Bản án 01/2019/KDTM-ST ngày 07/05/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ, TỈNH LÂM ĐỒNG

BẢN ÁN 01/2019/KDTM-ST NGÀY 07/05/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 07 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 272/2018/TLST-DS ngày 19 tháng 10 năm 2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 27/2019/QĐXXST-DS ngày 01 tháng 4 năm 2019 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H; trụ sở: Lầu A, Tòa nhà G, Đường P, Phường 6, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hữu N – Chức danh: Tổng Giám đốc.

Đại diện theo ủy quyền: Bà Trần Thị Thiên T – Chức vụ: Giám đốc kiểm tra chất lượng (Theo Giấy ủy quyền ngày 01/01/2018).

Bà T ủy quyền cho ông Nguyễn Văn P, sinh năm 1990 – Chức vụ: Chuyên viên pháp lý tố tụng; địa chỉ: Lầu A, Tòa nhà G, Đường P, Phường 6, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh (Theo Giấy ủy quyền ngày 01/8/2018).

- Bị đơn: Ông Nguyễn Minh K, sinh năm 1985; địa chỉ: Đường H, thị trấn L, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng.

(Người đại diện theo ủy quyền của Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H ông P có mặt, bị đơn Nguyễn Minh K vắng mặt tại phiên tòa).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 26/9/2018, bản tự khai và lời khai tại phiên tòa hôm nay, đại diện nguyên đơn Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H ông Nguyễn Văn P trình bày: Ngày 24/5/2016, ông Nguyễn Minh K ký thỏa thuận tín dụng tài trợ xe gắn máy số SV003851074 với Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H để vay mua trả góp xe tải nhãn hiệu THACO OLLIN biển kiểm soát 49C – 115.81, với số tiền vay 253.400.000 đồng. Theo thỏa thuận, vào ngày 20 hàng tháng, ông K phải thanh toán cho H số tiền là 6.998.632 đồng, liên tục trong 60 kỳ trả góp, bắt đầu từ kỳ 1 vào ngày 20/6/2016. Để đảm bảo các nghĩa vụ theo thỏa thuận, ông K đã ký hợp đồng thế chấp số SV003851074 với H với tài sản thế chấp là xe tải biển kiểm soát 49C - 115.81.

Tính đến ngày khởi kiện, ông K đã thanh toán cho H 09 kỳ, cụ thể kỳ 01 đến kỳ 09 (kỳ ngày 20/6/2016 đến ngày 20/02/2017) với tổng số tiền là 64.260.000 đồng. Trong đó bao gồm: Tiền gốc thanh toán 24.990.484 đồng , tiền lãi thanh toán trong hạn 37.996.636 đồng, tiền lãi quá hạn thanh toán 1.272.880 đồng.

Tính đến ngày khởi kiện, ông K đã chậm thanh toán cho H 51 kỳ trả góp (kể từ ngày 20/02/2017) với tổng số tiền là 355.433.315 đồng. Trong đó bao gồm: Tiền gốc chưa thanh toán 228.409.516 đồng, tiền lãi chưa thanh toán 122.982.097 đồng, tiền lãi quá hạn chưa thanh toán 4.041.702 đồng.

Nay ông đề nghị Tòa án buộc ông K có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H số tiền còn nợ là 355.433.315 đồng. Tiếp tục duy trì hợp đồng thế chấp của thỏa thuận tín dụng số SV003851074 lập ngày 24/5/2016 giữa Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H với ông Nguyễn Minh K.

Toà án đã tiến hành triệu tập hợp lệ bị đơn Nguyễn Minh K đến Tòa án để làm việc, lấy lời khai, hòa giải nhưng ông Nguyễn Minh K vắng mặt không lý do. Vì vậy Toà án không tiến hành lấy lời khai, hoà giải được.

Tại phiên tòa hôm nay, Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H rút một phần yêu cầu khởi kiện, yêu cầu ông K thanh toán 256.784.000 đồng, bao gồm: tiền gốc chưa thanh toán 228.409.516 đồng, tiền lãi chưa thanh toán 28.374.484 đồng, tiền lãi phạt không yêu cầu. Tiếp tục duy trì hợp đồng thế chấp của thỏa thuận tín dụng số SV003851074 lập ngày 24/5/2016 giữa Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H và ông Nguyễn Minh K. Ông Nguyễn Minh K vắng mặt không có lý do dù đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án: Việc chấp hành pháp luật của Thẩm phán trong quá trình thụ lý vụ án và của Hội đồng xét xử tại phiên tòa là đúng pháp luật; Đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H. Buộc ông Nguyễn Minh K có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H số tiền nợ gốc là 256.784.000 đồng. Tiếp tục duy trì hợp đồng thế chấp của thỏa thuận tín dụng số SV003851074 lập ngày 24/5/2016 giữa Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H và ông Nguyễn Minh K.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng: Xuất phát từ hợp đồng tín dụng giữa Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H với ông Nguyễn Minh K. Ông Nguyễn Minh K vi phạm thời hạn thanh toán hợp đồng tín dụng nên Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H khởi kiện yêu cầu ông Nguyễn Minh K thanh toán 228.409.516 đồng nợ gốc và nợ lãi phát sinh.

Việc Tòa án thụ lý là án vụ án Dân sự là do khi thụ lý vụ án chưa xác định được ông K vay với mục đích kinh doanh hay mục đích khác. Do Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H có đăng ký kinh doanh, ông K vay tiền để mua xe ô tô để kinh doanh nên Hội đồng xét xử xác định đây là vụ án Kinh doanh thương mại tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H và bị đơn ông Nguyễn Minh K. Vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Đ theo khoản 1 Điều 30, điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Tại phiên tòa, ông Nguyễn Minh K vắng mặt đến lần thứ 02 dù đã được triệu tập hợp lệ nên căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn là phù hợp.

[2] Về nội dung: Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H yêu cầu ông Nguyễn Minh K thanh toán cho Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H số tiền nợ 355.433.315 đồng.

Xét yêu cầu của nguyên đơn thấy rằng: Ngày 24/5/2016, ông Nguyễn Minh K ký thỏa thuận tín dụng tài trợ xe gắn máy số SV003851074 với Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H để vay mua trả góp xe tải nhãn hiệu THACO OLLIN, với số tiền vay 253.400.000 đồng. Theo thỏa thuận, vào ngày 20 hàng tháng, ông K phải thanh toán cho H số tiền là 6.998.632 đồng, liên tục trong 60 kỳ trả góp, bắt đầu từ kỳ 1 vào ngày 20/6/2016. Để đảm bảo các nghĩa nghĩa vụ theo thỏa thuận, ông K đã ký hợp đồng thế chấp số SV003851074 với H với tài sản thế chấp là xe tải biển kiểm soát 49C - 115.81.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng ông Nguyễn Minh K không tuân thủ đúng theo hợp đồng.

Tính đến ngày khởi kiện, ông K đã thanh toán cho H 09 kỳ, cụ thể kỳ 01 đến kỳ 09 (kỳ ngày 20/6/2016 đến ngày 20/02/2017) với tổng số tiền là 64.260.000 đồng. Trong đó bao gồm: Tiền gốc thanh toán 24.990.484 đồng, tiền lãi thanh toán trong hạn 37.996.636 đồng, tiền lãi quá hạn thanh toán 1.272.880 đồng.

Ông K chậm thanh toán cho H 51 kỳ trả góp (kể từ ngày 20/02/2017) với tổng số tiền là 355.433.315 đồng. Trong đó bao gồm: Tiền gốc chưa thanh toán 228.409.516 đồng, tiền lãi chưa thanh toán 122.982.097 đồng, tiền lãi quá hạn chưa thanh toán: 4.041.702 đồng.

Tại phiên tòa hôm nay, ông Nguyễn Văn P đại diện Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H rút một phần yêu cầu khởi kiện. Yêu cầu ông K có trách nhiệm thanh toán tổng số tiền là 256.784.000 đồng, bao gồm: Tiền gốc chưa thanh toán: 228.409.516 đồng, tiền lãi chưa thanh toán: 28.374.484 đồng, tiền lãi phạt không yêu cầu.

Còn bị đơn ông Nguyễn Minh K mặc dù đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến làm việc nhiều lần nhưng không đến, cũng không cung cấp tài liệu chứng cứ và ý kiến phản bác gì đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Do đó, căn cứ vào thỏa thuận tín dụng và bản chi tiết thanh toán mà Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H cung cấp, Hội đồng xét xử đủ cơ sở xác định ông Nguyễn Minh K chưa thanh toán tiền theo thỏa thuận, nên cần chấp nhận yêu cầu Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H buộc ông Nguyễn Minh K thanh toán cho Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H số tiền 256.784.000 đồng, bao gồm: Tiền gốc chưa thanh toán: 228.409.516 đồng, tiền lãi chưa thanh toán: 28.374484. đồng, tiền lãi phạt không yêu cầu. Tiếp tục duy trì hợp đồng thế chấp của thỏa thuận tín dụng số SV003851074 lập ngày 24/5/2016 giữa Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H và ông Nguyễn Minh K.

[3] Về án phí: Do chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn nên cần buộc bị đơn ông Nguyễn Minh K phải chịu án phí Dân sự sơ thẩm trên khoản tiền phải thanh toán cho Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H là 256.784.000 đồng x 5% = 12.839.200 đồng. Hoàn trả cho Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H số tiền án phí đã nộp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147, Điều 227, Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

- Căn cứ các Điều 317, 318, 320, 323, 357, 463, 465, 466, 468 Bộ luật Dân sự năm 2015;

- Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễm giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

- Căn cứ Điều 26 Luật Thi hành án dân sự.

Xử:

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H.

Buộc ông Nguyễn Minh K có nghĩa vụ trả cho Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H số tiền tổng cộng là: 256.784.000 đồng (hai trăm năm mươi sáu triệu bảy trăm tám mươi bốn nghìn đồng), trong đó nợ gốc gồm: 228.409.516 đồng (hai trăm hai mươi tám triệu bốn trăm lẻ chín nghìn năm trăm mười sáu đồng); tiền nợ lãi chưa thanh toán 28.374.484 đồng (hai mươi tám triệu ba trăm bảy mươi bốn nghìn bốn trăm tám mươi bốn đồng), và khoản lãi phát sinh trên nợ gốc kể từ ngày 08/5/2019 theo thỏa thuận tín dụng tài trợ xe gắn máy số SV003851074 ngày 24/5/2016.

2. Tiếp tục duy trì biện pháp thế chấp tài sản đối với tài sản thế chấp là 01 xe ô tô tải, có mui, hiệu THACO OLLIN biển kiểm soát 49C – 115.81, số khung RNHA850BCGC096330, số máy YZ4012ZLQ*BB02003298* theo hợp đồng thế chấp của thỏa thuận tín dụng số SV003851074 lập ngày 24/5/2016 giữa Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H và ông Nguyễn Minh K cho đến khi ông Nguyễn Minh K thanh toán xong khoản nợ cho Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H.

Trường hợp ông Nguyễn Minh K không thanh toán tiền nợ cho Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H thì phát mãi tài sản thế chấp đối với 01 xe ô tô tải, có mui, hiệu THACO OLLIN biển kiểm soát 49C – 115.81, số khung RNHA850BCGC096330, số máy YZ4012ZLQ*BB02003298*. Trong trường hợp phát mãi tài sản trên không đủ để trả nợ cho Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H thì ông K vẫn phải có nghĩa vụ trả hết nợ cho Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H.

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, bên phải thi hành án còn phải trả tiền lãi, tương ứng với thời gian và số tiền chậm trả, theo mức lãi suất quy định khoản 2 Điều 357 Bộ luật Dân sự.

Về án phí: Buộc ông Nguyễn Minh K phải chịu 12.839.200 đồng (mười hai triệu tám trăm ba mươi chín nghìn hai trăm đồng) án phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm có giá ngạch. Hoàn trả cho Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn H số tiền 8.890.000 đồng (tám triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng) do ông Nguyễn Văn Phúc đã nộp thay theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số AA/2016/0006262 ngày 18/10/2017 của Chi cục thi hành án huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án nguyên đơn có quyền làm đơn kháng cáo. Riêng bị đơn có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận bản sao bản án hoặc niêm yết bản án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

225
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 01/2019/KDTM-ST ngày 07/05/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:01/2019/KDTM-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành:07/05/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về