Bản án 05/2018/KDTM-ST ngày 25/05/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA

BẢN ÁN 05/2018/KDTM-ST NGÀY 25/05/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 25 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang mở phiên tòa xét xử công khai vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 49/2017/TLST-KDTM ngày 29 tháng 11 năm 2017 về tranh chấp "Tranh chấp hợp đồng tín dụng"; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 03/2018/QĐXXST-KDTM ngày 10 tháng 4 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 08/2018/QĐST-KDTM ngày 27 tháng 4 năm 2018, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu P; Địa chỉ: Tầng 16, 23 và 24 Tòa nhà Mi, 229 Tây S, Đống Đ, Hà Nội. Do ông Nguyễn Quang Đ – Chức danh: Tổng Giám đốc, làm đại diện theo pháp luật.

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Lê Tường P; Địa chỉ liên lạc: 84 Quang T, thành phố Nha T, tỉnh Khánh Hòa; Theo giấy ủy quyền ngày ............/2017. Ông P có mặt.

2. Bị đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và dịch vụ du lịch Khang Thịnh P; Địa chỉ: Tổ 15 Ngọc S, phường Ngọc H, thành phố Nha T, tỉnh Khánh Hòa.

Người đại diện theo pháp luật của công ty: Ông Trịnh Lê H – Chức danh: Giám đốc; Địa chỉ: 71 đường …., phường Vạn T, thành phố Nha T, tỉnh Khánh Hòa. Vắng mặt.

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Trịnh Lê H; Nơi ĐKKHTT: 3 đường …., phường Vạn T, thành phố Nha T, tỉnh Khánh Hòa. Chỗ ở hiện tại: 71 đường …., phường Vạn T, Nha T, Khánh Hòa. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Theo đơn khởi kiện, bản tự khai và biên bản hòa giải, ông Lê Tường P là đại diện nguyên đơn trình bày:

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ du lịch Khang Thịnh P (sau đây gọi là “Công ty Khang Thịnh P”) vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu P (sau đây gọi là “PG Bank”) – Chi nhánh Khánh Hòa theo Hợp đồng hạn mức tín dụng ngắn hạn số 0405/2014/KH/HĐHM/NH-PN/PGB ngày 09/09/2014 với những nội dung chính như sau:

Số tiền cấp hạn mức tín dụng: 297.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi bảy triệu đồng chẵn); Thời hạn hạn mức: 12 tháng; Lãi suất vay: Được ghi nhận trên các Giấy nhận nợ, thay đổi theo quy định của PG Bank trong từng thời kỳ; Thời hạn vay đối với mỗi khoản vay trong hạn mức: Không quá 06 tháng kể từ thời điểm giải ngân; Mục đích vay: Bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh; Trả nợ: Trả gốc vào các ngày thanh toán nợ gốc, được quy định trong từng Giấy nhận nợ, trả lãi hàng tháng/ hàng quý vào ngày 26 hàng tháng/hàng quý. Thực hiện Hợp đồng hạn mức tín dụng nêu trên, PG Bank đã giải ngân cho Công ty Khang Thịnh P tổng cộng 04 lần, trong đó 03 lần đã tất toán (theo Giấy nhận nợ số 01/0405/2014/KH/NN/PGB ngày 09/09/2014; Khế ước nhận nợ số 02/0405/2014/KH/NN/PGB ngày 11/03/2015 và Khế ước nhận nợ số 03/0405/2014/KH/NN/PGB ngày 12/03/2015), hiện tại Công ty Khang Thịnh P còn dư nợ tại PG Bank theo Khế ước nhận nợ số 04/0405/2014/KH/NN/PGB ngày 09/09/2015, với nội dung cụ thể sau:

- Số tiền nhận nợ: 297.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi bảy triệu đồng); Lãi suất vay: 10%/năm và chịu sự điều chỉnh theo quy định của PG Bank; Thời hạn vay: 06 tháng; Lịch trả nợ: Trả nợ gốc cuối kỳ và nợ lãi định kỳ vào ngày 26 hàng tháng. Ngày trả nợ cuối cùng: 09/03/2016.

- Tài sản bảo đảm cho khoản vay trên là: Quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất của thửa đất số 75, tờ bản đồ số 6, tại địa chỉ số 71 đường …., Vạn T, thành phố Nha T, tỉnh Khánh Hòa theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BO 710851 (số vào sổ cấp GCN: CH00538/22345) do UBND thành phố Nha T cấp ngày 18/07/2013 cho bà Nguyễn Thị L, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 06/09/2014. PG Bank nhận thế chấp tài sản này theo: Hợp đồng thế chấp nhà ở và quyền sử dụng đất số 0405/2014/KH/BĐ ngày 09/09/2014, số công chứng 9083, quyển số 02 TP/CC- SCC/HĐGD tại Văn phòng Công chứng Trung T, tỉnh Khánh Hòa; Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và nhà ở tại Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường) thành phố Nha T, tỉnh Khánh Hòa ngày 09/9/2014.

Từ khi Công ty Khang Thịnh P vi phạm nghĩa vụ trả nợ với PG Bank, PG Bank đã làm việc nhiều lần để yêu cầu trả nợ và thỏa thuận xử lý tài sản bảo đảm nhưng Công ty Khang Thịnh P không trả nợ, cũng như không thiện chí bàn giao tài sản để PG Bank xử lý thu hồi nợ.

Như vậy, Công ty Khang Thịnh P đã vi phạm các cam kết về nghĩa vụ trả nợ theo quy định tại Hợp đồng hạn mức tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và các chứng từ có liên quan khác đã ký với PG Bank nên PG Bank có đủ cơ sở để khởi kiện Công ty Khang Thịnh P để thu hồi nợ. Buộc Công ty Khang Thịnh P thanh toán cho PG Bank (tạm tính đến ngày 18/10/2017) tổng số tiền là 320.256.051 đồng (Ba trăm hai mươi triệu, hai trăm năm mươi sáu nghìn không trăm năm mươi mốt đồng), trong đó:

- Nợ gốc: 247.000.000 đồng.

- Lãi trong hạn, phạt chậm trả lãi, lãi nợ gốc quá hạn: 73.256.051 đồng.

Nếu Công ty Kháng Thịnh P không thanh toán số nợ trên cho PG Bank thì đề nghị Tòa án tuyên PG Bank được đề nghị Cơ quan Thi hành án có thẩm quyền kê biên, phát mại tài sản thế chấp: Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của thửa đất số 75, tờ bản đồ số 6 tại địa chỉ số 71 đường….., Vạn T, thành phố Nha T, tỉnh Khánh Hòa theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BO 710851 (số vào sổ cấp GCN: CH00538/22345) do UBND thành phố Nha T cấp ngày 18/7/2013 cho bà Nguyễn Thị L, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 06/09/2014; để thu hồi nợ cho PG Bank.

Tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu Tòa án buộc Công ty Khang Thịnh P phải thanh toán số tiền còn nợ (tạm tính đến ngày 25/5/2018): 354.829.930 đồng (Ba trăm năm mươi bốn triệu tám trăm hai mươi chín ngàn chín trăm ba mươi đồng); trong đó:

- Nợ gốc: 247.000.000 đồng

- Lãi trong hạn: 78.761.118 đồng

- Lãi quá hạn: 29.068.813 đồng.

* Tại Giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi đề ngày 18/01/2018, ông Trịnh Lê H là đại diện theo pháp luật của bị đơn trình bày:

Công ty Khang Thịnh P thừa nhận có vay PG Bank số tiền 297.000.000 đồng, theo Hợp đồng tín dụng số 0405/2014/KH/HĐHM/NH-PN-PGB ngày 09/9/2014. Công ty đã trả được số tiền gốc: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng); đồng thời xác nhận còn nợ PG Bank số tiền gốc: 247.000.000 đồng và nợ lãi 73.056.051 đồng. Vì điều kiện kinh doanh thua lỗ, gặp nhiều khó khăn nên Công ty đề nghị Ngân hàng xem xét miễn giảm lãi phạt và khoanh nợ với số tiền 250.000.000 đồng. Công ty sẽ trả định kì hàng quý với số tiền 50.000.000 đồng, hoặc nếu có khoảng thu nhập cao hơn thì Công ty sẽ thanh toán dứt điểm cho Ngân hàng.

* Người liên quan ông Trịnh Lê H không đến Tòa để làm việc nên Tòa án không lấy được lời khai.

* Tại phiên tòa: Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha T phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án. Đồng thời, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về tố tụng:

Bị đơn Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Khang Thịnh P và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trịnh Lê H đã được Tòa án triệu tập hợp lệ để tham gia phiên tòa nhưng bị đơn và người liên quan vắng mặt lần thứ hai không có lý do chính đáng. Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Khang Thịnh P và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trịnh Lê H.

[2] Về nội dung:

Ngày 09/9/2014, giữa Ngân hàng TMCP Xăng dầu P - Chi nhánh Khánh Hòa với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Khang Thịnh P có ký kết hợp đồng tín dụng số 0405/2014/KH/HĐHM/NH-PN-PGB; Số tiền vay: 297.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi bảy triệu đồng); Lãi suất vay: 10%/năm và chịu sự điều chỉnh theo quy định của Ngân hàng TMCP Xăng dầu P; Thời hạn vay: 06 tháng; Mục đích vay: Bổ sung vốn kinh doanh. Lịch trả nợ: Trả nợ gốc cuối kỳ và nợ lãi định kỳ vào ngày 26 hàng tháng; Ngày trả nợ cuối cùng: 09/3/2016. Ngân hàng đã giải ngân số tiền 297.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi bảy triệu đồng) cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Khang Thịnh P vào ngày 09/9/2015, theo Khế ước nhận nợ số 04/0405/2014/KH/NN/PGB. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Khang Thịnh P đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên toàn bộ khoản vay bị chuyển sang nợ quá hạn kể từ ngày 09/3/2016. Vì vậy, việc Ngân hàng khởi kiện yêu cầu Công ty Khang Thịnh P trả nợ do vi phạm hợp đồng tín dụng là có cơ sở.

Xét yêu cầu của Ngân hàng TMCP Xăng dầu P về các khoản tiền nợ gốc: 247.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi bảy triệu đồng); nợ lãi tạm tính đến ngày 25/5/2018, trong đó: lãi trong hạn: 78.761.118 đồng và lãi quá hạn: 29.068.813 đồng. Tổng cộng: 354.829.930 đồng (Ba trăm năm mươi bốn triệu tám trăm hai mươi chín ngàn chín trăm ba mươi đồng).

Hội đồng xét xử xét thấy: Việc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Khang Thịnh P không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền vay, tiền lãi theo hợp đồng tín dụng đã ký số 0405/2014/KH/HĐHM/NH-PN-PGB ngày 09/9/2014 và Khế ước nhận nợ số 04/0405/2014/KH/NN/PGB ngày 09/09/2015, là vi phạm các thỏa thuận đã ký kết, xâm phạm đến quyền lợi chính đáng của Ngân hàng TMCP Xăng dầu P, nên chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng, buộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Khang Thịnh P phải trả số tiền nợ gốc và lãi phát sinh tính đến ngày 25/5/2018 là 354.829.930 đồng (Ba trăm năm mươi bốn triệu tám trăm hai mươi chín ngàn chín trăm ba mươi đồng).

[3] Đối với tài sản thế chấp mà người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Trịnh Lê H đã thế chấp cho Ngân hàng TMCP Xăng dầu P để bảo lãnh cho khoản tiền vay nói trên của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Khang Thịnh P.

Xét: Hợp đồng thế chấp nhà ở và quyền sử dụng đất số 0405/2014/KH/BĐ ngày 09/09/2014, số công chứng 9083, quyển số 02 TP/CC-SCC/HĐGD tại Văn phòng Công chứng Trung Tâm, tỉnh Khánh Hòa; Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho người thứ ba, đã được Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường) thành phố Nha T, tỉnh Khánh Hòa, chứng nhận ngày 09/9/2014; Để được đảm bảo cho khoản nợ phải trả, bao gồm: Nợ gốc, nợ lãi trong hạn, lãi quá hạn, phí và các chi phí phát sinh khác (nếu có) của hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Xăng dầu P – Chi nhánh Khánh Hòa với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Khang Thịnh P và ông Trịnh Lê H. Do vậy, khi Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Khang Thịnh P vi phạm nghĩa vụ trả tiền gốc và lãi của Hợp đồng tín dụng số 0405/2014/KH/HĐHM/NH-PN-PGB ngày 09/9/2014 nhưng người bảo lãnh cũng không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trả nợ cho Công ty, là xâm phạm quyền lợi của nguyên đơn. Vì vậy, tài sản mà ông Trịnh Lê H đã thế chấp cho Ngân hàng TMCP Xăng dầu P – Chi nhánh Khánh Hòa để bảo lãnh cho khoản nợ vay của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Khang Thịnh P sẽ được xử lý phát mãi trong quá trình thi hành án nếu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Khang Thịnh P không thi hành khoản nợ trên.

[4] Án phí: Do toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm đối với số tiền 354.829.930 đồng (Ba trăm năm mươi bốn triệu tám trăm hai mươi chín ngàn chín trăm ba mươi đồng).

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng các Điều 302; Điều 355; Điều 471; Điều 474 và Điều 476 của Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 51 và Điều 52 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2004);

Áp dụng các Điều 147, điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228, Điều 266 và Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

Áp dụng Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn Ngân hàng TMCP Xăng dầu P, buộc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch Khang Thịnh P phải thanh toán cho Ngân hàng số tiền 354.829.930 đồng (Ba trăm năm mươi bốn triệu tám trăm hai mươi chín ngàn chín trăm ba mươi đồng), cụ thể:

- Nợ gốc: 247.000.000 đồng.

- Nợ lãi (tạm tính đến ngày 25/5/2018): 107.829.931 đồng; trong đó: lãi trong hạn: 78.761.118 đồng và lãi quá hạn: 29.068.813 đồng.

2. Sau khi nhận đủ số tiền nêu trên, Ngân hàng TMCP Xăng dầu P có trách nhiệm trả lại cho ông Trịnh Lê H Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BO 710851 (số vào sổ cấp GCN: CH00538/22345) do UBND thành phố Nha Trang cấp ngày 18/07/2013 cho bà Nguyễn Thị L, cập nhật thay đổi chủ sở hữu (Ông Trịnh Lê H) ngày 06/09/2014.

3. Kể từ ngày 26/5/2018, nếu bị đơn Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch Khang Thịnh P không thanh toán số tiền trên thì Công ty phải tiếp tục chịu trách nhiệm thanh toán tiền lãi phát sinh đối với số tiền nợ gốc chưa thanh toán theo mức lãi suất quy định tại Hợp đồng hạn mức tín dụng ngắn hạn số 0405/2014/KH/HĐHM/NH-PN/PGB ngày 09/09/2014 và Khế ước nhận nợ số 04/0405/2014/KH/NN/PGB ngày 09/09/2015. Đồng thời, Ngân hàng TMCP Xăng dầu P có quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án xử lý tài sản thế chấp là Quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất của thửa đất số 75, tờ bản đồ số 6 tại địa chỉ số 71 đường ….., Vạn T, thành phố Nha T, tỉnh Khánh Hòa theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BO 710851 (số vào sổ cấp GCN: CH00538/22345) do UBND thành phố Nha T cấp ngày 18/07/2013 cho bà Nguyễn Thị L, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 06/09/2014, để thi hành án theo quy định của pháp luật.

4. Về án phí: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch Khang Thịnh P phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là 17.741.500 đồng (Mười bảy triệu bảy trăm bốn mươi mốt ngàn năm trăm đồng).

Hoàn lại cho Ngân hàng TMCP Xăng dầu P số tiền 8.000.000đ (Tám triệu đồng) tạm ứng án phí mà Ngân hàng đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2016/0007930 ngày 29/11/2017 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Nha T. quy định.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

5. Quyền kháng cáo:

Nguyên đơn có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.


144
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 05/2018/KDTM-ST ngày 25/05/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:05/2018/KDTM-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Nha Trang - Khánh Hoà
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành:25/05/2018
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về