Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10532/BTC-NSNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 39741 công văn

1

Công văn 10532/BTC-NSNN hướng dẫn Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 10532/BTC-NSNN V/v Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2008

Ban hành: 09/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2010

2

Công văn 17117/BTC-NSNN về kinh phí tổng điều tra hộ nghèo năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 17117/BTC-NSNN V/v kinh phí tổng điều tra hộ nghèo năm 2010 Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh,

Ban hành: 16/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2010

3

Công văn 17226/BTC-NSNN về công khai ngân sách hàng năm do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 17226/BTC-NSNN V/v công khai ngân sách hàng năm Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực

Ban hành: 17/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2010

4

Công văn 6576/BTC-NSNN tập trung nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương, an sinh xã hội năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6576/BTC-NSNN V/v tập trung nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương, an sinh xã hội năm 2013 Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2013

Ban hành: 24/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

5

Công văn 5319/BTC-NSNN hướng dẫn việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012 sang năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5319/BTC-NSNN V/v Hướng dẫn việc xử lý chuyển nguồn NSNN năm 2012 sang năm 2013 Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2013  

Ban hành: 02/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2013

6

Công văn 1211/BTC-NSNN báo cáo kết quả giải ngân vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2014 và đăng ký nhu cầu vốn năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1211/BTC-NSNN V/v báo cáo kết quả giải ngân vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2014 và đăng ký nhu cầu vốn năm 2015 Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm

Ban hành: 26/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2015

7

Công văn 15121/BTC-NSNN về việc hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH    ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 15121/BTC-NSNN V/v Hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.  Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2009

8

Công văn 12602/BTC-NSNN hướng dẫn quản lý, thu nộp ngân sách đối với khoản thu thuỷ lợi phí và phí trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12602/BTC-NSNN V/v: Hướng dẫn quản lý, thu nộp ngân sách đối với khoản thu thuỷ lợi phí và phí trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp Hà Nội, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

9

Công văn 3084/BTC-NSNN năm 2007 về ghi chép, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3084/BTC-NSNN V/v ghi chép, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2007

Ban hành: 05/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

10

Công văn 2665/BTC-NSNN về tiết kiệm 10% chi thường xuyên nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2665/BTC-NSNN V/v tiết kiệm 10% chi thường xuyên nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2011

Ban hành: 28/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2011

11

Công văn 10783/BTC-NSNN năm 2014 hướng dẫn hạch toán kinh phí chi nộp ngân sách cấp trên do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10783/BTC-NSNN V/v Hướng dẫn hạch toán kinh phí chi nộp ngân sách cấp trên Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2014 Kính

Ban hành: 05/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

12

Công văn 1787/BTC-NSNN thực hiện nghiêm quy định xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1787/BTC-NSNN V/v Thực hiện nghiêm quy định xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm Hà Nội, ngày 10 tháng 02

Ban hành: 10/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2011

13

Công văn 6926/BTC-NSNN năm 2014 thực hiện Luật xử phạt vi phạm hành chính do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6926/BTC-NSNN V/v thực hiện Luật xử phạt vi phạm hành chính Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2014 Kính gửi: Ủy ban

Ban hành: 27/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2014

14

Công văn 12437/BTC-NSNN năm 2014 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện nội dung Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ giai đoạn 2014- 2020 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12437/BTC-NSNN V/v hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các nội dung Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ

Ban hành: 05/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2014

15

Công văn 16819/BTC-NSNN bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú năm 2014 theo Quyết định 85/2010/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16819/BTC-NSNN V/v bổ sung kinh phí thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg năm 2014 Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2014 Kính

Ban hành: 18/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2014

16

Công văn 15964/BTC-NSNN năm 2014 cung cấp số liệu về các chỉ tiêu đảm bảo xã hội cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 15964/BTC-NSNN V/v: cung cấp số liệu về các chỉ tiêu đảm bảo xã hội cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Hà Nội, ngày 03 tháng

Ban hành: 03/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2014

17

Công văn 2743/BTC-NSNN sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo Quyết định 1792/QĐ-TTg để thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2743/BTC-NSNN V/v: sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo Quyết định 1792/QĐ-TTg để thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 Hà

Ban hành: 04/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

18

Công văn 2421/BTC-NSNN năm 2014 không sử dụng ngân sách cho doanh nghiệp vay, tạm vay do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2421/BTC-NSNN V/v: không sử dụng ngân sách cho doanh nghiệp vay, tạm vay Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014 Kính gửi: Ủy

Ban hành: 26/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

19

Công văn 13019/BTC-NSNN điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13019/BTC-NSNN V/v điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2014 Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2014

Ban hành: 16/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2014

20

Công văn số 3163/BTC-NSNN về việc hạch toán thu, chi chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 3163/BTC-NSNN V/v Hạch toán thu, chi chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006 - 2010 Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2008

Ban hành: 20/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status