Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10532/BTC-NSNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 30432 công văn

1

Công văn 10532/BTC-NSNN hướng dẫn Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 10532/BTC-NSNN V/v Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2008

Ban hành: 09/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2010

2

Công văn số 14049/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng nguồn cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai của các địa phương

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14049/BTC-NSNN V/v: Quản lý, sử dụng nguồn cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai của các địa phương Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2006 Kính gửi : Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc

Ban hành: 10/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2006

3

Công văn số 7919/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về điều chỉnh phân bổ số dự toán chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia năm 2006 giao đơn vị theo loại, khoản của Mục lục Ngân sách nhà nước

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 7919/BTC-NSNN V/v: Hạch toán thu, chi chương trình, mục têu, dự án quốc gia Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2006 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cơ

Ban hành: 27/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2006

4

Công văn 16248/BTC-NSNN về thực hiện Chỉ thị 24/2007/CT-TTg do Bộ Tài Chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16248/BTC-NSNN V/v thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh,

Ban hành: 16/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

5

Công văn 3084/BTC-NSNN năm 2007 về ghi chép, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3084/BTC-NSNN V/v ghi chép, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2007

Ban hành: 05/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

6

Công văn 7982/BTC-NSNN hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận tài sản và nguồn tài chính nhà nước ở địa phương đối với việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và địa phương có liên quan do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7982/BTC-NSNN V/v hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận tài sản và các nguồn tài chính nhà nước ở địa phương đối với việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà

Ban hành: 09/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2013

7

Công văn 5319/BTC-NSNN hướng dẫn việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012 sang năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5319/BTC-NSNN V/v Hướng dẫn việc xử lý chuyển nguồn NSNN năm 2012 sang năm 2013 Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2013  

Ban hành: 02/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2013

8

Công văn 6684/BTC-NSNN về tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6684/BTC-NSNN V/v tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013. Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Ban hành: 27/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2013

9

Công văn 12602/BTC-NSNN hướng dẫn quản lý, thu nộp ngân sách đối với khoản thu thuỷ lợi phí và phí trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12602/BTC-NSNN V/v: Hướng dẫn quản lý, thu nộp ngân sách đối với khoản thu thuỷ lợi phí và phí trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp Hà Nội, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

10

Công văn 13325/BTC-NSNN điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân hàng nhà nước những tháng cuối năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13325/BTC-NSNN V/v điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân hàng nhà nước những tháng cuối năm 2012 Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2012

Ban hành: 02/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

11

Công văn 13512/BTC-NSNN về cấp kinh phí thực hiện Quyết định 85/2010/QĐ-TTg năm 2011, 2012 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13512/BTC-NSNN V/v cấp kinh phí thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg năm 2011, 2012 Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2012

Ban hành: 04/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2012

12

Công văn 13913/BTC-NSNN về kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không mua thẻ bảo hiểm y tế do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13913/BTC-NSNN V/v kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không mua thẻ BHYT Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2011

Ban hành: 18/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2013

13

Công văn 17708/BTC-NSNN sử dụng số tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước và nguồn dự phòng NSĐP năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17708/BTC-NSNN V/v sử dụng số tiết kiệm chi thường xuyên NSNN và nguồn dự phòng NSĐP năm 2013. Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 20/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2013

14

Công văn 6576/BTC-NSNN tập trung nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương, an sinh xã hội năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6576/BTC-NSNN V/v tập trung nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương, an sinh xã hội năm 2013 Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2013

Ban hành: 24/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

15

Công văn 14774/BTC-NSNN năm 2013 tạm cấp kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do Bộ Tài Chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 14774/BTC-NSNN V/v Tạm cấp kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2013

16

Công văn 9650/BTC-NSNN năm 2013 hỗ trợ hộ nghèo tiền điện Quý III/2013 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9650/BTC-NSNN V/v hỗ trợ hộ nghèo tiền điện Quý III/2013. Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2013 Kính gửi: Ủy ban nhân dân

Ban hành: 24/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2013

17

Công văn 17226/BTC-NSNN kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và tình hình thu phí, lệ phí, huy động đóng góp của nhân dân do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 17226/BTC-NSNN V/v kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và tình hình thu phí, lệ phí, huy động đóng góp của nhân dân Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 11/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2013

18

Công văn số 3023/BTC-NSNN về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/2007/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3023/BTC-NSNN V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2008 Kính gửi: Ủy ban nhân

Ban hành: 17/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2008

19

Công văn số 6263/BTC-NSNN về việc bố trí kinh phí mua biểu mẫu hộ tịch do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 6263/BTC-NSNN V/v bố trí kinh phí mua biểu mẫu hộ tịch Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2008 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành

Ban hành: 30/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2008

20

Công văn 11276/BTC-NSNN về giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11276/BTC-NSNN V/v một số giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013 Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 23/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ