Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10532/BTC-NSNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 31943 công văn

1

Công văn 10532/BTC-NSNN hướng dẫn Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 10532/BTC-NSNN V/v Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2008

Ban hành: 09/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2010

2

Công văn 5352/BTC-NSNN năm 2014 báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ tài chính công ngoài ngân sách do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5352/BTC-NSNN V/v báo cáo tình hình hoạt động của các Quỹ tài chính công ngoài ngân sách Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2014

Ban hành: 24/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

3

Công văn 5367/BTC-NSNN năm 2014 báo cáo quyết toán kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số vùng khó khăn năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5367/BTC-NSNN V/v báo cáo quyết toán kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo và người DTTS vùng khó khăn năm 2013 Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2014

Ban hành: 24/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

4

Công văn 17211/BTC-NSNN năm 2013 phân cấp nguồn thu cho ngân sách cấp xã để đầu tư xây dựng các công trình tại xã do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 17211/BTC-NSNN V/v phân cấp nguồn thu cho ngân sách cấp xã để đầu tư xây dựng các công trình tại xã Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 12/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

5

Công văn 9465/BTC-NSNN năm 2013 bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 tuổi năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9465/BTC-NSNN V/v bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 tuổi năm 2012 Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 22/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

6

Công văn 15009/BTC-NSNN kinh phí thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15009/BTC-NSNN V/v kinh phí thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2013 Hà Nội, ngày 01 tháng

Ban hành: 01/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

7

Công văn 6428/BTC-NSNN năm 2013 hỗ trợ kinh phí tăng thêm để mua trang phục theo Luật Dân quân tự vệ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6428/BTC-NSNN V/v Hỗ trợ kinh phí tăng thêm để mua trang phục theo Luật Dân quân tự vệ Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2013 Kính

Ban hành: 22/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

8

Công văn 5075/BTC-NSNN năm 2013 tham gia ý kiến đối với Đề án về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5075/BTC-NSNN V/v tham gia ý kiến đối với Đề án về một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã. Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

Ban hành: 24/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

9

Công văn 8135/BTC-NSNN năm 2013 tham gia ý kiến đối với Đề án phát triển kinh tế - xã hội giảm nghèo nhanh và bền vững cấp huyện do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8135/BTC-NSNN V/v tham gia ý kiến đối với Đề án phát triển kinh tế - xã hội giảm nghèo nhanh và bền vững cấp huyện. Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2013

Ban hành: 24/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

10

Công văn 4996/BTC-NSNN năm 2014 xin ý kiến tham gia việc bãi bỏ chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ chính sách, hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới tại Quyết định 289/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4996/BTC-NSNN V/v xin ý kiến tham gia về việc bãi bỏ chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ chính sách, hộ nghèo ở những nơi chưa có

Ban hành: 17/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2014

11

Công văn 7421/BTC-NSNN năm 2014 đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên của ngân sách nhà nước theo Quyết định 59/2010/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7421/BTC-NSNN V/v đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên của NSNN theo Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội,

Ban hành: 05/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2014

12

Công văn 7103/BTC-NSNN về hạch toán Mục lục Ngân sách nhà nước khoản chi Ngân sách nhà nước có tính chất đặc thù do Bộ Tài chính ban hành

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC quy định về Mục Lục NSNN. Ngày 09/9/2008, Bộ Tài chính có công văn số 10532/BTC-NSNN hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN. Theo đề nghị của một số Bộ, cơ quan trung ương, địa phương; Bộ Tài chính hướng dẫn hạch toán Mục lục NSNN đối với một số khoản chi NSNN có tính

Ban hành: 31/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2011

13

Công văn 7982/BTC-NSNN hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận tài sản và nguồn tài chính nhà nước ở địa phương đối với việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và địa phương có liên quan do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7982/BTC-NSNN V/v hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận tài sản và các nguồn tài chính nhà nước ở địa phương đối với việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà

Ban hành: 09/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2013

14

Công văn 16248/BTC-NSNN về thực hiện Chỉ thị 24/2007/CT-TTg do Bộ Tài Chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16248/BTC-NSNN V/v thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh,

Ban hành: 16/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

15

Công văn 3084/BTC-NSNN năm 2007 về ghi chép, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3084/BTC-NSNN V/v ghi chép, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2007

Ban hành: 05/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

16

Công văn 13325/BTC-NSNN điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân hàng nhà nước những tháng cuối năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13325/BTC-NSNN V/v điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân hàng nhà nước những tháng cuối năm 2012 Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2012

Ban hành: 02/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

17

Công văn 13512/BTC-NSNN về cấp kinh phí thực hiện Quyết định 85/2010/QĐ-TTg năm 2011, 2012 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13512/BTC-NSNN V/v cấp kinh phí thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg năm 2011, 2012 Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2012

Ban hành: 04/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2012

18

Công văn 3528/BTC-NSNN hướng dẫn biểu mẫu thể hiện dự toán ngân sách để nhập vào Tabmis năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3528/BTC-NSNN V/v hướng dẫn biểu mẫu thể hiện dự toán ngân sách để nhập vào tabmis năm 2010.  Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2010

Ban hành: 23/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2014

19

Công văn 17226/BTC-NSNN kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và tình hình thu phí, lệ phí, huy động đóng góp của nhân dân do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 17226/BTC-NSNN V/v kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và tình hình thu phí, lệ phí, huy động đóng góp của nhân dân Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 11/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2013

20

Công văn 13913/BTC-NSNN về kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không mua thẻ bảo hiểm y tế do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13913/BTC-NSNN V/v kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không mua thẻ BHYT Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2011

Ban hành: 18/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ