Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10532/BTC-NSNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 38690 công văn

1

Công văn 10532/BTC-NSNN hướng dẫn Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 10532/BTC-NSNN V/v Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2008

Ban hành: 09/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2010

2

Công văn số 17652/BTC-NSNN về việc hạch toán khoản hỗ trợ ngân sách cấp xã xây dựng cơ sở hạ tầng khi thu hồi đất do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 17652/BTC-NSNN V/v. Hạch toán khoản hỗ trợ ngân sách cấp xã xây dựng CSHT khi thu hồi đất Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2007 Kính gửi: Cục

Ban hành: 27/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2008

3

Công văn số 14049/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng nguồn cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai của các địa phương

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14049/BTC-NSNN V/v: Quản lý, sử dụng nguồn cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai của các địa phương Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2006 Kính gửi : Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc

Ban hành: 10/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2006

4

Công văn số 7919/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về điều chỉnh phân bổ số dự toán chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia năm 2006 giao đơn vị theo loại, khoản của Mục lục Ngân sách nhà nước

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 7919/BTC-NSNN V/v: Hạch toán thu, chi chương trình, mục têu, dự án quốc gia Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2006 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cơ

Ban hành: 27/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2006

5

Công văn số 8714/BTC-NSNN về việc đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên của Ngân sách nhà nước theo Quyết định 151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH   ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 8714/BTC-NSNN V/v: Đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên của NSNN theo Quyết định 151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà

Ban hành: 17/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2009

6

Công văn 16471/BTC-NSNN điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước cuối năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16471/BTC-NSNN V/v điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-NSNN cuối năm 2011 Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011 Kính

Ban hành: 05/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2011

7

Công văn 9763/BTC-NSNN cấu trúc và định dạng file dữ liệu điện tử về báo cáo thu, chi theo Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9763/BTC-NSNN V/v cấu trúc và định dạng file dữ liệu điện tử về báo cáo thu, chi theo Mục lục NSNN Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2011

Ban hành: 25/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2011

8

Công văn 17117/BTC-NSNN về kinh phí tổng điều tra hộ nghèo năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 17117/BTC-NSNN V/v kinh phí tổng điều tra hộ nghèo năm 2010 Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh,

Ban hành: 16/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2010

9

Công văn 17226/BTC-NSNN về công khai ngân sách hàng năm do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 17226/BTC-NSNN V/v công khai ngân sách hàng năm Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực

Ban hành: 17/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2010

10

Công văn 6576/BTC-NSNN tập trung nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương, an sinh xã hội năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6576/BTC-NSNN V/v tập trung nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương, an sinh xã hội năm 2013 Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2013

Ban hành: 24/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

11

Công văn 5319/BTC-NSNN hướng dẫn việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012 sang năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5319/BTC-NSNN V/v Hướng dẫn việc xử lý chuyển nguồn NSNN năm 2012 sang năm 2013 Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2013  

Ban hành: 02/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2013

12

Công văn 1211/BTC-NSNN báo cáo kết quả giải ngân vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2014 và đăng ký nhu cầu vốn năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1211/BTC-NSNN V/v báo cáo kết quả giải ngân vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2014 và đăng ký nhu cầu vốn năm 2015 Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm

Ban hành: 26/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2015

13

Công văn 7244/BTC-NSNN về công khai kết quả thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên 9 tháng còn lại của dự toán năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7244/BTC-NSNN V/v công khai kết quả thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên 9 tháng còn lại của dự toán năm 2011 Hà Nội, ngày 02 tháng 06

Ban hành: 02/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2011

14

Công văn 6839/BTC-NSNN điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - Ngân sách nhà nước năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 6839/BTC-NSNN V/v điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2010 Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2010 Kính gửi:

Ban hành: 28/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2010

15

Công văn 15121/BTC-NSNN về việc hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH    ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 15121/BTC-NSNN V/v Hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.  Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2009

16

Công văn 16248/BTC-NSNN về thực hiện Chỉ thị 24/2007/CT-TTg do Bộ Tài Chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16248/BTC-NSNN V/v thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh,

Ban hành: 16/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

17

Công văn 13325/BTC-NSNN điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân hàng nhà nước những tháng cuối năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13325/BTC-NSNN V/v điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân hàng nhà nước những tháng cuối năm 2012 Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2012

Ban hành: 02/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

18

Công văn 13913/BTC-NSNN về kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không mua thẻ bảo hiểm y tế do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13913/BTC-NSNN V/v kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không mua thẻ BHYT Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2011

Ban hành: 18/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2013

19

Công văn 17226/BTC-NSNN kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và tình hình thu phí, lệ phí, huy động đóng góp của nhân dân do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 17226/BTC-NSNN V/v kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và tình hình thu phí, lệ phí, huy động đóng góp của nhân dân Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 11/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2013

20

Công văn 13512/BTC-NSNN về cấp kinh phí thực hiện Quyết định 85/2010/QĐ-TTg năm 2011, 2012 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13512/BTC-NSNN V/v cấp kinh phí thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg năm 2011, 2012 Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2012

Ban hành: 04/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

DMCA.com Protection Status