Bản án 158/2019/DS-ST ngày 15/05/2019 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 158/2019/DS-ST NGÀY 15/05/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Ngày 15 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 10 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 620/2018/TLST-DS ngày 21 tháng 12 năm 2018 về “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 16/2019/QĐXXST-DS ngày 02 tháng 4 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 26/2019/QĐST-DS ngày 22 tháng 4 năm 2019, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngân hàng Việt Nam TV

Trụ sở chính: 12 đường A, Phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Phan Thị Mỹ H, sinh năm 1988.

Địa chỉ: 12 đường A, Phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh (Theo giấy ủy quyền số 849/2017/UQTA-VH.18 ngày 21/11/2018)

2. Bị đơn: Bà Huỳnh Thị Mỹ Ho, sinh năm 1984.

Đa chỉ: 42/21 đường A, Phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh

Phiên toà vắng mặt bà H và bà Ho (bà H có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong đơn khởi kiện ngày 21 tháng 11 năm 2018 và trong quá trình giải quyết vụ án, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà Phan Thị Mỹ H trình bày: Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngân hàng Việt Nam TV và bà Huỳnh Thị Mỹ Ho có giao kết hợp đồng tín dụng vay tài sản số 20150907-500000-0120 ngày 07/9/2015 với nội dung Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngân hàng Việt Nam TV cho bà Ho vay số tiền 19.307.898 đồng, thời hạn vay 27 tháng, lãi suất cho vay là 2,91%/tháng. Theo hợp đồng thì phía bà Ho phải thanh toán trong thời hạn 27 tháng, mỗi tháng trả số tiền là 1.044.000 đồng và tháng cuối cùng trả số tiền là 1.009.000 đồng. Quá trình thực hiện hợp đồng vay tài sản bà Ho chỉ thanh toán cho Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngân hàng Việt Nam TV với số tiền là 9.396.000 đồng (trong đó tiền vốn là 4.868.474 đồng và tiền lãi là 4.527.526 đồng) và sau đó ngưng thanh toán từ ngày 06/9/2016 đến nay. Do bà Ho vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngân hàng Việt Nam TV khởi kiện yêu cầu bị đơn bà Ho thanh toán số tiền còn nợ là 18.757.000 đồng (trong đó nợ gốc là 14.439.424 đồng, tiền lãi tính từ ngày 07/9/2015 đến ngày 11/12/2017 là 4.317.576 đồng), yêu cầu trả ngay một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. Đối với khoản tiền lãi tính từ ngày 12/12/2017 cho đến khi trả xong khoản nợ thì phía nguyên đơn không yêu cầu bị đơn trả tiền lãi. Ngoài ra nguyên đơn không còn ý kiến hay yêu cầu nào khác.

Trong suốt quá trình giải quyết vụ án bị đơn bà Ho được tống đạt hợp lệ nhưng đều vắng mặt không lý do nên không có lời khai và cũng không tiến hành hoà giải được.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết của Toà án: Nguyên đơn Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngân hàng Việt Nam TV yêu cầu bị đơn bà Huỳnh Thị Mỹ Ho trả nợ vay, đây là quan hệ pháp luật về “tranh chấp về hợp đồng vay tài sản”, được quy định tại Điều 471 của Bộ luật Dân sự năm 2005 và khoản 3 Điều 26 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, tranh chấp này thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Bị đơn bà Huỳnh Thị Mỹ Ho cư trú tại 42/21 đường A, Phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh nên căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân Quận 10.

Tại phiên tòa ngày 15/5/2019, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà Phan Thị Mỹ H có đơn xin xét xử vắng mặt, bị đơn bà Huỳnh Thị Mỹ Ho đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt nên căn cứ vào khoản 1, 3 Điều 228 và Điều 238 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Hội đồng xét xử quyết định tiến hành xét xử vắng mặt nguyên đơn, bị đơn.

[2] Về yêu cầu của nguyên đơn:

Đi với yêu cầu của nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả số tiền là 18.757.000 đồng (trong đó nợ gốc là 14.439.424 đồng, tiền lãi tính từ ngày 07/9/2015 đến ngày 11/12/2017 là 4.317.576 đồng) trả một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật; Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Căn cứ vào Hợp đồng tín dụng số 20150907-500000-0120 ngày 07/9/2015 có chữ ký của bị đơn bà Huỳnh Thị Mỹ Ho cũng như quá trình giải quyết vụ án bà Ho đã nhận được các văn bản tố tụng của Tòa án nhưng không có ý kiến phản đối yêu cầu của nguyên đơn. Do vậy Hội đồng xét xử khẳng định bị đơn có vay số tiền 19.307.898 đồng của nguyên đơn. Quá trình thực hiện hợp đồng bị đơn đã trả cho nguyên đơn số tiền là 9.396.000 đồng, trong đó tiền vốn là 4.868.474 đồng. Như vậy số tiền nợ gốc bị đơn còn nợ là 14.439.424 đồng. Đối với phần tiền lãi các bên thỏa thuận lãi suất là 2,91%/tháng. Xét thấy việc thỏa thuận lãi suất của các bên phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Tại điểm 7.1 Điều 7 của Hợp đồng tín dụng có quy định bên vay (bị đơn) phải thanh toán nợ gốc và tiền lãi cho nguyên đơn theo đúng quy định là định kỳ 01 tháng trả 01 lần vào ngày 11 cho đến khi trả dứt nợ vay, bị đơn không tiếp tục trả nợ là vi phạm những điều khoản đã cam kết trong hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Ngoài ra bị đơn nợ tiền của nguyên đơn đã lâu, nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của nguyên đơn. Do vậy Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn phải trả một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Đi với phần tiền lãi từ ngày 12/12/2017 cho đến khi trả xong khoản nợ thì phía nguyên đơn không yêu cầu. Xét thấy việc nguyên đơn không yêu cầu là hoàn toàn tự nguyện và phù hợp với pháp luật nên Hội đồng xét xử ghi nhận.

[3] Về án phí: Bị đơn bà Huỳnh Thị Mỹ Ho chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật, Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngân hàng Việt Nam TV không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 1 Điều 147, khoản 1, 3 Điều 228, Điều 238 , Điều 271 và khoản 1 Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

Căn cứ Điều 471 và khoản 1 Điều 474 của Bộ luật Dân sự năm 2005;

Căn cứ khoản 2 Điều 3, khoản 2 Điều 91 của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án và Danh mục mức án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:

Buộc bị đơn bà Huỳnh Thị Mỹ Ho có trách nhiệm trả cho nguyên đơn Công ty tài chính trách nhiệm hữu một thành viên ngân hàng Việt Nam TV số tiền là 18.757.000 (mười tám triệu bảy trăm năm mươi bảy nghìn) đồng. Trong đó nợ gốc là 14.439.424 (mười bốn triệu bốn trăm ba mươi chín nghìn bốn trăm hai mươi bốn) đồng, tiền lãi là 4.317.576 (bốn triệu ba trăm mười bảy nghìn năm trăm bảy mươi sáu) đồng, trả một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Ghi nhận sự tự nguyện của nguyên đơn về việc không tiếp tục tính tiền lãi đối với bị đơn từ ngày 12/12/2017 cho đến khi trả xong khoản nợ.

2. Về án phí: Án phí dân sự sơ thẩm là 937.850 (chín trăm ba mươi bảy nghìn tám trăm năm mươi) đồng bà Huỳnh Thị Mỹ Ho phải chịu. Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngân hàng Việt Nam TV không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, hoàn trả cho Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngân hàng Việt Nam TV số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp là 468.925 (bốn trăm sáu mươi tám nghìn chín trăm hai mươi lăm) đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0016687 ngày 05/12/2018 của Chi cục thi hành án dân sự Quận 10.

3. Về quyền kháng cáo: Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngân hàng Việt Nam TV và bà Huỳnh Thị Mỹ Ho có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./.


48
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 158/2019/DS-ST ngày 15/05/2019 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Số hiệu:158/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận 10 - Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 15/05/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về