Bản án 131/2017/DS-ST ngày 14/09/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

BẢN ÁN 131/2017/DS-ST NGÀY 14/09/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Vào ngày 14 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 365/2017/TLST-DS ngày 21 tháng 6 năm 2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 127/2017/QĐXXST-DS ngày 09 tháng 8 năm 2017 và Quyết định hoãn phiên tòa số 94/2017/QĐST-DS ngày 28/8/2017, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Công ty tài chính TNHH MTV N; địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Ree, số 9, Đ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp: Chị Lê Thị T, sinh năm 1993; địa chỉ: 19/32 đường N, khu phố Đ, phường D, thị xã D, tỉnh B, là người đại diện theo ủy quyền (theo văn bản ngày 25/12/2016), có yêu cầu giải quyết vắng mặt.

- Bị đơn: Anh Trương Bình M, sinh năm 1970; địa chỉ: 60/4 khu phố T, phường T, thị xã D, tỉnh B, có yêu cầu giải quyết vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Theo đơn khởi kiện ngày 25/12/2016 và lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn là chị Lê Thị T trình bày:

Ngày 24/12/2015, anh Trương Bình M và Công ty tài chính TNHH MTV N (gọi tắt Công ty ) ký đề vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20151221 – 500002 - 0008 vay số tiền 21.100.000đồng, lãi suất 4.59%/tháng, mục đích vay tiêu dùng cá nhân, trả chậm trong vòng 19 tháng với số tiền 32.290.463đồng (bao gồm cả gốc và lãi), 18 tháng đầu mỗi tháng trả 1.688.066đồng, tháng cuối cùng trả 1.905.275đồng, thanh toán vào ngày 01 hàng tháng, bắt đầu thanh toán từ ngày 01/02/2016.

Thực hiện hợp đồng, anh Trương Bình M đã thanh toán được 01 lần vào ngày 26/01/2016 với số tiền 1.688.000đồng. Kể từ ngày 26/10/2016, anh Trương Bình M không thanh toán cho Công ty theo thỏa thuận. Tính đến ngày khởi kiện, anh Trương Bình M còn nợ Công ty số tiền 28.125.878đồng; trong đó: Nợ gốc là 16.880.726đồng, nợ lãi là 11.245.152đồng.

Tại đơn khởi kiện, Công ty yêu cầu anh Trương Bình M phải trả số tiền còn nợ 28.125.878đồng; trong đó: Nợ gốc 16.880.726đồng và nợ lãi 11.245.152đồng.

Tuy nhiên, tại đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện ngày 13/9/2017, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện về việc buộc bị đơn phải thanh toán số tiền lãi là 7.025.878đồng. Nguyên đơn chỉ yêu cầu bị đơn phải trả số tiền gốc còn nợ là 21.100.000đ và không yêu cầu tính lãi.

- Tại bản tự khai ngày 13/9/2017, bị đơn anh Trương Bình M trình bày: Anh Trương Bình M có vay Công ty số tiền 20.000.000đồng và 1.100.000đồng phí bảo hiểm. Tuy nhiên, anh Trương Bình M không ký đề vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20151221 – 500002 – 0008 ngày 24/12/2015 do nguyên đơn cung cấp nên không biết được thời hạn thanh toán, mức lãi suất như thế nào. Anh Trương Bình M đã trả cho Công ty số tiền lãi là 1.688.000đồng. Nay anh Trương Bình M đồng ý trả cho Công ty số tiền đã nhận là 21.100.000đồng.

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Quá trình tố tụng, Thẩm phán, Hội đồng xét xử, nguyên đơn, bị đơn đã chấp hành và tuân theo pháp luật đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Về nội dung vụ án, xét thấy, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với bị đơn phải trả số tiền nợ gốc là 21.100.000đ là có căn cứ nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giải quyết, về số tiền lãi 7.025.878đồng, nguyên đơn đã rút một phần yêu cầu khởi kiện nên đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, Tòa án nhận định:

 [1] Công ty tài chính TNHH MTV N khởi kiện yêu cầu anh Trương Bình M có địa chỉ tại 60/4 khu phố T, phường T, thị xã D, tỉnh B phải trả số tiền nợ 28.125.878đồng phát sinh từ đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng ngày 24/12/2015. Vì vậy, đây là vụ án Tranh chấp hợp đồng tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương được quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

 [2] Về thời hiệu khởi kiện: Theo quy định tại Điều 429 Bộ luật Dân sự 2015 thì Thời hiệu khởi kiện….tranh chấp hợp đồng là 3 năm kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm . Từ ngày 26/01/2016, anh Trương Bình M không thanh toán tiền gốc và lãi theo thỏa thuận. Ngày 16/6/2017, Công ty khởi kiện yêu cầu thanh toán số tiền còn nợ nên thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng vẫn còn.

 [3] Xét Đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20151221 – 500002 - 0008 ngày 24/12/2015 nguyên đơn cung cấp, không được bị đơn thừa nhận về chữ ký của bị đơn và nội dung của hợp đồng. Tuy nhiên, bị đơn xác định có vay nguyên đơn số tiền 21.100.000đ và đồng ý trả cho nguyên đơn số tiền đã nhận. Quá trình trả nợ cũng được anh Trương Bình M thừa nhận nên đây là tình tiết chứng cứ không cần phải chứng minh theo quy định tại khoản 2 Điều92 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Vì vậy, Công ty khởi kiện yêu cầu Trương Bình M phải trả số tiền nợ là 21.100.000đ là có căn cứ chấp nhận.

 [4] Đối với tiền nợ lãi 7.025.878đồng, nguyên đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện, không yêu cầu bị đơn phải trả tiền lãi nên Hội đồng xét xử đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

 [5] Để bảo đảm quyền lợi của bên được thi hành án, trong trường hợp bên phải thi hành án chậm thanh toán đối với nghĩa vụ trả tiền, cần buộc bên có nghĩa vụ trả tiền phải có trách nhiệm trả tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015.

 [6] Từ những phân tích trên, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An là phù hợp.

 [7] Về án phí dân sự sơ thẩm: Anh Trương Bình M phải chịu theo quy định của Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự và khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Điều 144, Điều 147, Điều 217, Điều 218, Điều 219, Điều 228, Điều 238 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015;

Căn cứ Điều 357 và khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự 2015; Căn cứ Điều 91 và Điều 95 của Luật Các tổ chức tín dụng 2010;

Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án.

1. Buộc anh Trương Bình M có trách nhiệm thanh toán cho Công ty tài chính TNHH MTV N số tiền còn nợ 21.100.000 (hai mươi mốt triệu một trăm nghìn) đồng.

2. Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty tài chính TNHH MTV N buộc bị đơn anh Trương Bình M thanh toán số tiền nợ lãi là 7.025.878 (bảy triệu không trăm hai mươi lăm nghìn tám trăm bảy mươi tám) đồng.

3. Án phí dân sự sơ thẩm: Anh Trương Bình M phải chịu 1.055.000 (một triệu không trăm năm mươi lăm nghìn) đồng. Hoàn trả cho Công ty tài chính TNHH MTV N số tiền 703.000 (bảy trăm linh ba nghìn) đồng tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu tiền số 0009585 ngày 20/6/2017 của Chi cục thi hành án Dân sự thị xã Dĩ An.

4. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015.

5. Công ty tài chính TNHH MTV N và anh Trương Bình M vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

6. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.


125
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 131/2017/DS-ST ngày 14/09/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:131/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Dĩ An - Bình Dương
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:14/09/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về