Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10532/BTC-NSNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 37375 công văn

1

Công văn 10532/BTC-NSNN hướng dẫn Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 10532/BTC-NSNN V/v Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2008

Ban hành: 09/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2010

2

Công văn số 17652/BTC-NSNN về việc hạch toán khoản hỗ trợ ngân sách cấp xã xây dựng cơ sở hạ tầng khi thu hồi đất do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 17652/BTC-NSNN V/v. Hạch toán khoản hỗ trợ ngân sách cấp xã xây dựng CSHT khi thu hồi đất Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2007 Kính gửi: Cục

Ban hành: 27/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2008

3

Công văn số 14049/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng nguồn cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai của các địa phương

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14049/BTC-NSNN V/v: Quản lý, sử dụng nguồn cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai của các địa phương Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2006 Kính gửi : Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc

Ban hành: 10/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2006

4

Công văn số 7919/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về điều chỉnh phân bổ số dự toán chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia năm 2006 giao đơn vị theo loại, khoản của Mục lục Ngân sách nhà nước

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 7919/BTC-NSNN V/v: Hạch toán thu, chi chương trình, mục têu, dự án quốc gia Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2006 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cơ

Ban hành: 27/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2006

5

Công văn số 8714/BTC-NSNN về việc đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên của Ngân sách nhà nước theo Quyết định 151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH   ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 8714/BTC-NSNN V/v: Đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên của NSNN theo Quyết định 151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà

Ban hành: 17/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2009

6

Công văn số 7448/BTC-NSNN về việc quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 7448/BTC-NSNN V/v quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2008 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các

Ban hành: 26/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2009

7

Công văn số 10415/BTC-NSNN về việc bổ sung Phụ lục kèm theo Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31/07/2008 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 10415/BTC-NSNN V/v Bổ sung Phụ lục kèm theo Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31/07/2008 Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2008

Ban hành: 05/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2008

8

Công văn 16471/BTC-NSNN điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước cuối năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16471/BTC-NSNN V/v điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-NSNN cuối năm 2011 Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011 Kính

Ban hành: 05/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2011

9

Công văn 2067/BTC-NSNN hướng dẫn chi trả kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2067/BTC-NSNN V/v hướng dẫn chi trả kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012 Kính gửi:

Ban hành: 17/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2012

10

Công văn 4911/BTC-NSNN thực hiện nhiệm vụ đã bố trí kinh phí ngân sách hàng năm do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4911/BTC-NSNN V/v Triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được bố trí kinh phí ngân sách hàng năm Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2012

Ban hành: 12/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2012

11

Công văn 9763/BTC-NSNN cấu trúc và định dạng file dữ liệu điện tử về báo cáo thu, chi theo Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9763/BTC-NSNN V/v cấu trúc và định dạng file dữ liệu điện tử về báo cáo thu, chi theo Mục lục NSNN Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2011

Ban hành: 25/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2011

12

Công văn 17117/BTC-NSNN về kinh phí tổng điều tra hộ nghèo năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 17117/BTC-NSNN V/v kinh phí tổng điều tra hộ nghèo năm 2010 Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh,

Ban hành: 16/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2010

13

Công văn 17226/BTC-NSNN về công khai ngân sách hàng năm do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 17226/BTC-NSNN V/v công khai ngân sách hàng năm Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực

Ban hành: 17/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2010

14

Công văn 6576/BTC-NSNN tập trung nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương, an sinh xã hội năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6576/BTC-NSNN V/v tập trung nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương, an sinh xã hội năm 2013 Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2013

Ban hành: 24/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

15

Công văn 14774/BTC-NSNN năm 2013 tạm cấp kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do Bộ Tài Chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 14774/BTC-NSNN V/v Tạm cấp kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2013

16

Công văn 17708/BTC-NSNN sử dụng số tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước và nguồn dự phòng NSĐP năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17708/BTC-NSNN V/v sử dụng số tiết kiệm chi thường xuyên NSNN và nguồn dự phòng NSĐP năm 2013. Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 20/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2013

17

Công văn 7206/BTC-NSNN năm 2013 kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và tình hình thu phí, lệ phí và huy động đóng góp của nhân dân do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7206/BTC-NSNN V/v kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và tình hình thu phí, lệ phí, huy động đóng góp của nhân dân Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm

Ban hành: 06/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2014

18

Công văn 5319/BTC-NSNN hướng dẫn việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012 sang năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5319/BTC-NSNN V/v Hướng dẫn việc xử lý chuyển nguồn NSNN năm 2012 sang năm 2013 Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2013  

Ban hành: 02/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2013

19

Công văn 6684/BTC-NSNN về tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6684/BTC-NSNN V/v tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013. Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Ban hành: 27/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2013

20

Công văn 6522/BTC-NSNN năm 2013 cấp kinh phí thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6522/BTC-NSNN V/v cấp kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP năm 2012 Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013 Kính gửi: Ủy

Ban hành: 23/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ