Bản án 07/2018/DSST ngày 05/10/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN LÃO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

BẢN ÁN 07/2018/DSST NGÀY 05/10/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 05 tháng 10 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 28/2018/TLST-DS ngày 06 tháng 7 năm 2018 về việc “tranh chấp về hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 1270/2018/QĐST-DS ngày 10 tháng 9 năm 2018; Quyết định hoãn phiên tòa số 1373/2018/QĐST-DS ngày 26 tháng 9 năm 2018 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V.

Trụ sở: Tầng x tòa nhà R, số y Đ, Phường X, Quận Z , Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lô Bằng G, chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty tài chính Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V.

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Trần Thị Thùy L và ông Ngô Văn P, đều trú quán: Số xx T, phường Đ, quận H, thành phố Hải Phòng.

(Theo giấy ủy quyền số 37/UQTT-QTRR.17 ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V) Vắng mặt tại phiên tòa (có đơn xin đề nghị xét xử vắng mặt) Bị đơn: Anh Nguyễn Văn L, trú tại: Thôn P, xã C, huyện A, thành phố Hải Phòng; vắng mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện đề ngày 02 tháng 7 năm 2018, bản tự khai cũng như trong quá trình giải quyết vụ án, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là Công ty tài chính Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V trình bày:

Ngày 21 tháng 01 năm 2016, Công ty tài chính Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V (sau đây viết tắt là VPB FC) và anh Nguyễn Văn L có ký kết hợp đồng tín dụng số 20160415-500000-1915 với nội dung: VPB FC cho anh Nguyễn Văn L vay số tiền là 39.719.082đ (ba mươi chín triệu bảy trăm mười chín nghìn không trăm tám mươi hai đồng), mục đích vay: Tiêu dùng tín chấp, lãi suất vay là 35%/năm, thời hạn vay là 36 tháng, phương thức cho vay: Trả gốc lãi hàng tháng. Số tiền hàng tháng anh Nguyễn Văn L phải thanh toán cả gốc, lãi là 1.797.000đ; biện pháp đảm bảo tiền vay: Cho vay không có tài sản bảo đảm.

Sau khi ký kết hợp đồng tín dụng VPB FC thực hiện nghĩa vụ giải ngân cho anh Nguyễn Văn L số tiền 39.719.082đ (ba mươi chín triệu bảy trăm mười chín nghìn không trăm tám mươi hai đồng).

Thực hiện nghĩa vụ trả nợ anh Nguyễn Văn L đã thanh toán cho VPB FC đến hết ngày 11 tháng 7 năm 2016 tổng số tiền là 9.991.000đ trong đó có tiền gốc là 2.951.161đ và tiền lãi là 7.039.839đ. Sau đó anh Nguyễn Văn L không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho VPB FC.

VPB FC đã nhiều lần đôn đốc và làm việc trực tiếp với anh Nguyễn Văn L nhưng anh Nguyễn Văn L không tiếp tục trả nợ.

Nay VPB FC yêu cầu anh Nguyễn Văn L phải thanh toán số tiền cả gốc và lãi tính đến ngày 01 tháng 12 năm 2017 là 48.608.811đ trong đó tiền gốc là 36.676.921đ, tiền lãi là: 11.840.890đ. Anh Nguyễn Văn L tiếp tục chịu lãi theo Hợp đồng tín dụng. VPBank không yêu cầu anh Nguyễn Văn L trả tiền lãi từ sau ngày 01 tháng 12 năm 2017 đến ngày xét xử sơ thẩm.

Phía bị đơn là anh Nguyễn Văn L, Tòa án đã nhiều lần tống đạt giấy triệu tập đến Tòa án để trình bày ý kiến nhưng anh Nguyễn Văn L không đến Tòa nên không có ý kiến.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng tại phiên tòa có quan điểm:

- Về tố tụng: Từ khi thụ lý cũng như diễn biến tại phiên tòa Thẩm phán, Hội đồng xét xử tuân thủ quy định của pháp luật tố tụng, đảm bảo cho các đương sự được thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

- Về nội dung khởi kiện: Hợp đồng tín dụng số 20160415-500000-1915 ngày 21 tháng 01 năm 2016 giữa VPB FC với Anh L là đúng pháp luật. Quá trình thực hiện hợp đồng Anh L đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên yêu cầu khởi kiện của VPB FC là có căn cứ cần chấp nhận. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 3 Điều 26; khoản 1 Điều 35; khoản 1 Điều 147; khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 280; Điều 281; Điều 290; Điều 342; Điều 343; Điều 348; Điều 349; Điều 355; Điều 427; Điều 471; Điều 474 Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 688 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 90; Điều 91; Điều 95 Luật các tổ chức tín dụng; điểm b khoản 1 Điều 24, khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc Anh L phải trả cho VPB FC tổng số tiền nợ là 48.608.811đ trong đó tiền gốc là 36.676.921đ, tiền lãi là 11.840.890đ. Anh L tiếp tục trả lãi theo quy định tại Hợp đồng tín dụng hai bên đã ký kết. Về án phí: Anh L phải nộp án phí theo quy định.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về áp dụng pháp luật tố tụng: Đây là vụ án dân sự về tranh chấp Hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là VPB FC và bị đơn là anh Nguyễn Văn L. Tranh chấp phát sinh giữa các bên là tranh chấp hợp đồng tín dụng, căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 26; điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng thụ lý giải quyết là đúng thẩm quyền.

[2] Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đã tống đạt hợp lệ Quyết định đưa vụ án ra xét xử ngày 26 tháng 9 năm 2018 và phiên tòa hôm nay ngày 05 tháng 10 năm 2018 bị đơn là anh Nguyễn Văn L vắng mặt không có lý do; đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Căn cứ điểm a, b khoản 2 Điều 227, khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt nguyên đơn và bị đơn .

[3] Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Xét hợp đồng tín dụng số 20160415-500000-1915 ngày 21 tháng 01 năm 2016 được ký kết giữa VPB FC và anh Nguyễn Văn Vinh đã tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 121; Điều 122 Bộ luật Dân sự khi giao kết hợp đồng. Do vậy đã làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên và các bên phải có trách nhiệm thực hiện các thỏa thuận đã cam kết trong hợp đồng. Quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng, nguyên đơn là VPB FC đã thực hiện đúng các thỏa thuận trong hợp đồng, nguyên đơn thực hiện việc giải ngân theo cam kết cho bị đơn. Anh L đã nhận đủ số tiền 39.719.082đ, trong quá trình Anh L thực hiện nghĩa vụ trả nợ, Anh L đã vi phạm, VPB FC đã đôn đốc nhiều lần, tính đến hết ngày 07 tháng 11 năm 2016 Anh L mới trả số tiền gốc là 2.951.161đđ, sau đó Anh L không thực hiện việc trả nợ, đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ như đã cam kết, nay VPB FC yêu cầu Anh L trả nợ theo hợp đồng tín dụng đến nay số tiền gốc là 36.767.921đ. Về lãi suất: Giữa VPB FC và Anh L thỏa thuận vay tiền theo hợp đồng tín dụng với lãi suất vay là 35%/năm, Anh L trả lãi tính đến hết ngày 07 tháng 11 năm 2016. Đến nay Anh L không trả lãi cho VPB FC. Cụ thể số tiền lãi tính đến ngày 01 tháng 12 năm 2017 (có bảng tính lãi kèm theo) như hai bên đã thỏa thuận theo hợp đồng tổng số tiền lãi còn lại là 11.840.890đ. Tổng cộng cả gốc và lãi đến nay Anh L chưa trả cho VPB FC là 48.608.811đ.

[4] Xét đây là tranh chấp hợp đồng vay tiền có kỳ hạn và có lãi. Theo quy định tại Điều 471 Bộ luật Dân sự năm 2005 đối với hợp đồng vay tài sản thì khi đến hạn trả thì bên vay phải hoàn trả lại tài sản cho bên cho vay. VPB FC yêu cầu Anh L phải trả số tiền cả gốc và lãi như trên là có căn cứ và phù hợp với quy đinh của pháp luật cần chấp nhận.

[5] Tiền lãi từ ngày 01 tháng 12 năm 2017 đến ngày xét xử hôm nay VPB FC không yêu cầu Anh L trả, xét yêu cầu của VPB FC là tự nguyện và phù hợp pháp luật nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[6] Về án phí: Yêu cầu khởi kiện của VPB FC được chấp nhận nên VPB FC không phải chịu án phí dân sự, hoàn trả lại cho VPB FC số tiền tạm ứng án phí dân sự đã nộp. Bị đơn là Anh L phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với số tiền phải trả cho VPB FC, cụ thể là: 48.608.811đ x 5% = 2.430.440đ làm tròn số là 2.430.000đ (hai triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng).

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 3 Điều 26; khoản 1 Điều 35 điểm a khoản 1 Điều 39; khoản 1 Điều 147; khoản 2 Điều 227; khoản 1 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Điều 280; Điều 281; Điều 290; Điều 342; Điều 343; Điều 348; Điều 349; Điều 355; Điều 427; Điều 471; Điều 474 Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 688 Bộ luật Dân sự năm 2015;

Điều 90; Điều 91; Điều 95 Luật các tổ chức tín dụng;

Điểm b khoản 1 Điều 24, khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Xử: Chấp nhận đơn khởi kiện của Công ty tài chính Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V.

Buộc anh Nguyễn Văn L phải trả cho Công ty tài chính Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V số tiền gốc là 36.676.921đ (ba mươi sáu triệu sáu trăm bảy mươi sáu nghìn chín trăm hai mươi mốt đồng), tiền lãi là: 11.840.890đ (mười một triệu tám trăm bốn mươi nghìn tám trăm chín mươi đồng). Tổng cộng:

48.608.811đ (bốn mươi tám triệu sáu trăm linh tám nghìn tám trăm mười một đồng).

Anh Nguyễn Văn L phải tiếp tục trả khoản tiền lãi đối với số tiền nợ gốc trên chưa trả kể từ sau ngày tuyên bản án sơ thẩm cho đến khi thanh toán hết nợ gốc, theo mức lãi suất các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng số 20160415- 500000-1915 ngày 21 tháng 01 năm 2016 giữa Công ty tài chính Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V và anh Nguyễn Văn L. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Công ty tài chính Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V thì lãi suất mà bên vay phải tiếp tục thanh toán cho Công ty tài chính Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với điều chỉnh lãi suất của Công ty tài chính Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V.

Về án phí: Anh Nguyễn Văn L phải nộp án phí dân sự sơ thẩm là 2.430.000đ (hai triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng).

Hoàn trả lại cho Công ty tài chính Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V số tiền tạm ứng án phí mà Công ty tài chính Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V đã nộp là 1.215.000đ (một triệu hai trăm mười lăm nghìn đồng) tại biên lai số 0016822 ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Trong trường hợp quyết định được thi hành theo đúng quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014, người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6; Điều 7; Điều 7a và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014. Thời hạn thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Công ty tài chính Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V và anh Nguyễn Văn L được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

432
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 07/2018/DSST ngày 05/10/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:07/2018/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện An Lão - Hải Phòng
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 05/10/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về