Bản án 11/2018/DS-ST ngày 29/08/2018 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

BẢN ÁN 11/2018/DS-ST NGÀY 29/08/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Ngày 29 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân huyện Châu Đức xét xử sơ thẩm công khai vụ án Dân sự thụ lý số: 04/2017/TLST- DS ngày 23 tháng 3 năm 2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 12/2018/QĐXXST-DS ngày 11-7-2018 và quyết định hoãn phiên tòa số: 16/2018/QĐST-DS ngày 03-8-2018 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại cổ phần TV; địa chỉ: Số A đường B, phường L, quận Đ, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Chí D – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Người đại diện theo ủy quyền lại: Ông Dương Thanh T, sinh năm 1985; địa chỉ: Tổ A, ấp Đ, xã H, thành phố B, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (theo giấy ủy quyền được chứng thực số 855 ngày 11-10-2017).

Bị đơn: Ông Nguyễn Vũ Hồng S, sinh năm 1983; địa chỉ: Tổ A, ấp X, xã X, huyện C, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.(Ông T có mặt, ông S vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Theo đơn khởi kiện ngày 25-11-2016, bản tự khai, biên bản hòa giải và tại phiên tòa nguyên đơn và người đại diện theo ủy quyền lại của nguyên đơn là ông Dương Thanh T trình bày:

Ngày 18-12-2013, ông Nguyễn Vũ Hồng S có ký hợp đồng tín dụng số 20131221-113003-0002 với Ngân hàng Thương mại cổ phần TV (sau đây gọi tắt là Ngân hàng TV) để vay số tiền 42.000.000đ (Bốn mươi hai triệu đồng), lãi suất 2.91%/tháng tính theo dư nợ gốc trả giảm dần, mục đích để tiêu dùng cá nhân, hình thức tín chấp, không có thế chấp tài sản bảo đảm.

Theo thỏa thuận tại hợp đồng, ông Nguyễn Vũ Hồng S có trách nhiệm thanh toán số tiền gồm cả gốc và lãi là 68.842.000đ (Sáu mươi tám triệu sáu trăm bốn mươi hai đồng), cụ thể tiền nợ gốc là 42.000.000đồng và tiền nợ lãi là: 26.842.000đồng; thời hạn trả chậm trong 36 tháng (36 kì). Theo đó, 35 tháng đầu mỗi tháng trả số tiền 1.900.000đồng, tháng cuối cùng trả 2.342.000đồng. Thanh toán vào ngày 01 hàng tháng, được bắt đầu thực hiện từ ngày 01-02-2014.

Thực hiện hợp đồng, ông Nguyễn Vũ Hồng S đã nhận đủ số tiền để tiêu dùng cá nhân và đã thanh toán cho Ngân hàng TV với số tiền 33.200.000đồng, trong đó tiền nợ gốc là 23.784.858đồng và tiền lãi là 9.415.142đồng nên ông Nguyễn Vũ Hồng S còn nợ Ngân hàng TV số tiền 35.642.000đồng, trong đó tiền nợ gốc là 18.215.142đồng và tiền lãi là 17.426.858 đồng.

Đến ngày 22-11-2016, ông Nguyễn Vũ Hồng S đã trả thêm cho Ngân hàng TV số tiền 10.000.000đồng và ngày 31-3-2017, ông Nguyễn Vũ Hồng S đã trả thêm cho Ngân hàng TV số tiền 2.000.000đồng nên ông Nguyễn Vũ Hồng S còn nợ Ngân hàng TV số tiền 23.642.000đồng, trong đó tiền nợ gốc là 6.215.142đồng và tiền lãi là 17.426.858đồng.

Nay, Ngân hàng TV yêu cầu ông Nguyễn Vũ Hồng S phải trả số tiền 23.642.000đồng, trong đó tiền nợ gốc là 6.215.142đồng và tiền lãi là 17.426.858đồng.

Theo đơn khởi kiện và trình bày tại các biên bản làm việc trước đây thì Ngân hàng TV có yêu cầu ông Nguyễn Vũ Hồng S phải trả tiền lãi phát sinh kể từ khi khởi kiện cho đến khi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật và phải trả số tiền còn nợ nhưng đến ngày 22-11-2016, ông Nguyễn Vũ Hồng S đã trả thêm cho Ngân hàng TV số tiền 10.000.000đồng và ngày 31-3-2017, ông Nguyễn Vũ Hồng S đã trả thêm cho Ngân hàng TV số tiền 2.000.000đồng. Nay Ngân hàng TV không yêu cầu ông Nguyễn Vũ Hồng S phải trả tiền nợ lãi phát sinh kể từ khi khởi kiện cho đến khi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật và không yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Nguyễn Vũ Hồng S phải trả số tiền 12.000.000đồng vì lý do là Nguyễn Vũ Hồng Sơn đã trả cho Ngân hàng TV nữa.

- Bị đơn ông Nguyễn Vũ Hồng S trình bày: Trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án, Tòa án đã nhiều lần tống đạt, niêm yết giấy triệu tập và thông báo phiên hòa giải nhưng ông Nguyễn Vũ Hồng S vẫn vắng mặt.

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật của những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng và quan điểm giải quyết vụ án.

1. Việc tuân theo pháp luật của những người tiến hành tố tụng: Tòa án nhân dân huyện Châu Đức thụ lý vụ án đúng thẩm quyền, xác định đúng quan hệ pháp luật tranh chấp; thu thập đầy đủ chứng cứ và xác định đúng tư cách tham gia tố tụng của các đương sự. Hội đồng xét xử thực hiện đúng nguyên tắc xét xử trong phiên tòa sơ thẩm.

Về việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng: Nguyên đơn và người đại diện lại theo ủy quyền đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố tụng theo quy định của pháp luật còn bị đơn không hợp tác, không chấp hành đúng quy định của pháp luật.

2. Ý kiến về việc giải quyết vụ án:

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai của các đương sự tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Buộc ông Nguyễn Vũ Hồng S phải trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần TV số tiền 23.642.000đồng và đình chỉ yêu cầu khởi kiện đối với số tiền 12.000.000đồng và tiền lãi tính từ khi khởi kiện cho đến khi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

Căn cứ vào các chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên toà; Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, sau khi xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, nghe ý kiến của các đương sự;

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

 [1] Về thủ tục tố tụng: Ông Nguyễn Vũ Hồng S ký hợp đồng tín dụng số 20131221-113003-0002 với Ngân hàng TV để vay tiền mục đích là tiêu dùng cá nhân, nay Ngân hàng TV yêu cầu ông Nguyễn Vũ Hồng S phải thanh toán tiền vay theo hợp đồng nên đây là vụ án “tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. Ông Nguyễn Vũ Hồng S đang cư trú và sinh sống tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo quy định tại khoản 3 Điều 26 và điểm a khoản 1 Điều 35 của Bộ luật Tố tụng Dân sự. Các bên thực hiện hợp đồng vay tài sản từ năm 2014 nên phải áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2005 để giải quyết.

 [2] Ngày 03-8-2018, Tòa án đã mở phiên tòa nhưng bị đơn là ông Nguyễn Vũ Hồng S vắng mặt lần thứ nhất nên phải hoãn phiên tòa và ấn định thời gian mở lại phiên tòa để xét xử vụ án vào ngày 29-8-2018. Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay bị đơn vẫn vắng mặt nên Tòa án tiến hành xét xử vụ án là đúng quy định tại khoản 2 Điều 227, Điều 228 của Bộ luật Tố tụng Dân sự.

[3] Về nội dung vụ án: Ngày 18-12-2013, Ngân hàng TV đã cho ông Nguyễn Vũ Hồng S vay số tiền 42.000.000đ (Bốn mươi hai triệu đồng), lãi suất 2.91%/tháng tính theo dư nợ gốc trả giảm dần, mục đích vay là để tiêu dùng cá nhân, hình thức vay tín chấp, không có thế chấp tài sản bảo đảm theo hợp đồng tín dụng số 20131221-113003-0002 là có thật.

Theo thỏa thuận tại hợp đồng, ông Nguyễn Vũ Hồng S có trách nhiệm thanh toán số tiền nợ gốc và lãi là 68.842.000đ (Sáu mươi tám triệu tám trăm bốn mươi hai ngàn đồng), trong đó tiền nợ gốc là 42.000.000đồng và tiền lãi là 26.842.000đồng; thời hạn trả chậm trong 36 tháng (36 kì). Theo đó, 35 tháng đầu mỗi tháng trả số tiền 1.900.000đồng, tháng cuối cùng trả 2.342.000đồng. Thanh toán vào ngày 01 hàng tháng, được bắt đầu thực hiện từ ngày 01-02-2014.

 [4] Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn và người đại diện theo ủy quyền lại của nguyên đơn xin rút yêu cầu khởi kiện đối với số tiền 12.000.000đồng lý do là ông Nguyễn Vũ Hồng S đã trả thêm cho Ngân hàng TV số tiền 10.000.000đồng vào ngày 22-11-2016 và trả thêm 2.000.000đồng vào ngày 31-3-2017 nên không yêu cầu Tòa án giải quyết đối với số tiền này và không yêu cầu ông Nguyễn Vũ Hồng S trả tiền lãi từ khi khởi kiện cho đến khi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

Hội đồng xét xử xét thấy đây là sự tự nguyện của nguyên đơn nên chấp nhận và đình chỉ giải quyết yêu cầu khởi kiện về việc Ngân hàng TV yêu cầu ông Nguyễn Vũ Hồng S phải trả số tiền 12.000.000đồng và tiền lãi phát sinh từ khi khởi kiện cho đến khi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

Xét hợp đồng vay tiền do hai bên đã ký kết là sự thỏa thuận và hoàn toàn tự nguyện của hai bên, không có sự ép buộc nào. Quá trình thực hiện hợp đồng ông Nguyễn Vũ Hồng S đã nhận đủ số tiền để tiêu dùng cá nhân và đã thanh toán cho Ngân hàng TV số tiền 33.200.000đồng, trong đó tiền nợ gốc là 23.784.858đồng và tiền lãi là 9.415.142đồng nên ông Nguyễn Vũ Hồng S còn nợ Ngân hàng TV số tiền 35.642.000đồng.

Đến ngày 22-11-2016, ông Nguyễn Vũ Hồng S đã trả thêm cho Ngân hàng TV số tiền 10.000.000đồng và ngày 31-3-2017, ông Nguyễn Vũ Hồng S đã trả thêm cho Ngân hàng TV số tiền 2.000.000đồng nên ông Nguyễn Vũ Hồng S còn nợ Ngân hàng TV số tiền 23.642.000đồng, trong đó tiền nợ gốc là 6.215.142đồng và tiền lãi là 17.426.858đồng. Xét việc các bên thỏa thuận lãi suất 2.91%/tháng theo hợp đồng là không trái quy định tại khoản 2 Điều 91 Luật Tổ chức tín dụng năm 2010.

Nay, Ngân hàng TV yêu cầu ông Nguyễn Vũ Hồng S phải trả số tiền 23.642.000đồng, trong đó tiền nợ gốc là 6.215.142đồng và tiền lãi là 17.426.858đồng và tính lãi suất phát sinh theo hợp đồng sau khi bản án có hiệu lực pháp luật theo lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 là hoàn toàn có lợi cho bên vay tiền nên cần chấp nhận.

 [5] Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ và trình bày của nguyên đơn Hội đồng xét xử xét thấy có đủ cơ sở để chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TV. Buộc ông Nguyễn Vũ Hồng S phải có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng TV số tiền 23.642.000đồng, trong đó tiền nợ gốc là 6.215.142đồng và tiền lãi là17.426.858đồng.

 [6] Về án phí dân sự sơ thẩm: Do yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng được chấp nhận nên ông Nguyễn Vũ Hồng S phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 23.642.000 đồng x 5% = 1.182.100đồng. Ngân hàng TV không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH

1. Áp dụng khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, khoản 2 Điều 227,khoản 3 Điều 228 và Điều 147 Bộ luật Tố tụng Dân sự; Điều 471, Điều 474 và Điều 476 của Bộ luật dân sự 2005; khoản 2 Điều 3, khoản 2 Điều 91 Luật Tổ chức tín dụng năm 2010; Điều 6 và Điều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại cổ phần TV.

Buộc ông Nguyễn Vũ Hồng S phải có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần TV số tiền theo hợp đồng tín dụng số 20131221-113003-0002 ngày 18-12-2013 là 23.642.000đồng, trong đó tiền nợ gốc là 6.215.142đồng và tiền lãi là 17.426.858đồng.

Đình chỉ giải quyết yêu cầu khởi kiện về việc Ngân hàng TV yêu cầu ông Nguyễn Vũ Hồng S phải trả số tiền 12.000.000đồng và tiền lãi phát sinh từ khi khởi kiện cho đến khi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

2. Về án phí dân sự sơ thẩm:

Ông Nguyễn Vũ Hồng S phải nộp án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 1.182.100đồng. Ngân hàng Thương mại cổ phần TV không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm.

Hoàn trả lại cho Ngân hàng Thương mại cổ phần TV số tiền tạm ứng phí đã nộp là 3.000.000đồng theo biên lai số 0006371 ngày 23-3-2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Đức.

 (Trường hợp quyết định được thi hành theo qui định tại điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7, 7a và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự).

Hạn kháng cáo 15 ngày kể từ ngày tuyên án (29-8-2018), các đương sự có mặt có quyền kháng cáo, đối với đương sự vắng mặt thì thời hạn này được tính kể từ ngày bản án được tống đạt hoặc niêm yết để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử phúc thẩm.


53
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 11/2018/DS-ST ngày 29/08/2018 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Số hiệu:11/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:29/08/2018
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về