TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 187/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2010

 

KẾ HOẠCH

TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-BGDĐT ngày 25/02/2010; Căn cứ Kế hoạch triển khai xây dựng Chuẩn nghề nghiệp GVTHPT được phê duyệt tại Tờ trình số 135/TTr-DAGVTrH ngày 15/11/2007 và Kế hoạch hoạt động năm 2009 của Dự án PTGVTHPT&TCCN được phê duyệt theo Quyết định số 8465/QĐ-BGDĐT ngày 18/12/2008; Căn cứ kế hoạch hoạt động 2009 của dự án PTGDTHCS II được phê duyệt tại quyết định số 3161/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 4 năm 2009,

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tập huấn triển khai Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009) cho cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) và giáo viên trung học cơ sở (THCS); giáo viên trung học phổ thông (THPT).

I. MỤC TIÊU

- CBQLGD và giáo viên THCS, THPT nắm vững nội dung Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (dưới đây gọi tắt là Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học) ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- CBQLGD và giáo viên THCS, THPT có kỹ năng vận dụng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học vào việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo đúng quy trình, đảm bảo các yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT và công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010 của Bộ.

- Học viên dự các lớp tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức có khả năng tổ chức và làm báo cáo viên tại các lớp tập huấn do sở giáo dục và đào tạo tổ chức.

II. NỘI DUNG TẬP HUẤN
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên tại đây để xem toàn bộ văn bản.Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 187/KH-BGDĐT tập huấn triển khai chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số hiệu: 187/KH-BGDĐT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 20/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Kế hoạch 187/KH-BGDĐT tập huấn triển khai chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ