Bản án 10/2021/DS-ST ngày 23/02/2021 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG H, TỈNH BẠC L

BẢN ÁN 10/2021/DS-ST NGÀY 23/02/2021 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Ngày 23 tháng 02 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đông H xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 322/2020/TLST – DS, ngày 22 tháng 12 năm 2020 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 11/2021/QĐXX-ST ngày 25 tháng 01 năm 2021 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Sài Gòn thương tín;

Địa chỉ: Số 266 – 268, đường NKKN, phường 8, quận X, thành phố H.

Người đại diện theo quyền: Ông Nguyễn Hữu P – Phó Phòng giao dịch Đông H.

Bị đơn: Chị Nguyễn Kiều N, sinh năm 1986;

Địa chỉ: ấp Huy Đ, xã Điền H, huyện Đông H, tỉnh Bạc B. (Đại diện Ngân hàng và chị Nương có đơn đề nghị vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện ngày 12/5/2020 cùng các lời khai trong quá trình tố tụng, đại diện Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín trình bày:

Vào ngày 16/4/2019, chị Nguyễn Kiều N có quan hệ tín dụng với ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín, theo hợp đồng tín dụng số LD1910600673 để vay số tiền 30.000.000đ, mục đích vay là tiêu dùng và mua sắm vật dụng gia đình. Lãi suất 12 tháng đầu là 23.4%/năm, tại thời điểm bắt đầu tháng 13 trở đi, kể từ ngày ký hợp đồng vay lãi suất của toàn bộ dư nợ vay được áp dụng theo mức lãi suất huy động tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trả lãi cuối kỳ Sacombank cộng biên độ 15.6%/năm và được Sacombank quyết định điều chỉnh theo định kỳ 03 tháng/lần. Phương thức trả nợ vốn gốc và lãi định kỳ hàng tháng theo dư nợ giảm dần. Thời hạn vay 36 tháng, thời điểm trả dứt nợ vào ngày 16/5/2020, cho vay không có tài sản đảm bảo. Trong thời gian vay, chị Nguyễn Kiều N đã thanh toán cho ngân hàng số tiền vốn là 8.330.000đ, lãi là 5.585.000đ. Do chị Nương vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên ngân hàng khởi kiện đến Tòa án.

Nay ngân hàng yêu cầu chị Nguyễn Kiều N giao trả số tiền vốn vay là 21.670.000đ, lãi trong hạn 4.543.101đ và lãi quá hạn 2.056.216đ, tổng vốn và lãi là 28.269.317đ (tính đến ngày 20/01/2021) và tiếp tục trả lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng đã ký cho đến khi dứt nợ.

Tại biên bản ghi lời khai ngày 23/12/2020, chị Nguyễn Kiều N trình bày thống nhất với lời trình bày của ngân hàng, chị xác định vào ngày 16/4/2019 chị có vay của ngân hàng số tiền 30.000.000đ, thời hạn vay 36 tháng, mục đích vay là để tiêu dùng, về lãi suất các vấn đề khác đúng như ngân hàng trình bày. Trong thời gian vay chị vi phạm nghĩa vụ thanh toán cho ngân hàng. Nay ngân hàng khởi kiện yêu cầu chị giao trả số tiền vốn vay 21.670.000đ, lãi trong hạn 4.543.101đ và lãi quá hạn 2.056.216đ, tổng vốn và lãi là 28.269.317đ (tính đến ngày 20/01/2021) và tiếp tục trả lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng đã ký cho đến khi dứt nợ thì chị cũng đồng ý. Nhưng do hoàn cảnh chị đang khó khăn nên chị xin được trả dần.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông H, tỉnh Bạc B phát biểu quan điểm cho rằng: Quá trình thụ lý giải quyết vụ án và tại phiên tòa hôm nay, Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa đã thực hiện đúng quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự; nguyên đơn đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật; bị đơn chưa thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

Về nội dung vụ án:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín đối với chị Nguyễn Kiều N.

Buộc chị Nguyễn Kiều N có trách nhiệm giao trả cho ngân hàng số tiền vốn vay là 21.670.000đ, lãi trong hạn 4.543.101đ và lãi quá hạn 2.056.216đ, tổng vốn và lãi là 28.269.317đ (tính đến ngày 20/01/2021) và tiếp tục trả lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng đã ký cho đến khi dứt nợ là phù hợp.

Về án phí dân sự sơ thẩm: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tính không phải nộp. Chị Nguyễn Kiều N phải nộp án phí số tiền 1.413.000đ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà và phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông H về tuân theo pháp luật, Hội đồng xét xử nhận định:

[1]. Về tố tụng:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín khởi kiện yêu cầu chị Nguyễn Kiều N giao trả số tiền vay, chị Nương có địa chỉ cư trú tại ấp Huy Đ, xã Điền H, huyện Đông H, tỉnh Bạc B. Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Đông H, tỉnh Bạc B.

Đại diện ngân hàng và chị Nguyễn Kiều N có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Căn cứ vào khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, tiến hành xét xử vắng mặt chị Nương.

[2]. Về nội dung:

Vào ngày 16/4/2019, chị Nguyễn Kiều N có quan hệ tín dụng với ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín, theo hợp đồng tín dụng số LD1910600673 để vay số tiền 30.000.000đ. Đây là tranh chấp hợp đồng vay tài sản theo quy định tại Điều 463 Bộ luật dân sự 2015, khi phát sinh tranh chấp được Bộ luật này điều chỉnh.

Ngân hàng yêu cầu chị Nguyễn Kiều N Nương giao trả số tiền vốn vay là 21.670.000đ, lãi trong hạn 4.543.101đ và lãi quá hạn 2.056.216đ, tổng vốn và lãi là 28.269.317đ (tính đến ngày 20/01/2021) và tiếp tục trả lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng đã ký cho đến khi dứt nợ. Chị Nguyễn Kiều N thống nhất thừa nhận và đồng ý trả theo yêu cầu của ngân hàng. Căn cứ vào khoản 2 Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự công nhận đây là sự thật. Nên cần buộc chị Nguyễn Kiều N giao trả cho ngân hàng số tiền vốn vay là 21.670.000đ, lãi trong hạn 4.543.101đ và lãi quá hạn 2.056.216đ, tổng vốn và lãi là 28.269.317đ (tính đến ngày 20/01/2021) và tiếp tục trả lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng đã ký cho đến khi dứt nợ là phù hợp.

[3] Về án phí dân sự sơ thẩm: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tính không phải nộp. Số tiền 571.000đ theo biên lai thu số 0008212 ngày 22/12/2020 được hoàn lại đủ. Chị Nguyễn Kiều N phải nộp án phí số tiền 1.413.000đ. Các đương sự nộp và nhận tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông H, tỉnh Bạc B.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 463, 466 và 468 Bộ luật dân sự 2015 và Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng.

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín đối với chị Nguyễn Kiều N.

Buộc chị Nguyễn Kiều N có trách nhiệm giao trả cho ngân hàng số tiền vốn vay là 21.670.000đ, lãi trong hạn 4.543.101đ và lãi quá hạn 2.056.216đ, tổng vốn và lãi là 28.269.317đ (tính đến ngày 20/01/2021) và tiếp tục trả lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng đã ký cho đến khi dứt nợ là phù hợp.

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tính không phải nộp. Số tiền 571.000đ theo biên lai thu số 0008212 ngày 22/12/2020 được hoàn lại đủ. Chị Nguyễn Kiều N phải nộp án phí số tiền 1.413.000đ. Các đương sự nộp và nhận tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông H, tỉnh Bạc B.

Trong trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Án xử công khai, các đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ


114
Bản án/Quyết định đang xem

 Bản án 10/2021/DS-ST ngày 23/02/2021 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Số hiệu:10/2021/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Đông Hải - Bạc Liêu
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:23/02/2021
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về