trả cho Ngân hàng TMCP V tổng số tiền 35.970.000đ (Ba mươi lăm triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng); án phí DSST ông Nguyễn Khắc D phải chịu theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:

* Về thủ tục tố tụng:

[1] Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến về vụ án đã xác định Thẩm phán, Thư ký cũng như Hội đồng xét xử đã tuân thủ nghiêm túc các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự trong quá trình thụ lý và xét xử vụ án. Những người tham gia tố tụng đã tuân thủ quy định của pháp luật về tố tụng dân sự khi tham gia giải quyết vụ án.

* Về nội dung vụ án:

[1] Tại "Đề nghị vay vốn kiêm Hợp đồng tín dụng" số 20140102-142003- 0007 ngày 02.01.2014 có nội dung: Ngân hàng TMCP V cho ông Nguyễn Khắc D vay số tiền 31.500.000 đồng với lãi suất 3,75%/tháng; mục đích vay: tiêu dùng cá nhân, khoản trả hàng tháng là 2.438.000 đồng, ngày thanh toán hàng tháng được quy định cụ thể trong lịch trả nợ và thời hạn cho vay là 18 tháng. Thực hiện Hợp đồng, ông Nguyễn Khắc D đã nhận đủ số tiền vay để tiêu dùng cá nhân và có thanh toán cho Ngân hàng 03 lần.

[2] Tại phiên tòa sơ thẩm, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày là từ ngày 20.6.2016, ông Nguyễn Khắc D đã không thanh toán thêm bất kỳ khoản nào cho Ngân hàng dù Ngân hàng đã nhiều lần nhắc nhở. Vì vậy, Ngân hàng TMCP V khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc ông Nguyễn Khắc D thanh toán 35.970.000 đồng. Trong đó: nợ gốc tới hạn là: 26.986.599 đồng; nợ lãi tới hạn là: 8.983.401 đồng. Đồng thời, không yêu cầu tính lãi phát sinh theo Hợp đồng tín dụng và yêu cầu tính lãi chậm thanh toán trên số tiền còn nợ tại thời điểm chậm thi hành án theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định.

[3] Xét yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP V thì thấy: "Đề nghị vay vốn kiêm Hợp đồng tín dụng" số 20140102-142003-0007 ngày 02.01.2014 giữa Ngân hàng TMCP V với ông Nguyễn Khắc D thể hiện sự tự nguyện thỏa thuận về việc Ngân hàng TMCP V cho ông Nguyễn Khắc D vay số tiền 31.500.000 đồng. Đây là Hợp đồng tín dụng, có nội dung và hình thức hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật nên khi ông D vi phạm nghĩa vụ trả nợ thì Ngân hàng có quyền khởi kiện. Như vậy, yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng là có căn cứ nên được HĐXX chấp nhận; cần buộc ông D phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ của bên vay đối với số tiền còn nợ như trên cho Ngân hàng theo quy định tại điều 471, khoản 1, khoản 5 Điều 474 Bộ luật dân sự 2005 và các Điều 91, 98 Luật các Tổ chức tín dụng 2010;

[4] Đối với nguyện vọng của ông Nguyễn Khắc D xin được trả dứt điểm tổng số nợ trên trong vòng 03 tháng (từ ngày 31.3.2017 đến ngày 02.7.2017) và xin được giảm lãi thì đại diện nguyên đơn không đồng ý nên HĐXX không có cơ sở để chấp nhận.

[5] Việc nguyên đơn yêu cầu về lãi suất chậm thi hành án theo lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước là hoàn toàn tự nguyện và phù hợp pháp luật nên HĐXX chấp nhận.

[6] Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn - ông Nguyễn Khắc D phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ các Điều 26, 35, 39, 63, 147, 227, 228, 235, 266 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Căn cứ c¸c Điều 305, 401, 405, 471 và khoản 1, khoản 5 Điều 474 BLDS 2005; các Điều 91, 98 Luật các Tổ chức tín dụng 2010;

Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện v/v "Tranh chấp Hợp đồng tín dụng" của Ngân hàng TMCP V đối với ông Nguyễn Khắc D.

Buộc ông Nguyễn Khắc D phải thanh toán cho Ngân hàng TMCP V số tiền là 35.970.000đ (Ba mươi lăm triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng). Trong đó: nợ gốc tới hạn là: 26.986.599 đồng; nợ lãi tới hạn là: 8.983.401 đồng.

Kể từ ngày bên có quyền có đơn yêu cầu thi hành án mà bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì hàng tháng còn phải trả thêm khoản tiền lãi theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

2. Án phí DSST: 1.798.500đ (Một triệu bảy trăm chín mươi tám nghìn năm trăm đồng) ông Nguyễn Khắc D phải chịu.

Hoàn trả cho Ngân hàng TMCP V số tiền tạm ứng án phí 899.250đ (Tám trăm chín mươi chín nghìn hai trăm năm mươi đồng) đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng theo biên lai thu số 0003154 ngày 13.3.2017.

3. Đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm hôm nay.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.


142
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 21/2017/DS-ST ngày 17/07/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:21/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Thanh Khê - Đà Nẵng
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:17/07/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về