Bản án 04/2018/DS-ST ngày 04/01/2018 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ GẠO, TỈNH TIỀN GIANG

BẢN ÁN 04/2018/DS-ST NGÀY 04/01/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Ngày 04 tháng 01năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Chợ Gạo xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 362/2017/TLST-DS ngày 04 tháng 10 năm 2017 về tranh chấp “Hợp đồng vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 237/2017/QĐXX-DS ngày 01 tháng 12 năm 2017 giữa các đương sự

Nguyên đơn: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần V.

Địa chỉ: số 89 đường A, Phường B, Quận Đống Đa, Hà Nội;

Đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Chí D, sinh năm 1972, chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị.

Đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Hiền T.

Địa chỉ: số 165, 167, 169 đường C, Phường E, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện theo ủy quyền của đại diện ủy quyền: anh Ngô Hoàng N, sinh năm 1991;

Địa chỉ: số 113A, khu phố H, Phường K, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

Bị đơn: Đỗ Nguyễn Thúy Kiều, sinh năm 1977.

Địa chỉ: ấp F, xã M, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

(Anh N có mặt, chị K vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Theo đơn khởi kiện, bản tự khai và biên bản hòa giải, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn anh Ngô Hoàng N trình bày:

Ngày 25/7/2015 chị Đỗ Nguyễn Thúy K có ký hợp đồng tín dụng số 20140731-114012-0001 với Ngân hàng TMCP V vay số tiền 15.570.000 đồng với lãi suất thỏa thuận 5%/tháng để tiêu dùng cá nhân. Theo thỏa thuận trong hợp đồng chị K có trách nhiệm thanh toán số tiền 22.757.000đồng (gồm cả gốc lãi) trả chậm liên tiếp trong vòng 15 tháng. 14 tháng đầu mỗi tháng trả số tiền 1.518.000đồng, tháng cuối cùng trả 1.505.000đồng. Thanh toán vào ngày 05 hàng tháng, bắt đầu từ ngày 05/9/2014.

Thực hiện hợp đồng, chị K đã thanh toán cho Ngân hàng được 03 lần với tổng số tiền đã trả là 6.554.000đồng. Kể từ ngày 12/6/2016 chị không thanh toán thêm bất cứ khoản nào mặc dù Ngân hàng đã nhắc nhở, yêu cầu thanh toán.

Nay do nợ quá lâu, Ngân hàng khởi kiện yêu cầu chị K thanh toán số tiền vốn, lãi 16.203.000 đồng, trong đó số tiền nợ gốc còn lại là 11.447.099đồng; tiền nợ lãi là 4.755.901 đồng, trả làm một lần khi án có hiệu lực pháp luật.

* Tại bản tự khai, biên bản hòa giải, bị đơn chị K trình bày: Chị thừa nhận có vay Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng số tiền 15.750.000đồng, lãi suất thỏa thuận 5%/tháng, mục đích vay tiêu dùng cá nhân. Trong thời gian vay, chị đã trả được 03 kỳ với số tiền 6.554.000đồng, sau đó ngưng không trả nữa cho đến nay. Nay, chị K đồng ý trả cho Ngân hàng số tiền 16.203.000đồng nhưng xin trả dần hàng tháng 500.000đồng cho đến khi hết nợ.

*Tại phiên tòa, chị K vắng mặt, mặc dù đã được Tòa án triệu tập hợp lệ. Đại diện ủy quyền của nguyên đơn vẫn giữ nguyên lời trình bày và yêu cầu như nêu trên.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Qua nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng: Bị đơn chị Đỗ Nguyễn Thúy K vắng mặt không có lý do mặc dù Tòa án đã triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nên Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự để xét xử vắng mặt đối với chị Kiều.

[2] Quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Quan hệ tranh chấp giữa Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần V và chị Đỗ Nguyễn Thúy K là tranh chấp hợp đồng vay tài sản được xem xét, giải quyết theo Điều 463 Bộ luật dân sự và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại Điều 26, 35 Bộ luật tố tụng dân sự.

[3] Về nội dung: Tại phiên tòa, đại diện ủy quyền của nguyên đơn anh N yêu cầu chị K thanh toán tổng số tiền 16.203.000đồng, trong đó nợ gốc 11.447.099đồng; lãi là 4.755.901 đồng, trả làm một lần khi án có hiệu lực pháp luật.

Xét yêu cầu của nguyên đơn có cơ sở, bởi lẽ giữa Ngân hàng thương mại cổ phần V và chị Đỗ Nguyễn Thúy K có ký hợp đồng tín dụng số 20140731-114012-0001 vay số tiền 15.570.000 đồng với lãi suất thỏa thuận 5%/tháng để tiêu dùng cá nhân. Theo thỏa thuận trong hợp đồng chị K có trách nhiệm thanh toán số tiền 22.757.000đồng (gồm cả gốc, lãi) trả hàng tháng trong vòng 15 tháng, 14 tháng đầu mỗi tháng trả số tiền 1.518.000đồng, tháng cuối cùng trả 1.505.000đồng. Thực hiện theo hợp đồng, chị K đã thanh toán được 03 lần với tổng số tiền đã trả là 6.554.000đồng. Kể từ ngày 12/6/2016 chị K không thanh toán thêm bất cứ khoản nào cho tới nay dù Ngân hàng đã nhắc nhở nhiều lần yêucầu thanh toán.

Tại phiên tòa, chị K vắng mặt, tại bản tự khai và biên bản hòa giải ngày 07/11/2017, chị K đã thừa nhận còn nợ Ngân hàng số  tiền 16.203.000đồng nhưng xin trả dần hàng tháng 500.000đồng cho đến khi hết nợ, yêu cầu này không được anh N đồng ý. Do đó, cần buộc chị K có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng thương mại cổ phần V số tiền nợ gốc là 11.447.099đồng; tiền lãi là 4.755.901đồng, tổng cộng là 16.203.000 đồng làm 01 lần khi án có hiệu lực pháp luật là phù hợp với Điều 466 Bộ luật dân sự.

[4] Về án phí dân sự sơ thẩm: chị K phải chịu án phí theo quy định tại Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ vào Điều 26, khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự ;

- Áp dụng các Điều 463, 466, 468 Bộ luật dân sự;

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

 Xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thương mại cổ phần V.

Buộc chị Đỗ Nguyễn Thúy K có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần V số tiền nợ gốc là 11.447.099đồng, tiền lãi là 4.755.901đồng, tổng cộng là 16.203.000 đồng (Mười sáu triệu hai trăm lẻ ba ngàn đồng) làm 01 lần khi án có hiệu lực pháp luật.

Trong trường hợp chị K chậm trả số tiền nêu trên thì còn phải trả lãi phát sinh cho đến khi trả hết nợ gốc theo đơn đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20140731-114012-0001 ngày 23/7/2014 giữa chị Đỗ Nguyễn Thúy K và Ngân hàng thương mại cổ phần V.

- Về án phí dân sự sơ thẩm:

+ Chị Đỗ Nguyễn Thúy K phải chịu số tiền 810.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

+ Hoàn lại cho Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần V số tiền 405.000 đồng tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm theo biên lai số 35752 ngày 04/10/2017 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Chợ Gạo.

Các đương sự có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng chị K kháng cáo kể từ ngày Tòa án tống đạt hoặc niêm yết bản án hợp lệ.

Trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.

Án tuyên và kết thúc cùng ngày./.


77
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 04/2018/DS-ST ngày 04/01/2018 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Số hiệu:04/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:04/01/2018
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về