Bản án 107/2017/DS-ST ngày 25/08/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

BẢN ÁN 107/2017/DS-ST NGÀY 25/08/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 25 tháng 8 năm 2017 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 501/2017/TLST-DS ngày 13 tháng 7 năm 2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:134/2017/QĐXXST-DS ngày 15 tháng 8 năm 2017, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại cổ phần VNThV.

Trụ sở: Số 89, LH, phường LH, quận ĐĐ, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Chí D; chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Lê Thị Bé L, sinh năm 1993; địa chỉ: 50/9 khu phố Đ, phường VPh, thị xã ThA, tỉnh Bình Dương (văn bản ủy quyền ngày 07/7/2017), có đơn yêu cầu giải quyết vắng gmặt.

2. Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Ngọc L, sinh năm 1984; thường trú: Số 44B, tổ MB, khu T, khu phố BTh, phường BA, thị xã DA, tỉnh Bình Dương, có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 06/7/2017 và quá trình giải quyết vụ án, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình bày: Ngày 19/11/2012, bà Nguyễn Thị Ngọc L có ký đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20121105-100060- 0034 với Ngân hàng Thương mại cổ phần VNThV (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) vay 30.000.000 đồng, lãi suất thỏa thuận 2.92%, thời hạn 36 tháng, mục đích tiêu dùng cá nhân. Trong 35 tháng đầu, mỗi tháng trả 1.358.000 đồng, tháng cuối cùng trả 1.301.000 đồng, thời hạn thanh toán bắt đầu từ ngày 08/01/2013. Thực hiện hợp đồng, bà Nguyễn Thị Ngọc L đã nhận đủ số tiền trên và thanh toán cho Ngân hàng được 25 lần với tổng số 36.591.999 đồng, trong quá trình Ngân hàng nộp đơn khởi kiện thì bà L thanh toán thêm cho Ngân hàng được 2.000.000 đồng. Vì vây, Ngân hàng khởi kiện yêu cầu bà Nguyễn Thị Ngọc L thanh toán tổng cộng 10.239.001 đồng bao gồm khoản nợ gốc 7.939.605đồng, nợ lãi  đến hạn 2.299.396 đồng.

Tại biên bản tự khai ngày 07/8/2017, bị đơn bà Nguyễn Thị Ngọc L thừa nhận: Ngày 19/11/2012, bà Nguyễn Thị Ngọc L có ký đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20121105-100060-0034 với Ngân hàng Thương mại cổ phần VNThV vay 30.000.000 đồng như nội dung khởi kiện của nguyên đơn. Thực hiện hợp đồng tín dụng, bà L đã thanh toán cho Ngân hàng được 38.591.999 đồng và còn nợ lại Ngân hành tổng cộng 10.239.001 đồng bao gồm khoản nợ gốc 7.939.605 đồng, nợ lãi đến hạn 2.299.396 đồng. Hiện nay, Ngân hàng yêu cầu bà L thanh toán trước 3.000.000 đồng, sau đó sẽ thoả thuận về số tiền phải đóng của mỗi tháng còn lại nhưng bà L không đồng ý vì hiện tại kinh tế của bà gặp nhiều khó khăn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại  phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An nhận định:

[1] Về tố tụng: Căn cứ vào đơn khởi kiện của nguyên đơn thì đây là vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng theo quy định tại Khoản 3 điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự. Bị đơn có hộ khẩu thường trú tại khu phố BTh 2, phường BA, thị xã DA, tỉnh Bình Dương nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 và điểm a Khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.

[2] Về sự vắng mặt của đương sự: Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn và bị đơn có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt, căn cứ vào Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt các đương sự.

[3] Về nội dung: Xét đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số số20121105-100060-0034  ngày 19/11/2012 được giao kết giữa Ngân hàng với bà Nguyễn Thị Ngọc L thể hiện ý chí tự nguyện thỏa thuận giữa hai bên. Quá trình thực hiện hợp đồng, bà Nguyễn Thị Ngọc L thanh toán được 36.591.999 đồng. Trong quá trình tố tụng tại Tòa án thì bà L thanh toán thêm cho Ngân hàng được 2.000.000 đồng và kể từ ngày 01/8/2017, bà L không thanh toán tiếp khoản tiền nợ đến hạn. Như vậy, bà Nguyễn Thị Ngọc L đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận. Do đó, Ngân hàng khởi kiện yêu cầu bà Nguyễn Thị Ngọc L thanh toán tổng cộng 10.239.001 đồng bao gồm khoản nợ gốc 7.939.605 đồng, nợ lãi đến hạn 2.299.396 đồng là có căn cứ.

Nguyên đơn yêu cầu bị đơn thanh toán trước 3.000.000 đồng, sau đó sẽ thoả thuận về số tiền phải đóng của mỗi tháng còn lại nhưng bị đơn không đồng ý vì hiện tại kinh tế của bị đơn gặp nhiều khó khăn ý nên không có cơ sở chấp nhận.

[4] Từ những phân tích trên, có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc buộc bị đơn thanh toán khoản nợ gốc còn lại và tiền lãi đến hạn. Đồng thời, để bảo đảm quyền lợi của bên được thi hành án do hợp đồng tín dụng không thỏa thuận về lãi quá hạn, nên trong trường hợp này bên phải thi hành án chậm thanh toán đối với nghĩa vụ trả tiền, cần buộc bên có nghĩa vụ trả tiền phải có trách nhiệm trả tiền lãi theo quy định tại Khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015.

[5] Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Nguyễn Thị Ngọc L phải chịu theo quy định của Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 26, Điều 147, Điều 228, Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự; các Điều 91, Điều 95 Luật các tổ chức tín dụng; Khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015; Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Buộc bà Nguyễn Thị Ngọc L có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng Thương mại cổ phần VNThV khoản nợ theo đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20121105-100060-0034 ngày19/11/2012 tổng cộng là 10.239.001 đồng (Mười triệu hai trăm ba mươi chín nghìn không trăm lẻ một đồng) bao gồm khoản nợ gốc 7.939.605 đồng (Bảy triệu chín trăm ba mươi chín nghìn sáu trăm lẻ năm đồng), nợ lãi đến hạn 2.299.396 đồng (Hai triệu hai trăm chín mươi chín nghìn ba trăm chín mươi sáu đồng).

2. Kể từ ngày Ngân hàng Thương mại cổ phần VNThV có yêu cầu thi hành án, nếu bà Nguyễn Thị Ngọc L chậm trả số tiền trên thì hàng tháng bà Nguyễn Thị Ngọc L còn phải trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần VNThV khoản tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại Khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

3. Án phí dân sự sơ thẩm: Bà Nguyễn Thị Ngọc L phải chịu 512.000 đồng (Năm trăm mười hai nghìn đồng). Trả lại cho Ngân hàng Thương mại cổ phần VNThV 306.000đ (Ba trăm lẻ sáu nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0009835 ngày 12/7/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

4. Nguyên đơn, bị đơn vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.


85
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 107/2017/DS-ST ngày 25/08/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:107/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Dĩ An - Bình Dương
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:25/08/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về