Bản án 03/2018/DS-ST ngày 17/04/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TD, TỈNH VĨNH PHÚC

BẢN ÁN 03/2018/DS - ST NGÀY 17/04/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 17 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện TD xét xử sơ thẩm công khai theo thủ tục thông thường vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số: 65/2017/TLST - DS ngày 19 tháng 10 năm 2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 20/2018/QĐXXST - DS ngày 22 tháng 3 năm 2018 giữa các đương sự:

1.Nguyên đơn: Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng VN TV.

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà R, số 9, ĐVB, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lô Bằng Gi – Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Hiền Th – Trưởng phòng thu hồi nợ pháp lý (Văn bản ủy quyền số 14/UQ-QTRR.17 ngày 22/3/2017).

Người được ủy quyền lại: Bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1992(Có mặt).

Địa chỉ: Số 60, đường LD, phường LB, thành phố VY, tỉnh Vĩnh Phúc (Văn bản ủy quyền số 144/UQTT-QTRR.17 ngày 20 tháng 9 năm 2017)

2.Bị đơn: Anh Lê Quang Kh, sinh năm 1980 (Vắng mặt).

Địa chỉ cư trú: Thôn ĐM, xã KL, huyện TD, tỉnh Vĩnh Phúc.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong đơn khởi kiện đề ngày 19 tháng 9 năm 2017 và các lời khai tiếp theo trong quá trình tố tụng người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà Nguyễn Thị Th trình bày: Ngày 08 tháng 8 năm 2015 anh Lê Quang Kh có ký Hợp đồng tín dụng số 20150808- 129006- 0001 với Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng VN TV (Công ty tài chính) để vay số tiền 28.485.000 đồng với lãi suất là 4,16 %/tháng để tiêu dùng cá nhân. Theo thỏa thuận anh Lê Quang Kh có trách nhiệm thanh toán số tiền 39.595.000 đồng (gồm cả gốc và lãi), trả chậm liên tiếp trong vòng 16 tháng (15 tháng đầu mỗi tháng trả số tiền 2.475.000 đồng, tháng cuối cùng trả 2.470.000 đồng). Kỳ thanh toán đầu tiên bắt đầu từ ngày 12 tháng 09 năm 2015. Quá trình thực hiện hợp đồng, anh Kh nhận đủ số tiền để tiêu dùng cá nhân và đã thanh toán cho Công ty tài chính 03 lần với tổng số tiền là 7.725.000 đồng, số nợ còn lại là 31.870.000đ. Kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2015 anh Kh đã vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng là không thanh toán tiền vay theo thỏa thuận trong hợp đồng. Nay Công ty Tài chính đề nghị Tòa án buộc anh Lê Quang Kh phải thanh toán toàn bộ số tiền còn nợ là 31.870.000 đồng trong đó tiền nợ gốc là 24.457.374 đồng, tiền nợ lãi trong hạn theo hợp đồng tín dụng là 7.412.626 đồng. Đối với tiền lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng Công ty tài chính không yêu cầu anh Kh phải thanh toán nhưng đề nghị phải chịu lãi suất chậm thanh toán kể từ khi bản án có hiệu lực theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015.

Bị đơn anh Lê Quang Kh vắng mặt tại phiên tòa, tại biên bản lấy lời khai ngày 20 tháng 3 năm 2018 anh Kh trình bày: Ngày 08 tháng 8 năm 2015, anh có ký hợp đồng tín dụng số 20150808 – 129006 – 0001 với Công ty tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng VN TV vay số tiền là 28.485.000đ với lãi suất thỏa thuận là 4,17%/tháng để tiêu dùng cá nhân. Theo thỏa thuận trong hợp đồng anh phải trả cho Công ty tổng số tiền là 39.595.000đ (gồm cả gốc và lãi) trả chậm liên tiếp trong vòng 16 tháng, 15 tháng đầu mỗi tháng trả 2.475.000đ, tháng cuối cùng trả 2.470.000đ. Kỳ thanh toán đầu tiên bắt đầu từ ngày 12 tháng 9 năm 2015. Quá trình thực hiện hợp đồng, anh đã trả cho Công ty 3 lần với tổng số tiền là 7.725.000đ. Kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2015 đến nay, do hoàn cảnh khó khăn nên anh chưa trả được tiền cho Công ty tài chính. Nay Công ty tài chính khởi kiện đề nghị anh phải thanh toán số tiền nợ là 31.870.000đ trong đó tiền nợ gốc còn lại là 24.457.374đồng và tiền lãi theo hợp đồng, anh đồng ý trả nhưng đề nghị Công ty tài chính hoãn thời gian trả nợ vì hiện nay anh không có điều kiện để thanh toán. Đây là khoản nợ của riêng anh, không phải khoản vay của vợ chồng nên chỉ mình anh có trách nhiệm thanh toán cho Công ty tài chính.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm và đề nghị Hội đồng xét xử buộc anh Lê Quang Kh phải thanh toán cho Công ty Tài chính tiền gốc và tiền lãi là 31.870.000đ trong đó tiền nợ gốc còn lại là 24.457.374 đồng, tiền nợ lãi trong hạn theo hợp đồng tín dụng là 7.412.626 đồng và lãi suất chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015. Án phí dân sự sơ thẩm anh Kh phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1]Quan hệ pháp luật các bên tranh chấp là tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng VN TV và anh Lê Quang Kh. Thỏa thuận giữa các bên được thể hiện trong nội dung của hợp đồng tín dụng số 20150808- 129006- 0001 ngày 08 tháng 8 năm 2015 giữa bên cho vay là Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng VN TV và bên vay là anh Lê Quang Kh, số tiền vay là 28.485.000 đồng với mục đích vay, lãi suất, cách thức tính lãi, số tiền đã trả phản ánh đúng như đại diện của nguyên đơn tại phiên tòa và lời trình bày của bị đơn trong biên bản lấy lời khai và biên bản hòa giải. Hợp đồng tín dụng nêu trên đã được hai bên ký kết theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật. Hợp đồng trên là hợp pháp để các bên thực hiện. Tuy nhiên sau khi ký hợp đồng tín dụng vay tiền của Công ty tài chính anh Kh đã trả được 7.725.000đ. Từ ngày 25 tháng 12 năm 2015 đến nay anh Kh không thực hiện nghĩa vụ của mình để trả nợ gốc và lãi cho Công ty tài chính theo hợp đồng đã ký kết, lỗi hoàn toàn thuộc về anh Kh. Công ty Tài chính đề nghị anh Kh trả tiền gốc và tiền lãi là có căn cứ. Cần buộc anh Kh trả cho Công ty Tài chính số tiền 31.870.000đ. Đối với tiền lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng, đây là khoản tiền vay được áp dụng theo Luật các tổ chức tín dụng, nhưng phía nguyên đơn tự nguyện đề nghị không áp dụng lãi suất phát sinh theo hợp đồng tín dụng mà đề nghị sau khi bản án có hiệu lực pháp luật áp dụng mức lãi suất do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015. Yêu cầu của đại diện nguyên đơn là tự nguyên và phù hợp với quy định của pháp luật được chấp nhận.

[2]Ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa về việc giải quyết vụ án có căn cứ, được xem xét khi quyết định

[3].Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. Hoàn trả tiền tạm ứng án phí cho nguyên đơn đã nộp khi khởi kiện.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào các Điều 280,463,466, 357,468 Bộ luật dân sự năm 2015; các Điều 91,95,98 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 về án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

Buộc anh Lê Quang Kh phải thanh toán nợ cho Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng VN TV số tiền 31.870.000đ (Ba mươi mốt triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn) trong đó: Nợ gốc là 24.457.374đồng; Nợ lãi là 7.412.626đồng.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng VN TV có đơn yêu cầu thi hành án, nếu anh Lê Quang Kh không thanh toán số tiền trên thì anh Kh phải chịu lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, 7a, 7b và Điều 9 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2014 ; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Án phí dân sự sơ thẩm: Anh Lê Quang Kh phải chịu 1.593.000đ (Một triệu năm trăm chín mươi ba nghìn đồng chẵn).

Trả lại cho Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng VN TV 797.000đ(Bảy trăm chín mươi bảy nghìn đồng chẵn) tiền tạm ứng án phí đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện TD theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2016/0000772 ngày 19 tháng 10 năm 2017.

Đương sự có mặt có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Đương sự vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.


46
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 03/2018/DS-ST ngày 17/04/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:03/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 17/04/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về