Bản án 16/2018/DS-ST ngày 09/08/2018 về tranh chấp hợp đồng dân sự vay tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LẤP VÒ, TỈNH ĐỒNG THÁP

BẢN ÁN 16/2018/DS-ST NGÀY 09/08/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VAY TÀI SẢN

Trong ngày 09 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Lấp Vò xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 16/2018/TLST-DS ngày 15 tháng 01 năm 2018, về việc tranh chấp về hợp dân sự vay tài sản theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 73/2018/QĐXXST-DS ngày 13/7/2018 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV; địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà R, Số 9, Đoàn V, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh;

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Anh Bùi Văn Mai Quốc H, sinh năm 1986; địa chỉ: Ấp B, xã BT, huyện LV, Đồng Tháp là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn (Văn bản ủy quyền ngày 10 tháng 11 năm 2017).

2. Bị đơn: Anh Phan Minh H, sinh năm 1984; địa chỉ: Số 22, ấp A, xã Đ, huyện L, tỉnh Đồng Tháp.

(Các đương sự có mặt tại phiên tòa)

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Theo đơn khởi kiện ngày 24/11/2017 và trong quá trình xét xử, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn là anh Bùi Văn Mai Quốc H trình bày: Nguyên vào ngày 11/01/2016, Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV và ông Phan Minh H có ký kết hợp đồng tín dụng số 20160111-125016-8224, số tiền vay 25.087.730 đồng với lãi suất 4.59%/tháng, mục đích vay để tiêu dùng cá nhân, vay không thế chấp tài sản, ông Hiển có nghĩa vụ trả số tiền 41.899.000 đồng (Gồm vốn vay và tiền lãi) và trả chậm liên tiếp trong vòng 24 tháng. Theo đó 23 tháng đầu mỗi tháng ông H trả 1.747.000 đồng, tháng cuối cùng trả 1.718.000 đồng, kỳ trả đầu tiên bắt đầu từ ngày 14/02/2016.

Sau khi ký hợp đồng tín dụng, ông H ký nhận số tiền vay là 25.087.730 đồng, trừ số tiền ông H mua bảo hiểm là 1.307.891 đồng, ông H đã trả được 6.894.000 đồng. Kể từ ngày 18/10/2017 đến nay, ông Phan Minh H không thanh toán thanh bất cứ khoản nào, Công ty đã nhắc nhỡ nhiều lần. Do vậy Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV khởi kiện yêu cầu ông Phan Văn H có nghĩa vụ trả vốn vay 21.269.452 đồng và tiền lãi 13.511.221 đồng. Tại phiên tòa Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV yêu cầu ông Phan Minh H trả lại vốn vay là 21.269.452 đồng và tiền lãi 13.511.221 đồng và tiền lãi chậm trả của vốn vay 21.269.452 đồng tính từ ngày 10/8/2018 theo lãi suất mà hợp đồng tín dụng số 20160111-125016-8224 ngày 11/01/2016 đã ký giữa Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV với ông Phan Minh H cho đến khi ông H trả xong nợ.

Tại phiên tòa ông Phan Minh H trình bày:

Ông Phan Minh H thừa nhận vào ngày 11/01/2016 ông H có ký hợp đồng có ký kết hợp đồng tín dụng số 20160111-125016-8224, số tiền vay 25.087.730 đồng với lãi suất thỏa thuận 4.59%/ tháng, mục đích vay để tiêu dùng cá nhân, vay không thế chấp tài sản, hạn nợ là 24 tháng kể từ ngày nhận vốn vay, tiền lãi được trả hàng tháng như ý kiến của người đại diện hợp pháp của của nguyên đơn vừa trình bày.

Nay anh H thừa nhận nợ và đồng ý trả cho Công ty tài chính TNHH một thanh viên Ngân hàng Việt Nam TV vốn vay là 21.269.452 đồng và tiền lãi 13.511.221 đồng và tiền lãi chậm trả của vốn vay 21.269.452 đồng tính từ ngày 10/8/2018 theo lãi suất mà hợp đồng tín dụng số 20160111-125016-8224 ngày 11/01/2016 đã ký giữa Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV với ông Phan Minh H cho đến khi ông H trả xong nợ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng:

Việc Công ty tài chính TNHH một thanh viên Ngân hàng Việt Nam TV khởi kiện tranh chấp về hợp đồng dân sự vay tài sản với ông Phan Minh H là tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án quy định tại Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự. Quan hệ pháp luật tranh chấp giữa các đương sự thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện LV, quy địn tại Điều 35 của Bộ luật tố tụng dân sự. Do ông H cư trú tại ấp A, xã Đ, huyện L, Đồng Tháp nên Tòa án nhân dân huyện LV, tỉnh Đồng Tháp thụ lý và giải quyết vụ án dân sự trên là đúng quy định tại Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự.

[2] Về nội dung:

Ngày 11/01/2016, Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV và ông Phan Minh H có ký kết hợp đồng tín dụng số 20160111-125016- 8224, số tiền vay 25.087.730 đồng với lãi suất 4.59%/tháng, mục đích vay để tiêu dùng cá nhân, vay không thế chấp tài sản, ông H có nghĩa vụ trả số tiền 34.780.673 đồng (Gồm vốn vay và tiền lãi) và trong vòng 24 tháng, 23 tháng đầu mỗi tháng ông H trả 1.747.000 đồng, tháng cuối cùng trả 1.718.000 đồng, kỳ trả đầu tiên bắt đầu từ ngày 14/02/2016 là thật, được đương sự và người đại diện hợp pháp của đương sự thừa nhận, có đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng để chứng minh.

[3] Do sau khi vay tiền, ông H không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả tiền theo thỏa thuận, tính đền ngày 30/6/2018, ông H trả vốn vay và tiền lãi cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV tổng cộng là 6.894.000 đồng. Nay Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV yêu cầu ông Phan Minh H trả lại vốn vay là 21.269.452 đồng và tiền lãi 13.511.221 đồng và tiền lãi chậm trả của vốn vay 21.269.452 đồng tính từ ngày 10/8/2018 theo lãi suất mà hợp đồng tín dụng số 20160111-125016-8224 ngày 11/01/2016 đã ký giữa Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV với ông Phan Minh H cho đến khi ông H trả xong nợ. Tại phiên tòa ông H thừa nhận nợ và đồng ý trả theo yêu cầu của Ngân hàng. Xét thấy, sự thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[4] Về án phí: Do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên buộc ông Phan Minh H phải nộp toàn bộ tiền án phí dân sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Điều 26, 35, 39 của Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 1 Điều 474 của Bộ luật dân sự 2005, khoản 2 Điều 91 Luật Các tổ chức tín dụng; Căn cứ Điều 3, Điều 27 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV.

2. Buộc ông Phan Minh H có nghĩa vụ trả cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV vốn vay là 21.269.452đ (Hai mươi mốt triệu hai trăm sáu mươi chín nghìn bốn trăm năm mươi hai đồng) và tiền lãi tính đến ngày 09/8/2018 là 13.511.221đ (Mười ba triệu năm trăm mười một nghìn hai trăm hai mươi mốt đồng). Tổng cộng vốn vay và lãi là 34.780.673đ (Ba mươi bốn triệu bảy trăm tám mươi nghìn sáu trăm bảy mươi ba đồng). Đồng thời, tiếp tuc tính lãi từ ngày 10/8/2018 theo lãi suất mà hợp đồng tín dụng số 20160111-125016-8224 ngày 11/01/2016 đã ký giữa Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV với ông Phan Minh H cho đến khi ông H trả xong nợ.

3. Án phí dân sự sơ thẩm: Buộc ông Phan Minh H nộp 1.739.000đ (Một triệu bảy trăm ba mươi chín nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm.

Hoàn trả cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV số tiền 907.000đ (Chín trăm lẻ bảy nghìn đồng) theo biên lai số 02192 ngày 09/01/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện LV tỉnh Đồng Tháp.

4. Án xử có mặt các đương sự, báo cho các đương sự biết có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

5. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.


48
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 16/2018/DS-ST ngày 09/08/2018 về tranh chấp hợp đồng dân sự vay tài sản

Số hiệu:16/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:09/08/2018
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về