Bản án 11/2018/DS-KDTM ngày 29/11/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU

BẢN ÁN 11/2018/DS-KDTM NGÀY 29/11/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 29 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 26/2017/TLST-KDTM ngày 22 tháng 10 năm 2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 24/2018/QĐXX-ST ngày 22 tháng 10 năm 2018 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại cổ phần AB; trụ sở: Số 170 đường H, phường Đ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Văn T, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng Thương mại cổ phần AB; đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Mạnh Q, chức vụ: Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương Mại Cổ phần AB (Theo giấy ủy quyền số 08/UQ-HĐQT.15 ngày 10/7/2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP AB); đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Mạnh Q: Ông Phạm Quốc K (Theo giấy Ủy quyền số 406/GUQ-OCB.CNBL ngày 24/8/2017).

2. Bị đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lưới điện HV; trụ sở: Số 698 đường T, khóm A, phường B, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; đại diện theo pháp luật: Ông Đồng Minh Đ, chức vụ: Giám đốc.

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Đồng Minh Đ, sinh năm 1971; địa chỉ: Số 698 đường T, khóm A, phường B, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Bà Huỳnh Ngọc T, sinh năm 1974; địa chỉ: Số 04/5, khóm C, phường D, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Ông Huỳnh Văn B; địa chỉ: đường P, khóm C, phường D, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

4.Ông Huỳnh Hữu L, sinh năm 1976; địa chỉ: đường P, khóm C, phường D, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

(Ông K có mặt, ông Đ, bà T, ông L, ông B vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình tố tụng tại Tòa án đại diện theo ủy quyền Ngân hàng Thương mại cổ phần AB (sau gọi tắt là Ngân hàng) trình bày:

Ngày 21/5/2015, Ngân hàng Thương mại cổ phần AB và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lưới điện HV (sau gọi tắt là Công ty HV) ký kết hợp đồng tín dụng hạn mức số 0025/15/TD/IX ngày 21/5/2015 thỏa thuận nội dung Ngân hàng cho Công ty HV vay số tiền 150.000.000 đồng, mục đích vay bổ sung vốn kinh doanh, thời hạn vay 12 tháng, lãi suất vay 9,5%/năm, lãi suất thay đổi định kỳ 01 tháng/lần theo quy định của ngân hàng, lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn. Để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho hợp đồng tín dụng ông Đồng Minh Đ và bà Huỳnh Ngọc T đã ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 0025/15/TC/IX ngày 21/5/2015 thế chấp quyền sử dụng đất tại thửa số 970, tờ bản đồ số 5-3, diện tích 106,1m2 đất ở đô thị tọa lạc tại đường P, khóm C, phường D, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BY 601454 do Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 16/3/2015. Tại đơn khởi kiện Ngân hàng yêu cầu Công ty HV trả cho ngân hàng số tiền nợ gốc là 149.992.229 đồng. Trong quá trình tòa án thụ lý vụ án, công ty HV đã thanh toán nợ gốc là 1.011.746 đồng, lãi là 6.211.196 đồng nên Ngân hàng rút một phần yêu cầu khởi kiện về tiền nợ gốc là 1.011.746 đồng. Do Công ty HV đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán, Ngân hàng đã nhiều lần yêu cầu Công ty HV thanh toán nợ nhưng Công ty không thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng, khoản nợ đã chuyển sang nợ quá hạn nên Ngân hàng yêu cầu Công ty HV thanh toán cho Ngân hàng số tiền nợ gốc là 148.988.254 đồng, nợ lãi tính đến ngày 29/11/2018 là 55.794.501 đồng, trong đó lãi trong hạn 816.201 đồng, lãi quá hạn 54.978.300 đồng và yêu cầu Công ty HV thanh toán tiền lãi phát sinh theo Hợp đồng tín dụng đã ký kết đến khi trả hết nợ.

Trường hợp Công ty HV không thực hiện nghĩa vụ trả nợ hoặc không thanh toán nợ đầy đủ cho Ngân hàng thì yêu cầu ông Đ, bà T thực hiện hợp đồng thế chấp đã ký kết theo đó Ngân hàng được quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án có thẩm quyền bán đấu giá tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất tại thửa số 970, tờ bản đồ số 5-3, diện tích 106,1m2 đất ở đô thị tọa lạc tại đường P, khóm C, phường D, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BY 601454 và toàn bộ tài sản, nhà gắn liền với đất cũng thuộc tài sản thế chấp để Ngân hàng thu hồi nợ.

* Theo đại diện theo pháp luật của Công ty HV là ông Đồng Minh Đ trình bày: Công ty HV thống nhất với lời trình bày phía đại diện Ngân hàng AB. Hiện tại, Công ty còn nợ Ngân hàng nợ gốc là 148.988.254 đồng, nợ lãi tính đến ngày 29/11/2018 là 55.794.501 đồng, trong đó lãi trong hạn 816.201 đồng, lãi quá hạn 54.978.300 đồng. Công ty đồng ý trả nợ như yêu cầu của Ngân hàng và đồng ý trả lãi đối với số tiền nợ gốc chưa thanh toán theo hợp đồng tín dụng đã ký kết. Đối với hợp đồng thế chấp, quyền sử dụng đất đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Huỳnh Ngọc T nên là tài sản của bà T nên ông không có ý kiến đối với tài sản thế chấp.

Tòa án đã triệu tập hợp lệ nhiều lần đối với bà Huỳnh Ngọc T, ông Huỳnh Văn B, ông Huỳnh Hữu L tuy nhiên bà T, ông B, ông L vắng mặt không có lý do nên Tòa án không ghi nhận ý kiến được.

Tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng thương mại cổ phần AB giữ nguyên các ý kiến đã trình bày, không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ nào khác và không yêu cầu Tòa án triệu tập thêm người làm chứng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu phát biểu quan điểm:

- Về việc tuân theo pháp luật: Qua nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, từ khi thụ lý đến phiên tòa hôm nay Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và những người tham gia tố tụng đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nên Viện kiểm sát không có kiến nghị gì.

- Về việc giải quyết vụ án:

Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thương mại cổ phần AB buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lưới điện HV thanh toán cho Ngân hàng số tiền nợ gốc 148.988.254 đồng, nợ lãi tính đến ngày 29/11/2018 là 55.794.501 đồng, trong đó lãi trong hạn 816.201 đồng, lãi quá hạn 54.978.300 đồng và lãi quá hạn trên số tiền nợ gốc tính từ ngày xét xử sơ thẩm đến khi trả hết nợ cho ngân hàng theo hợp đồng tín dụng. Trường hợp công ty HV không thanh toán được nợ thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án có thẩm quyền bán đấu giá tài sản thế chấp để thi hành án. Đình chỉ xét xử sơ thẩm đối với yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng về số tiền nợ gốc là 1.011.746 đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, quan điểm phát biểu của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu. Hội đồng xét xử nhận định nội dung vụ kiện như sau:

[1] Về tố tụng: Nguyên đơn có yêu cầu bị đơn thánh toán nợ gốc và lãi theo hợp đồng tín dụng đã ký kết giữa hai bên, bị đơn là Pháp nhân có đăng ký kinh doanh nên đây là tranh chấp kinh doanh thương mại theo quy định tại khoản 1 Điều 30 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. Bị đơn Công ty HV có Trụ sở tại phường B, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu nên theo quy định tại khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

[2]Về nội dung vụ án:

Ngân hàng AB yêu cầu Công ty HV thanh toán cho Ngân hàng số tiền nợ gốc là 148.988.254 đồng, nợ lãi tính đến ngày 29/11/2018 là 55.794.501 đồng, trong đó lãi trong hạn 816.201 đồng, lãi quá hạn 54.978.300 đồng và yêu cầu Công ty HV thanh toán tiền lãi phát sinh theo Hợp đồng tín dụng số 0025/15/TD/IX ngày 21/5/2015.

Xét yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thấy rằng hợp đồng tín dụng số 0025/15/TD/IX ngày 21/5/2015 được ký kết giữa Ngân hàng AB và công tyHV có thể hiện đầy đủ số tiền vay, mục đích vay, thời hạn vay tiền, thời điểm trả nợ, phương thức trả nợ và các điều khoản khác được các bên thỏa thuận. Hợp đồng được các bên tự nguyện ký kết, hình thức, nội dung thỏa thuận của các bên là phù hợp, không trái quy định pháp luật nhưng khách hàng vay đã vi phạm hợp đồng, không thực hiện đúng thỏa thuận đã giao kết trong hợp đồng; phía bị đơn là Công ty HV do ông Đồng Minh Đ là đại diện theo pháp luật cũng thừa nhận các khoản vay theo hợp đồng tín dụng và thừa nhận các ý kiến của Ngân hàng trình bày là đúng nên có đủ cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng AB đối với Công ty HV. Buộc Công ty HV trả cho Ngân hàng AB số tiền 204.782.755 đồng, trong đó nợ gốc 148.988.254 đồng, nợ lãi tính đến ngày 29/11/2018 là 55.794.501 đồng, trong đó lãi trong hạn 816.201 đồng, lãi quá hạn 54.978.300 đồng.

Đi với hợp đồng thế chấp tài sản, để đảm bảo cho khoản vay trên bà Huỳnh Ngọc T, ông Đồng Minh Đ và Ngân hàng đã ký kết hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 0025/15/TC/IX ngày 21/5/2015, thế chấp quyền sử dụng đất tại thửa số 970, tờ bản đồ 5-3 tại đường P, khóm C, phường D, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, diện tích 106,1m2 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BY 601454 do Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cấp cho bà Huỳnh Ngọc T.

Xét nội dung và hình thức của hợp đồng thế chấp là phù hợp với quy định pháp luật, tài sản thế chấp đã được đăng ký thế chấp theo quy định, theo biên bản xem xét thẩm định tại chỗ của Tòa án trên tài sản là quyền sử dụng đất thế chấp hiện có 01 căn nhà loại IIIC1, nhà có diện tích ngang 4,2m x dài 20,1m, nhà có kết cấu bê tông cốt thép gia cố cừ tràm, khung sườn bê tông cốt thép , tường sơn nước, nền lát gạch men, trần thạch cao, căn nhà do bà Huỳnh Ngọc T, ông Huỳnh Hữu L và ông Huỳnh Văn B đang quản lý sử dụng được xây dựng sau khi ký hợp đồng thế chấp tài sản. Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông Huỳnh Văn B, bà Huỳnh Ngọc T, anh Huỳnh Hữu L đã được triệu tập hợp lệ nhiều lần tham gia phiên họp, phiên hòa giải nhưng vắng mặt, Tòa án không ghi được ý kiến của bà T nhưng căn cứ vào các chứng cứ có trong hồ sơ như biên bản thẩm định, hợp đồng thế chấp, đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, lời trình bày của ông Đồng Minh Đ có đủ cơ sở xác định bà Huỳnh Ngọc T, ông Đồng Minh Đ đã ký kết hợp đồng thế chấp tài sản số 0025/15/TC/IX ngày 21/5/2015 với Ngân hàng; đối với căn nhà của bà Huỳnh Ngọc T xây dựng sau khi ông Đ, bà T thế chấp quyền sử dụng đất cho Ngân hàng. Tại mục f khoản 3 Điều 3 của hợp đồng thế chấp quy định “mọi tiện ích công trình xây dựng gắn liền với tài sản bảo đảm được xây dựng trước hoặc sau thời điểm ký kết hợp đồng thế chấp này ngày trong trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng” cũng thuộc tài sản bảo đảm nên căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất thế chấp nói trên cũng thuộc tài sản bảo đảm. Do đó, yêu cầu của Ngân hàng là có căn cứ được chấp nhận, trường hợp người vay không thanh toán được Ngân hàng được yêu cầu cơ quan thi hành án có thẩm quyền bán đấu giá tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Tại đơn khởi kiện Ngân hàng yêu cầu Công ty HV trả cho ngân hàng số tiền nợ gốc là 149.991.229 đồng, quá trình Tòa án thụ lý vụ án Công ty đã thanh toán được số tiền nợ gốc là 1.011.746 đồng nên Ngân hàng rút một phần yêu cầu khởi kiện về phần này, là sự tự nguyện của Ngân hàng, không trái quy định pháp luật nên đình chỉ xét xử sơ thẩm về phần này.

Như đã nhận định trên, Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu tại phiên tòa.

[3] Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ là 200.000 đồng, Công ty HV phải chịu toàn bộ, Ngân hàng Thương mại cổ phần AB đã dự nộp 200.000 đồng, Công ty HV phải hoàn lại cho Ngân hàng Thương mại cổ phần AB 200.000 đồng.

[4] Về án phí:

Công ty HV có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần AB số tiền 204.782.755 đồng nên phải nộp án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm có giá ngạch là: 10.239.138 đồng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần AB yêu cầu khởi kiện được chấp nhận toàn bộ nên không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch, Ngân hàng Thương mại cổ phần AB đã nộp 4.363.000 đồng tạm ứng án phí theo biên lai thu tiền số 0007765 ngày 23/10/2018, Ngân hàng Thương mại cổ phần AB được hoàn lại toàn bộ.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào:

- Khoản 1 Điều 30; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015.

- Điều 91; Điều 95 của Luật các tổ chức tín dụng;

- Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần AB đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lưới Điện HV.

Buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên HV trả cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần AB số tiền 204.782.755 đồng (Hai trăm lẻ bốn triệu bảy trăm tám mươi hai nghìn bảy trăm năm mươi lăm đồng), trong đó nợ gốc 148.988.254 đồng (Một trăm bốn mươi tám triệu chín trăm tám mươi tám nghìn hai trăm năm mươi bốn đồng), nợ lãi 55.794.501 đồng (Năm mươi lăm triệu bảy trăm chín mươi bốn nghìn năm trăm lẻ một đồng).

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, khách hàng vay còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay.

2. Trường hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lưới Điện HV không thực hiện nghĩa vụ thanh toán thì Ngân hàng thương mại Cổ phần AB được quyền yêu cầu cơ quan thi hành án có thẩm quyền bán đấu giá tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất tại thửa số 970, tờ bản đồ 5-3 tại đường P, khóm C, phường D, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, diện tích 106,1m2 đất ở tại đô thị theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BY 601454 do Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cấp cho bà Huỳnh Ngọc T; trên quyền sử dụng đất thế chấp hiện có 01 căn nhà loại IIIC1, nhà có diện tích ngang 4,2m x dài 20,1m, nhà có kết cấu bê tông cốt thép gia cố cừ tràm, khung sườn bê tông cốt thép , tường sơn nước, nền lát gạch men, trần thạch cao, căn nhà do bà Huỳnh Ngọc T, ông Huỳnh Hữu L và ông Huỳnh Văn B đang quản lý sử dụng.

3. Đình chỉ xét xử sơ thẩm yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại cổ phần AB đối với số tiền nợ gốc 1.011.746 đồng.

4. Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ: Buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lưới điện HV hoàn lại cho Ngân hàng Thương mại cổ phần AB 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

5. Về án phí:

Buộc ông Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên HV phải nộp án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 10.239.138 đồng (Mười triệu hai trăm ba mươi chín nghìn một trăm ba mươi tám đồng).

Ngân hàng Thương mại Cổ phần AB không phải nộp án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch, Ngân hàng đã nộp 4.363.000 đồng (Bốn triệu ba trăm sáu mươi ba nghìn đồng) tạm ứng án phí theo biên lai thu tiền số 007765 ngày 23/10/2017, Ngân hàng Thương mại cổ phần AB được hoàn lại toàn bộ.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và Điều 9 của Luật Thi hành án Dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án Dân sự.

Các đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ.


34
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 11/2018/DS-KDTM ngày 29/11/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:11/2018/DS-KDTM
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Bạc Liêu - Bạc Liêu
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 29/11/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về