Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 512/BXD-KTTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 9016 văn bản

1

Quyết định 512/QĐ-UBND năm 2008 đính chính Quyết định 01/2008/QĐ-UBND quy định giá các loại đất năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 512/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 26 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ

Ban hành: 26/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2009

2

Quyết định 512-KHKT/QĐ năm 1978 ban hành 30 tiêu chuẩn Nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 512-KHKT/QĐ Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 30 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC CHỦ

Ban hành: 09/12/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

3

Hướng dẫn 512/VHTT-TCCB về việc tổ chức thi nâng ngạch Biên tập viên, Phóng viên lên ngạch Biên tập viên chính, Phóng viên chính năm 2004 do Bộ Văn hoá Thông tin ban hành

BỘ VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 512/VHTT-TCCB Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2004 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH BẢO TÀNG VIÊN, PHÓNG VIÊN LÊN NGẠCH BẢO TÀNG VIÊN CHÍNH, PHÓNG VIÊN CHÍNH NĂM 2004

Ban hành: 25/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2010

4

Quyết định 512/QĐ-UBND năm 2009 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành năm 2008 đã hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 512/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 18 tháng 3 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO

Ban hành: 18/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2009

5

Quyết định 512/QĐ-BTNMT năm 2010 ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 512/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Ban hành: 17/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2010

6

Quyết định 512/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 512/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 08 tháng 4 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ 07 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ban hành: 08/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

7

Quyết định 512/QĐ-TTg năm 2012 giao dự toán ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 512/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN

Ban hành: 29/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2012

8

Quyết định 512/QĐ-UBND năm 2013 quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các tuyến hẻm trong 12 khu Lias (giai đoạn 1) phục vụ dự án Nâng cấp đô thị thành phố Trà Vinh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 512/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 19 tháng 3 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH

Ban hành: 19/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2013

9

Quyết định 512/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 512/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 07 tháng 02 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ban hành: 07/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2013

Ban hành: 26/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2008

11

Quyết định 512/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 512/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH

Ban hành: 08/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2008

12

Quyết định 512/QĐ-CT năm 2004 ban hành biểu tỷ lệ giá trị gia tăng và tỷ lệ thu nhập chịu thuế do Cục trưởng Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HCM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 512/QĐ-CT TP.HCM, ngày 4 tháng 2 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU TỶ LỆ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ

Ban hành: 04/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2009

13

Quyết định 512/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 512/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 03 tháng 07 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

Ban hành: 03/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2014

14

Quyết định 512/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 512/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ

Ban hành: 11/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

15

Quyết định 512/2004/QĐ-BBCVT về Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Bộ Bưu chính, Viễn thông do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

BỘ BƯU CHÍNH VIẼN THÔNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 512/2004/QĐ-BBCVT Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH "QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG". BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 29/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Quyết định 512 QĐ/BNN-TCCB năm 2005 về thành lập Ban quản lý Hợp phần Quỹ bảo tồn rừng đặc dụng thuộc dự án Phát triển ngành lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 512/QĐ/BNN-TCCB Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN

Ban hành: 10/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

17

Quyết định 512/2006/QĐ-UBND phê duyệt Dự toán chuẩn bị đầu tư Dự án Hồ chứa nước Lỗ Ồ, huyện Bình Sơn do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 512/2006/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN HỒ CHỨA NƯỚC LỖ Ồ, HUYỆN BÌNH SƠN CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN

Ban hành: 06/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Quyết định 17/2006/QĐ-UBND bổ sung Bảng giá ca máy và thiết bị thi công áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

06/2005/ TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công và Công văn số 512/BXD-KTTC ngày 24/3/2006 của Bộ Xây dựng; Căn cứ Thông tư hướng dẫn số 04/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình; Theo

Ban hành: 28/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2012

19

Quyết định 16B/2006/QĐ-UBND về bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Kon Tum

15/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công; Công văn số 512/BXD-KTTC ngày 24/3/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung Thông tư số 06/2005/TT-BXD; Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 17/11/2005 của UBND tỉnh KonTum về việc thành lập Ban đơn giá xây dựng công trình năm 2005; Xét đề nghị của Giám đốc

Ban hành: 09/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2012

20

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND về Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Sơn La do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

lượng xây dựng công trình xây dựng; Căn cứ vào Thông tư số: 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 04 năm 2005  về việc hướng dẫn phương pháp xây dựng ca máy và thiết bị thi công; Căn cứ công văn số: 512/BXD-KTTC ngày 24/3/2006 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số: 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng; Căn cứ quyết định số: 103/2005/QĐ-UBND

Ban hành: 11/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ