Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10532/BTC-NSNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 36266 công văn

1

Công văn 10532/BTC-NSNN hướng dẫn Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 10532/BTC-NSNN V/v Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2008

Ban hành: 09/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2010

2

Công văn 5875/BTC-NSNN về kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5875/BTC-NSNN V/v kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 03/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2012

3

Công văn 4911/BTC-NSNN thực hiện nhiệm vụ đã bố trí kinh phí ngân sách hàng năm do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4911/BTC-NSNN V/v Triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được bố trí kinh phí ngân sách hàng năm Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2012

Ban hành: 12/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2012

4

Công văn số 3163/BTC-NSNN về việc hạch toán thu, chi chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 3163/BTC-NSNN V/v Hạch toán thu, chi chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006 - 2010 Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2008

Ban hành: 20/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2008

5

Công văn 9763/BTC-NSNN cấu trúc và định dạng file dữ liệu điện tử về báo cáo thu, chi theo Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9763/BTC-NSNN V/v cấu trúc và định dạng file dữ liệu điện tử về báo cáo thu, chi theo Mục lục NSNN Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2011

Ban hành: 25/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2011

6

Công văn 7103/BTC-NSNN về hạch toán Mục lục Ngân sách nhà nước khoản chi Ngân sách nhà nước có tính chất đặc thù do Bộ Tài chính ban hành

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC quy định về Mục Lục NSNN. Ngày 09/9/2008, Bộ Tài chính có công văn số 10532/BTC-NSNN hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN. Theo đề nghị của một số Bộ, cơ quan trung ương, địa phương; Bộ Tài chính hướng dẫn hạch toán Mục lục NSNN đối với một số khoản chi NSNN có tính

Ban hành: 31/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2011

7

Công văn 1787/BTC-NSNN thực hiện nghiêm quy định xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1787/BTC-NSNN V/v Thực hiện nghiêm quy định xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm Hà Nội, ngày 10 tháng 02

Ban hành: 10/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2011

8

Công văn 2665/BTC-NSNN về tiết kiệm 10% chi thường xuyên nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2665/BTC-NSNN V/v tiết kiệm 10% chi thường xuyên nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2011

Ban hành: 28/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2011

9

Công văn số 7448/BTC-NSNN về việc quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 7448/BTC-NSNN V/v quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2008 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các

Ban hành: 26/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2009

10

Công văn số 6704/BTC-NSNN về việc kiến nghị tăng cường chỉ đạo, phối hợp trong điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 6704/BTC-NSNN V/v Kiến nghị tăng cường chỉ đạo, phối hợp trong điều hành thu, chi NSNN năm 2007 Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2007

Ban hành: 21/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2008

11

Công văn số 33/BTC-NSNN về việc thực hiện Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 33/BTC-NSNN V/v thực hiện Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2009  

Ban hành: 02/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2009

12

Công văn số 10415/BTC-NSNN về việc bổ sung Phụ lục kèm theo Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31/07/2008 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 10415/BTC-NSNN V/v Bổ sung Phụ lục kèm theo Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31/07/2008 Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2008

Ban hành: 05/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2008

13

Công văn 15121/BTC-NSNN về việc hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH    ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 15121/BTC-NSNN V/v Hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.  Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2009

14

Công văn số 6189/BTC-NSNN về việc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, rà soát việc huy động đóng góp của nhân dân do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH  ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 6189/BTC-NSNN V/v tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, rà soát việc huy động đóng góp của nhân dân Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2009

Ban hành: 29/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2009

15

Công văn số 8714/BTC-NSNN về việc đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên của Ngân sách nhà nước theo Quyết định 151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH   ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 8714/BTC-NSNN V/v: Đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên của NSNN theo Quyết định 151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà

Ban hành: 17/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2009

16

Công văn 13395/BTC-NSNN sử dụng số tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại trong dự toán năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13395/BTC-NSNN V/v sử dụng số tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại trong dự toán năm 2011. Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2011

Ban hành: 06/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2012

17

Công văn 16485/BTC-NSNN hướng dẫn chế độ phụ cấp công vụ đối với người làm việc theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16485/BTC-NSNN V/v hướng dẫn chế độ phụ cấp công vụ đối với người làm việc theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP Hà

Ban hành: 05/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2011

18

Công văn 16471/BTC-NSNN điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước cuối năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16471/BTC-NSNN V/v điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-NSNN cuối năm 2011 Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011 Kính

Ban hành: 05/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2011

19

Công văn 6839/BTC-NSNN điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - Ngân sách nhà nước năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 6839/BTC-NSNN V/v điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2010 Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2010 Kính gửi:

Ban hành: 28/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2010

20

Công văn 17117/BTC-NSNN về kinh phí tổng điều tra hộ nghèo năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 17117/BTC-NSNN V/v kinh phí tổng điều tra hộ nghèo năm 2010 Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh,

Ban hành: 16/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ