Bản án 01/2019/KDTM-ST ngày 17/07/2019 về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA – TỈNH KHÁNH HÒA

BẢN ÁN 01/2019/KDTM-ST NGÀY 17/07/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA 

Ngày 17 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án Kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý số: 07/2018/TLST-KDTM ngày 27 tháng 12 năm 2018 về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 01/2019/QĐXXST-KDTM ngày 03 tháng 6 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 01/2019/QĐST-KDTM ngày 24 tháng 6 năm 2019 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Công ty Cổ phần Kiến Thành PQ

Địa chỉ: 254 Khóm A, thị trấn T, huyện T, tỉnh Kiên Giang Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Minh T – Chức vụ: Giám đốc.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Quách Hữu N, sinh năm 1992. Văn bản ủy quyền số 01/KT/UQ/KTPQ/2018 ngày 01/01/2018.

Địa chỉ: Ấp Bình T, xã Bình T, huyện T, tỉnh An Giang. Có mặt.

2. Bị đơn: Công ty TNHH Chuyên cung cấp Gạch Bê Tông Khí Chưng Áp AH

Địa chỉ: Thôn Vân T, xã N, thị xã N, tỉnh Khánh Hòa.

Người đại diện theo pháp luật: Bà Ngô Hồ Phương A – Chức vụ: Giám đốc.

Địa chỉ: Thôn Vân T, xã N, thị xã N, tỉnh Khánh Hòa. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Tại đơn khởi kiện đề ngày 11/9/2018 và đơn khởi kiện bổ sung đề ngày 24/12/2018, lời khai trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày:

Ngày 22 tháng 02 năm 2017, Công ty Cổ phần Kiến Thành PQ (gọi tắt là Công ty PQ) và Công ty TNHH chuyên cung cấp gạch bê tông khí chưng áp AH (gọi tắt là Công ty AH) ký hợp đồng mua bán gạch bê tông khí chưng áp AAC. Theo thỏa thuận Công ty AH sẽ cung cấp cho Công ty PQ các sản phẩm gồm Gạch Bê tông khí chưng áp AAC B3, vữa xây M75 và vữa tô M75. Giá trị hợp đồng là 1.090.185.000đ (một tỷ không trăm chín mươi triệu một trăm tám mươi lăm ngàn đồng), giá trên đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng. Sau khi ký hợp đồng Công ty PQ đã chuyển cho Công ty AH số tiền 1.090.185.000đ (một tỷ không trăm chín mươi triệu một trăm tám mươi lăm ngàn đồng), Công ty AH đã cung cấp khối lượng hàng hóa có trị giá 950.025.600đ (chín trăm năm mươi triệu không trăm hai mươi lăm ngàn sáu trăm đồng) và còn thiếu khối lượng sản phẩm với trị giá 140.159.400đ (một trăm bốn mươi triệu một trăm năm mươi chín ngàn bốn trăm đồng). Do không tiếp tục cung cấp nguồn hàng như đã ký kết nên ngày 14/7/2017 Công ty AH và Công ty PQ đã tiến hành thanh lý hợp đồng cung cấp sản phẩm nêu trên. Khi thanh lý hợp đồng Công ty AH xác nhận cung cấp hàng hóa thiếu so với số tiền Công ty PQ đã chuyển và nợ số tiền 140.159.400đ (một trăm bốn mươi triệu một trăm năm mươi chín ngàn bốn trăm đồng). Sau khi thanh lý hợp đồng, ngày 01/11/2017 Công ty AH trả cho Công ty PQ số tiền 40.000.000 đồng, ngày 03/2/2018 Công ty AH trả tiếp cho Công ty PQ được số tiền 25.000.000 đồng. Số tiền Công ty AH đã trả lại cho Công ty PQ hai lần là 65.000.000đ (sáu mươi lăm triệu đồng), số tiền còn lại 75.159.400đ (bảy mươi lăm triệu một trăm năm mươi chín ngàn bốn trăm đồng) đến nay Công ty AH vẫn chưa trả lại cho Công ty PQ. Nay Công ty PQ khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết buộc Công ty AH trả lại số tiền 75.159.400đ (bảy mươi lăm triệu một trăm năm mươi chín ngàn bốn trăm đồng) và tiền lãi tính từ ngày 04/02/2018 đến ngày xét xử sơ thẩm 17/7/2019 làm tròn thành 17 tháng, mức lãi nguyên đơn yêu cầu là 10%/năm = 0,83%/tháng. Thành tiền 75.159.400đ x 0,83%/tháng x 17 tháng = 10.604.991đ. Tổng số tiền Công ty Cổ phần Kiến Thành PQ yêu cầu Công ty TNHH chuyên cung cấp gạch bê tông khí chưng áp AH trả là 85.764.391đ. Phương thức trả: Công ty TNHH chuyên cung cấp gạch bê tông khí chưng áp AH phải trả cho Công ty Cổ phần Kiến Thành PQ một lần số tiền trên.

Đối với số tiền chi phí đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng, Công ty Cổ phần Kiến Thành PQ xin chịu.

* Bị đơn là Công ty TNHH chuyên cung cấp gạch bê tông khí chưng áp AH đã được Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa niêm yết thông báo thụ lý vụ án, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, triệu tập làm việc, tham gia các phiên hòa giải và quyết định đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật nhưng không đến tòa để giải quyết và cũng không có ý kiến bằng văn bản phản hồi đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nên Tòa án giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến:

Về việc tuân theo pháp luật tố tụng: Việc chấp hành pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký và nguyên đơn kể từ khi thụ lý đến trước khi Hội đồng xét xử vào phòng nghị án là đúng theo quy định. Đối với bị đơn Công ty TNHH chuyên cung cấp gạch bê tông khí chưng áp AH đã được Tòa án triệu tập, niêm yết hợp lệ các văn bản tố tụng và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng nhưng bị đơn cố tình trốn tránh không có mặt tại tòa để làm việc nhằm bảo vệ quyền lợi cho mình do đó tòa án đưa vụ án ra xét xử vắng mặt bị đơn là đúng theo quy định của pháp luật.

Về việc giải quyết vụ án: Đề nghị HĐXX căn cứ vào các Điều 24, 37, 50 và Điều 310, Điều 311 Luật thương mại để chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty Cổ phần Kiến Thành PQ, buộc Công ty TNHH chuyên cung cấp gạch bê tông khí chưng áp AH phải trả cho Công ty Cổ phần Kiến Thành PQ tổng số tiền cả gốc và lãi là 85.764.391đ đồng theo phương thức như nguyên đơn yêu cầu. Về án phí và các chi phí tố tụng khác đề nghị HĐXX giải quyết theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét tại phiên tòa và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa hôm nay, bị đơn Công ty TNHH chuyên cung cấp gạch bê tông khí chưng áp AH đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt; Tòa án đã tiến hành thủ tục niêm yết công khai, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, do đó Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn là đúng với qui định tại Điểm b Khoản 2 Điều 227 và Khoản 3 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự.

[2] Về quan hệ pháp luật tranh chấp: Đây là vụ án “Tranh chấp về kinh doanh, thương mại” theo quy định tại Khoản 1 Điều 30; Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

[3] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty Cổ phần Kiến Thành PQ:

Đối với Hợp đồng mua bán gạch bê tông khí chưng áp giữa Công ty PQ và Công ty AH: Hợp đồng ký kết đã tuân thủ các quy định của pháp luật về nội dung và hình thức nên được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Các bên tham gia trong giao dịch này có mọi quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết.

Xét yêu cầu bị đơn trả lại số tiền do giao hàng còn thiếu của nguyên đơn: Theo hợp đồng mua bán gạch bê tông khí chưng áp ký ngày 22/02/2017 giữa Công ty PQ và Công ty AH cho thấy: Bên bán là Công ty AH có nghĩa vụ cung cấp cho bên mua Công ty PQ khối lượng sản phẩm đã thỏa thuận mua bán gồm: Gạch bê tông khí chưng áp AAC B3 khối lượng 555m3 (thành tiền 699.300.000đ), vữa xây M75 số lượng 919 bao loại 50kg (thành tiền 151.641.600đ), vữa tô M75 số lượng 1450 bao loại 50kg (thành tiền 239.250.000đ). Bên mua là Công ty PQ có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán là Công ty AH số tiền 1.090.185.000đ (một tỷ không trăm chín mươi triệu một trăm tám mươi lăm ngàn đồng). Quá trình thực hiện hợp đồng bên mua là Công ty PQ đã chuyển cho Công ty AH đủ số tiền 1.090.185.000đ (một tỷ không trăm chín triệu một trăm tám mươi lăm ngàn đồng); Công ty AH đã cung cấp cho Công ty PQ các sản phẩm: Gạch bê tông khí chưng áp AAC B3 khối lượng 502,56m3 (thành tiền 633.225.600đ), vữa xây M75 số lượng 600 bao (thành tiền 99.000.000đ), vữa tô M75 số lượng 1.320 bao (thành tiền 217.800.000đ). Tổng giá trị hàng hóa mà Công ty AH đã cung cấp cho Công ty PQ là 950.025.600đ. Như vậy, Công ty PQ đã thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán của bên mua theo quy định tại Điều 50 Luật thương mại và thực tế đã chuyển cho Công ty AH số tiền còn dư do chưa nhận được hàng hóa theo gói hợp đồng là 140.159.400đ (một trăm bốn mươi triệu một trăm năm mươi chín ngàn bốn trăm đồng). Đối với bên bán là Công ty AH do chưa giao đủ số lượng hàng cho bên mua như đã thỏa thuận trong hợp đồng nên đã vi phạm quy định tại Điều 34 Luật thương mại, khi giao hàng thiếu Công ty AH cũng không tìm phương án khắc phục việc giao hàng thiếu theo quy định tại Điều 41 Luật thương mại. Do Công ty AH không thể tiếp tục cung cấp được hàng hóa cho Công ty PQ nên ngày 14/7/2017 hai bên đã tiến hành thanh lý và thống nhất đình chỉ thực hiện hợp đồng, Công ty AH thừa nhận đã nhận dư của Công ty PQ số tiền 140.159.400đ (một trăm bốn mươi triệu một trăm năm mươi chín ngàn bốn trăm đồng) so với khối lượng hàng hóa đã chuyển. Đến ngày 24/8/2017, Công ty AH có văn bản số 002/CV/AH gửi Công ty PQ cam kết thanh toán nợ bằng hình thức làm hai đợt nhưng sau đó thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ như đã cam kết. Xét thấy việc không cung cấp đầy đủ hàng hóa cho bên bên mua của bên bán đã vi phạm thỏa thuận của hợp đồng hai bên đã ký kết và vi phạm quy định tại Điều 34, Điều 41 Luật thương mại. Đồng thời, khi bên mua đã thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán, bên bán không cung cấp đủ hàng hóa, hai bên đã thanh lý thống nhất đình chỉ thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 310 Luật thương mại nhưng bên bán không hoàn trả số tiền dư theo quy định tại Điều 311 Luật thương mại đã dẫn đến việc tranh chấp. Như vậy, lỗi thuộc về bên bán là Công ty TNHH chuyên cung cấp gạch bê tông khí chưng áp AH. Do đó, yêu cầu của Công ty Cổ phần Kiến Thành PQ về việc buộc Công ty TNHH chuyên cung cấp gạch bê tông khí chưng áp AH trả số tiền thanh toán còn dư do không giao đủ số lượng hàng khi hai bên thực hiện hợp đồng hoàn toàn phù hợp quy định tại Điều 41, Điều 311 Luật thương mại.

Xét yêu cầu tính lãi của nguyên đơn:

Công ty Cổ phần Kiến Thành PQ yêu cầu Công ty TNHH chuyên cung cấp gạch bê tông khí chưng áp AH phải trả lãi đối với số tiền chưa trả với mức lãi suất 0,83%/ tháng, thời gian yêu cầu tính lãi từ ngày 04/02/2018 đến ngày xét xử sơ thẩm 17/7/2019 làm tròn thành 17 tháng. Cụ thể 75.159.400đ x 0.83%/tháng x 17 tháng 10.604.991đ.

Xét thấy, Công ty TNHH chuyên cung cấp gạch bê tông khí chưng áp AH đã vi phạm nghĩa vụ cung cấp hàng hóa cho Công ty Cổ phần Kiến Thành PQ theo thỏa thuận trong hợp đồng giữa hai bên trong khi đã nhận đủ tiền của bên mua nên phải trả lại số tiền dư đã nhận do không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ chuyển giao hàng hóa. Do Công ty AH không thực hiện kịp thời việc trả lại số tiền dư so với khối lượng hàng hóa cung cấp đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty PQ (bên mua), do đó Công ty PQ yêu cầu tính lãi đối với số tiền chậm hoàn trả là có căn cứ, phù hợp với quy định tại Điều 357 Bộ luật dân sự. Mức lãi suất mà Công ty PQ yêu cầu tính đối với số tiền chưa hoàn trả là phù hợp với quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự nên chấp nhận.

Về phương thức trả số tiền còn nợ, tại phiên tòa Công ty PQ trình bày do số tiền trên Công ty AH nợ đã một thời gian dài nhưng vẫn không thực hiện nghĩa vụ trả đã làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Do đó, Công ty PQ yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Công ty AH phải hoàn trả cho Công ty PQ một lần số tiền trên (85.764.391đồng cả gốc và lãi).

[4] Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Thư ký: Trong quá trình giải quyết vụ án Thẩm phán, Thư ký, HĐXX và nguyên đơn đã chấp hành đúng quy định của pháp luật. Về nội dung vụ án: Đại diện Viện kiểm sát đề nghị chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn. Quan điểm này của đại diện Viện kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

[5] Về án phí: Bị đơn Công ty TNHH chuyên cung cấp khí chưng áp AH phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

- Áp dụng Khoản 1 Điều 30, Điều 35, Điều 39, Khoản 1 Điều 147, Điều 227, Điều 228, Điều 243, Điều 271, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự;

- Áp dụng Điều 24, Điều 34, Điều 37, Điều 41, Điều 50, Điều 310, Điều 311 Luật thương mại;

- Áp dụng Điều 357 và Điều 468 Bộ luật dân sự 2015;

- Áp dụng Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp hợp đồng mua bán” của nguyên đơn Công ty Cổ phần Kiến Thành PQ. Buộc bị đơn Công ty TNHH chuyên cung cấp gạch bê tông khí chưng áp AH phải trả cho nguyên đơn Công ty Cổ phần Kiến Thành PQ số tiền 75.159.400đ (bảy mươi lăm triệu một trăm năm mươi chín ngàn bốn trăm đồng) tiền gốc và 10.604.991đ (mười triệu sáu trăm lẻ bốn ngàn chín trăm chín mươi mốt đồng) tiền lãi tính đến ngày xét xử sơ thẩm 17/7/2019. Theo phương thức trả một lần.

Quy định: Kể từ khi bên được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

2. Về án phí: Công ty TNHH chuyên cung cấp gạch bê tông khí chưng áp AH phải nộp 4.288.220 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn lại cho Công ty Cổ phần Kiến Thành PQ số tiền 2.002.000đ (Hai triệu không trăm lẻ hai nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số: AA/2018/0006116 ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Ninh Hòa.

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./.

Quyền kháng cáo: Công ty Cổ phần Kiến Thành PQ có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Công ty TNHH chuyên cung cấp gạch bê tông khí chưng áp AH vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ.


45
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 01/2019/KDTM-ST ngày 17/07/2019 về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa 

Số hiệu:01/2019/KDTM-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành: 17/07/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về