Bản án 107/2019/DS-ST ngày 06/11/2019 về tranh chấp hợp đồng vay

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG

BẢN ÁN 107/2019/DS-ST NGÀY 06/11/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY

Ngày 06 tháng 11 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 302/2019/TLST-DS ngày 19 tháng 7 năm 2019 về tranh chấp “Hợp đồng vay”.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 139/2019/QĐXXST-DS ngày 04 tháng 10 năm 2019 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Nn hàng T Địa chỉ: Số T, phường L, quận Đ, thành phố Hà Nội.

Đa chỉ liên lạc: Tầng H, C, phường B, quận B, thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Chí D Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đại diện theo ủy quyền: Ông Đỗ Thành T– Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH quản lý tài sản Ngân hàng T kiêm Phó Giám đốc Khối Pháp chế và Kiểm sát tuân thủ (Văn bản ủy quyền số 11/2018/UQ-HĐQT ngày 02/3/2018).

Đại diện theo ủy quyền của ông Trung (Ủy quyền lại): Ông Phan Thanh H – Chuyên viên xử lý nợ -VPBank AMC (Văn bản ủy quyền số 20619/2019/UQ- PGDK ngày 13/6/2019) (có mặt).

Cùng địa chỉ: Tầng H, phường B, quận B, thành phố Hồ Chí Minh.

Bị đơn: Nguyễn Kim Y, sinh năm 1958 (vắng mặt);

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn VănĐ(vắng mặt), sinh năm 1960.

Cùng địa chỉ: Số B, B, xã T, Tp M, Tiền Giang.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn Ngân hàng T có đại diện theo ủy quyền là ông Phan Thanh H trình bày:

Ngân hàng T, căn cứ vào giấy đăng ký mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ, dịch vụ ngân hàng điện tử và vay vốn ký ngày 18/10/2016, đã cấp tín dụng cho bà Nguyễn Kim Y. Hợp đồng tín dụng giải ngân vào ngày 25/10/2016, số tiền vay 52.500.000 đồng, thời hạn vay 24 tháng, mục đích vay bổ sung vốn kinh doanh.

Quá trình thực hiện hợp đồng, bà Y đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng tín dụng đã ký, phía Ngân hàng đã nhiều lần liên hệ và tạo điều kiện cho bà Y thanh toán , nhưng bà Y cố tình tránh né không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng. Bà Y trả cho Ngân hàng được 13 kỳ với số tiền gốc là 25.291.349 đồng và tiền lãi là 19.371.802 đồng, rồi ngưng đến nay không thanh toán tiền gốc và lãi. Phía bà Y vay vốn với mục đích kinh doanh thực phẩm chay nên nay Ngân hàng T khởi kiện yêu cầu bà Nguyễn Kim Y và chồng là ông Nguyễn VănĐphải có nghĩa vụ liên đới thanh toán cho Ngân hàng số tiền tạm tính đến ngày 18/9/2019 là 63.068.577 đồng (trong đó nợ gốc là 27.208.651 đồng và nợ lãi quá hạn từ ngày 02/12/2017 là 35.859.926). Ngoài ra, yêu cầu ôngĐvà bà Y thanh toán cho Ngân hàng T số tiền lãi phát sinh theo hợp đồng đã ký kể từ ngày 20/9/2019 cho đến khi thanh toán xong toàn bộ khoản nợ.

Bị đơn Nguyễn Kim Y và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Nguyễn Văn Đỉnh: đã được toà án tống đạt hợp lệ thông báo thụ lý, thông báo phiên hoà giải, quyết định xét xử, quyết định hoãn phiên tòa, thông báo kết quả hòa giải và công khai chứng cứ nhưng vẫn không có ý kiến gì và không có mặt để dự phiên toà mà không có lý do.

* Tại phiên tòa:

Ngân hàng T khởi kiện yêu cầu ôngĐvà bà Y thực hiện nghĩa vụ trả số nợ tính đến ngày 06/11/2019, đối với số tiền vốn là 27.208.651 đồng và tiền lãi là 38.193.068 đồng. Lí do yêu cầu ôngĐcùng đứng ra trả nợ vì Ngân hàng cho rằng bà Y vay vốn với mục đích kinh doanh.

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Thư ký tòa án, Hội đồng xét xử và các đương sự từ khi thụ lý vụ án cho đến thời điểm Hội đồng xét xử chuẩn bị nghị án đều đúng theo trình tự do Bộ luật tố tụng dân sự quy định.

Về quan điểm giải quyết vụ án: Đại diện Viện kiểm sát cho rằng yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với bà Y là có căn cứ, tuy nhiên nguyên đơn yêu cầu ôngĐcó nghĩa vụ liên đới trả tiền là không có căn cứ chấp nhận. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng T, buộc bà Y có nghĩa vụ trả số tiền vốn và lãi là 65.401.719 đồng cho nguyên đơn, không chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng về việc buộc ông Nguyễn VănĐcó nghĩa vụ liên đới trả nợ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi thẩm tra xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, nghe lời trình bày và phát biểu tranh luận của đương sự, ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng: Ngân hàng T căn cứ vào giấy đăng ký mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ, dịch vụ ngân hàng điện tử và vay vốn ký ngày 18/10/2016, được ký kết giữa Ngân hàng T với bà Nguyễn Kim Y, để khởi kiện yêu cầu bà Nguyễn Kim Y và ông Nguyễn VănĐcó trách nhiệm liên đới trả cho Ngân hàng số tiền vốn và lãi tạm tính đến ngày 06/11/2019 là 65.401.719 đồng, đây là tranh chấp hợp đồng vay tài sản được quy định tại Điều 463 Bộ luật dân sự. Hình thức và nội dung đơn khởi kiện đúng quy định tại Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự và theo quy định tại khoản 3 điều 26, khoản 1 điều 35, điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Bị đơn Nguyễn Kim Y và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Nguyễn VănĐđã được Tòa án tống đạt quyết định xét xử, quyết định hoản phiên tòa hợp lệ nhưng không có mặt để dự phiên tòa mà không có lý do. Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bà Y và ôngĐlà có căn cứ đúng quy định tại khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[2] Về nội dung: Căn cứ giấy đăng ký mở và sử dụng tài khoản thanh toán; thẻ ghi nợ, dịch vụ ngân hàng điện tử và vay vốn ký ngày 18/10/2016, và giấy giải ngân vào ngày 25/10/2016, được ký kết giữa Ngân hàng T với bà Nguyễn Kim Y. Căn cứ vào tóm tắt sao kê của Ngân hàng T, Bộ điều khoản và điền kiện về vay tiêu dùng, vay kinh doanh cá nhân, mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ và dịch vụ hàng điện tử đã thể hiện phía bà Y có vay của Ngân hàng T số tiền 52.500.000 đồng, thời hạn vay là 24 tháng, phí bảo hiểm dư nợ tín dụng là 2.500.000 đồng, lãi suất trong hạn 42%/năm và lãi suất quá hạn bằng 150% mức lãi suất trong hạn. Từ ngày 01/12/2016 đến ngày 13/11/2017, phía bà Y đã thanh toán được 12 kỳ liên tiếp, đến ngày 27/12/2018 trả thêm được 1 kỳ với tổng số tiền vốn gốc tại 13 kỳ là 25.291.349 đồng và tiền lãi là 19.371.802 đồng, rồi ngưng đến nay không thanh toán. Nên từ ngày 02/12/2017 phía Ngân hàng đã chuyển toàn bộ dư nợ còn thiếu sang nợ quá hạn. Các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án như: Giấy đăng ký mở và sử dụng tài khoản thanh toán; thẻ ghi nợ, dịch vụ ngân hàng điện tử và vay vốn ký ngày 18/10/2016 và giấy giải ngân vào ngày 25/10/2016 có đầy đủ chữ ký và viết họ tên của bà Nguyễn Kim Y. Tòa án thụ lý vụ án đã thực hiện đầy đủ các thủ tục tố tụng là tống đạt thông báo thụ lý vụ án, thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, thông báo kết quả hòa giải và công khai chứng cứ, trong các thông báo của Tòa án nói rõ yêu cầu cầu khởi kiện của Ngân hàng là yêu cầu bà Y trả lại số tiền vốn còn nợ và tiền lãi tạm tính đến ngày 18/9/2019 là 63.068.577 đồng (trong đó nợ gốc là 27.208.651 đồng và nợ lãi quá hạn từ ngày 02/12/2017 là 35.859.926). Nhưng từ khi thụ lý đến khi xét xử bà Y không có ý kiến phản đối nào đối với chữ ký của mình tại các hợp đồng và yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng T, như vậy thể hiện bà Y mặc nhiên thừa nhận mình có ký vay vốn và có nợ Ngân hàng số tiền vốn và tiền lãi, lãi phạt quá hạn tính đến ngày 18/9/2019 tổng cộng là 63.068.577 đồng theo yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng T. Nên theo khoản 1 Điều 91, khoản 2 Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự Tòa án căn cứ vào các chứng cứ có trong hồ sơ khởi kiện để giải quyết, đây là tình tiết không phải chứng minh.

[3] Hợp đồng vay tài sản là tiền giữa Ngân hàng T với bà Y là hợp đồng có kỳ hạn, nhưng bà Y chỉ trả đến 13 kỳ thì ngưng không trả nữa, như vậy bà Y không thực hiện đúng nghĩa vụ của bên vay tài sản trả đủ tiền khi đến hạn là vi phạm nghĩa vụ trả nợ của bên vay theo quy định tại Điều 466 Bộ luật dân sự.

Ngân hàng khởi kiện yêu cầu bà Y trả lại số tiền vốn và lãi phạt quá hạn, tiền vốn và tiền lãi phạt tính đến ngày 06/11/2019 tổng cộng là 65.401.719 đồng là có căn cứ phù hợp với quy định tại Điều 463, 466, 470 của Bộ luật dân sự, nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[4] Về yêu cầu của Ngân hàng T, yêu cầu Bà Y và ông Nguyễn VănĐcó nghĩa vụ liên đới trả số nợ trên cho Ngân hàng vì cho rằng phía bà Y khi vay vốn có cung cấp thông tin là hộ kinh doanh vay vốn nhằm mục đích kinh doanh thực phẩm chay, nên nay Ngân hàng khởi kiện buộc ôngĐlà chồng bà Y có nghĩa vụ liên đới cùng thực hiện. Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vay của bà Y cho thấy, tại các văn bản như giấy đăng ký mở và sử dụng tài khoản thanh toán; thẻ ghi nợ, dịch vụ ngân hàng điện tử và vay vốn ký ngày 18/10/2016, giấy giải ngân vào ngày 25/10/2016, được ký kết giữa Ngân hàng T với bà Nguyễn Kim Y, phía ôngĐkhông tham gia ký kết. Phía Ngân hàng có cung cấp giấy tờ chứng minh việc thẩm tra đối với hồ sơ vay vốn của bà Y, thể hiện tại tờ trình phê duyệt và văn bản kiểm tra chéo ngày 24/10/2016, có nội dung người vay Nguyễn Kim Y, người hôn phối Nguyễn Văn Đỉnh, ngành kinh doanh thực phẩm chay tại Sạp 12, 49, Chợ Cũ, Nguyễn Huỳnh Đức, phường 8, thành phố Mỹ Tho và có thu thập thông tin của “Chị Hà” và “chị Vy” về tình trạng kinh doanh của bà Y. Tuy nhiên tại các văn bản trên không thể hiện chữ ký xác nhận của ôngĐhay bà Y, cũng như chữ ký xác nhận của người cung cấp thông tin là Chị Hà” và “chị Vy”, hoặc xác nhận của Ban quản lý chợ tại địa điểm kinh doanh của bà Y. Ngoài ra, phía anh Hà là đại diện ủy quyền cho Ngân hàng cho rằng đối với tính pháp lý của hồ sơ thẩm tra anh không biết được vì phần này do bộ phận thẩm định chịu trách nhiệm. Do đó, căn cứ vào các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Tòa án không chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng về việc buộc ôngĐcó nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ liên đới trả nợ.

[5] Đề nghị của Đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Mỹ Tho là có cơ sở và phù với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[6] Về án phí dân sự sơ thẩm bà Y phải chịu theo quy định.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Điều 91 Luật Các tổ chức Tín dụng;

Căn cứ vào các Điều 463, 466, 470 của Bộ luật dân sự năm 2015.

Căn cứ vào các Điều 26, 35, 39, 91, 92, 147, 189, 227, 228, 71, 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

Xử: 1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng T.

Buộc bà Nguyễn Kim Y trả cho Ngân hàng T số tiền vốn và lãi tính đến ngày 06/11/2019 là 65.401.719 đồng.

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng T về việc buộc ông Nguyễn VănĐcó nghĩa vụ liên đới cùng bà Nguyễn Kim Y trả số tiền 65.401.719 đồng Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm bà Nguyễn Kim Y còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi của số tiền nợ chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng cho đến khi thanh toán xong.

2. Về án phí: Bà Nguyễn Kim Y phải chịu 3.270.085 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Hoàn lại Ngân hàng T số tiền 1.432.678 đồng tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm theo biên lai thu số 0000145 ngày 19/7/2019 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho.

3. Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Phía bà Nguyễn Kim Y và ông Nguyễn VănĐcó quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

104
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 107/2019/DS-ST ngày 06/11/2019 về tranh chấp hợp đồng vay

Số hiệu:107/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 06/11/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về