Bản án 04/2020/HNGĐ-ST ngày 05/06/2020 về ly hôn

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ H, TỈNH ĐỒNG THÁP

BẢN ÁN 04/2020/HNGĐ-ST NGÀY 05/06/2020 VỀ LY HÔN

Ngày 05 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã H, tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 05/2020/TLST-HNGĐ ngày 20 tháng 01 năm 2020 về việc “Ly hôn” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 13/2020/QĐXXST-HNGĐ ngày 27 tháng 4 năm 2020 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Lại Quốc P, sinh năm 1975 (Có đơn xin vắng mặt);

Đa chỉ cư trú: Ấp Tân Hòa T, xã Tân H, thị xã H, tỉnh Đồng Tháp.

- Bị đơn: Vũ Thị H, sinh năm 1981 (Vắng mặt);

Đa chỉ cư trú: Ấp Tân Hòa T, xã Tân H, thị xã H, tỉnh Đồng Tháp.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong đơn khởi kiện đề ngày 06 tháng 01 năm 2020 và trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn là ông Lại Quốc P trình bày:

Về hôn nhân: Năm 2002, được sự thống nhất của cha mẹ hai bên, ông Lại Quốc P kết hôn với bà Vũ Thị H và đã đăng ký kết hôn vào ngày 24/01/2002 tại Ủy ban nhân dân xã Phú Ninh, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Sau khi kết hôn, ông Lại Quốc P và bà Vũ Thị H chung sống hạnh phúc. Tuy nhiên, chung sống hạnh phúc được vài năm thì ông Lại Quốc P và bà Vũ Thị H bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn, thường xuyên tranh cãi, cuộc sống chung không còn hạnh phúc, ông Lại Quốc P và bà Vũ Thị H đã hàn gắn nhiều lần nhưng không được. Đến năm 2016, bà Vũ Thị H tự ý bỏ nhà đi, không rõ đi đâu, không trở về nhà nữa, mọi thông tin liên lạc với bà Vũ Thị H đều không được. Ông Lại Quốc P đã yêu cầu Tòa án nhân dân thị xã H tuyên bố bà Vũ Thị H mất tích và đã được giải quyết bằng Quyết định giải quyết việc dân sự số: 04/2019/QĐST-DS ngày 17 tháng 12 năm 2019, về việc tuyên bố một người mất tích.

Nay, ông Lại Quốc P nhận thấy không thể duy trì quan hệ hôn nhân được nữa, mâu thuẫn trầm trọng, không thể hàn gắn được, nên ông Lại Quốc P xin ly hôn vơi bà Vũ Thị H.

Về con chung: Có 01 (một) người con chung tên Lại Quốc T, sinh ngày 25/02/2003. Khi bà H bỏ nhà đi và đã dẫn theo con chung (Lại Quốc T), hiện tại, ông Pkhông biết con chung (Lại Quốc T) ở đâu, nên ông Lại Quốc P không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Về tài sản chung: Không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Về nợ chung: Không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Tòa án nhân dân thị xã H, tỉnh Đồng Tháp đã triệu tập và tống đạt các văn bản tố tụng cho bà Vũ Thị H đầy đủ, đúng quy định của pháp luật.

Ông Lại Quốc P đã khẳng định không yêu cầu, cung cấp tài liệu, chứng cứ gì thêm, yêu cầu Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét tại phiên tòa và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Ông Lại Quốc P khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn với bà Vũ Thị H được quy định tại khoản 1 Điều 28 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Do đó, Tòa án nhân dân thị xã H thụ lý, giải quyết là đúng thẩm quyền được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

[2] Ông Lại Quốc P có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, còn bà Vũ Thị H đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt. Căn cứ vào khoản 1, 2 Điều 227 và khoản 1, 3 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt.

[3] Về hôn nhân: Ngày 24 tháng 01 năm 2002, ông Lại Quốc P và bà Vũ Thị H đã đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã Phú Ninh, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp là hôn nhân hợp pháp. Sau khi kết hôn, ông Lại Quốc P và bà Vũ Thị H chung sống hạnh phúc. Tuy nhiên, chung sống hạnh phúc được vài năm thì ông Lại Quốc P và bà Vũ Thị H bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn, thường xuyên tranh cãi, cuộc sống chung không còn hạnh phúc, ông Lại Quốc P và bà H đã hàn gắn nhiều lần nhưng không được. Đến năm 2016, bà Vũ Thị H tự ý bỏ nhà đi, không rõ đi đâu, không trở về nhà nữa, mọi thông tin liên lạc với bà Vũ Thị H đều không được. Ông Lại Quốc P đã yêu cầu Tòa án nhân dân thị xã H, tỉnh Đồng Tháp tuyên bố bà Vũ Thị H mất tích và đã được giải quyết bằng Quyết định giải quyết việc dân sự số: 04/2019/QĐST-DS ngày 17 tháng 12 năm 2019, về việc tuyên bố một người mất tích, ông Lại Quốc P có đơn khởi kiện yêu cầu ly hôn với bà Vũ Thị H được quy định tại khoản 2 Điều 56 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, nên chấp nhận cho ly hôn.

[4] Về con chung: Ông Lại Quốc P không yêu cầu giải quyết, nên không xem xét, giải quyết.

[5] Về tài sản chung: Không yêu cầu giải quyết, nên không xem xét, giải quyết.

[6] Về nợ chung: Không có, không yêu cầu giải quyết, nên không xem xét, giải quyết.

[7] Về án phí: Căn cứ vào điểm a khoản 5 Điều 27 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án ly hôn không phụ thuộc vào việc Tòa án chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Vậy, ông Lại Quốc P phải chịu án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm là 300.000đồng; bà Vũ Thị H không phải chịu án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, khoản 4 Điều 147, Điều 227 và Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

Căn cứ vào Điều 51 và Điều 56 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;

Căn cứ vào điểm a khoản 5 Điều 27, tiểu mục 1.1 Mục 1 phần II (Danh mục án phí) của Nghị quyết số:326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Về hôn nhân: Ông Lại Quốc P và bà Vũ Thị H được ly hôn.

Về con chung: Không yêu cầu giải quyết. Do đó, Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết.

Về tài sản chung: Không yêu cầu giải quyết. Do đó, Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết.

Về nợ chung: Không yêu cầu giải quyết. Do đó, Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết.

Về án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm:

Ông Lại Quốc P phải chịu án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm là 300.000đồng, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm đã nộp là 300.000đồng theo biên lai thu số: 0004585 ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã H, tỉnh Đồng Tháp; ông Lại Quốc P đã nộp đủ án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm;

Bà Vũ Thị H không phải chịu án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm. Ông Lại Quốc P và bà Vũ Thị H có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

203
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 04/2020/HNGĐ-ST ngày 05/06/2020 về ly hôn

Số hiệu:04/2020/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Hồng Ngự - Đồng Tháp
Lĩnh vực:Hôn Nhân Gia Đình
Ngày ban hành: 05/06/2020
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về