Bản án 01/2019/KDTM-ST ngày 10/04/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HẬU LỘC, TỈNH THANH HÓA

BẢN ÁN 0/2019/KDTM-ST NGÀY 10/04/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 10 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hậu L xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số:01/2017/TLST-KDTM ngày 16/11/2017 về “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2019/QĐST-KDTM ngày 20/02/2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 01/2019/QĐST–KDTM ngày 20/3/2019 giữa các đương sự:

*Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Đa chỉ: Số 198 đường Tr Q Kh , phường L Th T, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

*Đi diện theo pháp luật: Ông Nghiêm X Th - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

* Đại diện theo ủy quyền:

1. Ông Nguyễn Hùng S - Chức vụ: Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Q Nam - Chi nhánh Sở giao dịch.

Đa chỉ: Số 31 - 33 đường Ng Q, phường H B, quận H K, thành phố Hà Nội.

2. Bà Lê Thị Bảo A - Chức vụ: Phó Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp 2 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch.

Đa chỉ: Số 31 - 33 đường Ng Q, phường H B, quận H K, thành phố Hà Nội.

3. Ông Nguyễn Danh Ph - Chức vụ: Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Th L.

4. Ông Nguyễn Thành Đ - Chức vụ: Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Th L.

5. Ông Nguyễn Tuấn Đ– Chức vụ: Phó trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Th L.

* Người L diện tham gia tố tụng tại phiên tòa:

Ông Nguyễn Tuấn Đ– Chức vụ: Phó trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Th L. (Theo giấy ủy quyền số 472/UQ-VCB-PC ngày 19/9/2018).

* Bị đơn: Công ty TNHH Một thành viên ôtô Vinaxuki Th H.

Đa chỉ: Cụm Công nghiệp S L, xã L L, huyện Hậu Lộc -Th H.

* L diện theo pháp luật: Ông Bùi Ngọc H, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki – Th H.

Đa chỉ: Phòng 501, tầng 5, số 2 đường H Q V, phường Ngh Đ, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

- Công ty cổ phần ô tô X K Vinaxuki.

L diện theo pháp luật: Ông Bùi Ngọc H- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đa chỉ: Phòng 501, tầng 5, số 2 đường H Q Q, phường Ngh Đ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Nơi ở hiện nay: Xã T Ph , huyện M L , TP Hà Nội.

(Phiên tòa có mặt ông Nguyễn Tuấn Đ, ông Bùi Ngọc H).

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Theo đơn khởi kiện, bản tự khai và tại phiên tòa người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày:

Công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H (Địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Cụm Công nghiệp S L, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2801425294 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp, đăng ký lần đầu ngày 28/8/2009) bắt đầu có quan hệ tín dụng với Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (VCB Th L) từ cuối năm 2009 để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp ôtô. Do hoạt động kinh doanh không hiệu quả, mất cân đối tài chính nên Công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính, dẫn đến việc toàn bộ các khoản nợ của Công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H đều đã quá hạn trả nợ theo các Hợp đồng tín dụng đã ký kết với CVB.

* Chi tiết các khoản vay còn dư nợ đến hết ngày 10/04/2019 của Công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam như sau:

1. Hợp đồng tín dụng số 999/09 ký ngày 23 tháng 12 năm 2009 - Giá trị hợp đồng: 150.000.000.000 VND (Một trăm năm mươi tỷ đồng) - Thời hạn vay: 72 tháng kể từ ngày rút vốn.

- Mục đích: Th toán các chi phí hợp lý, hợp lệ của Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng cụng công nghiệp S L và Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, máy xây dựng Vinaxuki.

- Ngày 24/12/2009, khách hàng nhận nợ số tiền: 87.120.459.658 VND.

- Ngày 29/12/2009, khách hàng nhận nợ số tiền: 18.414.738.029 VND.

- Ngày 25/04/2011, khách hàng trả nợ gốc số tiền: 5.276.000.000 VND

- Ngày 26/07/2011, khách hàng trả nợ gốc số tiền: 5.276.000.000 VND

- Ngày 31/10/2011, khách hàng trả nợ gốc số tiền: 5.276.000.000 VND

- Ngày 15/02/2012, khách hàng trả nợ gốc số tiền: 2.690.000.000 VND

- Ngày 16/02/2012, khách hàng trả nợ gốc số tiền: 694.000.000 VND

- Ngày 29/02/2012, khách hàng trả nợ gốc số tiền: 1.892.000.000 VND

- Ngày 11/07/2012, khách hàng trả nợ gốc số tiền: 123.000.000 VND

- Ngày 12/07/2012, khách hàng trả nợ gốc số tiền: 350.000.000 VND

- Ngày 13/07/2012, khách hàng trả nợ gốc số tiền: 27.000.000 VND

- Ngày 30/06/2017, khách hàng trả nợ gốc số tiền: 993.155.489 VND

> Tính đến ngày 10/04/2019, tổng số tiền khách hàng đã nhận nợ: 105.535.197.687 VND, tổng số tiền nợ gốc đã trả: 22.597.155.489 VND, tổng số tiền nợ lãi trong hạn đã trả: 27.542.508.922 VND, tổng số tiền nợ lãi trong hạn được hỗ trợ lãi suất: 7.818.428.351 VND, tổng số tiền nợ lãi quá hạn đã trả: 77.608.372 VND.

- Tổng nghĩa vụ nợ đến hết ngày 10/04/2019: 159.822.732.309 VND

Trong đó:

+ Nợ gốc: 82.938.042.198 VND

+ Nợ lãi trong hạn: 67.780.689.932 VND

+ Nợ lãi quá hạn: 9.104.000.179 VND

2. Hợp đồng tín dụng số 110570 ký ngày 20 tháng 12 năm 2011

- Giá trị hợp đồng: 11.704.213.632 VND (Mười một tỷ bảy trăm linh bốn triệu hai trăm mười ba nghìn sáu trăm ba mươi hai đồng)

- Thời hạn vay: 09 tháng kể từ ngày rút vốn.

- Mục đích: Th toán tiền nhập thép cuộn, thép không gỉ, săm, lốp, yếm để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ngày 20/12/2011, khách hàng nhận nợ số tiền: 11.704.213.632 VND.

- Ngày 26/10/2012, khách hàng trả nợ gốc số tiền: 4.800.000.000 VND

- Ngày 14/11/2012, khách hàng trả nợ gốc số tiền: 670.000.000 VND

- Ngày 15/11/2012, khách hàng trả nợ gốc số tiền: 750.000.000 VND

- Ngày 16/11/2012, khách hàng trả nợ gốc số tiền: 90.000.000 VND

- Ngày 19/11/2012, khách hàng trả nợ gốc số tiền: 1.000.000.000 VND

- Ngày 20/11/2012, khách hàng trả nợ gốc số tiền: 4.394.213.632 VND.

=> Tính đến ngày 10/04/2019, tổng số tiền khách hàng đã nhận nợ: 11.704.213.632 VND, tổng số tiền nợ gốc đã trả: 11.704.213.632 VND, tổng số tiền nợ lãi đã trả: 983.153.945 VND.

- Tổng nghĩa vụ nợ đến hết ngày 10/04/2019: 742.359.521 VND

Trong đó:

+ Nợ gốc: 0 VND + Nợ lãi trong hạn: 669.256.142 VND

+ Nợ lãi quá hạn: 73.103.379 VND

3. Hợp đồng tín dụng số 79/12/HM ký ngày 20 tháng 3 năm 2012

- Giá trị hợp đồng: 15.000.000.000VND (Mười lăm tỷ đồng)

- Thời hạn vay: 09 tháng kể từ ngày rút vốn.

- Mục đích: Th toán chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ô tô.

- Ngày 09/04/2012, khách hàng nhận nợ số tiền: 14.966.590.069 VND.

- Ngày 30/10/2014, khách hàng trả nợ gốc số tiền: 726.978 VND.

=> Tính đến ngày 10/04/2019, tổng số tiền khách hàng đã nhận nợ: 14.966.590.069 VND, tổng số tiền nợ gốc đã trả: 726.978 VND, tổng số tiền nợ lãi trong hạn đã trả: 0 VND, tổng số tiền nợ lãi quá hạn đã trả: 0 VND.

- Tổng nghĩa vụ nợ đến hết ngày 10/04/2019: 27.364.634.612 VND

Trong đó:

+ Nợ gốc: 14.965.863.091 VND

+ Nợ lãi trong hạn: 9.902.615.007 VND

+ Nợ lãi quá hạn: 2.496.156.514 VND

vậy, tính đến hết ngày 10/04/2019, Công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H còn nợ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Q Nam tổng số tiền là: 187.929.726.442 VND (Bằng chữ: Một trăm tám mươi bảy tỷ chín trăm hai mươi chín triệu bảy trăm hai mươi sáu ngàn bốn trăm bốn mươi hai đồng), trong đó:

+ Nợ gốc: 97.903.905.289 VND

+ Nợ lãi trong hạn: 78.352.561.081 VND

+ Nợ lãi quá hạn: 11.673.260.072 VND

* Khoản vốn vay của Công ty TNHH MTV ô tô Vinaxuki Th H tại Ngân hàng được thế chấp bằng các tài sản thuộc quyền sở hữu/sử dụng của Công ty cổ phần ôtô X K Vinaxuki và các đơn vị thành viên theo các Hợp đồng thế chấp tài sản đã ký với Ngân hàng và đã được đăng ký thế chấp theo đúng quy định pháp luật, cụ thể như sau:

STT

Hợp đồng bảo đảm

Bên thế chấp

Mô tả, đặc điểm tài sản

1

HĐBĐ số 559/08 ngày 25/06/2008

Công ty CP ô tô X K Vinaxuki

Tài sản hình thành trên đất tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc theo Giấy chứng nhận QSD đất số AM 706803 do Sở TN&MT Tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 10/07/2008

2

HĐBĐ số 50/08 ngày 05/02/2008

Công ty CP ô tô X K Vinaxuki

Máy cắt tôn tự động, máy cắt tôn trục cuốn thủy lực phục vụ hoạt động sản xuất ô tô

3

HĐBĐ số 96/08 ngày 27/03/2008

Công ty CP ô tô X K Vinaxuki

Máy ép thủy lực phục vụ hoạt động sản xuất ô tô

4

HĐBĐ số 119/08 ngày 01/04/2008

Công ty CP ô tô X K Vinaxuki

Trung tâm gia công cơ, gia công kim loại phục vụ hoạt động sản xuất ô tô

5

HĐBĐ số 122/08 ngày 01/04/2008

Công ty CP ô tô X K Vinaxuki

Trung tâm gia công cơ, gia công kim loại phục vụ hoạt động sản xuất ô tô

6

HĐBĐ số 123/08 ngày 01/04/2008

Công ty CP ô tô X K Vinaxuki

Trung tâm gia công cơ, gia công kim loại phục vụ hoạt động sản xuất ô tô

7

HĐBĐ số 02/09 ngày 20/10/2009

Công ty CP ô tô X K Vinaxuki

Các loại máy nén khí, máy biến áp, robot, bộ điều khiển IRC, hệ thống cắt laze tự động,… phục vụ hoạt động sản xuất ô tô

8

HĐBĐ số 02/09 ngày 20/10/2009

Chi nhánh Công ty cổ phần ôtô X K Vinaxuki – Nhà máy sản xuất ô tô số 1, Mê Linh, Hà Nội

Trung tâm gia công khuôn xốp, hệ thống máy nghiền đá, kiểm tra linh kiện tự động, máy dập, máy chấn tôn, dây chuyền lắp ráp xe,… phục vụ hoạt động sản xuất ô tô

9

HĐBĐ số 01/12 ngày 01/02/2012

Công ty cổ phần ôtô X K Vinaxuki – chi nhánh Đắk Nông

Máy móc thiết bị dây chuyền luyện tuyển quặng Antimon

10

HĐBĐ số 01/12 ngày 15/10/2012

Công ty TNHH MTV Ô tô Vinaxuki Th H

Các loại máy hàn, máy nén khí, dây chuyền lắp ráp, kiểm định ô tô,… phục vụ hoạt động sản xuất ô tô và các loại máy công trình phục vụ hoạt động xây dựng nhà máy lắp ráp sản xuất ô tô

11

HĐ TC tài sản số 41/13 ngày 07/02/2013

Công ty CP ô tô X K Vinaxuki

02 Ô tô con

12

HĐBĐ số 1120 ngày 12/5/2014

Công ty TNHH MTV Ô tô Vinaxuki Th H

Tài sản gắn liền với đất được hình thành trong tương lai tại Nhà máy Vinaxuki Th H

* Kể từ thời điểm các khoản nợ của Công ty TNHH MTV ô tô Vinaxuki Th H không Th toán đúng hạn theo các Hợp đồng tín dụng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Q Nam đã nhiều lần đôn đốc bằng văn bản cũng như làm việc trực tiếp với L diện Công ty, đề nghị Công ty và nhóm khách hàng liên quan phải có phương án trả nợ khả thi cho Ngân hàng. Công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H và nhóm khách hàng liên quan đã nhiều lần cam kết trả nợ cho Ngân hàng nhưng không đưa ra được phương án trả nợ cụ thể. Đến nay, Công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H vẫn không trả được hết nợ cho Ngân hàng, đồng thời không thực hiện bàn giao tài sản thế chấp để tiến hành các thủ tục phát mại thu hồi nợ theo quy định của Pháp luật.

Như vậy, Công ty đã vi phạm các cam kết với Ngân hàng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích chính đáng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Q Nam.

Từ những nội dung và lý do đã trình bày nên trên, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Q Nam kính đề nghị Tòa án nhân dân huyện Hậu L, tỉnh Th H giải quyết theo quy định của Pháp luật với yêu cầu xét xử:

1. Buộc Công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H phải trả cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Q Nam toàn bộ nợ gốc và lãi phát sinh liên quan tới các Hợp đồng cấp tín dụng còn dư nợ với tổng số tiền tạm tính đến hết ngày 10/04/2019 là: 187.929.726.442 VND (Bằng chữ: Một trăm tám mươi bảy tỷ chín trăm hai mươi chín triệu bảy trăm hai mươi sáu ngàn bốn trăm bốn mươi hai đồng), trong đó:

+ Nợ gốc: 97.903.905.289 VND

+ Nợ lãi trong hạn: 78.352.561.081 VND

+ Nợ lãi quá hạn: 11.673.260.072 VND

2. Buộc Công ty TNHH MTV ô tô Vinaxuki Th H phải tiếp tục trả lãi phát sinh theo mức lãi suất thỏa thuận tại các Hợp đồng tín dụng số 79/12/HM ký ngày 20 tháng 3 năm 2012, Hợp đồng tín dụng số 999/09 ký ngày 23 tháng 12 năm 2009, Hợp đồng tín dụng số 110570 ký ngày 20 tháng 12 năm 2011 kể từ ngày 11/04/2019 cho đến ngày thực tế Công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H trả hết nợ cho VCB.

3. Nếu Công ty TNHH MTV ô tô Vinaxuki Th H không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ ngay sau khi bản án/quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật thì VCB thông qua VCB Chi nhánh Th L có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự xử lý các tài sản bảo đảm theo các Hợp đồng thế chấp tài sản đã ký với Ngân hàng.

4. Trường hợp số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm không đủ trả nợ cho VCB thì VCB thông qua VCB Chi nhánh Th L có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự buộc Công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H có nghĩa vụ Th toán toàn bộ số dư nợ gốc, lãi còn lại cho VCB.

*Theo bị đơn ông Bùi Ngọc H trình bày:

Từ năm 2009, Ngân hàng TMCP ngoại thương Q Nam cho công ty TNHH một thành viên ôtô Vinaxuki Th H vay theo các hợp đồng tín dụng:

1. Hợp đồng tín dụng số 999/09 ký ngày 23 tháng 12 năm 2009. Giá trị Hợp đồng 150.000.000.000 VND. Thời hạn vay: 72 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Mục đích vay: Th toán các chi phí hợp lý, hợp lệ của dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp S L và nhà máy sản xuất, lắp ráp ôtô, máy xây dựng Vinaxuki.

2. Hợp đồng tín dụng số 110570 ký ngày 20 tháng 12 năm 2011. Giá trị hợp đồng 11.704.213.632 VND. Thời hạn vay 09 tháng kể từ ngày rút vốn. Mục đích vay: Th toán tiền nhập thép cuộn, thép không gỉ, săm, lốp, yếm để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Hợp đồng tín dụng số 79/12/HM ký ngày 20 tháng 3 năm 2012. Giá trị hợp đồng 15.000.000.000 VND (Mười lăm tỷ đồng). Thời hạn vay 09 tháng kể từ ngày rút vốn. Mục đích: Th toán chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ôtô.

Nay Ngân hàng TMCP ngoại thương Q Nam khởi kiện yêu cầu công ty tạm tính đến ngày 31/10/2017 (theo đơn khởi kiện) là 169.380.061.847VND, trong đó: Nợ gốc 97.903.905.289 VND. Nợ lãi trong hạn: 64.083.588.315 VNĐ. Nợ lãi quá hạn: 7.392.568.243 VNĐ .

*Quan điểm của công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H là:

- Đối với nợ gốc 97.903.905.289 VNĐ, Công ty TNHH một thành viên ôtô Vinaxuki Th H xác nhận có nợ số tiền gốc này nhưng hiện nay không có khả năng trả nợ.

- Đối với số tiền lãi: nợ lãi trong hạn: 64.083.588.315 VNĐ. Nợ lãi quá hạn: 7.392.568.243VNĐ. Công ty TNHH một thành viên ôtô Vinaxuki Th H không chịu trách nhiệm trả nợ vì Vietcombank không thực hiện đúng chính sách của Nhà nước nên công ty không có trách nhiệm trả số nợ lãi phát sinh trên.

- Công ty TNHH một thành viên ôtô Vinaxuki Th H đồng ý để Vietcombank xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ và xử lý tài sản thế chấp xong thì vietcombank xóa nợ cho công ty TNHH một thành viên ôtô Vinaxuki Th H như đã thỏa thuận năm 2015.

* Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên Tòa:

Theo hồ sơ các tài sản chưa được xem xét, thẩm định tại chỗ theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 02/09/VCB-CNXK ngày 20/10/2009 gồm:

+ 02 máy CDT – 100 AN CDT – 100 AN- 380-212;

+ 02 máy lọc T75 H88201011 – 011211;

+ 02 máy lọc T75 V 88201011-011212;

+ 02 máy lọc T75 P 88 201011 -011213;

+ 01 máy đào bánh xích Komatsu PC60-5;

+ 01 rô bốt và nguồn cắt Plasma;

- Theo hợp đồng thế chấp tài sản số 01/12/XKTH-VCBTL ngày 15/10/2012 gồm:

+ 01 máy lu rung, hiệu Xiagong, mới 100% XG 6142, SK 179;

+ 01 máy xúc lật Xiagong, model XG 932, SK 2107;

- Thu thập 02 đăng ký xe ô tô có công chứng là tài sản thế chấp;

- Cung cấp ngày tháng năm trả nợ gốc.

- Đề nghị cung cấp giấy chứng nhận chuyển đổi quyền sử dụng đất.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 259 BLTTDS. Đề nghị Hội đồng xét xử tạm ngừng phiên tòa để xem xét thẩm định các tài sản chưa được xem xét thẩm định và đề nghị nguyên đơn cung cấp các tài liệu chứng cứ để có cơ sở xem xét giải quyết vụ án.

Do chưa xác minh thu thập tài liệu chứng cứ đầy đủ và chưa được thẩm định tại chỗ đầy đủ các tài sản đã thế chấp nên đại diện Viện kiểm sát không phát biểu quan điểm giải quyết vụ án.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1]. Về thẩm quyền giải quyết vụ án: Tranh chấp Hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam với Công ty TNHH Một thành viên ôtô Vinaxuki Th H, có địa chỉ: Cụm Công nghiệp S L, xã Đ L, huyện Hậu Lộc, tỉnh Th H. Vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Hậu L, tỉnh Th H theo quy định tại khoản 1 Điều 30; điểm b khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự.

[2]. Về tố tụng: Nguyên đơn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ủy quyền cho ông Nguyễn Tuấn Đ tham gia tố tụng là đúng quy định tại Điều 85 Bộ luật Tố tụng dân sự được Tòa án chấp nhận.

Công ty Vinaxuki Th H trực tiếp ký các hợp đồng vay nợ Ngân hàng Ngoại thương Q Nam và dùng tài sản thế chấp là tài sản của Công ty Vinaxuki Th H và Công ty X K Vinaxuki cùng các đơn vị thành viên. Ông Bùi Ngọc H đồng thời là chủ tịch Hội đồng quả trị nên xác đinh tư cách tham gia tố tụng của ông Bùi Ngọc H là L diện theo pháp luật của bị đơn và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan theo quy định tại các Điều 68, 72, 73 BLTTDS.

Ngày 20/3/2019 Tòa án đã đưa vụ án ra xét xử, ông Bùi Ngọc H có đơn xin hoãn phiên tòa. Tòa án quyết định hoãn phiên Tòa, theo quyết định hoãn phiên tòa số: 01/2019/QĐST–KDTM ngày 20/3/2019.

Đố với đè nghị của L diện viện kiểm sát nhân dân huyện Hậu L tại phiên tòa đề nghị HĐXX tạm ngừng để xem xét thẩm định các tài sản chưa được xem xét thẩm định và đề nghị nguyên đơn cung cấp các tài liệu chứng cứ để có cơ sở xem xét giải quyết vụ án. Nhưng xét thấy việc cung cấp chứng cứ về yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn và việc xem xét thẩm định tại chỗ của Tòa án đã đầy đủ, đúng quy định của pháp luật, nên HĐXX vẫn tiến hành xét xử vụ án theo quy định.

Tại phiên tòa ngày 10/4/2019 có mặt ông Đ, ông H. Đại diện của nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, bị đơn công nhận có nợ của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam số tiền nợ gốc 97.903.905.289đ nhưng Công ty không có khả năng trả nợ nên đồng ý để Ngân hàng phát mại tài sản đã thế chấp để trả nợ cho Ngân hàng, bị đơn không chấp nhận trả số tiền nợ lãi trong hạn và quá hạn cho Ngân hàng. Các bên không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án và đề nghị HĐXX giải quyết theo quy định của pháp luật.

[3]. Về nội dung tranh chấp:

Theo hợp đồng tín dụng số: 999/09 ký ngày 23/12/2009, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cho Công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H vay số tiền là:150.000.000.000đ. (Một trăm năm mươi tỷ đồng), thời hạn vay 72 tháng, lãi suất cho vay được điều chỉnh 06 tháng/lần theo thông báo của Ngân hàng.

Hợp đồng tín dụng số: 110570/11 ký ngày 20/12/2011, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Q Nam cho Công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H vay số tiền là: 11.704.213.632đ. (Mười một tỷ bảy trăn linh bốn triệu hai trăm mười ba nghìn sáu trăm ba mươi hai đồng), thời hạn vay 09 tháng, lãi suất cho vay được điều chỉnh tại thời điểm rút vốn.

Hợp đồng tín dụng số: 79/12 ký ngày 20/3/2012, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Q Nam cho Công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H vay số tiền là:

15.000.000.000đ. (Mười lăm tỷ đồng), thời hạn vay 09 tháng, lãi suất cho vay được điều chỉnh 06 tháng/lần theo thông báo của Ngân hàng.

Tài sản bảo đảm là các tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H, Công ty CP ôtô X K Vinaxuki và các đơn vị thành viên theo các hợp đồng thế chấp tài sản đã ký với ngân hàng và đã được đăng ký thế chấp theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Đại diện Công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H, ông Bùi Ngọc H công nhận có ký 03 hợp đồng vay tiền của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam như ngân hàng trình bày trên, quan điểm của ông H xác nhận còn nợ của Ngân hàng số tiền gốc là:

97.903.905.289đ, nhưng hiện nay công ty không có khả năng trả nợ nên đồng ý xử lý tài sản thế chấp để trả nợ cho ngân hàng, ông H không chấp nhận trả số tiền lãi trong hạn và quá hạn mà ngân hàng yêu cầu.

Xét thấy: Việc ký kết hợp đồng tín dụng giữa Công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được thực hiện trên cơ sở chủ thể và người tham gia hợp đồng có năng lực hành vi dân sự, hoàn toàn tự nguyện, không trái pháp luật, đạo đức xã hội và theo các quy định của pháp luật về nội dung và hình thức hợp đồng tín dụng.

Quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H đã không thực hiện nghĩa vụ trả lãi và gốc theo các hợp đồng đã ký kết. Ngân hàng đã nhiều lần đôn đốc yêu cầu Công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H trả nợ nhưng Công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H trả nợ không đầy đủ và không đúng hạn như hợp đồng đã ký kết. Như vậy Công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ đã cam kết trong các hợp đồng. Việc Ngân hàng yêu cầu Tòa án buộc Công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H phải Thanh toán tổng số tiền nợ tính đến ngày 10/4/2019 là 187.929.762.442 đồng, (trong đó tiền nợ gốc là 97.903.905.289đ; tiền lãi trong hạn là 78.352.561.081đ; lãi quá hạn là 11.673.260.072đ) là phù hợp với quy định của pháp luật được HĐXX chấp nhận. Buộc Công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H phải trả cho Ngân hàng tính đến ngày xét xử 10/4/2019 là 187.929.762.442 đồng (Một trăm tám mươi bảy tỷ chín trăm hai mươi chín triệu bảy trăm sáu mươi hai nghìn bốn trăm bốn mươi hai đồng).

Xét: Tài sản đảm bảo tiền vay là 12 hợp đồng thế chấp, là tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng của Công ty TNHH MTV ô tô Vinaxuki Th H, Công ty cổ phần ôtô X K Vinaxuki và các đơn vị thành viên.

STT

Hợp đồng bảo đảm

Bên thế chấp

Mô tả, đặc điểm tài sản

1

HĐBĐ số 559/08 ngày 25/06/2008

Công ty CP ô tô X K Vinaxuki

Tài sản hình thành trên đất tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc theo Giấy chứng nhận QSD đất số AM 706803 do Sở TN&MT Tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 10/07/2008

2

HĐBĐ số 50/08 ngày 05/02/2008

Công ty CP ô tô X K Vinaxuki

Máy cắt tôn tự động, máy cắt tôn trục cuốn thủy lực phục vụ hoạt động sản xuất ô tô

3

HĐBĐ số 96/08 ngày 27/03/2008

Công ty CP ô tô X K Vinaxuki

Máy ép thủy lực phục vụ hoạt động sản xuất ô tô

4

HĐBĐ số 119/08 ngày 01/04/2008

Công ty CP ô tô X K Vinaxuki

Trung tâm gia công cơ, gia công kim loại phục vụ hoạt động sản xuất ô tô

5

HĐBĐ số 122/08 ngày 01/04/2008

Công ty CP ô tô X K Vinaxuki

Trung tâm gia công cơ, gia công kim loại phục vụ hoạt động sản xuất ô tô

6

HĐBĐ số 123/08

Công ty CP ô tô X K

Trung tâm gia công cơ, gia công kim loại

 

STT

Hợp đồng bảo đảm

Bên thế chấp

Mô tả, đặc điểm tài sản

 

ngày 01/04/2008

Vinaxuki

phục vụ hoạt động sản xuất ô tô

7

HĐBĐ số 02/09 ngày 20/10/2009

Công ty CP ô tô X K Vinaxuki

Các loại máy nén khí, máy biến áp, robot, bộ điều khiển IRC, hệ thống cắt laze tự động,… phục vụ hoạt động sản xuất ô tô

8

HĐBĐ số 02/09 ngày 20/10/2009

Chi nhánh Công ty cổ phần ôtô X K Vinaxuki – Nhà máy sản xuất ô tô số 1, Mê Linh, Hà Nội

Trung tâm gia công khuôn xốp, hệ thống máy nghiền đá, kiểm tra linh kiện tự động, máy dập, máy chấn tôn, dây chuyền lắp ráp xe,… phục vụ hoạt động sản xuất ô tô

9

HĐBĐ số 01/12 ngày 01/02/2012

Công ty cổ phần ôtô X K Vinaxuki – chi nhánh Đắk Nông

Máy móc thiết bị dây chuyền luyện tuyển quặng Antimon

10

HĐBĐ số 01/12 ngày 15/10/2012

Công ty TNHH MTV Ô tô Vinaxuki Th H

Các loại máy hàn, máy nén khí, dây chuyền lắp ráp, kiểm định ô tô,… phục vụ hoạt động sản xuất ô tô và các loại máy công trình phục vụ hoạt động xây dựng nhà máy lắp ráp sản xuất ô tô

11

HĐ TC tài sản số 41/13 ngày 07/02/2013

Công ty CP ô tô X K Vinaxuki

02 Ô tô con

12

HĐBĐ số 1120 ngày 12/5/2014

Công ty TNHH MTV Ô tô Vinaxuki Th H

Tài sản gắn liền với đất được hình thành trong tương lai tại Nhà máy Vinaxuki Th H

Hi đồng xét xử xét thấy đây là tài sản của Công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H, Công ty cổ phần ôtô X K Vinaxuki và các đơn vị thành viên, nên kê biên phát mại tài sản thế chấp để đảm bảo cho việc thi hành án trong trường hợp Công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H không trả nợ cho Ngân hàng.

[4] Quan điểm của Đại diện viện kiểm sát tham gia phiên tòa:

L diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hậu L đề nghị HĐXX tạm ngừng phiên tòa để xác minh, thẩm định một số tài sản là máy 08 máy móc thiết bị theo các Hợp đồng thế chấp tài sản số 02/09/VCB-CNXK ngày 20/10/2009 và hợp đồng thế chấp tài sản số 01/12/XKTH-VCBTL ngày 15/10/2012.

- Thu thập 02 đăng ký xe ô tô có công chứng là tài sản thế chấp;

- Cung cấp ngày tháng năm trả nợ gốc.

- Đề nghị cung cấp giấy chứng nhận chuyển đổi quyền sử dụng đất.

Xét thấy hồ sơ vụ án các trình tự thủ tục về giao nộp chứng cứ, thẩm định tài sản đã đầy đủ nên đề nghị của Viện kiểm sát là không phù hợp.

[5] Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được chấp nhận nên bị đơn là Công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Trả lại số tiền tạm ứng án phí mà Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hậu L.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

*Áp dụng: Khoản 1 Điều 30; điểm b khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; khoản 3 Điều 144; khoản 1 Điều 147; Điều 271; Điều 273; Điều 280 Bộ luật tố tụng dân sự;

- Các Điều 342, 343; khoản 5, khoản 7 Điều 351; 355; 471; 474; 476 Bộ luật dân sự (năm 2005)

- Điều 90, 91, 95, 98 Luật tổ chức tín dụng;

- Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm và khoản 13 Điều 1 Nghị định số 11/2012/NĐ-CP của chính phủ ngày 22/02/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm;

- Án lệ số 08/2016/AL của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngày 17/10/2016.

- Điểm b khoản 1 Điều 24, khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của Quốc Hội.

1. Xử: Chp nhận đơn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam khởi kiện đối với Công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H.

* Buộc Công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H phải trả cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tính đến ngày 10/4/2019 số tiền nợ gốc là: 97.903.905.289đ; tiền lãi trong hạn là 78.352.561.081đ; lãi quá hạn là 11.673.260.072đ.

Tng cộng là 187.929.726.442đ (Bằng chữ: Một trăm tám mươi bảy tỷ chín trăm hai mươi chín triệu bảy trăm hai mươi sáu ngàn bốn trăm bốn mươi hai đồng).

* Kể từ ngày 11/4/2019 hàng tháng Công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H, còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền nợ gốc chưa Th toán, theo mức lãi suất mà các bên đã thỏa thuận trong các hợp đồng tín dụng: HĐTD số 79/12/HM ký ngày 20 tháng 3 năm 2012; HĐTDsố 999/09 ký ngày 23 tháng 12 năm 2009; HĐTD số 110570 ký ngày 20 tháng 12 năm 2011 đã ký kết cho đến khi Th toán xong khoản nợ.

2. Về xử lý tài sản thế chấp để đảm bảo thi hành án:

Kể từ khi án có hiệu lực pháp luật, nếu Công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H không thực hiện việc trả nợ cho Ngân hàng thì Ngân hàng TMCP Ngoại thương Q Nam có quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự huyện Hậu L kê biên phát mại tài sản thế chấp, theo các Hợp đồng thế chấp cụ thể:

STT

Hợp đồng bảo đảm

Bên thế chấp

Mô tả, đặc điểm tài sản

1

HĐBĐ số 559/08 ngày 25/06/2008

Công ty CP ô tô X K Vinaxuki

Tài sản hình thành trên đất tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc theo Giấy chứng nhận QSD đất số AM 706803 do Sở TN&MT Tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 10/07/2008

2

HĐBĐ số 50/08 ngày 05/02/2008

Công ty CP ô tô X K Vinaxuki

Máy cắt tôn tự động, máy cắt tôn trục cuốn thủy lực phục vụ hoạt động sản xuất ô tô

3

HĐBĐ số 96/08 ngày 27/03/2008

Công ty CP ô tô X K Vinaxuki

Máy ép thủy lực phục vụ hoạt động sản xuất ô tô

4

HĐBĐ số 119/08 ngày 01/04/2008

Công ty CP ô tô X K Vinaxuki

Trung tâm gia công cơ, gia công kim loại phục vụ hoạt động sản xuất ô tô

5

HĐBĐ số 122/08 ngày 01/04/2008

Công ty CP ô tô X K Vinaxuki

Trung tâm gia công cơ, gia công kim loại phục vụ hoạt động sản xuất ô tô

6

HĐBĐ số 123/08 ngày 01/04/2008

Công ty CP ô tô X K Vinaxuki

Trung tâm gia công cơ, gia công kim loại phục vụ hoạt động sản xuất ô tô

7

HĐBĐ số 02/09 ngày 20/10/2009

Công ty CP ô tô X K Vinaxuki

Các loại máy nén khí, máy biến áp, robot, bộ điều khiển IRC, hệ thống cắt laze tự động,… phục vụ hoạt động sản xuất ô tô

8

HĐBĐ số 02/09 ngày 20/10/2009

Chi nhánh Công ty cổ phần ôtô X K Vinaxuki – Nhà máy sản xuất ô tô số 1, Mê Linh, Hà Nội

Trung tâm gia công khuôn xốp, hệ thống máy nghiền đá, kiểm tra linh kiện tự động, máy dập, máy chấn tôn, dây chuyền lắp ráp xe,… phục vụ hoạt động sản xuất ô tô

9

HĐBĐ số 01/12 ngày 01/02/2012

Công ty cổ phần ôtô X K Vinaxuki – chi nhánh Đắk Nông

Máy móc thiết bị dây chuyền luyện tuyển quặng Antimon

10

HĐBĐ số 01/12 ngày 15/10/2012

Công ty TNHH MTV Ô tô Vinaxuki Th H

Các loại máy hàn, máy nén khí, dây chuyền lắp ráp, kiểm định ô tô,… phục vụ hoạt động sản xuất ô tô và các loại máy công trình phục vụ hoạt động xây dựng nhà máy lắp ráp sản xuất ô tô

11

HĐ TC tài sản số 41/13 ngày 07/02/2013

Công ty CP ô tô X K Vinaxuki

02 Ô tô con

12

HĐBĐ số 1120 ngày 12/5/2014

Công ty TNHH MTV Ô tô Vinaxuki Th H

Tài sản gắn liền với đất được hình thành trong tương lai tại Nhà máy Vinaxuki

Nếu số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm không đủ trả nợ cho VCB thì VCB thông qua VCB Chi nhánh Th L có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự buộc Công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H có nghĩa vụ Thanh toán toàn bộ số dư nợ gốc, lãi còn lại cho VCB.

Trưng hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự, người phải thi hành có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6, 7 và 9 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

* Về án phí: Buộc Công ty TNHH MTV ôtô Vinaxuki Th H phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là phải nộp 295.929.726đ án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm. Trả lại số tiền 138.500.000đ tạm ứng án phí cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo biên lai thu tiền số AA/2015/0002779 ngày 16 tháng 11 năm 2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hậu L.

3. Về quyền kháng cáo, kháng nghị: Án xử công khai sơ thẩm có mặt Đại diện của nguyên đơn, bị đơn và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Nguyên đơn, bị đơn và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Viện kiểm sát có quyền kháng nghị bản án theo quy định của pháp luật.


174
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về