Bản án 09/2017/DS-ST ngày 23/06/2017 về tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; yêu cầu tháo dỡ công trình lấn chiếm không gian trên đất và hủy giấy chứng nhận

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

BẢN ÁN 09/2017/DS-ST NGÀY 23/06/2017 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở; YÊU CẦU THÁO DỠ CÔNG TRÌNH LẤN CHIẾM KHÔNG GIAN TRÊN ĐẤT VÀ HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

535
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 09/2017/DS-ST ngày 23/06/2017 về tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; yêu cầu tháo dỡ công trình lấn chiếm không gian trên đất và hủy giấy chứng nhận

Số hiệu:09/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Ninh Thuận
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 23/06/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về