Bản án 07/2020/DS-ST ngày 28/05/2020 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 07/2020/DS-ST NGÀY 28/05/2020 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Trong ngày 28 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 234/2019/TLST-DS ngày 31 tháng 12 năm 2019 về “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 234/2020/QĐXXST-DS ngày 05 tháng 3 năm 2020; Quyết định hoãn phiên tòa số 234/2020/QĐST-DS ngày 03 tháng 4 năm 2020; Quyết định hoãn phiên tòa số 22/2020/QĐST-DS ngày 29 tháng 4 năm 2020 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP A. Địa chỉ: Lầu 8, số 266/268 đường A, Phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Lê Phan Minh N; Chức vụ: Chuyên viên quản lý nợ, Phòng Kiểm soát rủi ro của Chi nhánh Ngân hàng TMCP A tại Đà Nẵng. Có mặt

-Bị đơn: Bà Đặng Thị B, sinh năm 1966; Trú tại: Số nhà 46 đường D, quận E, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện gửi đến Tòa án ngày 27 tháng 12 năm 2019; bản tự khai và tại phiên tòa hôm nay, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Lê Phan Minh N trình bày:

Vào ngày 14 tháng 6 năm 2017, bà Đặng Thị B ký với Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần A tại thành phố Đà Nẵng hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng (bao gồm Giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng kiêm hợp đồng và bản Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng thẻ tín dụng của ngân hàng - các tài liệu được gọi chung là Hợp đồng). Căn cứ thu nhập của bà B, ngân hàng đã đồng ý cấp thẻ tín dụng với hạn mức sử dụng là 15.000.000 đồng với mục đích: tiêu dùng cá nhân.

Sau khi được cấp thẻ tín dụng, bà B đã thực hiện giao dịch với số tiền 45.000.000 đồng. Trong quá trình sử dụng thẻ, bà B đã thanh toán cho ngân hàng số tiền 30.300.000 đồng.

Do bà B vi phạm nghĩa vụ thanh toán, ngày 01 tháng 01 năm 2018 ngân hàng đã chấm dứt quyền sử dụng thẻ và chuyển toàn bộ dư nợ còn thiếu sang nợ quá hạn.Tính đến ngày 11 tháng 9 năm 2019, bà B còn nợ Ngân hàng các khoản sau: Nợ gốc: 17.346.558 đồng; Lãi quá hạn: 13.424.353 đồng; Tổng cộng là: 30.773.811 đồng (Ba mươi triệu, bảy trăm bảy mươi ba ngàn, tám trăm mười một đồng).

Mặc dù ngân hàng đã thường xuyên đôn đốc, làm việc trực tiếp yêu cầu bà B có trách nhiệm thanh toán, đồng thời tạo điều kiện về mặt thời gian để bà B trả nợ, tuy nhiên bà B vẫn chưa thanh toán khoản nợ vay quá hạn cho Ngân hàng.

Nay ngân hàng yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Đặng Thị B phải thanh toán cho Ngân hàng thương mại cổ phần A số tiền nợ gốc và lãi tính đến ngày 11 tháng 9 năm 2019: 30.773.811 đồng (Ba mươi triệu, bảy trăm bảy mươi ba ngàn, tám trăm mười một đồng); Trong đó nợ gốc 17.346.558 đồng, nợ lãi quá hạn 13.424.353 đồng.

Đi với bị đơn bà Đặng Thị B không có ý kiến phản hồi đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, vắng mặt tại phiên tòa mặc dù đã được Tòa án triệu tập lệ nhiều lần.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng thụ lý và giải quyết yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thương mại cổ phần A đối với bà Đặng Thị B về việc "Tranh chấp hợp đồng tín dụng" là đúng với quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Phiên tòa hôm nay là lần thứ hai bị đơn bà Đặng Thị B vắng mặt không có lý do, nên Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng dân sự tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn.

[2] Xét về nội dung khởi kiện:

Vào ngày 14 tháng 6 năm 2017, bà Đặng Thị B ký với Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần A tại thành phố Đà Nẵng Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng (bao gồm Giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng kiêm hợp đồng và bản điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng - các tài liệu được gọi chung là Hợp đồng). Căn cứ thu nhập của bà B, Ngân hàng đã đồng ý cấp thẻ tín dụng với hạn mức sử dụng là 15.000.000 đồng với mục đích tiêu dùng cá nhân; lãi suất theo thỏa thuận của các bên. Theo Thông báo về việc thay đổi lãi suất và phí phát hành nhanh của thẻ tín dụng quốc tế Sacombank số 113/TB-TTT ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Ngân hàng thương mại cổ phần A thì mức lãi suất được áp dụng trong trường hợp này là 2,15%/tháng. Xét thấy việc giao kết hợp đồng nói trên là đúng về chủ thể, nội dung hợp đồng phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng.

Sau khi được cấp thẻ tín dụng, bà B đã thực hiện giao dịch với số tiền 45.000.000 đồng. Trong quá trình sử dụng thẻ, bà B đã thanh toán cho ngân hàng số tiền 30.300.000 đồng.

Do bà B vi phạm nghĩa vụ thanh toán được quy định tại Điều 2, Điều 23 của Bản điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng nên ngày 01 tháng 01 năm 2018 Ngân hàng đã chấm dứt quyền sử dụng thẻ và chuyển toàn bộ dư nợ còn thiếu sang nợ quá hạn. Tính đến ngày 11 tháng 9 năm 2019, bà B còn nợ Ngân hàng số tiền nợ gốc và lãi phát sinh: 30.773.811 đồng (Ba mươi triệu, bảy trăm bảy mươi ba ngàn, tám trăm mười một đồng), trong đó nợ gốc 17.346.558 đồng, nợ lãi quá hạn 13.424.353 đồng. Như vậy bà B đã vi phạm các cam kết trong hợp đồng, là người có lỗi trong việc thực hiện hợp đồng nên Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

[3] Về án phí: Bà B phải chịu 1.538.690 đồng (30.773.811đ x5%) tiền án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Hoàn trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần A số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 769.345 đồng (Bảy trăm sáu mươi chín ngàn, ba trăm bốn mươi lăm đồng) theo biên lai thu số 0001674 ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào: Khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Các điều 117, 463 và Điều 466 của Bộ luật Dân sự; Điều 91 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và Nghị quyết số: 326/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thương mại cổ phần A đối với bà Đặng Thị B về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

Tuyên xử:

1. Buộc bà Đặng Thị B phải có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng thương mại cổ phần A số tiền 30.773.811 đồng (Ba mươi triệu, bảy trăm bảy mươi ba ngàn, tám trăm mười một đồng), trong đó nợ gốc 17.346.558 đồng, nợ lãi quá hạn 13.424.353 đồng.

Kể từ ngày 29 tháng 5 năm 2020, bà Đặng Thị B còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất được các bên thỏa thuận tại Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng ngày 16 tháng 4 năm 2017 (bao gồm Giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng kiêm hợp đồng và Bản điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng).

2. Về án phí: Bà Đặng Thị B phải chịu 1.538.690 đồng (Một triệu, năm trăm ba mươi tám ngàn, sáu trăm chín mươi ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

Hoàn trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần A số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 769.345 đồng (Bảy trăm sáu mươi chín ngàn, ba trăm bốn mươi lăm đồng) theo biên lai thu số 0001674 ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

3. Án xử công khai sơ thẩm, báo cho nguyên đơn biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hoặc niêm yết kết quả xét xử tại nơi cư trú.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.


47
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 07/2020/DS-ST ngày 28/05/2020 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:07/2020/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Thanh Khê - Đà Nẵng
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 28/05/2020
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về