Bản án 04/2020/HNGĐ-ST ngày 14/01/2020 về tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ U - TỈNH QUẢNG NINH

BẢN ÁN 04/2020/HNGĐ-ST NGÀY 14/01/2020 VỀ TRANH CHẤP THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON SAU LY HÔN

Ngày 14 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố U, tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 169/2019/TLST-HNGĐ ngày 24/09/2019 về “Tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn” theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 62/2019/QĐST-HNGĐ ngày 05 tháng 12 năm 2019; quyết định hoãn phiên toà số: 50/2019/QĐST-HNGĐ ngày 24/12/2019; quyết định hoãn phiên toà số: 01/2020/QĐST-HNGĐ ngày 09/01/2020 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: chị Phạm Thị Hồng H, Sinh năm: 1988 Địa chỉ: Khu 1, thị trấn T, huyện T, tỉnh H; có mặt tại phiên toà.

Bị đơn: Anh Nguyễn Anh T, Sinh năm: 1976 Địa chỉ: Tổ 2, khu 1, phường B, thành phố U, tỉnh Quảng Ninh; Hiện đang cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Quảng Ninh; địa chỉ: thôn Đồng Rùa, xã Vũ Oai, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt tại phiên toà lần thứ hai không có lý do và không có đơn đề nghị Toà án xét xử vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện đề ngày 16/9/2019, bản tự khai cũng như tại phiên tòa hôm nay, nguyên đơn chị Phạm Thị Hồng H trình bày:

Ngày 04/07/2011 chị và anh Nguyễn Anh T kết hôn trên cơ sở tự nguyện có Đ ký kết hôn tại Uỷ ban nhân dân phường B, thành phố U, tỉnh Quảng Ninh. Trong quá trình chung sống chị và anh T có 02 con chung tên là: Nguyễn Minh Đ sinh ngày 26/10/2011 và Nguyễn Thảo Vân sinh ngày 28/4/2015. Ngày 17/11/2017 Toà án nhân dân thành phố U, tỉnh Quảng Ninh đã xét xử theo bản án số: 36/2017/HNGĐ-ST cho chị H được ly hôn với anh Nguyễn Anh T; Về con chung anh Nguyễn Anh T được trực tiếp nuôi dưỡng con chung Nguyễn Minh Đ sinh ngày 26/10/2011 còn chị Phạm Thị Hồng H trực tiếp nuôi dưỡng con chung Nguyễn Thảo Vân sinh ngày 28/4/2015 đến khi từng con chung thành niên (đủ 18 tuổi); không ai phải cấp dưỡng nuôi con chung. Do hiện nay anh T đang đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Quảng Ninh, không đủ điều kiện để chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng con chung Nguyễn Minh Đ. Và bản thân cháu Đ có nguyện vọng được ở với chị. Nên chị H muốn được trực tiếp nuôi dưỡng con chung Nguyễn Minh Đ sinh ngày 26/10/2011 kể từ ngày bản án (quyết định) có hiệu lực pháp luật cho đến khi con chung thành niên (đủ 18 tuổi); chị H không yêu cầu anh T phải cấp dưỡng nuôi con chung.

Tại bản tự khai ngày 22/11/2019 anh Nguyễn Anh T trình bày:

Năm 2011 anh T kết hôn với chị Phạm Thị Hồng H. Sau khi kết hôn anh chị có 02 con chung tên là: Nguyễn Minh Đ sinh ngày 26/10/2011 và Nguyễn Thảo Vân sinh ngày 28/4/2015. Ngày 17/11/2017 Toà án nhân dân thành phố U, tỉnh Quảng Ninh đã xét xử theo bản án số: 36/2017/HNGĐ-ST cho anh T được ly hôn với chị Phạm Thị Hồng H; về con chung: Giao con chung Nguyễn Minh Đ sinh ngày 26/10/2011 cho anh Nguyễn Anh T trực tiếp nuôi dưỡng; giao con chung Nguyễn Thảo Vân sinh ngày 28/4/2015 cho chị Phạm Thị Hồng H trực tiếp nuôi dưỡng cho đến khi con chung thành niên (đủ 18 tuổi). Hiện nay anh T đang đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Quảng Ninh do không đủ điều kiện nuôi con chung Nguyễn Minh Đ nên trong thời gian cai nghiện anh đã nhờ chị H nuôi dưỡng cháu Nguyễn Minh Đ. Nay chị H khởi kiện yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng con chung Nguyễn Minh Đ thì quan điểm của anh T không đồng ý vì anh T chỉ nhờ chị H trực tiếp nuôi dưỡng con chung Nguyễn Minh Đ trong thời gian anh cai nghiện bắt buộc, sau khi hoàn thành xong chương trình cai nghiện trở về địa phương anh T là người trực tiếp nuôi dưỡng con chung đến khi con chung thành niên (đủ 18 tuổi).

Ngày 22/11/2019 Toà án nhân dân thành phố U, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành hoà giải tại Cở sở cai nghiện ma tuý tỉnh Quảng Ninh về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. Tuy nhiên anh T và chị H không thoả thuận được với nhau vì anh T chỉ đồng ý để chị H được trực tiếp nuôi dưỡng con chung Nguyễn Minh Đ trong thời gian anh T đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Quảng Ninh. Sau khi anh T cai nghiện xong trở về thì anh T là người trực tiếp nuôi dưỡng con chung Nguyễn Minh Đ sinh ngày 26/10/2011 đến khi con chung thành niên (đủ 18 tuổi).

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố U phát biểu ý kiến:

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa đã thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự từ khi thụ lý vụ án đến khi xét xử.

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của các đương sự: Nguyên đơn đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều 70, 71 BLTTDS.

Bị đơn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của bị đơn tại Điều 70, 72 BLTTDS.

- Về quan điểm giải quyết vụ án: có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị H đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, quyết định.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên toà và căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Việc thụ lý và giải quyết vụ án dân sự về tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn giữa các đương sự có nơi cư trú tại thành phố U, tỉnh Quảng Ninh nên thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân thành phố U, tỉnh Quảng Ninh theo quy định tại khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Tại phiên tòa hôm nay, chị H có mặt, còn anh T đã được triệu tập hợp lệ lần thứ 2 nhưng vẫn vắng mặt do đang phải chấp hành cai nghiện bắt buộc. Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt anh T là phù hợp với quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự.

[2] Về nội dung vụ án:

Tại bản án số 36/2017/HNGĐ - ST ngày 17/11/2017 của Tòa án nhân dân thành phố U đã quyết định chị Phạm Thị Hồng H được ly hôn anh Nguyễn Anh T.

Về nuôi con chung: Giao con chung Nguyễn Minh Đ sinh ngày 26/10/2011 cho anh Nguyễn Anh T trực tiếp nuôi dưỡng kể từ tháng 11/2017 cho đến khi con chung thành niên (đủ 18 tuổi); giao con chung Nguyễn Thảo Vân sinh ngày 28/4/2015 cho chị Phạm Thị Hồng H trực tiếp nuôi dưỡng kể từ tháng 11/2017 cho đến khi con chung thành niên (đủ 18 tuổi). Chị H và anh T không ai phải đóng góp tiền cấp dưỡng nuôi con chung.

HĐXX thấy, anh T bị đi cai nghiện bắt buộc từ ngày 03/09/2019 (thời gian cai nghiện là 12 tháng) tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh. Như vậy, trong thời gian anh T đi cai nghiện, anh T không có đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, giáo dục con. Mặt khác, tại biên bản lấy lời khai ngày 06/11/2019 của Toà án nhân dân thành phố U, tỉnh Quảng Ninh cháu Nguyễn Minh Đ có nguyện vọng được ở với mẹ vì mẹ có điều kiện chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng tốt hơn bố và hiện tại cháu Đ cũng đang sống cùng với mẹ. Nên để đảm bảo về điều kiện trông nom, chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng con chung, HĐXX chấp nhận yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng con sau khi ly hôn của chị H là phù hợp với quy định tại khoản 1, điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình.

Quan điểm của anh T chỉ chấp nhận giao con cho chị Phạm Thị Hồng H trực tiếp nuôi dưỡng trong thời gian anh đi cai nghiện bắt buộc, sau khi anh T trở về địa phương quyền nuôi con là của anh T là không có cơ sở để chấp nhận. Tuy nhiên, nếu khi anh T tái hoà nhập cộng đồng, bảo đảm đầy đủ các điều kiện để nuôi con và có đơn đề nghị thì Toà án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

[3] Về án phí: Do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[4] Quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 3 Điều 28; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 147; điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 3 Điều 228; Điều 266; Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 81, Điều 82, Điều 83, khoản 1, điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 84 Luật hôn nhân và gia đình; Áp dụng khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn chị Phạm Thị Hồng H.

Tuyên xử:

1. Giao con chung Nguyễn Minh Đ sinh ngày 26/10/2011 cho chị Phạm Thị Hồng H trực tiếp nuôi dưỡng kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật cho đến khi con chung thành niên (đủ 18 tuổi).

Anh Nguyễn Anh T không phải cấp dưỡng tiền nuôi con chung và có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở. Trường hợp, anh T lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chung thì chị H có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của anh T.

Các đương sự có quyền đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con chung và yêu cầu cấp dưỡng nuôi con chung nếu có yêu cầu, theo quy định của pháp luật.

2.Về án phí: Anh Nguyễn Anh T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng).

Trả lại cho chị Phạm Thị Hồng H 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm chị H đã nộp là 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0003078 ngày 24/9/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố U, tỉnh Quảng Ninh.

Án xử công khai sơ thẩm, có mặt nguyên đơn chị Phạm Thị Hồng H, vắng mặt bị đơn anh Nguyễn Anh T, báo cho biết chị H có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; anh T có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.


21
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 04/2020/HNGĐ-ST ngày 14/01/2020 về tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Số hiệu:04/2020/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Uông Bí - Quảng Ninh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 14/01/2020
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về