Bản án 167/2019/HNGĐ-ST ngày 06/09/2019 về ly hôn, tranh chấp nuôi con

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

BẢN ÁN 167/2019/HNGĐ-ST NGÀY 06/09/2019 VỀ LY HÔN, TRANH CHẤP NUÔI CON

Ngày 06 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Thuỷ Nguyên mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 444/2019/TLST-HNGĐ ngày 05 tháng 6 năm 2019 về việc “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 160/2019/QĐXX-ST ngày 12 tháng 8 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 143/2019/QĐST-HNGĐ ngày 26 tháng 8 năm 2019 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Chị Đỗ Thị H; địa chỉ: Thôn P, xã P, huyện T, thành phố Hải Phòng; vắng mặt (có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).

2. Bị đơn: Anh Mạc Khắc L; địa chỉ: Thôn P, xã P, huyện T, thành phố Hải Phòng; vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong đơn khởi kiện xin ly hôn đề ngày 20/5/2019 và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, chị Đỗ Thị H (nguyên đơn) trình bày:

Về hôn nhân: Chị Đỗ Thị H và anh Mạc Khắc L kết hôn trên cơ sở tự nguyện, có tổ chức lễ cưới theo phong tục và có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã P, huyện T, thành phố Hải Phòng vào ngày 17 tháng 12 năm 1999 (Số 36/1999). Quá trình chung sống, vợ chồng hòa thuận hạnh phúc đến năm 2018 thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân mâu thuẫn do tính tình vợ chồng không hòa hợp, bất đồng quan điểm trong sinh hoạt, lao động và nuôi dạy con chung dẫn đến vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi mắng lẫn nhau. Do mâu thuẫn, chị H và anh L đã sống ly thân. Nay chị H nhận thấy tình cảm vợ chồng không còn, mục đích hôn nhân không đạt được, khả năng đoàn tụ không có nên chị H yêu cầu Tòa án giải quyết cho chị được ly hôn anh Mạc Khắc L.

Về con chung: Chị Đỗ Thị H khai: Chị và anh Mạc Khắc L có 02 con chung là Mạc Thị Vân, sinh ngày 30 tháng 8 năm 1999 và Mạc Khắc V, sinh ngày 24 tháng 02 năm 2006. Hiện chị H đang nuôi con Mạc Khắc V. Trường hợp ly hôn, chị H có nguyện vọng được tiếp tục nuôi con Mạc Khắc V. Con Mạc Thị V hiện đã thành niên và có công việc ổn định nên chị H không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Về cấp dưỡng nuôi con chung: Chị Đỗ Thị H yêu cầu anh Mạc Khắc L phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con với chị H mỗi tháng 2.000.000 (hai triệu đồng) kể từ tháng 6 năm 2019 cho đến khi con chung đủ 18 tuổi.

Về tài sản chung: Chị Đỗ Thị H khai: Chị và anh Mạc Khắc L không có tài sản chung nên chị không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Bị đơn là anh Mạc Khắc L đã được Tòa án tống đạt hợp lệ Thông báo về việc thụ lý vụ án và các văn bản tố tụng khác theo quy định của pháp luật song đến ngày mở phiên tòa, anh L vẫn không có mặt để trình bày ý kiến về việc chị H xin ly hôn.

Tại phiên toà, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng như sau:

Trong quá trình giải quyết vụ án, Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký đã tiến hành giải quyết vụ án theo đúng trình tự thủ tục do pháp luật quy định. Nguyên đơn đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 70, Điều 71 và Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự. Bị đơn chưa thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 70, Điều 72 và Điều 227 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Nguyên đơn đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến phiên tòa nhưng có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Bị đơn đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến phiên tòa lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng.

Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 228; Điều 238 Bộ luật Tố tụng dân sự, đề nghị Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt chị Đỗ Thị H và anh Mạc Khắc L.

Về việc giải quyết vụ án: Tài liệu điều tra thể hiện quan hệ hôn nhân giữa chị Đỗ Thị H và anh Mạc Khắc L đã lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 56 Luật Hôn nhân và gia đình xử cho chị H và anh L được ly hôn.

Về con chung: Chị Đỗ Thị H và anh Mạc Khắc L có 02 con chung là Mạc Thị Vân, sinh ngày 30 tháng 8 năm 1999 và Mạc Khắc V, sinh ngày 24 tháng 02 năm 2006.

Căn cứ tài liệu điều tra xác minh hiện trạng nuôi con, khả năng, điều kiện nuôi con của mỗi bên, nguyện vọng của con chung và căn cứ Điều 81; Điều 82; Điều 83 Luật Hôn nhân và gia đình đề nghị Tòa án giao cho chị Đỗ Thị H trực tiếp nuôi dưỡng con Mạc Khắc V cho đến khi con chung đủ 18 tuổi hoặc có sự thay đổi khác theo quy định pháp luật. Con chung Mạc Thị Vân hiện đã thành niên và có công việc ổn định, chị H không yêu cầu Tòa án giải quyết nên Kiểm sát viên không đề cập giải quyết. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền và nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Về cấp dưỡng nuôi con chung: Đề nghị Tòa án xử anh Mạc Khắc L phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con với chị H mỗi tháng 2.000.000 (hai triệu đồng) kể từ tháng 10 năm 2019 cho đến khi con chung đủ 18 tuổi hoặc có sự thay đổi khác theo quy định của pháp luật. Về tài sản chung, nguyên đơn không yêu cầu Tòa án giải quyết nên Kiểm sát viên không đề cập giải quyết trong vụ án này.

Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 - 12 - 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án thì nguyên đơn phải chịu án phí sơ thẩm, bị đơn phải chịu án phí cấp dưỡng nuôi con chung theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng: Nguyên đơn là chị Đỗ Thị H đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến phiên tòa nhưng có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Bị đơn là anh Mạc Khắc L đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến phiên tòa lần thứ hai nhưng anh L vắng mặt không có lý do chính đáng. Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 228; Điều 238 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt chị Đỗ Thị H và anh Mạc Khắc L.

[2] Về hôn nhân: Quan hệ hôn nhân giữa chị Đỗ Thị H và anh Mạc Khắc L được xác lập năm 2011 là hợp pháp. Quá trình chung sống, vợ chồng hòa thuận hạnh phúc đến năm 2018 thì phát sinh mâu thuẫn. Tài liệu điều tra xác minh thể hiện nguyên nhân mâu thuẫn vợ chồng là do tính tình vợ chồng không hòa hợp, bất đồng quan điểm trong lao động, trong sinh hoạt, nuôi dạy con chung dẫn đến vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi mắng lẫn nhau. Do mâu thuẫn, vợ chồng chị H, anh L hiện đã sống ly thân nhau. Chị H xin ly hôn anh L, Tòa án đã triệu tập anh L nhiều lần để trình bày ý kiến về việc chị H xin ly hôn nhưng anh L vẫn vắng mặt không có lý do. Điều này thể hiện quan hệ hôn nhân giữa chị H và anh L đã lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được. Vì vậy, áp dụng khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 56 Luật Hôn nhân và gia đình chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn xử cho chị H và anh L được ly hôn.

[3] Về con chung: Chị Đỗ Thị H và anh Mạc Khắc L có 02 con chung là Mạc Thị Vân, sinh ngày 30 tháng 8 năm 1999 và Mạc Khắc V, sinh ngày 24 tháng 02 năm 2006. Hiện chị H đang nuôi Mạc Khắc V. Khi ly hôn, chị H có nguyện vọng được tiếp tục nuôi con Mạc Khắc V. Tuy nhiên, việc giao con chung cho ai nuôi cần phải xem xét mọi mặt và đảm bảo quyền lợi của con chưa thành niên. Xét thấy, từ khi sống ly thân đến nay, chị H là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng con Mạc Khắc V và vẫn đảm bảo tốt về mọi mặt. Chị H có công việc và thu nhập ổn định, cháu Mạc Khắc V có nguyện vọng được ở với mẹ. Vì vậy, giao cho chị Đỗ Thị H được trực tiếp nuôi dưỡng con Mạc Khắc V cho đến khi con chung đủ 18 tuổi hoặc có thay đổi khác theo quy định pháp luật. Con chung Mạc Thị Vân hiện đã thành niên và có công việc ổn định, chị H không yêu cầu Tòa án giải quyết nên Hội đồng xét xử không đề cập giải quyết. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở là phù hợp với Điều 81, Điều 82 và Điều 83 Luật Hôn nhân và gia đình và phù hợp với nguyện vọng của con chung.

[4] Về nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung: Anh Mạc Khắc L phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con với chị H mỗi tháng 2.000.000 (hai triệu đồng) kể từ tháng 10 năm 2019 cho đến khi con chung đủ 18 tuổi hoặc có sự thay đổi khác theo quy định của pháp luật.

[5] Về tài sản chung: Chị Đỗ Thị H khai không có tài sản chung và không yêu cầu Tòa án giải quyết nên Hội đồng xét xử không đề cập giải quyết.

[6] Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 - 12 - 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, chị Đỗ Thị H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, anh Mạc Khắc L phải chịu án phí cấp dưỡng nuôi con chung theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 28; khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 147; khoản 1, khoản 3 Điều 228; Điều 238 của Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 56; Điều 81; Điều 82; Điều 83 của Luật Hôn nhân và gia đình; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 - 12 - 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; xử:

1. Về hôn nhân: Cho ly hôn giữa chị Đỗ Thị H và anh Mạc Khắc L.

2. Về con chung: Giao cho chị Đỗ Thị H được trực tiếp nuôi dưỡng con Mạc Khắc V, sinh ngày 24 tháng 02 năm 2006 cho đến khi con chung đủ 18 tuổi hoặc có thay đổi khác theo quy định của pháp luật. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con chung có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

3. Về nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung: Anh Mạc Khắc L phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con với chị H mỗi tháng 2.000.000 (hai triệu đồng) kể từ tháng 10 năm 2019 cho đến khi con chung đủ 18 tuổi hoặc có sự thay đổi khác theo quy định của pháp luật.

Về lãi suất chậm thi hành án đối với khoản tiền phải cấp dưỡng: Kể từ ngày Bản án có hiệu lưc pháp luật cho đến khi thi hành án xong, thì hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại Khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 tương ứng với thời gian chậm thi hành án.

4. Về án phí: Chị Đỗ Thị H phải nộp 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng án phí ly hôn sơ thẩm, được trừ vào số tiền tạm ứng án phí 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng chị H đã nộp theo biên lai thu tạm ứng án phí số 0002654 ngày 13 tháng 6 năm 2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuỷ Nguyên, chị Đỗ Thị H đã nộp đủ án phí sơ thẩm. Anh Mạc Khắc L phải nộp 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng án phí cấp dưỡng nuôi con chung.

Chị Đỗ Thị H, anh Mạc Khắc L vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

426
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 167/2019/HNGĐ-ST ngày 06/09/2019 về ly hôn, tranh chấp nuôi con

Số hiệu:167/2019/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng
Lĩnh vực:Hôn Nhân Gia Đình
Ngày ban hành: 06/09/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về