Bản án 20/2019/HS-ST ngày 18/04/2019 về tội đánh bạc

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TÂN CHÂU, TỈNH AN GIANG

BẢN ÁN 20/2019/HS-ST NGÀY 18/04/2019 VỀ TỘI ĐÁNH BẠC

Ngày 18 tháng 04 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 12/2019/TLST- HS ngày 24 tháng 01 năm 2019 và theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 79A/2019/QĐXXST-HS ngày 14/03/2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 96/2019/HSST-QĐ ngày 28/3/2019 và thông báo mở lại phiên tòa số 239/TB-TA ngày 10/4/2019 đối với bị cáo:

Lê Văn Phi H (V), sinh năm 1978. Nơi ĐKHKTT: khóm Long Quới B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: Phật giáo Hòa Hảo; trình độ học vấn: 02/12; nghề nghiệp: không. Cha Lê Văn Sỉ (chết); mẹ Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1945; vợ Phan Thị Thảo, sinh năm 1983; con có 02 người, lớn nhất sinh năm 2006, nhỏ nhất sinh năm 2012.

Tiền án; Tiền sự: không. Bị cáo tại ngoại. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1/ Võ Huỳnh Cao Trí, sinh năm 2000. Nơi cư trú: ấp Phú An B, xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (vắng mặt).

2/ Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1953. Nơi cư trú: khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (có mặt).

3/ Lê Văn Nam, sinh năm 1970. Nơi cư trú: khóm Long Quới B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (có mặt).

4/ Nguyễn Văn Thịnh (Thinh), sinh năm 1980. Nơi cư trú: khóm Long Quới B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (vắng mặt).

5/ Trần Văn Ngà, sinh năm 1988. Nơi cư trú: ấp Vồ Đầu, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang (vắng mặt).

6/ Nguyễn Thanh Tuấn (Lết), sinh ngày 1979. Nơi cư trú: khóm Long Quới B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (vắng mặt).

7/ Nguyễn Văn Tươi, sinh năm 1978. Nơi cư trú: khóm Long Quới B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (vắng mặt).

8/ Phạm Văn Yên Em, sinh năm 1993. Nơi cư trú: khóm Long Quới B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (vắng mặt).

9/ Bùi Phước Vinh, sinh năm 1989. Nơi cư trú: khóm Long Quới B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (vắng mặt).

10/ Lê Văn Nam (Tam Lang), sinh năm 1979. Nơi cư trú: khóm Long Quới B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (vắng mặt).

11/ Trần Văn Quý, sinh năm 1994. Nơi cư trú: khóm Long Quới B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (có mặt).

12/ Đoàn Hoàng Trị, sinh năm 1983. Nơi cư trú: khóm Long Quới B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (vắng mặt).

13/ Võ Minh Luân, sinh năm 1990. Nơi cư trú: khóm Long Quới B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (vắng mặt).

14/ Trần Minh Vũ, sinh năm 1975. Nơi cư trú: khóm Long Quới B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (vắng mặt).

15/ Lê Văn Nhân, sinh năm 1983. Nơi cư trú: khóm Long Quới B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (vắng mặt).

16/ Nguyễn Văn Lễ, sinh năm 1991. Nơi cư trú: khóm Long Quới B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (vắng mặt).

17/ Đặng Văn Tùng, sinh năm 1978. Nơi cư trú: khóm Long Quới B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (vắng mặt).

18/ Nguyễn Văn Lạc, sinh năm 1964. Nơi cư trú: khóm Long Quới B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (vắng mặt).

19/ Lê Văn Sên, sinh năm 1961. Nơi cư trú: khóm Long Quới B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (vắng mặt).

20/ Dương Chí Tín (Vĩnh), sinh năm 2004. Nơi cư trú: khóm Long Quới B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (vắng mặt).

Người giám hộ cho Dương Chí Tín (Vĩnh): Bà Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1977. Nơi cư trú: khóm Long Quới B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (vắng mặt).

21/ Nguyễn Bảo An, sinh năm 1990. Nơi cư trú: khóm Long Quới B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (vắng mặt).

22/ Nguyễn Trường An, sinh năm 2008. Nơi cư trú: khóm Long Quới B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (vắng mặt).

Người giám hộ cho Nguyễn Trường An: Bà Nguyễn Thị Ngọc Vệ, sinh năm 1984. Nơi cư trú: khóm Long Quới B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (vắng mặt).

- Người làm chứng:

1/ Anh Võ Văn Sang, sinh năm 1979. Nơi cư trú: khóm Long Quới B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (vắng mặt).

2/ Anh Võ Tuấn Hồ, sinh năm 1984. Nơi cư trú: khóm Long Quới B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 20 giờ ngày 02/7/2018, Lê Văn Phi H (V) đến quán cà phê của chị Nguyễn Thị Hạnh thuộc khu vực khóm Long Quới B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, để nhận cá cược 02 trận bóng đá thuộc giải Word Cup 2018 giữa hai đội Brazil - Mexico và đội Bỉ - Nhật Bản. Bị cáo H đã nhận cá cược với những người như sau:

1/ Lê Văn Nhân chọn đội Mexico cá cược cả trận với số tiền 300.000 đồng. Đến hiệp 2, Nhân tiếp tục chọn đội Mexico cá cược thêm số tiền 200.000 đồng. Tổng cộng: 500.000 đồng.

2/ Trần Minh Vũ chọn bên tài cá cược với số tiền 200.000 đồng.

3/ Trần Văn Quý chọn đội Mexico cá cược cả trận với số tiền 500.000 đồng. Đến hiệp 2, Quý tiếp tục chọn đội Mexico cá cược thêm số tiền 300.000 đồng. Tổng cộng: 800.000 đồng.

4/ Võ Huỳnh Cao Trí chọn đội Brazil cá cược hiệp 2 với số tiền 400.000 đồng.

5/ Lê Văn Nam (Tam Lang) chọn bên tài, cá cược với số tiền 100.000 đồng. Đến hiệp 2, Nam tiếp tục chọn đội Brazil cá cược với số tiền 100.000 đồng. Tổng cộng: 200.000 đồng.

6/ Võ Minh Luân chọn bên tài cá cược, với số tiền 200.000 đồng, chọn đội Brazil cá cược với số tiền 200.000 đồng. Đến hiệp 2, Luân chọn bên xĩu cá cược với số tiền 200.000 đồng, chọn đội Mexico cá cược với số tiền 300.000 đồng. Tổng cộng: 900.000 đồng.

7/ Bùi Phước Vinh chọn đội Brazil cá cược, với số tiền 200.000 đồng.

8/ Nguyễn Văn Lễ chọn đội Brazil cá cược với số tiền 500.000 đồng. Đến hiệp 2, Lễ chọn đội Mexico cá cược thêm số tiền 500.000 đồng. Tổng cộng: 1.000.000 đồng.

9/ Đoàn Hoàng Trị chọn đội Brazil cá cược với số tiền 200.000 đồng, chọn bên tài cá cược với số tiền 100.000 đồng. Tổng cộng: 300.000 đồng.

10/ Nguyễn Văn Tươi chọn đội Brazil cá cược, với số tiền 100.000 đồng.

11/ Nguyễn Văn Thịnh (Thinh) chọn đội Mexico cá cược, với số tiền 300.000 đồng. Đến hiệp 2, Thịnh chọn đội Brazil cá cược với số tiền 500.000 đồng. Tổng cộng: 800.000 đồng.

12/ Lê Văn Nam chọn đội Mexico cá cược, với số tiền 300.000 đồng và cá cược trận Bỉ -Nhật ,với số tiền 300.000 đồng.

13/ Trần Văn Ngà chọn bên tài cá cược, với số tiền 100.000 đồng.

14/ Phạm Văn Yên Em chọn bên tài cá cược, với số tiền 200.000 đồng. Đến hiệp 2, Yên Em tiếp tục chọn đội Brazil cá cược với số tiền 200.000 đồng. Tổng cộng: 400.000 đồng.

15/ Nguyễn Văn Lạc chọn đội Mexico cá cược, với số tiền 100.000 đồng.

16/ Dương Chí Tín (Vĩnh) chọn đội Brazil cá cược, với số tiền 100.000 đồng, chọn bên tài cá cược với số tiền 150.000 đồng, và Nguyễn Trường An hùn số tiền 100.000 đồng với Dương Chí Tín cá cược chọn đội Brazil là 50.000 đồng, chọn tỷ lệ tài 50.000 đồng. Tổng cộng Tín cá cược là 350.000 đồng.

17/ Nguyễn Thanh Tuấn (Lết) chọn bên tài cá cược, với số tiền 100.000 đồng. Đến hiệp 2, Tuấn tiếp tục chọn đội Brazil cá cược, với số tiền 300.000 đồng. Tổng cộng: 400.000 đồng.

18/ Nguyễn Bảo An chọn đội Brazil cá cược, với số tiền 100.000 đồng.

19/ Lê Văn Sên chọn đội Brazil cá cược, với số tiền 200.000 đồng.

20/ Đặng Văn Tùng chọn đội Mexico cá cược, với số tiền 200.000 đồng.

Đến hiệp 2, Tùng chọn bên tài cá cược với số tiền 200.000 đồng. Tổng cộng: 400.000 đồng.

21/ Nguyễn Văn Hoàng chọn đội Bỉ cá cược, với số tiền 100.000 đồng.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Đội cảnh sát hình sự - Công an thị xã Tân Châu kết hợp cùng Công an phường Long Phú, bắt quả tang đối với H và một số người đã tham gia cá cược, thu giữ các vật chứng liên quan đến hành vi cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền. Ngày 23/10/2018, Lê Văn Phi H bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Tân Châu, khởi tố về tội “Đánh bạc”.

Vật chứng thu giữ trong vụ án gồm:

- 02 tờ giấy tập có ghi tên và số tiền của những người chơi cá cược bóng đá, đã thu giữ khi lập biên bản phạm tội quả tang.

- 01 cây viết mực xanh, đã thu giữ khi lập biên bản phạm tội quả tang.

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia E63, màu đỏ, đã thu giữ khi lập biên bản phạm tội quả tang.

- Tiền Việt Nam 3.695.000 đồng, đã thu giữ của Lê Văn Phi H khi lập biên bản phạm tội quả tang.

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen. Tiền Việt Nam 45.000 đồng, đã thu giữ của Nguyễn Văn Tươi.

- Tiền Việt Nam 660.000 đồng, đã thu giữ của Lê Văn Nam (Tam Lan) khi lập biên bản phạm tội quả tang.

- 01 điện thoại di động hiệu OPPO Neo 7, màu trắng, đã thu giữ của Lê Văn Nhân.

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen. Tiền Việt Nam 650.000 đồng, đã thu giữ của Đoàn Hoàng Trị

- 01 điện thoại Sam sung màu vàng, và số tiền 90.000 đồng của Trần Văn Quý.

- Tiền Việt Nam 200.000 đồng, đã thu giữ của Võ Minh Luân khi lập biên bản phạm tội quả tang.

- Tiền Việt Nam 100.000 đồng, do Nguyễn Văn Hoàng giao nộp.

- Tiền Việt Nam 100.000 đồng, do Trần Văn Ngà giao nộp. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

Ông Lê Văn Nhân, Trần Minh Vũ, Trần Văn Quý, Võ Huỳnh Cao Trí, Lê Văn Nam (Tam Lang), Võ Minh Luân, Bùi Phước Vinh, Nguyễn Văn Lễ, Đoàn Hoàng Trị, Nguyễn Văn Tươi, Nguyễn Văn Thịnh, Lê Văn Nam, Trần Văn Ngà, Phạm Văn Yên Em, Nguyễn Trường An, Nguyễn Bảo An trình bày có tham gia đánh bạc với bị cáo H, khi tham gia đánh bạc thì chưa giao tiền cá cược cho bị cáo H, mà khi nào kết thúc trận đấu, có kết quả thắng thua thì ngày sau mới tính tiền và có tham gia đánh bạc và số tiền đánh bạc đúng như nội dung cáo trạng mà Viện kiểm sát truy tố.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa:

+ Bị cáo Lê Văn Phi H khai nhận đã thực hiện hành vi như nội dung cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu.

+ Tại bản cáo trạng số 17/CT-VKSTC ngày 24/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu truy tố bị cáo Lê Văn Phi H về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017.

+ Trong lời luận tội, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ Luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017 đồng thời đề nghị áp dụng điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã sửa đổi bổ sung năm 2017. Và áp dụng Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

Đề nghị xử phạt bị cáo Lê Văn Phi H mức án từ 09 tháng đến 01 năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm.

+ Về hình phạt bổ sung: Do hoàn cảnh bị cáo khó khăn về kinh tế nên không áp dụng đối với bị cáo.

+ Áp dụng Điều 47; 48 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017 và điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 để xử lý vật chứng trong vụ án.

- Giao trả:

+ Giao trả cho ông Lê Văn Nhân 01 điện thoại OPPO Neo 7, màu trắng, đã qua sử dụng.

+ Giao trả cho cho ông Nguyễn Văn Tươi số tiền 45.000 đồng và 01 điện thoại di động No Kia màu đen, số 1280 (đã qua sử dụng).

+ Giao trả cho cho ông Đoàn Hoàng Trị số tiền 650.000 đồng và 01 điện thoại di động No Kia màu đen, số 105 (đã qua sử dụng).

+ Giao trả cho cho ông Trần Văn Quý số tiền 90.000 đồng và 01 điện thoại di động Sam sung màu vàng, có gắn ốp lưng màu đen, đã qua sử dụng.

+ Giao trả cho cho ông Võ Minh Luân số tiền 200.000 đồng

+ Giao trả cho ông Lê Văn Nam (Tam Lang) số tiền 660.000 đồng.

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 02 (hai) tờ giấy ghi tên những người tham gia cá cược bóng đá và số tiền cược, có ghi và chữ ký và tên của Lê Văn Phi H (V).

+ 01 (một) cây viết mực màu xanh, đã qua sử dụng.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước:

+ 01 điện thoại di động hiệu No kia E 63, màu đỏ, được lắp sim có số thuê bao 0917.474.781 (đã qua sử dụng) mà bị cáo H dùng để điện thoại nhận cá cược và buộc bị cáo H phải giao nộp số tiền bị cáo H nhận cá cược là 7.950.000 đồng.

+ Tịch thu số tiền 100.000 đồng do ông Nguyễn Văn Hoàng giao nộp

+ Tịch thu số tiền 100.000 đồng do ông Trần Văn Ngà giao nộp

+ Về án phí: Bị cáo Lê Văn Phi H phải chịu 200.000 án phí hình sự sơ thẩm

+ Lời nói sau cùng bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

Về tố tụng:

[1] Thẩm quyền giải quyết vụ án:

Bị cáo Lê Văn Phi H bị Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an thị xã Tân Châu khởi tố về hành vi “Đánh bạc” bị bắt quả tang tại khóm Long Quới B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu.

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thị xã Tân Châu, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[3] Tòa án đã tống đạt hợp lệ giấy triệu tập tham gia phiên tòa nhưng tại phiên tòa, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và những người làm chứng vắng mặt. Xét, bị cáo không có ý kiến về sự vắng mặt của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và người làm chứng. Quá trình điều tra, những người này và người làm chứng đã có lời khai, ý kiến trình bày nên việc vắng mặt tại phiên tòa, không gây trở ngại cho việc xét xử. Vì vậy, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định tại Điều 292, 293 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Về nội dung:

[1] Hành vi phạm tội:

Bị cáo Lê Văn Phi H khai nhận vào ngày 02/07/2018 có diễn ra trận bóng đá Word cup 2018 giữa hai đội tuyển là Brazil và Mexico và hai đội tuyển Bỉ và Nhật Bản, bị cáo có nhận cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền, bị bắt quả tang và thu giữ số tiền của bị cáo mang theo là 3.695.000 đồng. Cách thức cá cược ăn thua bằng tiền, bị cáo trực tiếp ghi vào giấy cá cược tên những người cá cược và số tiền cá cược giữa hai đội Brazil và Mexico số tiền là 7.750.000 đồng và hai đội Bỉ và Nhật Bản số tiền đặt cá cược là 400.000 đồng. Tổng cộng số tiền là 8.150.000 đồng. Ngoài ra bị cáo còn nhận ghi cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền của 04 trận khác tại giải Word cup 2018 nhưng bị cáo không nhớ rỏ những trận nào, tờ giấy ghi tên những người cá cược và số tiền đặt cược thì sau khi kết thúc trận đấu bị cáo đã đốt bỏ các giấy tờ trên.

Đối chiếu với lời khai nhận của bị cáo với lời khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; người làm chứng được cơ quan điều tra thu thập và thẩm tra tại phiên tòa là phù hợp nhau về khoảng thời gian và địa điểm cũng như cách thức cá cược mà bị cáo H đã thực hiện.

Ngoài ra, diễn biến, nội dung của vụ án và hành vi mà bị cáo đã thực hiện còn phù hợp với các nguồn chứng cứ khác được cơ quan điều tra thu thập và thẩm tra tại phiên tòa như: Biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng của vụ án được thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

[2] Từ những căn cứ trên có cơ sở xác định vào ngày 02/7/2018 bị cáo Lê Văn Phi H đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá giữa hai đội Brazil và Mexico, và Bỉ Nhật tỷ lệ thắng thua bằng tiền, phạm tội quả tang với tổng số tiền đánh bạc là 8.150.000 đồng, được thể hiện trên 02 tờ giấy bị cáo ghi nhận cá cược bóng đá. Bị cáo Lê Văn Phi H là người có năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố tình thực hiện, bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp, xâm phạm đến trật tự công cộng, trật tự an toàn và nếp sống văn minh của xã hội. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “ Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã sửa đổi bổ sung năm 2017. Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu truy tố bị cáo ra trước phiên tòa hôm nay và lời luận tội của kiểm sát viên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, phù hợp với quy định của pháp luật.

[3] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội: Đánh bạc, trong đó có hình thức cá cược bóng đá được ăn thua bằng tiền, là tệ nạn xã hội gây nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Bên cạnh xử lý vi phạm hành chính, pháp luật hình sự còn quy định đánh bạc là tội phạm và những người vi phạm, đáp ứng các yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị áp dụng chế tài nghiêm khắc nhất là hình phạt.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Lê Văn Phi H không có tình tiết tăng nặng.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo H có thái độ thật thà khai báo, đã tỏ ra ân năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo xuất thân thuộc thành phần nhân dân lao động, trình độ học vấn thấp là những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo thuộc điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi năm 2017 và áp dụng Nghị Quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/05/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự.

Vì vậy, xét thấy không cần phải cách ly bị cáo H ra khỏi xã hội mà cho bị cáo hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách cũng đã đủ tác dụng răn đe, giáo dục và để tạo điều kiện cho bị cáo sửa chữa khắc phục lỗi lầm, tham gia lao động làm người có ích cho gia đình, xã hội.

[6] Về hình phạt bổ sung: không áp dụng đối với bị cáo.

[7] Đối với những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan các ông Lê Văn Nhân, Trần Minh Vũ, Trần Văn Quý, Võ Huỳnh Cao Trí, Lê Văn Nam (Tam Lan), Võ Minh Luân, Bùi Phước Vinh, Nguyễn Văn Lễ, Đoàn Hoàng Trị, Nguyễn Văn Tươi, Nguyễn Văn Thịnh (Thinh), Lê Văn Nam, Trần Văn Ngà, Phạm Văn Yên Em, Nguyễn Văn Lạc, Nguyễn Thanh Tuấn (Lết), Nguyễn Bảo An, Lê Văn Sên, Đặng Văn Tùng, Nguyễn Văn Hoàng đã có hành vi đánh bạc. Xét thấy, hành vi này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an thị xã Tân Châu, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với các anh, nên HĐXX không xem xét về trách nhiệm hình sự đối với những người có tên nêu trên.

Riêng Dương Chí Tín (Vĩnh) và Nguyễn Trường An, khi thực hiện hành vi đánh bạc. Tín và An chưa đủ 14 tuổi, nên Công an thị xã Tân Châu, giao cho gia đình bảo lãnh, giáo dục.

[8] Về các biện pháp tư pháp khác: Cần xử lý vật chứng trong vụ án như sau:

- Đối với số tiền 100.000 đồng của ông Nguyễn Văn Hoàng tham gia đánh bạc, ông Hoàng tự nguyện giao nộp nên tịch thu sung công quỹ.

- Đối với số tiền 100.000 đồng của ông Trần Văn Ngà tham gia đánh bạc, ông Ngà tự nguyện giao nộp nên tịch thu sung công quỹ.

- Đối với số tiền mà những người tham gia đánh bạc với bị cáo H là 8.150.000 đồng thì buộc bị cáo H phải giao nộp, trong đó ông Hoàng tự nguyện giao nộp tiền đánh bạc là 100.000 đồng, ông Ngà tự nguyện giao nộp số tiền 100.000 đồng. Do đó, bị cáo Lê Văn Phi H phải nộp số tiền là 7.950.000 đồng để sung công quỹ Nhà Nước.

- Đối với điện thoại hiệu Nokia E 63, màu đỏ, được lắp sim có số thuê bao 0917.474.781 (đã qua sử dụng) mà bị cáo H dùng để điện thoại nhận đánh bạc thì tịch thu sung công quỹ.

- Đối với tài sản khi thu giữ của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, thì được giao trả lại cụ thể như sau:

+ Giao trả cho ông Lê Văn Nhân 01 điện thoại OPPO Neo 7, màu trắng, đã qua sử dụng.

+ Giao trả cho cho ông Nguyễn Văn Tươi số tiền 45.000 đồng và 01 điện thoại di động NoKia màu đen, số 1280 (đã qua sử dụng).

+ Giao trả cho cho ông Đoàn Hoàng Trị số tiền 650.000 đồng và 01 điện thoại di động NoKia màu đen, số 105 (đã qua sử dụng).

+ Giao trả cho cho ông Trần Văn Quý số tiền 90.000 đồng và 01 điện thoại di động Sam sung màu vàng, có gắn ốp lưng màu đen, đã qua sử dụng.

+ Giao trả cho cho ông Võ Minh Luân số tiền 200.000 đồng

+ Giao trả cho ông Lê Văn Nam (Tam Lang) số tiền 660.000 đồng.

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 02 (hai) tờ giấy ghi tên những người tham gia cá cược bóng đá và số tiền cược, có ghi và chữ ký và tên của Lê Văn Phi H (V).

+ 01 (một) cây viết mực màu xanh, đã qua sử dụng.

Tiếp tục tạm quản lý số tiền Việt Nam: 3.695.000 đồng, để đảm bảo cho việc thi hành án.

Theo biên bản giao nhận vật chứng tài sản ngày 01/02/2019 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Tân Châu

[9] Về án phí: Bị cáo Lê Văn Phi H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo Lê Văn Phi H phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017; Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Xử phạt: Bị cáo Lê Văn Phi H (V): 01 (một) năm tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 (hai) năm, kể từ ngày 18/4/2019.

Giao bị cáo Lê Văn Phi H cho UBND phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự năm 2010.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Áp dụng Điều 47, 48 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017 điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Tịch thu sung công quỹ:

- 01 (một) điện thoại hiệu Nokia E 63, màu đỏ, được lắp sim có số thuê bao 0917.474.781 (đã qua sử dụng)

- Buộc bị cáo Lê Văn Phi H phải giao nộp số tiền là 7.950.000 (Bảy triệu bảy trăm năm mươi nghìn).

- số tiền 100.000 đồng do ông Nguyễn Văn Hoàng giao nộp.

- số tiền 100.000 đồng do ông Trần Văn Ngà giao nộp.

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 02 (hai) tờ giấy ghi tên những người tham gia cá cược bóng đá và số tiền cược, có ghi và chữ ký và tên của Lê Văn Phi H (V).

+ 01 (một) cây viết mực màu xanh, đã qua sử dụng.

- Giao trả cho ông Lê Văn Nhân 01 điện thoại OPPO Neo 7, màu trắng, đã qua sử dụng.

- Giao trả cho cho ông Nguyễn Văn Tươi số tiền 45.000 đồng và 01 điện thoại di động NoKia màu đen, số 1280 (đã qua sử dụng).

- Giao trả cho cho ông Đoàn Hoàng Trị số tiền 650.000 đồng và 01 điện thoại di động NoKia màu đen, số 105 (đã qua sử dụng).

- Giao trả cho cho ông Trần Văn Quý số tiền 90.000 đồng và 01 điện thoại di động Sam sung màu vàng, có gắn ốp lưng màu đen, đã qua sử dụng.

- Giao trả cho cho ông Võ Minh Luân số tiền 200.000 đồng

- Giao trả cho ông Lê Văn Nam (Tam Lang) số tiền 660.000 đồng.

Tiếp tục tạm quản lý số tiền Việt Nam: 3.695.000 đồng, để đảm bảo cho việc thi hành án.

Theo biên bản giao nhận vật chứng tài sản ngày 01/02/2019 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Tân Châu.

Áp dụng Điều 136; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và áp dụng Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Lê Văn Phi H phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 của Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc tống đạt hợp lệ./.


102
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về